Khối ngành Kinh tế

Cơ cấu ngành kinh tế và những vấn đề đặt ra

Cơ cấu ngành kinh tế và những yếu tố đặt raCơ cấu và chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành kinh tế của Nước Ta thời hạn qua đạt được nhiều tác dụng tích cực, tuy nhiên cũng đặt ra những yếu tố cần xem xét thêm .

Nhiều kết quả tích cực

Nông nghiệp, nông thôn không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, là nơi tiêu thụ sản phẩm rộng lớn…, mà còn là “bệ đỡ” cho công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, khi các ngành này bị tác động bởi những biến động lớn do khủng hoảng, dịch bệnh. Nhiều nước chuyển sang công nghiệp – dịch vụ, có dân số đông hoặc bị thiên tai hoành hành… sẽ là thị trường nhập khẩu lớn và lâu dài của Việt Nam.

Tỷ trọng công nghiệp – kiến thiết xây dựng đã tăng lên và hiện chiếm trên 1/3 GDP của cả nước, trong đó công nghiệp chế biến, sản xuất đã tăng lên qua những năm ( từ 13,69 % năm năm ngoái, lên 16,48 % năm 2019, lên 16,70 % năm 2020 ). Mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng này sẽ đạt trên 25 %, để Nước Ta có công nghiệp theo hướng tân tiến và vượt qua mức thu nhập trung bình thấp .
Trong khi đó, tỷ trọng dịch vụ / GDP tăng lên, hiện đạt 36,1 % – cao nhất trong 3 nhóm ngành và có khuynh hướng cao lên nữa .
Sự chuyển dời cơ cấu tổ chức là hiệu quả, đồng thời cũng là nguyên do của sự chuyển dời nhiều cơ cấu tổ chức khác. Tỷ lệ dân số thành thị của Nước Ta mặc dầu còn thấp so với quốc tế, nhưng đã tăng mạnh trong những năm gần đây, từ 35 % năm 2019 lên 36,82 % năm 2020 .

Tỷ trọng lao động nông, lâm nghiệp – thủy sản đã giảm, hiện còn dưới 1/3 tổng số, trong khi của công nghiệp – xây dựng tăng, hiện chiếm 30,8%, của dịch vụ hiện chiếm 36,1%. Đây là một trong những yếu tố góp phần làm tăng năng suất lao động. Tỷ trọng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội vào công nghiệp – xây dựng chiếm gần 43,5%, vào dịch vụ chiếm trên 50%.

Những vấn đề đặt ra

Đối với nông, lâm nghiệp – thuỷ sản, do vai trò lớn, cần tăng góp vốn đầu tư với tỷ trọng lớn hơn lúc bấy giờ ( năm 2020 ước đạt 6,27 % ). Cần đưa vốn về nông thôn để thiết kế xây dựng công nghiệp – dịch vụ nhằm mục đích lôi cuốn lao động từ nông nghiệp, góp thêm phần làm giảm bớt thực trạng di dân ra thành thị, khu công nghiệp. Cần tương hỗ khởi nghiệp, khi khu vực này hiện có gần 14.500 hợp tác xã đang hoạt động giải trí và trên 5,2 triệu cơ sở kinh tế thành viên phi nông nghiệp … Cấp thiết sửa đổi Luật Đất đai để giảm thiểu thực trạng bỏ ruộng hoặc không dám tích tụ ruộng đất ở nông thôn. Hỗ trợ tiêu thụ mẫu sản phẩm cho nông, lâm nghiệp – thủy hải sản trải qua chính ngạch, có tên thương hiệu riêng …

Đối với công nghiệp – xây dựng, cần tập trung hơn cho công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nặng. Tỷ lệ doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến phân theo trình độ công nghệ thuộc công nghệ cao còn quá thấp (12,21%), thuộc công nghệ thấp còn quá cao (56,23%), có công nghệ trung bình còn lớn (31,46%). Công nghiệp hỗ trợ sớm có chủ trương, nhưng hiện còn yếu; tính gia công lắp ráp còn nặng, nên giá trị gia tăng thấp và nhập khẩu lớn.

Đối với cả nước thì cần thực thi công nghiệp hóa, nhưng so với một số ít tỉnh, thành phố thì không nhất thiết phải đưa tỷ trọng công nghiệp cao hơn. Ngay cả những tỉnh thuộc vùng động lực, nếu làm công nghiệp, thì chọn công nghệ cao, công nghiệp sạch … Bài học dịch Covid-19 và thực trạng dân chạy về quê vừa mới qua là một bài học kinh nghiệm để cơ cấu tổ chức lại .
Đối với dịch vụ, tỷ trọng trong GDP của Nước Ta còn thấp so với nhiều nước và quốc tế. Tuy nhiên, tỷ trọng của nhóm ngành này lại cao nhất so với 2 ngành kinh tế thực thì cũng cần xem lại. Covid-19 đã làm cho 1 số ít địa phương phải xem xét lại việc tăng trưởng theo hướng tăng mạnh tỷ trọng dịch vụ. Đó là chưa kể, hiệu suất lao động nhóm ngành dịch vụ thấp, do còn kiêm nhiệm nhiều .

Tin liên quan

Ngành thương mại điện tử có dễ xin việc không? Cơ hội việc làm?

khoikte

Tổng hợp từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

khoikte

BÀI 3. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG (Có trắc nghiệm – đáp án)

khoikte

Mức lương ngành tài chính ngân hàng năm 2022

khoikte

Cách làm Marketing online ngành ô tô giúp tăng 300% doanh số

khoikte

Bạn phù hợp với ngành Quản trị Kinh doanh hay Kinh tế học?

khoikte

Leave a Comment