Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Thương Mại Điện Tử | Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

  • Mã ngành: 6480215
  • Thời gian đào tạo: 2.5 năm
  • Hình thức: Cao đẳng chính quy

Thương mại điện tử là thuật ngữ dành cho bất kỳ loại hình kinh doanh, buôn bán hoặc giao dịch thương mại. Nó liên quan đến công nghệ, Internet. Thương mại điện tử là một phương tiện giao dịch quen thuộc hiện nay. Bởi vì nó chính là sản phẩm của sự phát triển mạng Internet. Đặc biệt, nó phát triển mạnh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ví dụ đơn giản như việc chúng ta đặt hàng mua sản phẩm trên Facebook, Tiki, Shopee,… đó chính là một hoạt động của giao dịch Thương mại điện tử.

Thương mại điện tử ( TMĐT ) là khuynh hướng của thời đại toàn thế giới hóa, đây là nghành tiềm năng để những doanh nghiệp vừa và nhỏ sinh lợi và tăng trưởng, thời cơ cho những ai muốn khởi nghiệp kinh doanh thương mại theo quy mô mới .

Chương trình đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo cao đẳng nghề “Thương mại điện tử” nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử;

Hoàn thành chương trình huấn luyện và đào tạo, người học có năng lực : Độc lập thực thi những nhiệm vụ kinh doanh thương mại về thương mại điện tử, có năng lực tổ chức triển khai thao tác theo nhóm ; vận dụng được những kiến thức và kỹ năng kinh doanh thương mại, kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng và kiến thức pháp lý để triển khai việc làm ; có năng lực phát minh sáng tạo, ứng dụng những công nghệ tiên tiến để xử lý những trường hợp kỹ thuật phức tạp trong nhiệm vụ của mình. Phát hiện, xử lý kịp thời những yếu tố về bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trên mạng ;
Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe thể chất, tạo điều kiện kèm theo cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có năng lực tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc liên tục học lên trình độ cao hơn ;
Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề “ Thương mại điện tử ” hoàn toàn có thể thao tác tại những doanh nghiệp thuộc toàn bộ những thành phần kinh tế. Với những nhu yếu đơn cử :

1.2. Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức và kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp :
– Kiến thức :
+ Phân biệt được những kỹ năng và kiến thức trình độ cơ bản về kinh doanh thương mại truyền thống lịch sử và kinh doanh thương mại trên mạng ;
+ Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng về nhiệm vụ kinh doanh thương mại : đàm phán ký kết hợp đồng mua và bán, khai báo hải quan, giao dịch thanh toán, vận tải đường bộ, giao nhận và bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa trong nghành thương mại ;
+ Xác định và vận dụng được những phương pháp, quy mô thanh toán giao dịch điện tử, khai báo hải quan điện tử, giao dịch thanh toán điện tử, marketing điện tử trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;
+ Phân biệt được những ngôn từ lập trình, cơ sở tài liệu trong thiết kế xây dựng website thương mại. Vận dụng những kiến thức và kỹ năng về mạng máy tính, bảo mật an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật thông tin và bảo toàn thông tin .
– Kỹ năng :
+ Thực hiện được những nhiệm vụ kinh doanh thương mại đơn cử trong thanh toán giao dịch ký kết hợp đồng mua và bán, khai báo hải quan, thanh toán giao dịch, giao nhận, vận tải đường bộ và bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa ;
+ Sử dụng được tiếng Anh thương mại để tham gia những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trên mạng ;
+ Phân biệt được những rủi ro đáng tiếc, tổn thất và những điều kiện kèm theo bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu. Lập được chứng từ, hợp đồng bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa, cũng như những chứng từ khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường khi sản phẩm & hàng hóa bị tổn thất ;
+ Thực hiện tổ chức triển khai kinh doanh thương mại trên mạng Internet, sử dụng thành thạo những công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác chiến lược, lan rộng ra thị trường kinh doanh thương mại, triển khai thành thạo những thanh toán giao dịch thương mại điện tử ;
+ Thiết kế, khai thác, sử dụng, bảo dưỡng Website thương mại ship hàng cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp như : tìm kiếm người mua, nhà phân phối hàng hoá trong nước và trên quốc tế ; tìm kiếm, nghiên cứu và phân tích thông tin thị trường trong nước và quốc tế ; phân phối thông tin, ra mắt mẫu sản phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và trên quốc tế ;
+ Vận dụng kỹ năng và kiến thức văn hóa truyền thống kinh doanh thương mại vào kiến thức và kỹ năng tiếp thị và quản trị tiếp thị trên Internet ;
+ Đọc và soạn thảo được những văn bản kinh doanh thương mại ( làm giá, chào hàng, hợp đồng, thư tín thương mại … ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh ;
+ Có năng lực thao tác theo nhóm và kỹ năng và kiến thức hợp tác trong tác nghiệp .
* Chính trị, đạo đức ; Thể chất và quốc phòng
– Chính trị, đạo đức :
+ Trình bày được một số ít kỹ năng và kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
+ Trình bày được đường lối tăng trưởng kinh tế của Đảng, thành tựu và khuynh hướng tăng trưởng công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia ;
+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với chủ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quyền lợi của quốc gia ;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp ;
+ Tuân thủ những qui định của pháp lý, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và tác phong công nghiệp, trang nghiêm, trung thực, cẩn trọng, tỷ mỉ, đúng chuẩn ;
+ Tuân thủ những qui định của luật kế toán, kinh tế tài chính, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể so với trách nhiệm được giao ;
+ Tuân thủ những qui chế học tập, có ý thức tự học, tự nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ phân phối nhu yếu của việc làm .
– Thể chất, quốc phòng :
+ Rèn luyện để có đủ sức khoẻ để học tập, công tác làm việc vĩnh viễn, chuẩn bị sẵn sàng ship hàng sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ;

+ Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh, bóng chuyền…

+ Nêu được những kỹ năng và kiến thức cơ bản về công tác làm việc quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ ;
+ Vận dụng kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức cơ bản về quân sự chiến lược đại trà phổ thông thiết yếu của người chiến sỹ trong công tác làm việc bảo vệ trật tự trị an ;
+ Chấp hành kỷ luật và ý thức cẩn trọng cách mạng, sẵn sàng chuẩn bị triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược bảo vệ Tổ quốc .

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Hoàn thành chương trình đào tạo và giảng dạy nghề “ thương mại điện tử ”, người học có năng lực thao tác tại những bộ phận trong những doanh nghiệp :
– Phòng marketing ; Phòng nhiệm vụ kinh doanh thương mại ; Phòng kế hoạch ; Phòng tin học .

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

– Số lượng môn học, mô đun, học phần : 20
– Khối lượng kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng toàn khóa học : 2505 giờ
– Khối lượng những môn học chung / đại cương : 435 giờ
– Khối lượng những môn học, mô đun học phần trình độ : 2070 giờ
– Khối lượng kim chỉ nan : 678 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm : 1733 giờ
– Thời gian khóa học : 2.5 năm .
– Phương pháp huấn luyện và đào tạo : Theo niên chế .

3. Nội dung chương trình

Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/bài tập Kiểm tra
I Các môn học chung 23 435 157 255 23
MH 01 Chính trị 5 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 5 75 36 35 4
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn ngành, nghề 72 2070 521 1478 71
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 16 315 171 129 15
MH 07 Kinh tế thương mại 4 45 42 3
MH 08 Thương mại điện tử căn bản 4 90 42 45 3
MH 09 Pháp luật thương mại điện tử 4 90 42 45 3
MH 10 Marketing điện tử 4 90 45 39 6
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 56 1755 350 1349 56
MH 11 Tiếng Anh thương mại 1 6 160 50 105 5
MH 12 Tiếng Anh thương mại 2 6 160 50 105 5
MH 13 Thư tín thương mại 5 90 40 46 4
MH 14 Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại 5 130 60 65 5
MH 15 Thanh toán điện tử 4 135 35 95 5
MH 16 Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT 4 135 35 95 5
MH 17 An ninh mạng và chữ ký số 4 130 35 90 5
MH 18 Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa 4 75 45 28 2
MH 19 Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C 9 340 320 20
MH 20 Thực tập tốt nghiệp 9 400 400
Tổng cộng 95 2505 678 1733 94

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Cần địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo đơn cử, năng lực của trường và kế hoạch giảng dạy hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo đó xác lập trong chương trình đào tạo và giảng dạy và công bố theo từng ngành, nghề để xác lập nội dung và thời hạn cho những hoạt động giải trí ngoại khóa bảo vệ đúng pháp luật .

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun, học phần:

Thời gian tổ chức triển khai kiểm tra hết môn học, mô đun, học phần cần được xác lập và có hướng dẫn đơn cử theo từng môn học, mô đun, học phần trong chương trình giảng dạy .

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

– Đối với đào tạo và giảng dạy theo niên chế :
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và giảng dạy theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện kèm theo thỡ sẽ được dự thi tốt nghiệp .
+ Nội dung thi tốt nghiệp gồm có : môn Chính trị ; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp ; Thực hành nghề nghiệp .
+ Hiệu trưởng địa thế căn cứ vào hiệu quả thi tốt nghiệp, tác dụng bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và những pháp luật tương quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận thương hiệu kỹ sư thực hành thực tế hoặc cử nhân thực hành thực tế ( so với trình độ cao đẳng ) theo lao lý của trường .

4.4. Các chú ý khác (nếu có):

Nếu sử dụng chương trình khung này để giảng dạy cho đối tượng người dùng tuyển sinh học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, thì cần chỉnh lại kế hoạch toàn diện và tổng thể ( 2 học kỳ ) ; học bổ trợ những kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng chưa học ở bậc Trung cấp và không sắp xếp Thực tập tốt nghiệp ( vì người học đã thực tập ở quy trình tiến độ Trung cấp ). Nội dung thi tốt nghiệp cho đối tượng người tiêu dùng này chỉ cần kiểm tra những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức nâng cao ở tiến trình giảng dạy trình độ Cao đẳng .

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             ThS. Trần Thị Tín

Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lượng thao tác tại những công ty Digital Marketing, Phòng / ban Marketing của những doanh nghiệp :

  • Chuyên viên Truyền thông và PR
  • Chuyên viên Digital Marketing/ Online Marketing
  • Chuyên viên Kinh doanh/Bán hàng trực tuyến
  • Chuyên viên Chăm sóc khách hàng – CRM
  • Chuyên viên phát triển website thương mại: Super Blogging, Shopping Advertising

Điểm khác biệt tại Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Học Thương Mại Điện Tử – Tại sao nên chọn học Cao đẳng

1. Chương trình đào tạo

Tại các trường Đại học, ngoài các môn chuyên ngành, sinh viên phải mất khoảng 1 năm đầu để học những môn đại cương, hàn lâm. Giáo dục Đại học có 4 khối kiến thức chung, bao gồm: Chính trị, tư tưởng, ngoại ngữ, toán đại cương… có tổng cộng vào khoảng 30 tín chỉ. Gần như tất cả các trường đều học khối kiến thức chung này. 30 tín chỉ ấy chiếm mất khoảng 1 năm học. Những năm tiếp theo khi tiếp cận kiến thức chuyên ngành, hệ đào tạo đại học hướng bạn đến cách tư duy để tiếp cận kiến thức, do đó nhiều sinh viên thường bị nản chí, ra trường khó xin việc làm do kiến thức về công việc bị hạn chế.

Chương trình giảng dạy tại những trường Cao đẳng lại tôn vinh tính thực tiễn, gắn liền với doanh nghiệp, Giao hàng cho nhu yếu tuyển dụng của doanh nghiệp. Chính thế cho nên, trong quy trình học, sinh viên sẽ được huấn luyện và đào tạo một cách dữ thế chủ động để học và nắm vững kỹ năng và kiến thức nghề. Chính thế cho nên sinh viên những trường Cao đẳng luôn dẫ dàng hòa nhập được với việc làm thực tiễn ngay sau khi tốt nghiệp .

2. Cơ hội việc làm và thăng tiến

Bậc Cao đẳng thường tập trung chuyên sâu vào việc giảng dạy kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp trong một ngành hẹp. Người tốt nghiệp ra có trình độ tốt, và bắt nhịp với việc làm nhanh. Vì thế, họ nhanh gọn hòa nhập và nhiều lúc mức lương khởi điểm cao hơn người học hệ ĐH. Đổi lại, người học ĐH được trang bị nhiều kỹ năng và kiến thức nền hơn, vì vậy năng lực thăng quan tiến chức về lâu dài hơn thường cao hơn người học cao đẳng
Tuy nhiên, lúc bấy giờ những doanh nghiệp không còn quá quan trọng yếu tố bằng cấp mà chú trọng đặc biệt quan trọng đến năng lực tiếp cận, giải quyết và xử lý việc làm. Do đó, học CĐ trọn vẹn hoàn toàn có thể thăng quan tiến chức trong sự nghiệp. Chưa kể đến, nhiều người sau khi đi làm một thời hạn lại liên tục học 2 năm còn lại để lấy bằng ĐH, thậm chí còn sau đó là bằng thạc sĩ hoặc cao hơn, khi họ có điều kiện kèm theo về kinh tế tài chính và thời hạn tốt hơn .

Tin liên quan

Tài chính ngân hàng là gì?

khoikte

Kinh tế du lịch là gì? Các lĩnh vực kinh tế du lịch hiện nay

khoikte

Ngành Digital Marketing thi khối nào,học ở đâu ? – Tin trẻ

khoikte

Tổng hợp các trường có ngành Quản trị kinh doanh ở Hà Nội – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam – Khối ngành Kinh tế

khoikte

Tìm việc làm Ngân hàng / Tài chính, tuyển dụng Ngân hàng / Tài chính

khoikte

Quản trị kinh doanh có thi khối C03

khoikte

Leave a Comment