Khối ngành Kinh tế

Kế Toán Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Tổng Hợp Toàn Bộ Từ Vựng Về Kế Toán

Kế toán cũng như công nghệ thông tin, thương mại, việc bán hàng hóa hay tiếp thị đều là một trong các lĩnh vực kinh doanh cụ thể mà bạn phải sử dụng đúng từ vào đúng thời điểm.

Việc chính xác là rất quan trọng bởi vì hiệu suất của công ty được phản ánh trên các tài liệu mà bạn thực hiện. Với một lĩnh vực cụ thể, nó sẽ dễ dàng hơn nếu bạn cố gắng nghĩ về từng thuật ngữ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình bởi có thể bạn đã quen sử dụng chúng rồi. Bạn có thể dần dần cải thiện từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán bằng cách học một số thuật ngữ sau.

Bạn đang xem: Kế toán doanh nghiệp tiếng anh là gì

I. Kế toán tiếng anh là gì?

Kế toán trong Tiếng Anh là “accounting” nhưng trên thực tế có rất nhiều từ mang nghĩa tương tự như vậy và số lượng từ liên quan đến chuyên ngành này là vô cùng đa dạng. Accountant là danh từ, có nghĩa là nhân viên kế toán, người lo các vấn đề tài chính cho một người khác.

1. Chief Accountant (Kế toán trưởng)

Đây là người đứng đầu bộ phận của cơ quan, tổ chức triển khai, công ty … Thông thường, người tiếp đón có nhiều vai trò, từ việc giám sát việc chuẩn bị sẵn sàng tài liệu kinh tế tài chính tương quan đến công ty cho đến việc triển khai những kế hoạch kinh tế tài chính hoặc đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư cho công ty, đồng thời chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước công ty về tổng thể những hoạt động giải trí do phòng mình đảm nhiệm.

Ex: He has worked as a Chief Accountant for 10 years. ( Ông ấy đã thao tác với cương vị là kế toán trưởng được 10 năm rồi )

2. Balance Sheet (Bảng cân đối kế toán)

Balance Sheet là tài liệu ghi lại gia tài và nợ phải trả của công ty tại một thời gian nhất định. Nó dựa trên phương trình sau: Tài sản = Nợ phải trả + vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu loại bảng này rất quan trọng so với những nhà đầu tư tiềm năng do tại họ hoàn toàn có thể thấy công ty đang hoạt động giải trí như thế nào.

Ex : The company lists assets and liabilities on the balance sheet. ( Công ty liệt kê tổng thể những gia tài và khoản nợ phải trả vào bảng cân đối kế toán )

3. General Accounting (Kế toán tổng hợp)

Nó gồm có những nguyên tắc cơ bản, khái niệm và việc thực hành thực tế kế toán, ghi chép, lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính và sử dụng thông tin trong việc quản trị.

Ngoài ra, nó còn là việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên những thông tin tài khoản, sổ kế toán và những báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo những chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp. Nó cũng hoàn toàn có thể chỉ một chức vụ, khi đó nó sống sót dưới dạng “General Accountant”.

Ex : The company recruits new employees for General Accountant position .( Công ty tuyển dụng nhân viên cấp dưới mới cho vị trí kế toán tổng hợp )

4. Receivable Accountant (Kế toán công nợ)

Đây thường là người có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi những khoản nợ công gồm có nợ công với người mua, nợ công nội bộ và những loại nợ công khác.
Receivable Accountant ( Kế toán nợ công )

II. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành (English terms for accounting)

1.Accounting record (Chứng từ kế toán)

Đây là tổng thể tài liệu và hồ sơ tương quan đến việc lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính hoặc chứng từ tương quan đến việc truy thuế kiểm toán và nhìn nhận kinh tế tài chính

2. Accountancy (nghề kế toán)

Đây là nghề tương quan đến việc thực hành thực tế ghi chép, phân loại, tóm tắt và báo cáo giải trình tác dụng kinh tế tài chính của việc làm kinh doanh thương mại.

3. Account

Account mang nhiều nghĩa thứ nhất là sự thống kê giám sát số tiền phải trả hoặc nợ về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; thứ hai là thông tin tài khoản ( viết tắt là a / c ) ; và ở đầu cuối là bản kê khai.

4. Assets (Tài sản)

Assets có nghĩa là mọi thứ mà công ty chiếm hữu gồm có cả tiền mặt, những khoản phải thu ( tiền mà công ty sẽ nhận ), gia tài và sản phẩm & hàng hóa.

5. Liabilities

Liabilities là mọi thứ mà công ty này nợ công ty khác, như những khoản vay, thế chấp ngân hàng …

6. Debit

Debit là sự ghi nợ, món nợ, là mục miêu tả sự tiêu tốn của công ty.

7. Credit

Credit là tín dụng thanh toán, là mục diễn đạt công ty đã nhận được bao nhiêu tiền.

8. Double entry book – keeping

Là nguyên tắc ghi sổ kép, là một mạng lưới hệ thống kế toán mà theo đó mỗi thanh toán giao dịch được ghi nhận với cả tín dụng thanh toán và việc ghi nợ, gia tài và nợ phải trả.

9. Return on Investment (ROI) (Lợi tức đầu tư)

Return on Investment ( ROI ) là cống phẩm góp vốn đầu tư, là tỷ suất sinh lời của một khoản góp vốn đầu tư nhất định. Lợi tức góp vốn đầu tư được tính bằng quyền lợi thu được từ khoản góp vốn đầu tư chia cho ngân sách góp vốn đầu tư.

10. Value Added Tax (VAT) (Thuế giá trị gia tăng)

Đây là loại thuế mà người tiêu dùng phải trả cho hầu hết những loại sản phẩm và dịch vụ, ngoại trừ gần như những loại thực phẩm và thuốc y tế.

11. Income tax (Thuế thu nhập)

Nó là khoản tiền mà những cá thể và những công ty nợ chính phủ nước nhà, dựa trên khoản thu nhập của chính họ.

12. Bookkeeper

Là nhân viên cấp dưới kế toán sổ sách, cũng là kế toán nhưng việc làm của họ là ghi lại những thanh toán giao dịch hàng ngày, xuất hóa đơn và triển khai xong bảng lương. Nhân viên kế toán sổ sách thường được giám sát bởi kế toán. Nhân viên kế toán số sách cần có ít kinh nghiệm tay nghề hơn kế toán và không cần có bằng cấp kế toán.

13. Bookkeeping

Bookkeeping là việc làm chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính diễn ra hằng ngày. “ Bookkeeping ” đơn thuần là ghi chép sổ sách.

14. Auditor (Kiểm toán viên)

Là người có nghĩa vụ và trách nhiệm nhìn nhận bản ghi kế toán để bảo vệ rằng chúng đã được thực thi đúng mực và kiểm tra xem công ty có đang hoạt động giải trí hiệu suất cao hay không.

15. Owner’s Equity (Vốn của chủ sở hữu)

Là một phần tài sản của công ty mà chủ sở hữu có, nó là phần mà tài sản đã trừ đi khoản nợ phải trả.

Xem thêm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nuôi Cá 7 Màu Nuôi Chung Với Cá Gì ? MẹO Nuã´I Cã¡ 7 Mã U Mau Lá»›N

16. Shareholder (Cổ đông)

Có thể một người hoặc một tổ chức triển khai ( công ty hay bất kể tổ chức triển khai nào khác ) cùng chiếm hữu CP trong một công ty. Các cổ đông trong nhiều trường hợp hoàn toàn có thể coi là chủ sở hữu công ty. Nếu công ty hoạt động giải trí tốt, giá trị của CP tăng lên và ngược lại.

17. Share (Cổ phiếu)

18. Financial Statements (Báo cáo tài chính)

Là tài liệu cho thấy tình hình tài chính của một công ty. Nó bao gồm bảng cân đối kế toán (tài sản, nợ phải trả, cổ phần của cổ đông), báo cáo thu nhập (doanh thu và chi phí) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (sự biến động của dòng tiền trong một thời kì kế toán nhất định)

19. Accounting Period (Kỳ kế toán)

Là khoảng chừng thời hạn mà báo cáo giải trình kinh tế tài chính được lập, thường là một năm.

20. Receivables(Các khoản phải thu)

21. Net

Là số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế.

22. Gross (Tổng)

Là số tiền trước khi khấu trừ thuế.

23. Profit (Lợi nhuận)

Là số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi tổng thể những ngân sách.

24. Revenue (Doanh thu)

Là tổng số tiền mà một công ty nhận được từ những dịch vụ hoặc mẫu sản phẩm mà nó bán ra.

26. Cash Flow (Dòng tiền)

Là tiền vào ( dòng vào ) và tiền ra ( dòng ra ) của một công ty.

27. Payroll (Lương bổng)

Là một list gồm có toàn bộ nhân viên cấp dưới của công ty và lương của họ. Nó cũng có nghĩa là tổng số tiền mà một công ty phải trả cho nhân viên cấp dưới của mình.

28. Depreciation (Khấu hao)

Là sự giảm giá trị của loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty phân phối. Sự khấu hao hoàn toàn có thể do nguồn phân phối những mẫu sản phẩm giống nhau của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu.

29. Overhead

Là tổng thể những khoản ngân sách mà công ty phải trả như ngân sách quảng cáo, lao động, hóa đơn và thuế.

30. Chartered accountant (CA) (Kế toán viên kiểm định)

Là người có đủ trình độ, có chứng từ nhất định theo lao lý.

32. Management accountant (Kế toán quản trị)

Là một thành viên cấp cao, người liên lạc với chủ sở hữu công ty / giám đốc và tư vấn về những góc nhìn kinh tế tài chính của những hoạt động giải trí đã được lên kế hoạch.

33. Payroll clerk (Nhân viên kết toán tiền lương)

Là thành viên trong nhóm kế toán, người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch với nhân viên cấp dưới.

34. Account balance (Số dư tài khoản)

Là sự chênh lệch giữa tổng số nợ và tổng tín dụng thanh toán trong một thông tin tài khoản.

35. Accounting cycle (Chu kỳ)

Là quy trình tập hợp ghi chép và giải quyết và xử lý những sự kiện kế toán của một công ty, được lặp lại mỗi kỳ tài chính.

36. Accounts receivable (AR) (Các khoản phải thu)

Là khoản tiền mà những người mua nợ doanh nghiệp sau khi sản phẩm & hàng hóa/dịch vụ đã được giao/sử dụng.

37. Accounts payable (AP) (Các khoản phải trả)

Là khoản tiền mà một công ty nợ chủ nợ (nhà sản xuất … ) đ đổi lấy sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ đã giao.

38. Certified public accountant (CPA) (Kế toán viên công chứng)

Là chức vụ được trao cho người đã vượt qua kì thi tiêu chuẩn CPA và cung ứng đủ những kinh nghiệm tay nghề thao tác cũng như yên cầu về giáo dục để trở thành một CPA.

39. Insolvency (Mất khả năng thanh toán)

Là trạng thái mà một cá thể hoặc tổ chức triển khai không còn hoàn toàn có thể cung ứng được những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với ( những ) người cho vay khi mà khoản nợ của họ đến hạn.

40. Generally accepted accounting principles (GAAP)

Là một bộ quy tắc và hướng dẫn được phát triền bởi ngành kế toán để những công ty tuân theo khi báo cáo giải trình những tài liệu kinh tế tài chính.

41. General ledger (GL) (Sổ cái)

Là một hồ sơ đầy đủ về các giao dịch tài chính của công ty trong suốt quá trình hoạt động của công ty.
Xem thêm: Take Care Of Là Gì – Tìm Hiểu Thêm Về Take Care Of

42. Trial balance (Bảng cân đối thử)

Là tài liệu kinh doanh thương mại trong đó toàn bộ những sổ cái được biên soạn thành những cột ghi nợ và cột ghi tín dụng thanh toán để bảo vệ mạng lưới hệ thống sổ sách kế toán của công ty được đúng chuẩn về mặt toán học.

43. Profit and loss statement (P&L) (Báo cáo tình trạng lãi và lỗ)

44. Accounting program (Chương trình)

45. Accounting report (Bản báo cáo kế toán)

46. Accounting rate (Biểu suất kế toán)

47. Accounting software (Phần mềm kế toán)

48. Accounting file (Hồ sơ kế toán)

Trên đây là tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán. Chúc bạn học thật tốt!

Xem thêm : Ngành kế toán học gì, ở đâu ? 

Tin liên quan

Kế toán Tiếng Anh là gì? – Từ vựng chuyên ngành Kế toán

khoikte

Du học Mỹ ngành Quản trị kinh doanh [Đầy đủ]

khoikte

Cơ hội việc làm ngành quản trị kinh doanh – hấp dẫn và đầy thách

khoikte

Ngành kế toán gồm những chuyên ngành đào tạo nào?

khoikte

Top 7 ngành kế toán 2020 mới nhất năm 2022

khoikte

Khối B00 (khối B): Danh sách 150 trường và ngành xét tuyển

khoikte

Leave a Comment