Khối ngành Kinh tế

Category : Trường tuyển sinh

Trường tuyển sinh

Trường Đại học Ngoại thương: Một số điểm mới trong chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2022 | Thời báo Tài chính Việt Nam

khoikte
( TBTCO ) – Năm 2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Ngoại thương đã thực hiện định kỳ rà soát và...