Khối ngành Kinh tế

Dự đoán điểm chuẩn đại học kinh tế luật năm 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của toàn bộ các thí sinh trên cả nước.

Vấn đề đang được quan tâm nhất đối với các bạn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào VNUHCM-UEL trong những ngày này là Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2021 sẽ thay đổi thế nào để có phương án điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển phù hợp.

Nội dung chính

  • 1. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2021
  • a. Nhận xét
  • Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh điểm chuẩn 2021 với mặt bằng chung ở mức khá. Dưới đây là tổng hợp Dự đoán Điểm chuẩn Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2021 với các ngành đào tạo. Vậy Ad tạm thời có thể dự đoán UEL Điểm chuẩn 2021 như sau:
  • b. Dự đoán
  • 2. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2021 qua 2 năm gần đây
  • a. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2019 và 2020
  • Video liên quan

1. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2021

a. Nhận xét

Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh điểm chuẩn 2021 với mặt bằng chung ở mức khá. Dưới đây là tổng hợp Dự đoán Điểm chuẩn Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2021 với các ngành đào tạo. Vậy Ad tạm thời có thể dự đoán UEL Điểm chuẩn 2021 như sau:

b. Dự đoán

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2021 cập nhật mới nhất:

Tên ngành

Điểm chuẩn 2021

Ghi chú

Kinh tế ( Kinh tế học ) Đang update
Kinh tế ( Kinh tế học ) Đang update
Kinh tế ( Kinh tế và Quản lý Công ) Đang update
Kinh tế ( Kinh tế và Quản lý Công ) Đang update
Kinh tế quốc tế ( Kinh tế đối ngoại ) Đang update
Kinh tế quốc tế ( Kinh tế đối ngoại ) Đang update
Toán kinh tế ( Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và kinh tế tài chính ) Đang update
Toán kinh tế ( Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và kinh tế tài chính ) Đang update
Quản trị kinh doanh thương mại Đang update
Quản trị kinh doanh thương mại Đang update
Quản trị kinh doanh thương mại Đang update
Quản trị kinh doanh thương mại ( Quản trị du lịch và lữ hành ) Đang update
Marketing Đang update
Marketing Đang update
Kinh doanh quốc tế Đang update
Kinh doanh quốc tế Đang update
Kinh doanh quốc tế Đang update
Thương mại điện tử Đang update
Thương mại điện tử Đang update
Tài chính – Ngân hàng Đang update
Tài chính – Ngân hàng Đang update
Tài chính – Ngân hàng Đang update
Tài chính – Ngân hàng ( Công nghệ kinh tế tài chính ) Đang update
kế toán Đang update
kế toán Đang update
kế toán Đang update
Kiểm toán Đang update
Kiểm toán Đang update
Hệ thống thông tin quản trị
Hệ thống thông tin quản trị
Hệ thống thông tin quản trị ( Kinh doanh số và Trí tuệ tự tạo )
Luật ( Luật dân sự )
Luật ( Luật dân sự )
Luật ( Luật Tài chính – Ngân hàng )
Luật ( Luật Tài chính – Ngân hàng )
Luật ( Luật Tài chính – Ngân hàng )
Luật kinh tế ( Luật kinh doanh )
Luật kinh tế ( Luật kinh doanh )
Luật kinh tế ( Luật thương mại quốc tế )
Luật kinh tế ( Luật thương mại quốc tế )
Luật kinh tế ( Luật thương mại quốc tế )

2. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2021 qua 2 năm gần đây

a. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2019 và 2020

– Nhận xét

Với điểm chuẩn UEL 2019 được nhìn nhận là khá dịch chuyển. Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh điểm chuẩn 2019 với mặt phẳng chung là ở mức vừa. Dưới đây là tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2019 với những ngành huấn luyện và đào tạo. Các bạn cùng Ad tìm hiểu thêm nhé.

Tên ngành

Điểm chuẩn 2019

Xét theo KQ thi THPT Xét theo điểm thi đánh giá năng lực
Kinh tế học 23,75 882
Kinh tế học chất lượng cao 22,90 817
Kinh tế đối ngoại 25,70 980
Kinh tế đối ngoại chất lượng cao 25,20 930
Kinh tế và Quản lý công 23 824
Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao 22 786
Tài chính – Ngân hàng 23,65 872
Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao 23 863
Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao bằng tiếng Anh 21,65 833
Kế toán 24 880
Kế toán chất lượng cao 23,05 851
Kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh 21,35 737
Hệ thống thông tin quản trị 23,35 831
Hệ thống thông tin quản trị chất lượng cao 22,85 776
Quản trị kinh doanh thương mại 24,95 922
Quản trị kinh doanh thương mại chất lượng cao 24,15 903
Quản trị kinh doanh thương mại chất lượng cao bằng tiếng Anh 23 879
Kinh doanh quốc tế 25,50 959
Kinh doanh quốc tế chất lượng cao 24,65 926
Kinh doanh quốc tế chất lượng cao bằng tiếng Anh 24,50 924
Kiểm toán 24,35 893
Kiểm toán chất lượng cao 24,15 846
Marketing 25 924
Marketing chất lượng cao 24,15 922
Thương mại điện tử 24,65

903
Thương mại điện tử chất lượng cao 23,85 874
Luật kinh doanh thương mại 23,70 869
Luật kinh doanh thương mại chất lượng cao 23,55 844
Luật thương mại quốc tế 24,30 910
Luật thương mại quốc tế chất lượng cao 23,35 896
Luật dân sự 22,25 825
Luật dân sự chất lượng cao 21,35 789
Luật Tài chính – Ngân hàng 22,25 795
Luật Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao 21,80 769
Luật Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp 20,40 721
Toán kinh tế ( Toán ứng dụng trong kinh tế quản trị và kinh tế tài chính ) 22,10 790
Công nghệ kinh tế tài chính chất lượng cao 22,55 823
Quản trị du lịch và lữ hành 22,85 865

– Nhận xét Với điểm chuẩn UEL 2020 được nhìn nhận là khá dịch chuyển. Theo đó : điểm chuẩn Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn cao nhất là 27.5. Năm ngoái, mức điểm chuẩn vào ngành này là 24.65 – cũng là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất vào Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh. – Điểm chuẩn 2020

Tên ngành 

Điểm chuẩn 2020

Ghi chú

Kinh tế ( Kinh tế học ) 26.25
Kinh tế ( Kinh tế học ) 25.5 CLC
Kinh tế ( Kinh tế và Quản lý Công ) 25.35
Kinh tế ( Kinh tế và Quản lý Công ) 24.55 CLC
Kinh tế quốc tế ( Kinh tế đối ngoại ) 27.45
Kinh tế quốc tế ( Kinh tế đối ngoại ) 27.2 CLC
Toán kinh tế ( Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và kinh tế tài chính ) 24.85
Toán kinh tế ( Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và kinh tế tài chính ) 23 CLC
Quản trị kinh doanh thương mại 26.9
Quản trị kinh doanh thương mại 26.5 CLC
Quản trị kinh doanh thương mại 25.2 Chất lượng cao bằng tiếng Anh
Quản trị kinh doanh thương mại ( Quản trị du lịch và lữ hành ) 25.55
Marketing 27.25
Marketing 26.9 CLC
Kinh doanh quốc tế 27.4
Kinh doanh quốc tế 27.3 CLC
Kinh doanh quốc tế 26.7 Chất lượng cao bằng tiếng Anh
Thương mại điện tử 27.05
Thương mại điện tử 26.6 CLC
Tài chính – Ngân hàng 26.15
Tài chính – Ngân hàng 25.7 CLC
Tài chính – Ngân hàng 24.6 Chất lượng cao bằng tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng ( Công nghệ kinh tế tài chính ) 24.7 CLC
kế toán 26.3
kế toán 25.35 CLC
kế toán 23.5 Chất lượng cao bằng tiếng Anh
Kiểm toán 26.7
Kiểm toán 26.1 CLC
Hệ thống thông tin quản trị 26.45
Hệ thống thông tin quản trị 25.5 CLC
Hệ thống thông tin quản trị ( Kinh doanh số và Trí tuệ tự tạo ) 25.25 CLC
Luật ( Luật dân sự ) 25
Luật ( Luật dân sự ) 23.8 CLC
Luật ( Luật Tài chính – Ngân hàng ) 25.25
Luật ( Luật Tài chính – Ngân hàng ) 24.35 CLC
Luật ( Luật Tài chính – Ngân hàng ) 22.2 Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp
Luật kinh tế ( Luật kinh doanh ) 26.3
Luật kinh tế ( Luật kinh doanh ) 25.8 CLC
Luật kinh tế ( Luật thương mại quốc tế ) 26.65
Luật kinh tế ( Luật thương mại quốc tế ) 26.65
Luật kinh tế ( Luật thương mại quốc tế ) 26.45 CLC

Trên đây, Ad đã giúp bạn tổng hợp Điểm chuẩn Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2021 hy vọng bạn sẽ lựa chọn được ngành học phù hợp với bản thân và năng lực thi của mình. Chúc bạn chinh phục thành công UEL bạn nhé.

=> > Tham khảo thêm :

– Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 2021: Tại đây

– Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân : Tại đây

Video liên quan : Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật 2021

Tin liên quan

Trường đại học Bách khoa Hà Nội – Điểm chuẩn trúng tuyển đại học Bách khoa Hà Nội hệ chính quy năm 2021

khoikte

Tổng hợp Điểm chuẩn Ngành Kế toán 2021 tại TP Hồ Chí Minh

khoikte

Thông tin tuyển sinh Trường Quản trị và kinh doanh – ĐHQGHN năm 2022

khoikte

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế quốc dân năm 2015, 2016, 2017 và dự kiến điểm chuẩn 2018

khoikte

Những đại học có điểm chuẩn nhóm ngành Kinh tế cao nhất 2020, năm nay liệu có tăng?

khoikte

Điểm Chuẩn Ngành Tài Chính Ngân Hàng

khoikte

Leave a Comment