Khối ngành Kinh tế

Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2020 – Viện Tài Chính Ngân Hàng áp dụng từ

Tên ngành đào tạo: Tài chính Ngân hàng

– Tiếng Việt : Tài chính Ngân hàng .
– Tiếng Anh : Finance – Banking .

Mã số: 7340201

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (Program Objectives)

1.1. MỤC TIÊU CHUNG (Program General Objectives)

Mục tiêu của chương trình cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng TP.HN là :

 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Tài chính Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt ; có kỹ năng và kiến thức khoa học cơ bản và kỹ năng và kiến thức cơ sở trong ngành nghề dịch vụ Tài chính Ngân hàng ;
 • có kỹ năng và kiến thức thiết yếu về ngoại ngữ, tin học ; có kỹ năng và kiến thức trình độ vững vàng và năng lượng thực hành thực tế nhiệm vụ về Tài chính Ngân hàng ;
 • có năng lượng tư duy phát minh sáng tạo để bảo vệ thực thi tốt việc làm đảm nhiệm, tăng trưởng được năng lượng trình độ, năng lượng quản trị về ngành nghề dịch vụ Tài chính Ngân hàng trong điều kiện kèm theo hội nhập quốc tế phân phối nhu yếu đặt ra trong thực tiễn đời sống .

1.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ (Program Specific Objectives)

Chương trình giảng dạy cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng :

 • PSO1: Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về giáo dục đại cương, kiến thức căn bản về ngành Tài chính Ngân hàng và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Tài chính hoặc Ngân hàng để sinh viên có khả năng làm việc độc lập, tự chủ và sáng tạo trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng và các loại hình tổ chức kinh tế – xã hội khác.
 • PSO2: Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng chuyên môn, thực hành nghiệp vụ, kỹ năng phân tích, nghiên cứu, ứng dụng ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng mềm khác… để trở thành một cán bộ tài chính, ngân hàng chuyên nghiệp, làm việc một cách có hiệu quả trong môi trường kinh doanh hội nhập quốc tế và áp dụng công nghệ hiện đại.
 • PSO3: Giúp cho sinh viên hiểu rõ và trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong của một cán bộ tài chính, ngân hàng; có ý thức trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết và tự tin với nghề nghiệp, với công việc được giao.

2. CHUẨN ĐẦU RA

2.1. VỀ KIẾN THỨC

2.1.1. KIẾN THỨC CHUNG CỦA NGÀNH

 • PLO1: Đạt yêu cầu trung bình trở lên trong học tập các chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục Thể chất theo quy định của Bộ GD&ĐT (được cấp các chứng chỉ tương thích); Có trình độ Anh ngữ tương đương TOEIC 450 điểm trở lên.
 • PLO2: Có kỹ năng và kiến thức cơ sở về khoa học xã hội, tự nhiên ; kỹ năng và kiến thức cơ bản về kinh tế tài chính – pháp lý, quản trị và kiến thức và kỹ năng thiết yếu về tin học .
 • PLO3: Có kiến thức căn bản về ngành Tài chính Ngân hàng như: Kiến thức về tài chính, tiền tệ, thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, thuế, tài chính công…

2.1.2. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
2.1.3. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • PLO4: Hiểu, vận dụng và phân tích được kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp: Chi phí, doanh thu, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; rủi ro và tỷ suất sinh lời; đầu tư dài hạn và định giá tài sản; vốn kinh doanh của doanh nghiệp; nguồn vốn và các công cụ huy động vốn của doanh nghiệp; thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương; tài chính công ty đa quốc gia. Phân tích và đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • PLO5: Hiểu, phân tích, đánh giá, và đề xuất các giải pháp liên quan đến hoạt động chuyên sâu về quản trị tài chính doanh nghiệp: Quản trị chi phí, doanh thu, lợi nhuận; thẩm định tài chính dự án đầu tư; quản trị vốn bằng tiền, quản trị nợ phải thu, quản trị hàng tồn kho; sử dụng đòn bảy kinh doanh và đòn bảy tài chính để gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp; hoạch định cơ cấu nguồn vốn và chọn lựa, sử dụng các phương thức và các công cụ huy động vốn cho doanh nghiệp; hoạch định chính sách cổ tức của công ty cổ phần; kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp.v.v.v.

2.1.4. CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

 • PLO4: Hiểu, nắm vững và vận dụng kiến thức về các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng; nghiệp vụ tạo lập vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế, kinh doanh ngoại hối, các dịch vụ ngân hàng điện tử và các nghiệp vụ khác. Tổ chức hạch toán kế toán của các NHTM và các TCTD. Hiểu, nắm vững kiến thức về các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, về quản lý nhà nước và hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước; lạm phát, lãi suất, tỷ giá…
 • PLO5: Kiến thức về quản trị hoạt động của NHTM và các TCTD: Quản trị Kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, quản trị Marketing, quản trị chất lượng dịch vụ, quản trị tài sản.

2.2. VỀ KỸ NĂNG

 • PLO6: Kỹ năng chuyên môn cụ thể: Có kỹ năng thực hiện chính xác các thao tác nghiệp vụ trong quản trị tài chính doanh nghiệp, trong hoạt động kinh doanh của NHTM, của các TCTD, nghiệp vụ quản lý tiền tê tín dụng ngân hàng của NHNN; Có kỹ năng lập luận, nghiên cứu, tính toán và phân tích dữ liệu tham gia hoạch định chính sách tài chính của doanh nghiệp, kỹ năng quản trị ngân hàng thương mại và các TCTD (Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát đánh giá hoạt động kinh doanh của NHTM và các TCTD).
 • PLO7: Kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ

+ Khả năng sử dụng tiếng Anh cho việc làm trình độ như : tiếp xúc, đọc hiểu, soạn văn bản vấn đáp những nhu yếu của đối tác chiến lược ở mức độ đơn thuần ; tìm được tài liệu sách báo tiếng Anh trình độ thiết yếu để Giao hàng cho việc làm của bản thân và cho đơn vị chức năng .

+ Khả năng sử dụng tin học : Có năng lực ứng dụng tin học trong công tác làm việc quản lý tài chính doanh nghiệp như : sử dụng Internet, thư điện tử để tìm thông tin, trao đối việc làm, sử dụng những ứng dụng văn phòng để soạn thảo văn bản, tàng trữ thông tin, thuyết trình sáng tạo độc đáo …

 • PLO8: Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng thu hút, thuyết phục đối tác trong giao tiếp để đạt mục tiêu đặt ra; có năng lực tiếp thu, phân tích, tổng hợp ý kiến và có khả năng thuyết trình mạch lạc, có hệ thống.

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng tham gia tổ chức, quản lý, điều hành và biết cách phối hợp làm việc theo nhóm.

+ Kỹ năng xử lí tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng phát hiện, đánh giá, phân tích và xử lý vấn đề một cách kịp thời; có khả năng đổi mới, sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi trong môi trường hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp hoặc của ngân hàng và các TCTD.

2.3. VỀ THÁI ĐỘ VÀ NĂNG LỰC TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

 • PLO9: Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm của một người công dân; có đạo đức, tác phong, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của một cán bộ tài chính, ngân hàng, có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
 • Kết quả rèn luyện: Đạt yêu cầu về kết quả rèn luyện toàn khóa theo “Quy định tạm thời về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Đại học hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ- ĐHTCNH-QLĐT ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng sau khi tốt nghiệp :

 • Có thể đảm nhận công việc ở tất cả các vị trí thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng của các cơ quan nhà nước: Các Bộ, Sở, Phòng, Ban .., tất cả các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức trong nền kinh tế.
 • Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các Viện nghiên trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng
 • Tự hành nghề: Chuyên viên tư vấn Tài chính.

3.1. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – DOANH NGHIỆP

– Có thể đảm nhiệm những vị trí việc làm tương quan đến tài chính và tài chính doanh nghiệp tại những cơ quan quản trị nhà nước, những tổ chức triển khai xã hội từ Trung ương đến địa phương như : Ở những Bộ, Ban, Ngành ; những Sở và những Thương Hội … ;

– Có thể tiếp đón nhiều vị trí việc làm khác nhau tương quan đến hoạt động giải trí tài chính và quản trị tài chính tại những mô hình doanh nghiệp, những công ty, tổng công ty, tập đoàn lớn kinh tế tài chính và những tổ chức triển khai tài chính ( ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty sàn chứng khoán, quỹ góp vốn đầu tư … ).

Các việc làm hoàn toàn có thể tiếp đón như : Phân tích tài chính doanh nghiệp ; hoạch định kế hoạch, kế hoạch hóa và dự báo tài chính doanh nghiệp ; nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; nghiên cứu và phân tích thị trường tài chính, góp vốn đầu tư và kêu gọi vốn ; tái cấu trúc doanh nghiệp … ;

– Có thế đảm nhiệm những vị trí công tác làm việc về giảng dạy, nghiên cứu và điều tra ở những cơ sở đào tạo và giảng dạy ( những học viện chuyên ngành, trường ĐH, cao đằng ), những cơ quan nghiên cứu và điều tra khoa học, những viện nghiên cứu và điều tra về ngành Tài chính Ngân hàng nói chung và tài chính doanh nghiệp nói riêng .

3.2. CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

– Làm việc tại những Ngân hàng ( Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chủ trương xã hôi, Ngân hàng tăng trưởng, Ngân hàng Hợp tác ), những TCTD khác : những Quỹ tín dụng, Công ty Tài chính, Công ty Bảo hiểm, Công ty Cho thuê tài chính … ở tổng thể những vị trí nhiệm vụ tại trụ sở chính và tại những Trụ sở .

– Làm việc tại Ngân hàng Nhà nước : hoàn toàn có thể đảm nhiệm những việc làm như một nhân viên cấp dưới nhiệm vụ tại SGD, nhân viên cấp dưới của những Vụ : Vụ chủ trương tiền tệ, Vụ quan hệ quốc tế, Vụ Tín dụng, Vụ chính sách Kế toán, Vụ Quản lý ngoại hối …, những Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của Ngân hàng Nhà nước .

– Có thế đảm nhiệm những vị trí công tác làm việc về giảng dạy, điều tra và nghiên cứu ở những cơ sở đào tạo và giảng dạy ( những học viện chuyên ngành, trường ĐH, cao đằng ), những cơ quan nghiên cứu và điều tra khoa học, những viện nghiên cứu và điều tra về ngành nghề dịch vụ Tài chính Ngân hàng nói chung và Ngân hàng nói riêng .

4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KHI RA TRƯỜNG

Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng sau khi ra trường thao tác tại những cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp có năng lực liên tục học tập, nâng cao kỹ năng và kiến thức dưới những hình thức :

– Tham gia những chương trình đào tạo và giảng dạy sau đại học để đạt được học vị thạc sĩ kinh tế tài chính hoặc tiến sỹ kinh tế tài chính ;

– Tham gia những khóa đào tạo và giảng dạy nâng cao về nhiệm vụ trong và ngoài nước ;

– Có năng lực rèn luyện để thi nâng ngạch trình độ và nhận những chứng từ nghề nghiệp hoặc ngạch bậc công chức, viên chức

5. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo và giảng dạy : 4 năm, học theo quá trình tương thích với Quy chế giảng dạy ĐH, cao đẳng chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, phát hành theo Quyết định số 43/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Quy định giảng dạy ĐH và cao đẳng chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng TP. Hà Nội .

6. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

6.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 134 tín chỉ

6.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

STT Khối kiến thức Số tín chỉ
1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 43
1.1 Lý luận chính trị 11
1.2 Khoa học tự nhiên 9
1.3 Khoa học xã hội 4
1.4 Ngoại ngữ 8
1.5 Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh 11
2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 91
2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành 8
2.2 Kiến thức cơ sở ngành 30
2.3 Kiến thức chuyên ngành 37
2.4 Kiến thức bổ trợ 6
2.5 Thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp 10
Tổng cộng (1+2) 134

 

7. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Công dân Nước Ta và người quốc tế có đủ điều kiện kèm theo, có nguyện vọng được tuyển vào Trường theo Quy chế tuyển sinh ĐH chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Quy định tuyển sinh của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng TP.HN .

8. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

8.1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình huấn luyện và đào tạo được thực thi theo Quy chế giảng dạy ĐH và cao đẳng chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, phát hành theo Quyết định số 43/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Quy định giảng dạy ĐH và cao đẳng chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng TP.HN

8.2. CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ những tiêu chuẩn theo Quy chế đào tạo và giảng dạy ĐH và cao đẳng chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, phát hành theo Quyết định số 43/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

Quy định đào tạo và giảng dạy ĐH và cao đẳng chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ ; Quy định thi, kiểm tra, nhìn nhận tác dụng học phần theo mạng lưới hệ thống tín chỉ và Quy định chuẩn đầu ra của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng TP. Hà Nội

9. THANG ĐIỂM

Thang điểm 10 tích hợp với thang điểm chữ A, B, C, D, F .

10. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

10.1. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – DOANH NGHIỆP

10.2. CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

11. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (được chi tiết theo học kỳ)

12. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình tuân thủ ngặt nghèo chương trình khung trình độ giáo dục ĐH chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .

Chương trình vận dụng theo Quy chế giảng dạy ĐH và cao đẳng chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, phát hành theo Quyết định số 43/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và những lao lý của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng TP. Hà Nội .
Chương trình này được định kỳ xem xét, hiệu chỉnh hàng năm nhằm mục đích cung ứng sự tăng trưởng của chuyên ngành tương thích với nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. 

Xem thêm : Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung Quốc)-7220204

Tin liên quan

Review Ngành Kiểm Toán

khoikte

Kế toán là gì? Tất tần tật những điều cần biết về nghề kế toán

khoikte

Học phí đại học Duy Tân dành cho sinh viên năm 2022

khoikte

Ngành kế toán học những môn gì?

khoikte

Quản trị Kinh doanh

khoikte

Tốt nghiệp ngành Biên phòng ra làm gì? Câu trả lời ngắn nhất!

khoikte

Leave a Comment