Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Kế toán doanh nghiệp

1.1.1 Giới thiệu chung về ngành, nghề
Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng là ngành, nghề tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin, số liệu kế toán ; kiểm tra, nghiên cứu và phân tích và cung ứng thông tin về tình hình sử dụng kinh tế tài chính trong những doanh nghiệp, phân phối nhu yếu bậc 5 trong Khung trình độ vương quốc Nước Ta .
Kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nghành nghề dịch vụ quản trị kinh tế tài chính, cung ứng nhân lực trong nghành kế toán thuộc những mô hình doanh nghiệp có những hình thức chiếm hữu : Doanh nghiệp nhà nước, công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân ; quy mô : lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ ; nghành nghề dịch vụ : sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp .

Nhiệm vụ chính của ngành, nghề bao gồm: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội dung công việc; ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn; kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; tính toán chi phí, cung cấp số liệu, tài liệu, kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Bạn đang đọc: Kế toán doanh nghiệp

Khối lượng kiến thức và kỹ năng, tối thiểu : 2.500 giờ ( tương tự 90 tín chỉ ) .
1.1.2. Kiến thức
– Trình bày được những chuẩn mực kế toán ;
– Mô tả được chính sách kế toán ;
– Trình bày được mạng lưới hệ thống văn bản pháp lý về thuế ;
– Biết được chiêu thức sử dụng tiếng Anh trong tiếp xúc, trong nghiên cứu và điều tra để soạn thảo những hợp đồng thương mại ;
– Xác định được vị trí, vai trò của kế toán trong ngành kinh tế tài chính ;
– Mô tả được cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, công dụng, trách nhiệm của những bộ phận trong doanh nghiệp, mối quan hệ giữa những bộ phận trong doanh nghiệp ;
– Vận dụng được những văn bản tương quan đến ngành kinh tế tài chính ;
– Trình bày được tên những loại chứng từ kế toán được sử dụng trong những vị trí việc làm ;
– Trình bày được chiêu thức lập chứng từ kế toán ; giải pháp kế toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp ;
– Trình bày được quá trình thiết kế xây dựng định mức ngân sách ;
– Phân bổ được doanh thu nhận trước, ghi nhận lệch giá, thu nhập theo cơ sở dồn tích ;
– Phân bổ được ngân sách trả trước, trích trước tương thích với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ;
– Điều chỉnh được tỷ giá hối đoái tương quan đến ngoại tệ ;
– Trình bày được chiêu thức ghi sổ kế toán chi tiết cụ thể và sổ kế toán tổng hợp ; chiêu thức tích lũy, sắp xếp, quản trị, tàng trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán ; chiêu thức kiểm tra, so sánh, giải quyết và xử lý trong công tác làm việc kế toán ; những giải pháp kê khai thuế, báo cáo giải trình ấn chỉ ; chiêu thức lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính ; giải pháp lập báo cáo giải trình kế toán quản trị ; chiêu thức nghiên cứu và phân tích tình hình kinh tế tài chính cơ bản của doanh nghiệp ;
– Trình bày được giải pháp sử dụng ứng dụng tương hỗ kê khai thuế, ứng dụng kê khai hải quan, biết cách sử dụng chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế điện tử ;
– Trình bày được những kỹ năng và kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội, pháp lý, quốc phòng bảo mật an ninh, giáo dục sức khỏe thể chất theo pháp luật .
1.1.3. Kỹ năng
– Tổ chức được công tác làm việc kinh tế tài chính kế toán tương thích với từng doanh nghiệp ;
– Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng nhà nước, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và những cơ quan quản trị công dụng ;
– Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, giải quyết và xử lý được chứng từ kế toán theo từng vị trí việc làm ;
– Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết cụ thể và sổ kế toán tổng hợp ;
– Xây dựng được mạng lưới hệ thống định mức ngân sách ;
– Phân bổ được doanh thu nhận trước, ghi nhận lệch giá, thu nhập theo cơ sở dồn tích ;
– Phân bổ được ngân sách trả trước, trích trước tương thích với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ;
– Điều chỉnh được tỷ giá hối đoái tương quan đến ngoại tệ ;
– Lập được kế hoạch kinh tế tài chính doanh nghiệp ;
– Lập được báo cáo giải trình kinh tế tài chính và báo cáo giải trình thuế của doanh nghiệp ;
– Xây dựng được báo cáo giải trình kế toán quản trị của doanh nghiệp ;
– Phân tích được một số ít chỉ tiêu kinh tế tài chính, kinh tế tài chính doanh nghiệp ;
– Kiểm tra, nhìn nhận được công tác làm việc kinh tế tài chính, kế toán của doanh nghiệp ;
– Cung cấp vừa đủ thông tin kinh tế tài chính về hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng để Giao hàng cho nhu yếu chỉ huy và quản trị kinh tế tài chính ở đơn vị chức năng ;
– Tham mưu được cho chỉ huy doanh nghiệp những quan điểm nâng cấp cải tiến làm cho công tác làm việc kế toán và công tác làm việc quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp lý ;
– Báo cáo với chỉ huy những đơn vị chức năng và đề xuất kiến nghị những giải pháp đúng đắn để hoạt động giải trí kinh tế tài chính, kinh tế tài chính của đơn vị chức năng tuân thủ đúng pháp lý, đồng thời mang lại hiệu suất cao cao hơn ;
– Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật ; sử dụng thành thạo 2 đến 3 ứng dụng kế toán doanh nghiệp thông dụng ; sử dụng được ứng dụng tương hỗ kê khai, kê khai hải quan, sử dụng được chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế điện tử ;
– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lượng ngoại ngữ của Nước Ta ; ứng dụng được ngoại ngữ vào việc làm trình độ của ngành, nghề .
1.1.4. Mức độ tự chủ và nghĩa vụ và trách nhiệm
– Làm việc độc lập, thao tác theo nhóm ;
– Tổ chức, nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích những hoạt động giải trí nhóm ;
– Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ trình độ ;
– Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm, trong sử dụng, dữ gìn và bảo vệ gia tài trong doanh nghiệp .
1.1.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lượng phân phối những nhu yếu tại những vị trí việc làm của ngành, nghề gồm có :
– Kế toán vốn bằng tiền ;
– Kế toán hàng tồn dư và phải trả người bán ;
– Kế toán gia tài cố định và thắt chặt, bất động sản góp vốn đầu tư, góp vốn đầu tư kinh tế tài chính và những khoản vay ;
– Kế toán bán hàng và phải thu người mua ;

– Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương;

– Kế toán ngân sách và tính giá tiền ;
– Kế toán thuế ;
– Kế toán tổng hợp .
1.1.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
– Khối lượng kỹ năng và kiến thức tối thiểu, nhu yếu về năng lượng mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề kế toán doanh nghiệp, trình độ cao đẳng hoàn toàn có thể liên tục tăng trưởng ở những trình độ cao hơn ;
– Người học sau tốt nghiệp có năng lượng tự học, tự update những tân tiến khoa học công nghệ tiên tiến trong khoanh vùng phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng nghành huấn luyện và đào tạo. / .
1.2.1. Giới thiệu chung về ngành, nghề
Kế toán doanh nghiệp trình độ tầm trung là ngành, nghề tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin, số liệu kế toán ; kiểm tra, nghiên cứu và phân tích và cung ứng thông tin về tình hình sử dụng kinh tế tài chính trong những doanh nghiệp, cung ứng nhu yếu bậc 4 trong Khung trình độ vương quốc Nước Ta .
Kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nghành nghề dịch vụ quản trị kinh tế tài chính, phân phối nhân lực trong nghành nghề dịch vụ kế toán thuộc những mô hình doanh nghiệp có những hình thức chiếm hữu : Doanh nghiệp nhà nước, công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân ; quy mô : lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ ; nghành nghề dịch vụ : sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp .
Nhiệm vụ chính của ngành, nghề gồm có : tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội dung việc làm ; ghi chép, thống kê giám sát, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn ; kiểm tra, giám sát những khoản thu chi, những nghĩa vụ và trách nhiệm thu nộp, thanh toán giao dịch nợ ; kiểm tra việc quản trị, sử dụng gia tài và nguồn hình thành gia tài .
Khối lượng kỹ năng và kiến thức tối thiểu : 1.575 giờ ( tương tự 56 tín chỉ ) .

1.2.2. Kiến thức

– Trình bày được những chuẩn mực kế toán ;
– Mô tả được những chính sách kế toán ;
– Trình bày được mạng lưới hệ thống văn bản pháp lý về thuế ;
– Xác định được vị trí, vai trò của kế toán trong ngành kinh tế tài chính ;
– Mô tả được cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, công dụng, trách nhiệm của những bộ phận trong doanh nghiệp, mối quan hệ giữa những bộ phận trong doanh nghiệp ;
– Vận dụng những văn bản tương quan đến ngành kinh tế tài chính ;
– Trình bày được tên những loại chứng từ kế toán được sử dụng trong những vị trí việc làm ;
– Trình bày được giải pháp lập chứng từ kế toán ;
– Trình bày được giải pháp kế toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp ;
– Trình bày được chiêu thức ghi sổ kế toán chi tiết cụ thể và sổ kế toán tổng hợp ;
– Trình bày được chiêu thức tích lũy, sắp xếp, quản trị, tàng trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán ;
– Trình bày được giải pháp kiểm tra, so sánh, giải quyết và xử lý trong công tác làm việc kế toán ;
– Trình bày được những giải pháp kê khai thuế, báo cáo giải trình ấn chỉ ; giải pháp lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính ;
– Trình bày được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội, pháp lý, quốc phòng bảo mật an ninh, giáo dục sức khỏe thể chất theo lao lý .

1.2.3. Kỹ năng

– Thiết lập được mối quan hệ tốt với ngân hàng nhà nước và những cơ quan quản trị tính năng ;
– Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, giải quyết và xử lý được chứng từ kế toán theo từng vị trí việc làm ;
– Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết cụ thể và sổ kế toán tổng hợp ;
– Lập được báo cáo giải trình kinh tế tài chính và báo cáo giải trình thuế của doanh nghiệp ;
– Cung cấp khá đầy đủ thông tin kinh tế tài chính về hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng để ship hàng cho nhu yếu chỉ huy và quản trị kinh tế tài chính ở đơn vị chức năng ;
– Báo cáo với chỉ huy, yêu cầu những giải pháp kinh tế tài chính, kinh tế tài chính cho đơn vị chức năng tuân thủ đúng pháp lý, đồng thời mang lại hiệu suất cao cao cho doanh nghiệp ;
– Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo lao lý ; sử dụng thành thạo 1 đến 2 ứng dụng kế toán doanh nghiệp thông dụng ;
– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lượng ngoại ngữ của Nước Ta ; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số ít việc làm trình độ của ngành, nghề .

1.2.4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

– Làm việc độc lập, thao tác theo nhóm ;
– Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ trình độ ;
– Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm, trong sử dụng, dữ gìn và bảo vệ gia tài trong doanh nghiệp .

1.2.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lượng phân phối những nhu yếu tại những vị trí việc làm của ngành, nghề gồm có :
– Kế toán vốn bằng tiền ;
– Kế toán hàng tồn dư và phải trả người bán ;
– Kế toán gia tài cố định và thắt chặt ;
– Kế toán bán hàng và phải thu người mua ;
– Kế toán tiền lương, những khoản trích theo lương ;
– Kế toán ngân sách tính giá tiền ;

– Kế toán tổng hợp.

1.2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

– Khối lượng kỹ năng và kiến thức tối thiểu, nhu yếu về năng lượng mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ tầm trung hoàn toàn có thể liên tục tăng trưởng ở những trình độ cao hơn ;
– Người học sau tốt nghiệp có năng lượng tự học, tự update những văn minh khoa học công nghệ tiên tiến trong khoanh vùng phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng nghành huấn luyện và đào tạo. / .

Tin liên quan

Top #10 Mã Ngành Kinh Tế 191 Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 4/2022 # Top Trend | https://khoinganhkinhte.com

khoikte

Top 18 sơ đồ cây ngành quản trị kinh doanh sgu hay nhất 2022

khoikte

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào tốt nhất 2022

khoikte

Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới thay đổi thế nào sau đại dịch?

khoikte

Lịch sử phát triển nghành kiểm toán độc lập – Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính – Kiểm toán độc lập uy tín

khoikte

Cập nhật ngay học phí Đại học Hoa Sen Tp HCM 2022 – 2023 mới nhất | Edu2Review

khoikte

Leave a Comment