Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Đề-án – Đề án ngành thương mại điện tử – MỤC LỤC PHẦN MỞ – StuDocu

MỤC LỤC

 • PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………
   1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………………..
   1. Nội dung nghiên cứu………………………………………………………………………..
   1. Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………………….
   1. Kết cấu của đề án…………………………………………………………………………….
 • Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử trong Thương mại điên tử…………….
   1. Khái niệm……………………………………………………………………………………
   • 1.1. Thương mại điện tử là gì? ………………………………………………………..
   • 1.1. Thanh toán điện tử là gì? …………………………………………………………
   • 1.1. Vai trò của thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử ……………..
   • 1.1. Sự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử ……………………..
  • các doanh nghiệp………………………………………………………………………………….. 1. Phân loại các hình thức thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử của
   • 1.2. Thanh toán bằng thẻ ………………………………………………………………..
   • 1.2. Thanh toán bằng séc trực tuyến ………………………………………………..
   • 1.2. Thanh toán qua thư điện tử (Person to Person) …………………………..
   • 1.2. Thanh toán bằng két tiền điện tử ……………………………………………….
   1. Lợi ích và hạn chế của thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử……
   • 1.3. Lợi ích của thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử ……………..
   • 1.3. Hạn chế của thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử ………….
 • Nam hiện nay………………………………………………………………………………………… Chương 2: Thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử của doanh nghiệp Việt
  • nghiệp……………………………………………………………………………………………….. 2. Thực trạng thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử tại các doanh
   • 2.1. Trên thế giới …………………………………………………………………………
   • 2.1. Tại Việt Nam …………………………………………………………………………
  • Nam 2. Một số vấn đề về thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử tại Việt

2.2. Thói quen tiêu dùng tiền mặt của người Việt ……………………………..

nghiệp……………………………………………………………………………………………….. 2. Thực trạng thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử tại các doanh

yếu ……. ………………………………………………………………………………………….. 2.2. Cơ sở hạ tầng cho thanh toán giao dịch điện tử trong Thương mại điện tử chưa tăng trưởng ………………………………………………………………………………… 2. Cơ hội cho giao dịch thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử ………………….

các doanh nghiệp………………………………………………………………………………….. 1. Phân loại các hình thức thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử của

Chương 3 : Kiến nghị giải pháp …………………………………………………………………

 1. Giải pháp từ Chính phủ………………………………………………………………..
 2. Giải pháp từ Ngân hàng……………………………………………………………….
 3. Giải pháp từ Doanh nghiệp…………………………………………………………..

PHẦN KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………..ii

PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………

1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………………..

Trong toàn cảnh quốc tế đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4, thương mại điện tử hiện đang nhận được sự chăm sóc của nhiều vương quốc vì những góp phần lớn cho tăng trưởng nền kinh tế tài chính. Thương mại điện tử là một trong những động lực quan trọng thôi thúc sự tăng trưởng kinh tế tài chính, là tác nhân chính đẩy nhanh quy trình quốc tế hóa đời sống kinh tế tài chính quốc tế .Mặc dù thương mại điện tử ngày càng tăng trưởng và trở nên phổ cập tại Nước Ta. Nhưng còn một bộ phận lớn dân cư Nước Ta không tin cậy vào chất lượng hàng hoá và dịch vụ được thanh toán giao dịch qua mạng, đặc biệt quan trọng nhiều người cho biết họ không yên tâm khi sử dụng phương pháp giao dịch thanh toán điện tử để mua hàng do họ cảm thấy thanh toán giao dịch điện tử đầy rủi ro đáng tiếc và dễ bị lừa đảo hoặc họ không biết cách mua hàng trực tuyến. Hiện nay, vẫn còn một tỷ suất lớn người tiêu dùng vẫn sử dụng thanh toán giao dịch bằng tiền mặt khi mua hàng, đây chính là rào cản lớn nhất để thương mại điện tử trở thành mê hoặc hơn với người tiêu dùng .Kỷ nguyên Công nghệ tin tức và Truyền thông và thay đổi kỹ thuật số dẫn đến những đổi khác năng động trong thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại, nơi những thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại liên tục chuyển từ thanh toán giao dịch dựa trên tiền mặt sang thanh toán giao dịch điện tử. Hệ thống thanh toán giao dịch điện tử là một giải pháp thay thế sửa chữa tốt hơn cho tiền mặt và trao đổi mua và bán. Thanh toán điện tử hoàn toàn có thể được hiểu là một chính sách giao dịch thanh toán sử dụng những phương tiện đi lại điện tử không tương quan đến tiền mặt. Hệ thống giao dịch thanh toán điện tử ( E-Payment ) là một góc nhìn quan trọng của thương mại điện tử. Nhận thấy tầm quan trọng của yếu tố này, tôi xin chọn “ Thanh toán

Nam 2. Một số vấn đề về thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử tại Việt

cho Đề án Thương mại điện tử của mình .

2. Nội dung nghiên cứu………………………………………………………………………..

Đề án tập trung chuyên sâu nghiên cứu và điều tra những nội dung chính như những hình thức giao dịch thanh toán điện tử trong thương mại điện tử ; tình hình, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ

1. Lợi ích và hạn chế của thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử……

nghiệp tại Nước Ta lúc bấy giờ. Từ đó yêu cầu những giải pháp để nâng cao chất lượng giao dịch thanh toán điện tử trong thương mại điện tử ở Nước Ta nói chung và những doanh nghiệp nói riêng .

3. Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………………….

 Các doanh nghiệp tham gia vào Thương mại điện tử  Vấn đề giao dịch thanh toán điện tử của những cá thể, doanh nghiệp tham gia vào Thương mại điện tử

4. Kết cấu của đề án…………………………………………………………………………….

Ngoài phần khởi đầu, Kết luận và hạng mục tài liệu tìm hiểu thêm, đề tài được kết cấu thành 3 chương như sau :Chương 1 : Tổng quan về giao dịch thanh toán điện tử trong Thương mại điện tửChương 2 : Thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử ở doanh nghiệp Nước Ta lúc bấy giờChương 3 : Kiến nghị giải phápThanh toán điện tử hoàn toàn có thể được định nghĩa là sự chuyển giao giá trị điện tử của một khoản thanh toán giao dịch từ người giao dịch thanh toán đến người nhận trải qua chính sách thanh toán giao dịch điện tử. Dịch Vụ Thương Mại thanh toán giao dịch điện tử đi kèm với người dùng dựa trên website giao diện được cho phép người mua truy vấn, quản lý tài khoản ngân hàng nhà nước và những thanh toán giao dịch của họ từ xa. Thanh toán điện tử đề cập đến giao dịch thanh toán trong toàn cảnh thanh toán giao dịch thương mại điện tử trực tuyến thực thi qua Internet. Thanh toán điện tử cũng hoàn toàn có thể được định nghĩa là một quy trình thanh toán không cần sách vở .

1.1. Vai trò của thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử
Một yếu tố quan trọng cho quá trình tăng trưởng TMĐT chính là các hình
thức thanh toán điện tử. Thanh toán điện tử có thể khắc phục được quy trình phức
tạp và tốn kém trong việc thu thập các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho một
sản phẩm hoặc dịch vụ được mua và bán trực tuyến. Ví dụ, việc sử dụng nhiều
tiền mặt khi giao hàng có thể dẫn đến nhiều lần giao hàng không thành công hơn
do người tiêu dùng không có khả năng thanh toán đối với hàng hóa đã mua,
chính điều này đã làm tăng chi phí lao động trong việc thực hiện giao hàng nhiều
lần ở chặng cuối. Thanh toán điện tử cũng góp phần nâng cao lòng tin của người
tiêu dùng đối với các giao dịch TMĐT, thông qua các giao dịch có tính minh
bạch cao, giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh hơn, theo dõi tốt hơn, với chi
phí giao dịch thấp hơn, tăng tính tiện lợi và kiểm soát được quá trình chống gian
lận tốt hơn. Nhận thấy tầm quan trọng của thanh toán điện tử đối với TMĐT, nhà
cầm quyền của nhiều quốc gia đã đưa điều này vào kế hoạch quốc gia, với mục
tiêu gia tăng hoạt động thanh toán điện tử lên tới 50% trên tổng số thanh toán cho
TMĐT.

1.1. Sự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử
Thanh toán điện tử đã xuất hiện rất lâu trên thế giới cùng với sự phát triển
của Internet. Công nghệ là yếu tố hàng đầu thúc đẩy sự phát triển của thanh toán
điện tử. Cùng với sự phát triển của các trang TMĐT, nhu cầu thanh toán điện tử
được tăng cao và phát triển đến hiện nay.

Thanh toán điện tử bắt nguồn từ những năm 1870, khi Western Union ra đời mạng lưới hệ thống chuyển tiền điện tử vào năm 1871. Kể từ đó, mọi người đã chú trọng tới ý tưởng sáng tạo gửi tiền để giao dịch thanh toán cho sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ mà không nhất thiết phải xuất hiện tại những điểm bán hàng .Từ những năm 1870 đến cuối những năm 1960, những khoản thanh toán giao dịch trải qua một sự quy đổi chậm nhưng từ từ. Vào những năm 1910, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ( tiếng Anh : Federal Reserve of America ) mở màn sử dụng điện báo để chuyển tiền. Những năm 1950, Diner Diner Club International đã trở thành công ty thẻ tín dụng thanh toán độc lập tiên phong, ngay sau đó là American Express. Năm 1959, American Express đã ra mắt với quốc tế thẻ nhựa tiên phong cho thanh toán giao dịch điện tử .Bước vào thập niên 1970, mọi người trở nên nhờ vào hơn vào máy tính như một phần của tiến trình mua hàng. Năm 1972, Nhà thanh toán giao dịch tự động hóa ( ACH

 • Automated Clearing House) được phát triển để xử lý hàng loạt khối lượng giao
  dịch lớn. NACHA đã thiết lập các quy tắc hoạt động cho thanh toán ACH chỉ hai
  năm sau đó.

Hệ thống giao dịch thanh toán tiền điện tử có những ưu điểm giống như giao dịch thanh toán tiền mặt, đơn cử là ẩn danh và thuận tiện. Như trong những mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán điện tử khác ( tức là dựa trên EFT và những trung gian ), bảo mật thông tin trong quy trình thanh toán giao dịch và tàng trữ là mối chăm sóc số 1 .Tại Nước Ta, thanh toán giao dịch điện tử tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ cùng với sự tăng trưởng của Internet, 3G, điện thoại thông minh mưu trí, thẻ ngân hàng nhà nước và những trang thương mại điện tử, đơn cử là từ khoảng chừng năm ngoái. Người tiêu dùng thời đại mới tôn vinh sự thuận tiện nên sự sinh ra của những trang thương mại điện tử kéo theo sự sinh ra của thanh toán giao dịch điện tử giúp cho người dùng tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn trong việc shopping ( mua vé máy bay, mua hàng trực tuyến ) cũng như giao dịch thanh toán những hóa đơn mỗi ngày ( dịch vụ điện, nước, Internet, điện thoại cảm ứng, truyền hình cáp, đóng phí bảo hiểm ) một cách nhanh gọn và thuận tiện hơn .Từ năm 2005 quay trở lại trước, những website TMĐT Nước Ta đa phần chỉ cung ứng thông tin mẫu sản phẩm và dịch vụ. Các thanh toán giao dịch B2C và C2C tự tăng trưởng theo nhu yếu của thị trường một cách nhỏ lẻ do thiếu sự bảo lãnh về pháp lý. Lúc đó, hạ tầng cho giao dịch thanh toán điện tử trong những thanh toán giao dịch TMĐT chưa được thiết kế xây dựng. Đến năm 2006, khung pháp lý về TMĐT cơ bản đa hình thành, thanh toán giao dịch điện tử khởi đầu được nhắc đến, một số ít ngân hàng nhà nước tiên phong tiến hành giao dịch thanh toán điện tử nhưng vẫn có đặc thù đơn lẻ, manh mún với dịch vụ thanh toán giao dịch hoá đơn qua ATM, dịch vụ ngân hàng nhà nước trực tuyến chỉ dừng lại ở tiện ích cung ứng thông tin .

 Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ quốc tế: Nếu khách hàng sở hữu
các loại thẻ như Visa, Mastercard, American Express, JCB đều có thể thanh
toán tại hơn 60 website đã kết nối với cổng thanh toán OnePay.
 Thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa: Loại hình này chưa thực sự phổ biến ở
Việt Nam nhưng khá phát triển ở nước ngoài. Với cách thanh toán này các
chủ thẻ tại Connect24 của ngân hàng Vietcombank hay chủ thẻ đa năng của
ngân hàng Đông Á đã có thể thực hiện thanh toán điện tử tại các website đã
kết nối với 2 ngân hàng này cũng như cổng thanh toán OnePay.
1.2. Thanh toán bằng séc trực tuyến
Phương thức thanh toán bằng séc hiện chiếm tới 11% tổng các giao dịch
trực tuyến. Tuy phương thức này khá phức tạp, sau khi giao dịch trực tuyến được
thực hiện, người mua phải ra khỏi mạng và gửi séc qua thư đến cho người bán.

Séc điện tử thực ra là một loại “ séc ảo ”, được cho phép người mua thanh toán giao dịch bằng séc qua mạng Internet. Người mua sẽ điền vào form ( nó giống như một quyển séc được hiển thị trên màn hình hiển thị ) những thông tin về ngân hàng nhà nước của họ, ngày thanh toán giao dịch và trị giá của thanh toán giao dịch ; sau đó gửi thông tin đó tới một TT thanh toán giao dịch để giải quyết và xử lý và kết thúc thanh toán giao dịch. Có 2 cách để sử dụng séc điện tử :

 Phương pháp “Print & Pay”, có nghĩa là “in và thanh toán”; để sử dụng
phương thức này khách hàng phải mua một phần mềm cho phép mình in
những tấm séc ra và chuyển séc đó đến ngân hàng của mình để nhận tiền.
Quá trình xử lý séc trực tuyến cũng giống như séc thông thường, khi phát
sinh thanh toán séc được chuyển đến ngân hàng và phải được ngân hàng
chứng nhận thì séc đó mới có giá trị. Sử dụng tiện ích này giúp khách hàng
giảm được nhiều chi phí giao dịch.
 Phương pháp “Trung tâm giao dịch” giống như việc áp dụng phương pháp
“print and pay”, người sử dụng séc phải nhập tất cả các thông tin trên séc
vào form tại cửa hàng ảo. Những thông tin đó sẽ được mã hoá và chuyển
trực tiếp tới ngân hàng và sẽ được xử lý trong vòng 48 giờ. Sau đó, toàn bộ
số tiền của giao dịch sẽ được chuyển từ tài khoản của người mua sang tài
khoản của người bán. Kèm theo đó, là một “báo có” trực tuyến vào tài
khoản của người bán và một “báo nợ” được gửi bằng email cho người mua.
1.2. Thanh toán qua thư điện tử (Person to Person)

Phương thức giao dịch thanh toán qua thư điện tử P2P được cho phép những cá thể hoàn toàn có thể sử dụng thẻ tín dụng thanh toán hoặc thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của mình để thanh toán giao dịch qua thư điện tử. Quá trình thanh toán này cũng giống như việc gửi một thiệp chúc mừng qua mạng .Với chiêu thức P2P, không đơn thuần là triển khai giao dịch thanh toán bằng cách gửi email đến cho người nhận, mà cần tìm đến đường liên kết với trang có sẵn những mẫu thanh toán giao dịch để gửi thư và tại trang link đó, người nhận hoàn toàn có thể liên tục gửi khoản tiền nhận được đến thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước hay thẻ tín dụng thanh toán của họ .

Và để thực hiện thanh toán bằng phương pháp này, người thanh toán cần
phải thực hiện các bước sau: Cung cấp số tài khoản trực tuyến của công ty; Nhấn
chuột vào đường link đến trang thanh toán qua thư điện tử; Nhập thêm tên của
người nhận, địa chỉ email, trị giá giao dịch, và số thẻ tín dụng hay tài khoản nơi
mà tiền được rút ra từ đó; Ngoài ra có thể ghi thêm các ghi chú cá nhân của
người nhận nếu cần thiết.

Sau khi đã nhập khá đầy đủ những thông tin thiết yếu, tại hộp thư của mình, người nhận sẽ : Nhận được thông tin tiền đã được gửi đến ; Được phân phối một siêu link để nhận tiền và sau đó ; Lựa chọn nơi gửi tiền ( hoặc là được gửi vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước hoặc là được đưa vào thẻ tín dụng thanh toán ) .

1.2. Thanh toán bằng két tiền điện tử
Hiện vẫn có nhiều quan niệm khác nhau về “két tiền điện tử” và cũng chưa
có một tiêu chuẩn chung về két tiền điện tử. Tuy nhiên, có thể được hiểu “két tiền
điện tử” là nơi lưu giữ các số thẻ tín dụng. Két tiền điện tử là một két ảo nó có
thể lưu giữ tất cả các thông tin của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, mật khẩu, thẻ hội
viên, và tất cả các số thẻ hiện có của khách hàng. Nó sẽ tạo thuận lợi hơn cho
khách hàng khi mua hàng trực tuyến, bởi vì số thẻ tín dụng của khách hàng có
thể được copy từ “két tiền điện tử” và “dán” vào trong đơn đặt hàng trực tuyến,
mà không cần phải nhập từ bàn phím.

1. Lợi ích và hạn chế của thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử
1.3. Lợi ích của thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử
1.3.1. Lợi ích đối với Thương mại điện tử
– Hoàn thiện và phát triển Thương mại điện tử
Xét trên nhiều phương diện, thanh toán điện tử là nền tảng của các hệ
thống TMĐT. Sự khác biệt cơ bản giữa TMĐT với các ứng dụng khác cung cấp

thay vì mở nhiều Trụ sở ở những nước khác nhau hoàn toàn có thể cung ứng dịch vụ Internet banking để lan rộng ra khoanh vùng phạm vi phân phối dịch vụ. 1.3.1. Lợi ích so với người tiêu dùng – Nhanh chóng và thuận tiện Khi người mua sử dụng ngân hàng nhà nước điện tử, họ sẽ nắm được nhanh gọn, kịp thời những thông tin về thông tin tài khoản, tỷ giá, lãi suất vay. Mặt khác, trải qua máy vi tính được nối mạng với ngân hàng nhà nước, người mua hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch trực tiếp với ngân hàng nhà nước để kiểm tra số dư thông tin tài khoản, chuyển tiền, giao dịch thanh toán hóa đơn dịch vụ công cộng, thanh toán giao dịch thẻ tín dụng thanh toán, mua séc du lịch, kinh doanh thương mại ngoại hối, vay nợ, mở và kiểm soát và điều chỉnh, thanh toán giao dịch thư tín dụng và kể cả kinh doanh thương mại sàn chứng khoán với ngân hàng nhà nước. Giờ đây với dịch vụ ngân hàng nhà nước điện tử họ hoàn toàn có thể tiếp cận với bất kỳ một thanh toán giao dịch nào của ngân hàng nhà nước vào bất kỳ thời gian nào hoặc ở bất kỳ đâu mà họ muốn, luôn triển khai nhu yếu của bạn 24/7 .- Tiết kiệm ngân sách và thời hạn Dịch Vụ Thương Mại thanh toán giao dịch trực tuyến không chỉ tương hỗ bạn 24/7 nhanh gọn, tiện nghi mà còn giúp bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách. Phí thanh toán giao dịch ngân hàng nhà nước điện tử hiện được nhìn nhận là ở mức thấp nhất so với những phương tiện đi lại thanh toán giao dịch khác. Không cần tốn tiền xăng xe đi lại để đến nơi thanh toán giao dịch, bạn chỉ cần ngồi ngay ở nhà, thực thi một vài thao tác đơn thuần là xong. Đặc biệt, hầu hết những dịch vụ thanh toán giao dịch trực tuyến đều có giảm giá cho người mua, cùng nhiều khuyễn mãi thêm để người mua được tận thưởng một dịch vụ tốt nhất, với mức giá rẻ nhất .- An toàn bảo mật thông tin thông tin Sẽ có rất nhiều người cho rằng việc thanh toán giao dịch trực tuyến là không bảo đảm an toàn vì dễ bị đánh cắp thông tin. Tuy nhiên điều này lại trọn vẹn ngược lại. Việc cầm tiền mặt mới thực sự đáng lo lắng vì bạn hoàn toàn có thể sẽ bị cướp giật trên đường, làm rơi hay để quên ở đâu đó .Với việc thanh toán giao dịch trực tuyến, tổng thể những điều này đều không khi nào hoàn toàn có thể xảy ra. Những nhà sản xuất dịch vụ thanh toán giao dịch trực tuyến đều có chính sách bảo mật thông tin thông tin tốt nhất cho người mua thế cho nên bạn không cần lo ngại thông tin về thông tin tài khoản của mình sẽ bị lọt ra ngoài .- Linh hoạt trong việc thanh toán giao dịch Một quyền lợi nữa của việc thanh toán giao dịch trực tuyến là sự linh động của nó. Giả sử như bạn muốn nạp tiền điện thoại thông minh, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều mẫu mã những mệnhgiá từ 10 đồng đến 500 đồng tùy theo điều kiện kèm theo của bản thân mà không bị số lượng giới hạn về mức nạp tiền tối thiểu hay tối đa. Hoặc khi muốn gia hạn truyền hình, bạn cũng hoàn toàn có thể linh động lựa chọn thời hạn, gói kênh, phương pháp thanh toán giao dịch …Đặc biệt, bạn được cung ứng nhiều phương pháp thanh toán giao dịch khác nhau như qua những ví điện tử, thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước trong nước, hay những loại thẻ quốc tế, để thuận tiện hơn khi triển khai giao dịch thanh toán trực tuyến theo nhu yếu của bản thân .

1.3. Hạn chế của thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử
Hoạt động thanh toán điện tử tiến hành hoàn toàn qua các phương tiện
điện tử, chính vì vậy, trong hoạt động có thêm chủ thể thứ ba không thể thiếu
được là các trung gian. Các trung gian trong thanh toán điện tử có thể là ngân
hàng, các cơ quan cung cấp giải pháp thanh toán. Trong thanh toán điện tử các
bên tiến hành hoạt động thanh toán mà không cần gặp gỡ nhau trực tiếp nên rủi
ro trong thanh toán là cao hơn nhiều so với hình thức thanh toán thông thường:

 Rủi ro so với người mua : tin tức cá thể hoàn toàn có thể bị người bán sử dụng sai mục tiêu, hay thông tin về thông tin tài khoản thẻ bị đánh cắp nhằm mục đích mục tiêu sai lầm khi kẻ xấu cố ý truy vấn vào mạng lưới hệ thống thông tin.  Rủi ro so với người bán : Có khi người mua của công ty là đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu tham gia vào nhằm mục đích mục tiêu tìm hiểu thêm giá ; người mua hoàn toàn có thể là những kẻ trá hình mua hàng, nhận hàng mà không giao dịch thanh toán ; người mua cũng hoàn toàn có thể là những tin tặc xấu truy vấn vào với mục tiêu làm giảm uy tín doanh nghiệp, đổi khác tài liệu người mua, biến hóa thông tin về giá, ăn trộm thông tin người mua.  Rủi ro so với những nhà trung gian : tin tức thẻ giao dịch thanh toán của người mua bị mất ; người mua không trả tiền ( thường là so với thẻ tín dụng )  Rủi ro so với xã hội : Nhiều hoạt động giải trí thanh toán giao dịch điện tử là nhằm mục đích mục tiêu rửa tiền .Điển hình tại Thụy Điển cho thấy, tiền mặt chỉ chiếm khoảng chừng 2 % tổng lượng tiền trong nền kinh tế tài chính. Con số này cho thấy Thụy Điển là vương quốc người dân rất ít thanh toán giao dịch bằng tiền mặt trong khi số lượng tựa như của toàn quốc tế là 75 %. Trên những sàn TMĐT, thanh toán giao dịch bằng thẻ tín dụng thanh toán là hình thức thanh toán giao dịch phổ cập nhất ở Thụy Điển, với gần 2,4 tỷ thanh toán giao dịch qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong năm 2018, so với 213 triệu thanh toán giao dịch trước đó 15 năm .Hiện nay, ngày càng nhiều chính phủ nước nhà trên toàn quốc tế lôi kéo tiến tới quy đổi những thanh toán giao dịch từ tiền mặt sang thanh toán giao dịch điện tử. Người dân sẽ không phải đến ngân hàng nhà nước để rút tiền, giữ tiền và hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch ở bất kể đâu chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Giao dịch trở nên thuận tiện và nhanh gọn hơn, góp thêm phần kích thích hoạt động giải trí TMĐT .

 • Hình thức thanh toán bằng thẻ ngày càng đa dạng
  Ngày càng có nhiều quốc gia sử dụng thanh toán điện tử trong lĩnh vực
  TMĐT. Ban đầu, thanh toán thẻ xuất hiện dưới hình thức là quẹt thẻ thanh toán,
  sau đó các hình thức thanh toán online, bao gồm cổng thanh toán và ví điện tử.
  Tiếp đó, các hình thức thanh toán trên nền tảng website được phát triển thêm như
  Alipay, Braintree, Paymentwall… Về thanh toán thông thường thì có các thiết bị
  chấp nhận thẻ (POS).

Hình 2 – Tỷ lệ sử dụng những hình thức thanh toán giao dịch bằng thẻ ở một số ít nướcỞ khu vực châu Á, Nhật Bản, Nước Hàn cũng thực thi từ những năm 2003 – 2004. Ở Khu vực Đông Nam Á, Malaysia và Nước Singapore là những vương quốc tiên phong quy đổi mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch thẻ sang chuẩn EMV từ năm 2005, tiếp sau đó là Thailand, Indonesia, Philippines và Nước Ta .

2.1. Tại Việt Nam

2.1.2. Tình hình chung Theo số liệu thống kê của cục TMĐT và CNTT Bộ Công Thương : Số người sử dụng Internet trong năm năm trước chiếm tới 30 % dân số và số lượng này sẽ còn tăng lên trong tương lai, Nước Ta đang có những thuận tiện lớn trong việc tăng trưởng TMĐT trong đó có thanh toán giao dịch điện tử. Tỷ lệ giao dịch thanh toán bằng tiền mặt trong tổng phương tiện đi lại giao dịch thanh toán giảm xuống còn 14 % ( năm 2012 là 18 % ). Số lượng website TMĐT cung ứng dịch vụ giao dịch thanh toán điện tử có sự tăng trưởng nhảy vọt. Nếu năm 2012 chỉ có một vài website TMĐT cung ứng dịch vụ này thì năm năm trước đã có trên 50 website của những doanh nghiệp thuộc nhiều nghành khác nhau như ngân hàng nhà nước, hàng không, du lịch, nhà hàng bán hàng tổng hợp … tiến hành thành công việc cung ứng dịch vụ giao dịch thanh toán điện tử cho người mua. Doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ TMĐT cũng có chiều tích cực : 35,6 % doanh nghiệp có lệch giá từ TMĐT chiếm dưới 5 % trong tổng doanh thu, trong đó là có tới 38,07 % doanh nghiệp có lệch giá từ TMĐT chiếm trên 15 % trong tổng doanh thu của mình ( số liệu năm năm trước ) .Theo dự báo, đến năm năm ngoái tổng sản lượng thanh toán giao dịch hàng hóa điện tử tại Nước Ta ước tính đạt 6 tỷ USD, trong đó có 2 tỷ USD thanh toán giao dịch được giao dịch thanh toán trực tuyến .Hình 2 – Giá trị thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch điện tử trong TMĐT tại Nước TaBáo cáo của Ngân hàng Thế giới ( WB ) vừa công bố nhận xét : “ Hiệu suất của Nước Ta về mặt thôi thúc nền kinh tế tài chính số tương tự với những nước Khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ giao dịch thanh toán ”. Có tới 82 % dân số tại Nước Ta hoàn toàn có thể truy vấn Internet vận tốc cao, nhưng chỉ có 10 % người dùng trả tiền trực tuyến để mua hàng trên những sàn TMĐT, mức này thấp hơn đáng kể so với Indonesia và Malaysia. Có nghĩa rằng, 90 % người tiêu dùng TMĐT ở Nước Ta sử dụng tiền mặt để mua trực tuyến .Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán ( Ngân hàng Nhà nước ) cũng cho biết, thanh toán giao dịch bằng tiền mặt trong TMĐT vẫn chiếm tới 88 %, thanh toán giao dịch trực tuyến chỉ 12 %. Với tỷ suất thanh toán giao dịch trực tuyến thấp như vậy sẽ ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng của TMĐT. Nếu yếu tố này không được xử lý thì khi thị trường hoặc nguồn vốn góp vốn đầu tư đổi khác, doanh nghiệp và cả thị trường sẽ không lan rộng ra, không tăng trưởng được .Tuy nhiên, theo update mới nhất của Vụ Thanh toán, 7 tháng đầu năm 2020 số lượng thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán qua Internet đạt 240,9 triệu thanh toán giao dịch với giá trị đạt 15,2 triệu tỷ đồng tăng 39,1 % về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Nhất là số lượng thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch qua điện thoại di động đạt 574,4 triệu thanh toán giao dịch với giá trị đạt 5,9 triệu tỷ đồng, tăng 184,2 % về số lượng và 186,3 % về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Con số trên cho thấy hoạt động giải trí thanh toán giao dịch điện tử trong nền kinh tế tài chính đang có sự tăng trưởng mạnh .Phần lớn người mua hàng trực tuyến vẫn lựa chọn hình thức giao dịch thanh toán tiền mặt khi nhận hàng với 91 % đối tượng người dùng khảo sát cho biết có sử dụng phương pháp này, tiếp theo là 48 % sử dụng phương pháp giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng nhà nước, 20 % người tham gia khảo sát cho biết từng sử dụng những loại thẻ giao dịch thanh toán .Hình 2 – Tỷ lệ nhu yếu sử dụng những hình thức thanh toán giao dịch trên website TMĐTHiện nay, những website TMĐT phân phối được cả nhu yếu giao dịch thanh toán trực tuyến và không trực tuyến của người mua. Hai hình thức được sử dụng nhiều

nhất là thanh toán trực tiếp tại công ty với 87% website TMĐT chấp nhận và
thanh toán chuyển khoản với 77% website chấp nhận. Thanh toán khi nhận hàng
(COD) được 64% website chấp nhận. Hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ
tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử, tin nhắn SMS được 25% website sử dụng.

Hình 2 – Tỷ lệ nguyên do người dùng chưa tham gia shopping trực tuyếnTrong số 38 % người tham gia khảo sát chưa tham gia shopping trực tuyến, khi được hỏi về nguyên do chưa shopping trực tuyến, 50 % cho biết không tin yêu đơn vị chức năng bán hàng, 37 % ý niệm mua tại shop thuận tiện và rẻ hơn, 26 % không có thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán giao dịch qua mạng, 25 % sợ hãi lộ thông tin cá thể .2.1.2. Cơ sở hạ tầng trong giao dịch thanh toán điện tử – Hạ tầng viễn thông, internet Internet và thiết bị điện tử đóng vai trò quan trọng trong quy trình mua hàng của người tiêu dùng, đặc biệt quan trọng so với người tiêu dùng trong độ tuổi 25 – tuổi. Trong khoảng chừng 92 triệu dân, có hơn 40 % sử dụng Internet, trong đó, 58 % sử dụng Internet đã từng tham gia mua hàng trực tuyến và 65 % sử dụng smartphone để truy vấn Internet. Tính đến nay, Nước Ta có hơn 120 triệu thuê bao di động, 95 % sử dụng điện thoại cảm ứng mưu trí cho việc nghiên cứu và điều tra loại sản phẩm, dịch vụ trước khi đưa ra quyết định hành động mua hàng và 60 % đã từng mua hàng trực tuyến trải qua điện thoại thông minh mưu trí. Điều này cho thấy, phương pháp thương mại truyền thống cuội nguồn cần có sự vận động và di chuyển, thích ứng với quy trình mua hàng mới lúc bấy giờ của người tiêu dùng .

Tin liên quan

Du học Nhật Bản ngành Quản trị Kinh doanh cơ hội phát triển bản thân

khoikte

Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh – ĐỦ, NHANH & ĐÚNG

khoikte

Ngành kinh doanh quốc tế thi khối nào? Xét tổ hợp môn gì?

khoikte

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

khoikte

Ngành Kế toán thi khối nào? Xét tuyển tổ hợp môn gì? – Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên

khoikte

Quyết định 61/QĐ-KTNN các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V

khoikte

Leave a Comment