Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Thi đua gắn liền với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán | Tạp chí Thi đua khen thưởng

TĐKT – Với nghĩa vụ và trách nhiệm là Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước ( KTNN ) chuyên ngành VI, trong những năm từ năm ngoái đến 2019, anh Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ huy, chỉ huy đơn vị chức năng triển khai xong xuất sắc trách nhiệm do Tổng KTNN giao .
Anh và chỉ huy đơn vị chức năng đã tráng lệ không cho trong đơn vị chức năng những chỉ huy của Tổng KTNN về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng trải qua hoạt động giải trí kiểm toán. Đồng thời, tích cực tiến hành, triển khai những giải pháp nâng cao ý thức kỷ luật, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong triển khai trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên. Nhờ đó, từ năm năm ngoái đến nay, KTNN chuyên ngành VI không phát hiện những trường hợp vi phạm Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước trong ứng xử với đơn vị chức năng được kiểm toán .

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến KTNN chuyên ngành VI giai đoạn 2020 – 2025.

Từ năm năm ngoái đến 2019, anh đã chỉ huy, chỉ huy đơn vị chức năng triển khai 60 cuộc kiểm toán, gồm 37 cuộc kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( BCTC ), 11 cuộc kiểm toán tác dụng tư vấn xác lập giá trị doanh nghiệp ( GTDN ) để cổ phần hóa, 12 cuộc kiểm toán chuyên đề, hoạt động giải trí. Qua hoạt động giải trí kiểm toán, những đoàn kiểm toán do KTNN chuyên ngành VI triển khai đã yêu cầu giải quyết và xử lý tổng số đề xuất kiến nghị kiểm toán là 45.239 tỷ đồng, trong đó số đề xuất kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước ( NSNN ) là 21.182 tỷ đồng, yêu cầu tăng vốn nhà nước khi cổ phần hóa 12.227 tỷ đồng, đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý về góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản 8.739 tỷ đồng, yêu cầu khác 3.091 tỷ đồng. Một số đoàn kiểm toán có hiệu quả đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý cao như đoàn kiểm toán tại Tập đoàn Dầu khí Nước Ta BCTC năm 2018 đề xuất kiến nghị nộp NSNN 5.487 tỷ đồng, năm năm trước đề xuất kiến nghị nộp NSNN 4.021 tỷ đồng ; đoàn kiểm toán tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Nước Ta năm năm nay đề xuất kiến nghị nộp NSNN 2.054 tỷ đồng ; đoàn kiểm toán tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn đề xuất kiến nghị tăng vốn nhà nước 4.586 tỷ đồng ; đoàn kiểm toán hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của Tập đoàn Than – Khoáng sản Nước Ta yêu cầu giải quyết và xử lý 6.362 tỷ đồng .
Ngoài ra, qua kiểm toán, những đoàn kiểm toán do KTNN chuyên ngành VI chủ trì đã đưa ra có 39 yêu cầu về việc sửa đổi, bổ trợ văn bản ; 113 yêu cầu với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ trợ và triển khai xong chính sách chủ trương. Đặc biệt chuyển 3 bộ hồ sơ sang cơ quan công an tìm hiểu để làm rõ 1 số ít sai phạm có tín hiệu vi phạm pháp lý. Đồng thời, những đoàn kiểm toán đã có nhiều phát hiện quan trọng, chỉ ra những sống sót, thiếu sót trong công tác làm việc quản trị để đề xuất kiến nghị đơn vị chức năng được kiểm toán kịp thời kiểm soát và chấn chỉnh nhằm mục đích nâng cao công tác làm việc quản trị, quản trị hiệu suất cao nguồn lực nhà nước tại doanh nghiệp .
Trong công tác làm việc kiểm tra tình hình triển khai đề xuất kiến nghị kiểm toán, anh đã chỉ huy, chỉ huy đơn vị chức năng tổ chức triển khai lập kế hoạch hàng năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và tổ chức triển khai tiến hành triển khai có hiệu suất cao công tác làm việc kiểm tra thực thi yêu cầu với nhiều nỗ lực, quyết tâm cao và giải pháp tương thích, được những đơn vị chức năng được kiểm tra đống ý và phối hợp triển khai. Kết quả tình hình thực thi đề xuất kiến nghị của những đơn vị chức năng được kiểm toán thời hạn vừa mới qua cho thấy tính hiệu suất cao, hiệu lực thực thi hiện hành của việc triển khai Tóm lại, yêu cầu kiểm toán của KTNN chuyên ngành VI rất cao : Tổng số triển khai yêu cầu kiểm toán quá trình năm ngoái – 2018 là 35.515 tỷ đồng, đạt tỷ suất 92,21 % .
Dưới sự chỉ huy của anh, về cơ bản, đội ngũ chỉ huy cấp vụ, cấp phòng của KTNN chuyên ngành VI đã được kiện toàn, phát huy được vai trò trong công tác làm việc quản trị ; chất lượng cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI có trình độ trình độ tốt, đồng đều, phân phối được những nhu yếu trách nhiệm. Đơn vị có 2 cán bộ công chức có trình độ tiến sỹ, 50 cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ, còn lại những cán bộ công chức là cử nhân và kỹ sư, trong số đó có 2 công chức đã có Chứng chỉ kế toán công chứng Anh ( ACCA ) .

Là Ủy viên Hội đồng Nghiên cứu Khoa học KTNN, anh đã có nhiều ý kiến đóng góp với Hội đồng Nghiên cứu Khoa học KTNN về kế hoạch nghiên cứu khoa học, danh mục đề tài, kết quả nghiên cứu, để công tác nghiên cứu khoa học của KTNN ngày càng nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả. Mặt khác, anh thường xuyên quan tâm, khích lệ, động viên cán bộ, công chức trong chuyên ngành chủ động đăng ký tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn kiểm toán để đưa ra những giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán. Trong giai đoạn 2015 – 2020, các đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ, công chức của KTNN chuyên ngành VI đã được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế, phục vụ có hiệu quả cho công tác kiểm toán của đơn vị, làm cơ sở khoa học và thực hiện để KTNN sử dụng ban hành quy trình, quy định trong hoạt động kiểm toán. Cá nhân anh là chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Tổ chức kiểm toán đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống” được KTNN nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy Bộ phận KTNN chuyên ngành VI, anh đã chỉ huy, chỉ huy công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo đúng những thông tư của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương và Đảng ủy KTNN, nhân sự được trình làng đã bảo vệ những tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ trình độ, cơ cấu tổ chức, độ tuổi, có năng lượng, uy tín, nhiệt tình trong công tác làm việc .
Hàng năm, anh đã chỉ huy, chỉ huy đơn vị chức năng phát hành và thực thi tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy bộ phận với Lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI và những tổ chức triển khai đoàn thể ; tổ chức triển khai đoàn thể phát huy tốt vai trò của mình, tập hợp phần đông lực lượng tham gia những hoạt động giải trí, tiếp tục thay đổi về nội dung và có chiều sâu. Các hoạt động giải trí có ý nghĩa thiết thực, có nhiều trào lưu thi đua sôi sục, giao lưu văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể dục, thể thao vào những dịp ngày lễ lớn của quốc gia và của ngành, đã động viên đoàn viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm với hiệu suất cao, chất lượng cao .
Anh cùng đơn vị chức năng tổ chức triển khai những hoạt động giải trí xã hội biểu lộ truyền thống lịch sử “ uống nước nhớ nguồn ”, tương thân, tương ái “ lá lành đùm lá rách nát ”, như : Xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức triển khai thăm hỏi động viên và khuyến mãi quà mái ấm gia đình chủ trương nhân ngày tết truyền thống và những đợt phát động của ngành, tổ chức triển khai thăm hỏi động viên những mái ấm gia đình có thân nhân liệt sĩ, dâng hương dâng hoa tại những nghĩa trang liệt sĩ ; góp phần ủng hộ đồng bào những vùng bị thiên tai lũ lụt ; động viên khen thưởng kịp thời những đoàn viên có thành tích ; tổ chức triển khai thăm hỏi động viên, động viên kịp thời những đoàn viên ốm đau, có thực trạng khó khăn vất vả trong đời sống …

Đặc biệt, trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Đảng ủy KTNN về chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN, anh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của đơn vị. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, căn cứ Bản đăng ký và đánh giá của đảng viên, công chức được các chi bộ trực thuộc và các chi bộ sinh hoạt tạm thời tại các đoàn kiểm toán xem xét, đánh giá và xếp loại; Đảng ủy bộ phận tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành và xếp loại đối với mỗi đảng viên, công chức trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, anh cùng với tập thể cấp Ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu.

Dưới sự chỉ huy, chỉ huy của anh, KTNN chuyên ngành VI đã đạt được nhiều thành tích tự hào trải qua những trào lưu thi đua yêu nước từ năm ngoái – 2019. Anh đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng nhà nước, Bằng khen của Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương, Bằng khen của Tổng KTNN, 1 lần được KTNN Tặng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành, 5 lần được khuyến mãi ngay thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 lần được Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương Tặng Kèm thương hiệu “ Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm ” .
Trang Lê

Tin liên quan

Quản Trị Kinh Doanh Và Marketing? Sự Lựa Chọn Nào Cho Sinh Viên?

khoikte

Quản trị kinh doanh trong thời đại số

khoikte

Ngành Tài chính Ngân hàng

khoikte

Học phí đại học Duy Tân dành cho sinh viên năm 2022

khoikte

Quản trị kinh doanh tiếng Trung thương mại học trường nào

khoikte

Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TPHCM 2022

khoikte

Leave a Comment