Khối ngành Kinh tế

Trường Đại học Ngoại thương: Một số điểm mới trong chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2022 | Thời báo Tài chính Việt Nam

( TBTCO ) – Năm 2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Ngoại thương đã thực hiện định kỳ rà soát và chỉnh sửa Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, của thị trường lao động, xu hướng phát triển mới của lĩnh vực tài chính – ngân hàng và cập nhật các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số điểm thay đổi trong CTĐT trình độ Thạc sĩ năm 2022 có thể kể đến như sau:

Về đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh hướng đến của Chương trình giảng dạy ( CTĐT ) trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng ( TCNH ) theo xu thế nghiên cứu và điều tra và ứng dụng là những thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện kèm theo công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH ( hoặc trình độ tương tự trở lên ), cung ứng những điều kiện kèm theo tuyển sinh của chương trình và có hứng thú, đam mê với ngành tài chính – ngân hàng.

Về phương thức tuyển sinh

Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương xét tuyển thẳng vào chương trình khi có nguyện vọng mà không cần qua thi tuyển so với những ứng viên đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện kèm theo công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH ( hoặc trình độ tương tự trở lên ) của Trường Đại học Ngoại thương hình thức giảng dạy chính quy, loại giỏi trở lên, những ngành Tài chính – Ngân hàng, Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Ngân hàng, Tài chính quốc tế, Phân tích và Đầu tư Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Bên cạnh đó, những ứng viên không đủ điều kiện kèm theo xét tuyển thẳng hoàn toàn có thể tham gia thi tuyển vào chương trình trải qua hình thức nhìn nhận năng lượng thí sinh ( phỏng vấn nhìn nhận năng lượng thí sinh và xét hồ sơ của thí sinh ).

Đối với CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành TCNH theo khuynh hướng điều tra và nghiên cứu, thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện kèm theo công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH ( hoặc trình độ tương tự trở lên ) từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học tương quan tới ngành nghề dịch vụ sẽ học tập, nghiên cứu và điều tra và thuộc một trong 3 nhóm ngành tương thích đã học bổ trợ kiến thức và kỹ năng hai hoặc bốn môn học chuyên ngành hoàn toàn có thể ĐK thi tuyển vào chương trình.

Trường Đại học Ngoại thương: Một số điểm mới trong chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2022
PGS, TS Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng nhận Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA – bộ tiêu chuẩn chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN cho chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành TCNH

Đối với CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành TCNH theo khuynh hướng ứng dụng, thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện kèm theo công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH ( hoặc trình độ tương tự trở lên ) không thuộc nhóm đối tượng người tiêu dùng được xét tuyển thẳng và thuộc một trong 3 nhóm ngành tương thích đã học bổ trợ kỹ năng và kiến thức hai hoặc bốn môn học chuyên ngành theo pháp luật hoàn toàn có thể tham gia thi tuyển vào chương trình.

Về chương trình đào tạo

Học viên tham gia CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành TCNH theo khuynh hướng điều tra và nghiên cứu hoàn toàn có thể khai thác cơ sở tài liệu FiinPro và vận dụng chiêu thức điều tra và nghiên cứu tân tiến nhằm mục đích đặt yếu tố, tìm kiếm thông tin, giải quyết và xử lý tài liệu sử dụng ứng dụng chuyên sử dụng, nghiên cứu và phân tích và xử lý những yếu tố nâng cao trong ngành tài chính – ngân hàng dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên tu nghiệp ở những nước tăng trưởng và giàu kinh nghiệm tay nghề điều tra và nghiên cứu.

Đối với CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành TCNH xu thế ứng dụng, học viên có thời cơ thực hành thực tế những kỹ năng và kiến thức và xử lý những yếu tố thực tiễn tương quan đến ngành tài chính – ngân hàng trải qua những bài tập trường hợp, trường hợp giả lập, học tập theo dự án Bất Động Sản ( project-based learning ) sử dụng Không gian trải nghiệm số FTU Digital Hub.

Đội ngũ giảng viên được huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp và bài bản tại những nước tăng trưởng và có kinh nghiệm tay nghề thực tiễn cùng những chuyên viên sẽ tương hỗ những học viên thực hành thực tế, tăng trưởng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp trong ngành nghề dịch vụ tài chính – ngân hàng.

Nội dung đào tạo của CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành TCNH theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng được chia ra các học phần bắt buộc và tự chọn.

Các học phần bắt buộc cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, gắn với định hướng nghiên cứu và ứng dụng của từng chương trình như: Kinh tế học tài chính, tài chính doanh nghiệp, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý tài chính cá nhân, Phân tích tài chính, Tài chính quốc tế, Phương pháp nghiên cứu, Hướng dẫn viết đề án tốt nghiệp v.v…

Các học phần tự chọn của từng CTĐT được thiết kế đa dạng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật, phản ánh xu hướng phát triển trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và trau dồi cho học viên các kỹ năng nghiên cứu và thực hành, đồng thời thể hiện rõ định hướng nghiên cứu và ứng dụng của CTĐT.

Các học phần tiêu biểu vượt trội hoàn toàn có thể kể đến như : Thương Mại Dịch Vụ tài chính số, Dự báo trong tài chính, Định giá doanh nghiệp, Kinh doanh ngoại hối, Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, Tài chính công, Tài chính hành vi, Ngân hàng TW và chủ trương tiền tệ, Tài trợ thương mại quốc tế v.v …

Trường Đại học Ngoại thương: Một số điểm mới trong chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2022
Lễ bàn giao FTU Digital Hub giữa Trường Đại học Ngoại thương (FTU) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) – Dự án do Ngân hàng MB tài trợ

Về các hoạt động bổ trợ CTĐT khác

Ngoài hoạt động giải trí học tập và thực hành thực tế trên lớp, học viên hoàn toàn có thể tham gia những buổi Hội thảo khoa học và những buổi Toạ đàm trình độ với những chủ đề cập nhật trong ngành tài chính – ngân hàng nhằm mục đích tương hỗ học viên tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng sâu xa và thực tiễn.

Bên cạnh đó, học viên có thời cơ bàn luận những yếu tố thực tiễn về tài chính – ngân hàng với những nhà khoa học và những chuyên viên đầu ngành. Ngoài ra, những học viên có thời cơ thực thi nghiên cứu và điều tra khoa học và xuất bản những khu công trình điều tra và nghiên cứu cùng với những giảng viên – nhà nghiên cứu và điều tra có kinh nghiệm tay nghề lâu năm trong ngành nghề dịch vụ.

Thêm vào đó, Khoa Tài chính – Ngân hàng hợp tác với mạng lưới những chuyên viên, đối tác chiến lược của Khoa đến từ những tổ chức triển khai tài chính, ngân hàng, những công ty bảo hiểm, những doanh nghiệp v.v … như Ngân hàng VCB, MB, Vietinbank, Công ty sàn chứng khoán VCBS, MBS, VPS, những doanh nghiệp FiinGroup, Deloitte, Ernst và Young v.v …

Nhằm mục đích tăng cường hợp tác trong đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và điều tra và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho những tổ chức triển khai, doanh nghiệp hoạt động giải trí trong ngành nghề dịch vụ tài chính – ngân hàng.

Bên cạnh đó, Khoa TC-NH còn có mạng lưới những cựu sinh viên và học viên của Khoa, tiếp tục liên kết và hoạt động giải trí trải qua fanpage của Khoa trên Facebook – Faculty of Banking and Finance và chi hội Tài chính – Kế toán – Ngân hàng của Hội Cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương – FAA.

Về thời gian đào tạo

Thời gian giảng dạy so với CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng theo xu thế điều tra và nghiên cứu hệ Chính quy là 18 tháng. CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng theo xu thế ứng dụng được tiến hành theo 2 hình thức : Chính quy ( 18 tháng ) và Vừa học vừa làm ( 24 tháng ).

Năm 2022, Nhà trường liên tục tiến hành tuyển sinh Chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng. Để biết thông tin cụ thể, truy vấn website : http://sdh.ftu.edu.vn/ của Khoa Sau đại học và website : http://fbf.ftu.edu.vn/ của Khoa Tài chính – Ngân hàng.

Trường Đại học Ngoại thương: Một số điểm mới trong chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2022

Xem thêm: Ngành Quản trị kinh doanh

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh ngành Du lịch năm 2020

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam

Tin liên quan

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

khoikte

Học phí Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM 2022 – 2023 là bao nhiêu?

khoikte

Trường ĐH Kinh tế – Luật có điểm chuẩn từ 23,4 đến 27,55

khoikte

Học phí Đại học Văn Lang 2022 mới nhất

khoikte

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào tốt nhất 2022

khoikte

Theo ngành Marketing học trường nào cho khỏi nỗi lo “thất nghiệp”?

khoikte

Leave a Comment