Khối ngành Kinh tế

Lý thuyết kế toán là gì? Các đặc điểm của Lý thuyết kế toán bạn cần nhớ

Lý thuyết kế toán (tiếng Anh: Accounting Theory) là một tập hợp các giả định, khuôn khổ và phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc báo cáo tài chính.

Lý thuyết kế toán là gì? Các đặc điểm của Lý thuyết kế toán bạn cần nhớ

Lý thuyết kế toán là gì?

Lý thuyết kế toán trong tiếng Anh là Accounting Theory. Lý thuyết kế toán là một tập hợp những giả định, khuôn khổ và chiêu thức được sử dụng trong điều tra và nghiên cứu và vận dụng những nguyên tắc báo cáo giải trình kinh tế tài chính.

Nghiên cứu về Lý thuyết kế toán gồm có việc xem xét cả nền tảng lịch sử vẻ vang của thực tiễn kế toán, cũng như phương pháp thực hành thực tế kế toán được đổi khác và thêm vào khung pháp lí kiểm soát và điều chỉnh báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

Tìm hiểu về lý thuyết kế toán

Tất cả các Lý thuyết về kế toán bị ràng buộc bởi khung khái niệm của kế toán. Bộ khung này được cung cấp bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB), một tổ chức độc lập hoạt động để phác thảo và thiết lập các mục tiêu chính của báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, cả công và tư nhân.

Hơn nữa, Lý thuyết kế toán hoàn toàn có thể được coi là lí luận logic giúp nhìn nhận và hướng dẫn thực hành thực tế kế toán. Lý thuyết kế toán, khi những tiêu chuẩn pháp luật tăng trưởng, cũng giúp tăng trưởng những tiến trình và thủ tục kế toán mới .

Tính hữu dụng

Khía cạnh quan trọng nhất của lí thuyết kế toán là tính hữu dụng. Trong quốc tế kinh tế tài chính doanh nghiệp, điều này có nghĩa là toàn bộ những báo cáo giải trình kinh tế tài chính cần phân phối thông tin quan trọng mà người đọc báo cáo giải trình kinh tế tài chính hoàn toàn có thể sử dụng để đưa ra quyết định hành động kinh doanh thương mại sáng suốt.

Điều này cũng có nghĩa là Lý thuyết kế toán là linh động có chủ ý để nó hoàn toàn có thể tạo ra thông tin kinh tế tài chính hiệu suất cao, ngay cả khi môi trường tự nhiên pháp lí đổi khác .

Sự phù hợp

Ngoài tính hữu dụng, Lý thuyết kế toán cho biết toàn bộ những thông tin kế toán phải tương thích, đáng đáng tin cậy, hoàn toàn có thể so sánh và đồng điệu. Điều này về cơ bản có nghĩa là tổng thể những báo cáo giải trình kinh tế tài chính cần phải đúng mực và tuân thủ nguyên tắc kế toán được gật đầu chung ( GAAP ).

Tuân thủ GAAP được cho phép việc lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính tương thích với kinh tế tài chính trong quá khứ của công ty và hoàn toàn có thể so sánh với kinh tế tài chính của những công ty khác .

Hoạt động theo 4 giả định

Cuối cùng, Lý thuyết kế toán nhu yếu tổng thể những chuyên gia tài chính kế toán hoạt động giải trí theo 4 giả định. Giả định tiên phong nói rằng một doanh nghiệp là một thực thể riêng không liên quan gì đến nhau với chủ sở hữu hoặc chủ nợ của nó.

Thứ hai, trong tương lai một công ty sẽ liên tục sống sót và không phá sản. Giả định thứ ba cho rằng toàn bộ những báo cáo giải trình kinh tế tài chính được qui về một đồng xu tiền duy nhất ( Ví dụ : USD, VND … ). Cuối cùng, toàn bộ những báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải được lập trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm .

Xem thêm:

Nợ phải trả là gì ? Điều kiện ghi nhận nợ phải trả thế nào ?

Chi phí là gì? Điều kiện ghi nhận chi phí trong đơn vị kế toán?

Thu nhập là gì ? Điều kiện ghi nhận thu nhập trong đơn vị chức năng kế toán ?

Xem thêm: Du Học Ngành Xã Hội Học: Điều Kiện, Chi Phí, Học Bổng

Tin liên quan

Nên hay không học văn bằng 2 kế toán và câu trả lời chuẩn nhất!

khoikte

Học phí Học viện Tài chính kế toán năm 2022

khoikte

Ngành kế toán học những môn gì? Tìm hiểu về chương trình học

khoikte

Ngành Thương mại điện tử, mã ngành 7340122 – Khối ngành Kinh tế

khoikte

Luật sư là gì? Quy trình trở thành Luật sư tại Việt Nam

khoikte

Ngành Quản trị kinh doanh thì nên học trường nào tại khu vực HCM

khoikte

Leave a Comment