Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Danh Sách Các Mã Ngành Kinh Tế Mới Nhất Hiện Nay

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

A

       

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

 

01

     

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

   

011

   

Trồng cây hàng năm

     

0111

01110

Trồng lúa

     

0112

01120

Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

     

0113

01130

Trồng cây lấy củ có chất bột

     

0114

01140

Trồng cây mía

     

0115

01150

Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

     

0116

01160

Trồng cây lấy sợi

     

0117

01170

Trồng cây có hạt chứa dầu

     

0118

 

Trồng rau, đậu những loại và trồng hoa

       

01181

Trồng rau những loại

       

01182

Trồng đậu những loại

       

01183

Trồng hoa hàng năm

     

0119

 

Trồng cây hàng năm khác

       

01191

Trồng cây gia vị hàng năm

       

01192

Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

       

01199

Trồng cây hàng năm khác còn lại

   

012

   

Trồng cây nhiều năm

     

0121

 

Trồng cây ăn quả

       

01211

Trồng nho

       

01212

Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới

       

01213

Trồng cam, quýt và những loại quả có múi khác

       

01214

Trồng táo, mận và những loại quả có hạt như táo

       

01215

Trồng nhãn, vải, chôm chôm

       

01219

Trồng cây ăn quả khác

     

0122

01220

Trồng cây lấy quả chứa dầu

     

0123

01230

Trồng cây điều

     

0124

01240

Trồng cây hồ tiêu

     

0125

01250

Trồng cây cao su đặc

     

0126

01260

Trồng cây cafe

     

0127

01270

Trồng cây chè

     

0128

 

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

       

01281

Trồng cây gia vị lâu năm

       

01282

Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

     

0129

 

Trồng cây nhiều năm khác

       

01291

Trồng hoa lá cây cảnh lâu năm

       

01299

Trồng cây nhiều năm khác còn lại

   

013

   

Nhân và chăm nom cây giống nông nghiệp

     

0131

01310

Nhân và chăm nom cây giống hàng năm

     

0132

01320

Nhân và chăm nom cây giống lâu năm

   

014

   

Chăn nuôi

     

0141

 

Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

       

01411

Sản xuất giống trâu, bò

       

01412

Chăn nuôi trâu, bò

     

0142

 

Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa

       

01421

Sản xuất giống ngựa, lừa

       

01422

Chăn nuôi ngựa, lừa, la

     

0144

 

Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

       

01441

Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

       

01442

Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai

     

0145

 

Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn

       

01451

Sản xuất giống lợn

       

01452

Chăn nuôi lợn

     

0146

 

Chăn nuôi gia cầm

       

01461

Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

       

01462

Chăn nuôi gà

       

01463

Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

       

01469

Chăn nuôi gia cầm khác

     

0149

01490

Chăn nuôi khác

   

015

0150

01500

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

   

016

   

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

     

0161

01610

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

     

0162

01620

Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

     

0163

01630

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

     

0164

01640

Xử lý hạt giống để nhân giống

   

017

0170

01700

Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan

 

02

     

Lâm nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan

   

021

0210

 

Trồng rừng, chăm nom rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

       

02101

Trồng rừng và chăm nom rừng cây thân gỗ

       

02102

Trồng rừng và chăm nom rừng họ tre

       

02103

Trồng rừng và chăm nom rừng khác

       

02104

Ươm giống cây lâm nghiệp

   

022

0220

02200

Khai thác gỗ

   

023

   

Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

     

0231

02310

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

     

0232

02320

Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

   

024

0240

02400

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

 

03

     

Khai thác, nuôi trồng thủy hải sản

   

031

   

Khai thác thủy hải sản

     

0311

03110

Khai thác thủy hải sản biển

     

0312

03120

Khai thác thủy hải sản trong nước

   

032

   

Nuôi trồng thủy hải sản

     

0321

 

Nuôi trồng thủy hải sản biển

       

03211

Nuôi cá

       

03212

Nuôi tôm

       

03213

Nuôi thủy hải sản khác

       

03214

Sản xuất giống thủy hải sản biển

     

0322

 

Nuôi trồng thủy hải sản trong nước

       

03221

Nuôi cá

       

03222

Nuôi tôm

       

03223

Nuôi thủy hải sản khác

       

03224

Sản xuất giống thủy hải sản trong nước

B

       

KHAI KHOÁNG

 

05

     

Khai thác than cứng và than non

   

051

0510

05100

Khai thác và thu gom than cứng

   

052

0520

05200

Khai thác và thu gom than non

 

06

     

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

   

061

0610

06100

Khai thác dầu thô

   

062

0620

06200

Khai thác khí đốt tự nhiên

 

07

     

Khai thác quặng sắt kẽm kim loại

   

071

0710

07100

Khai thác quặng sắt

   

072

   

Khai thác quặng không chứa sắt ( trừ quặng sắt kẽm kim loại quý và hiếm )

     

0721

07210

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

     

0722

 

Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt

       

07221

Khai thác quặng bôxít

       

07229

Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

   

073

0730

07300

Khai thác quặng sắt kẽm kim loại quý và hiếm

 

08

     

Khai khoáng khác

   

081

0810

 

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

       

08101

Khai thác đá

       

08102

Khai thác cát, sỏi

       

08103

Khai thác đất sét

   

089

   

Khai khoáng chưa được phân vào đâu

     

0891

08910

Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

     

0892

08920

Khai thác và thu gom than bùn

     

0893

08930

Khai thác muối

     

0899

08990

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

 

09

     

Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng

   

091

0910

09100

Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

   

099

0990

09900

Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác

C

       

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

 

10

     

Sản xuất, chế biến thực phẩm

   

101

1010

 

Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt

       

10101

Giết mổ gia súc, gia cầm

       

10102

Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thịt

       

10109

Chế biến và dữ gìn và bảo vệ những mẫu sản phẩm từ thịt

   

102

1020

 

Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thuỷ sản và những loại sản phẩm từ thuỷ sản

       

10201

Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản ướp đông

       

10202

Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản khô

       

10203

Chế biến và dữ gìn và bảo vệ nước mắm

       

10209

Chế biến và dữ gìn và bảo vệ những loại sản phẩm khác từ thủy hải sản

   

103

1030

 

Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả

       

10301

Sản xuất nước ép từ rau quả

       

10309

Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả khác

   

104

1040

 

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

       

10401

Sản xuất dầu, mỡ động vật hoang dã

       

10402

Sản xuất dầu, bơ thực vật

   

105

1050

10500

Chế biến sữa và những mẫu sản phẩm từ sữa

   

106

   

Xay xát và sản xuất bột

     

1061

 

Xay xát và sản xuất bột thô

       

10611

Xay xát

       

10612

Sản xuất bột thô

     

1062

10620

Sản xuất tinh bột và những mẫu sản phẩm từ tinh bột

   

107

   

Sản xuất thực phẩm khác

     

1071

10710

Sản xuất những loại bánh từ bột

     

1072

10720

Sản xuất đường

     

1073

10730

Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo

     

1074

10740

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và loại sản phẩm tương tự như

     

1075

 

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

       

10751

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt

       

10752

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy hải sản

       

10759

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác

     

1076

10760

Sản xuất chè

     

1077

10770

Sản xuất cafe

     

1079

10790

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

   

108

1080

10800

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

 

11

110

   

Sản xuất đồ uống

     

1101

11010

Chưng, tinh cất và pha chế những loại rượu mạnh

     

1102

11020

Sản xuất rượu vang

     

1103

11030

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

     

1104

 

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

       

11041

Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

       

11042

Sản xuất đồ uống không cồn

 

12

120

1200

 

Sản xuất loại sản phẩm thuốc lá

       

12001

Sản xuất thuốc lá

       

12009

Sản xuất thuốc hút khác

 

13

     

Dệt

   

131

   

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và triển khai xong mẫu sản phẩm dệt

     

1311

13110

Sản xuất sợi

     

1312

13120

Sản xuất vải dệt thoi

     

1313

13130

Hoàn thiện loại sản phẩm dệt

   

139

   

Sản xuất hàng dệt khác

     

1391

13910

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

     

1392

13920

Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang )

     

1393

13930

Sản xuất thảm, chăn, đệm

     

1394

13940

Sản xuất những loại dây bện và lưới

     

1399

13990

Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

 

14

     

Sản xuất phục trang

   

141

1410

14100

May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú )

   

142

1420

14200

Sản xuất mẫu sản phẩm từ da lông thú

   

143

1430

14300

Sản xuất phục trang dệt kim, đan móc

 

15

     

Sản xuất da và những mẫu sản phẩm có tương quan

   

151

   

Thuộc, sơ chế da ; sản xuất va li, túi xách, yên đệm ; sơ chế và nhuộm da lông thú

     

1511

15110

Thuộc, sơ chế da ; sơ chế và nhuộm da lông thú

     

1512

15120

Sản xuất vali, túi xách và những loại tựa như, sản xuất yên đệm

   

152

1520

15200

Sản xuất giày, dép

 

16

     

Chế biến gỗ và sản xuất mẫu sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất loại sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện

   

161

1610

 

Cưa, xẻ, bào gỗ và dữ gìn và bảo vệ gỗ

       

16101

Cưa, xẻ và bào gỗ

       

16102

Bảo quản gỗ

   

162

   

Sản xuất mẫu sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất mẫu sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện

     

1621

16210

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng dính khác

     

1622

16220

Sản xuất đồ gỗ thiết kế xây dựng

     

1623

16230

Sản xuất vỏ hộp bằng gỗ

     

1629

 

Sản xuất loại sản phẩm khác từ gỗ ; sản xuất mẫu sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tư tết bện

       

16291

Sản xuất loại sản phẩm khác từ gỗ

       

16292

Sản xuất loại sản phẩm từ lâm sản ( trừ gỗ ), cói và vật tư tết bện

 

17

170

   

Sản xuất giấy và mẫu sản phẩm từ giấy

     

1701

17010

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

     

1702

 

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, vỏ hộp từ giấy và bìa

       

17021

Sản xuất vỏ hộp bằng giấy, bìa

       

17022

Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

     

1709

17090

Sản xuất những mẫu sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

 

18

     

In, sao chép bản ghi những loại

   

181

   

In ấn và dịch vụ tương quan đến in

     

1811

18110

In ấn

     

1812

18120

Thương Mại Dịch Vụ tương quan đến in

   

182

1820

18200

Sao chép bản ghi những loại

 

19

     

Sản xuất than cốc, loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế

   

191

1910

19100

Sản xuất than cốc

   

192

1920

19200

Sản xuất loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế

 

20

     

Sản xuất hoá chất và mẫu sản phẩm hoá chất

   

201

   

Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ ; sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh

     

2011

 

Sản xuất hoá chất cơ bản

       

20111

Sản xuất khí công nghiệp

       

20112

Sản xuất chất nhuộm và chất màu

       

20113

Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác

       

20114

Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác

       

20119

Sản xuất hóa chất cơ bản khác

     

2012

20120

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

     

2013

 

Sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh

       

20131

Sản xuất plastic nguyên sinh

       

20132

Sản xuất cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh

   

202

   

Sản xuất mẫu sản phẩm hoá chất khác

     

2021

20210

Sản xuất thuốc trừ sâu và loại sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

     

2022

 

Sản xuất sơn, véc ni và những chất sơn, quét tựa như ; sản xuất mực in và ma tít

       

20221

Sản xuất sơn, véc ni và những chất sơn, quét tương tự như, ma tít

       

20222

Sản xuất mực in

     

2023

 

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

       

20231

Sản xuất mỹ phẩm

       

20232

Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

     

2029

20290

Sản xuất loại sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

   

203

2030

20300

Sản xuất sợi tự tạo

 

21

     

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

   

210

2100

 

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

       

21001

Sản xuất thuốc những loại

       

21002

Sản xuất hoá dược và dược liệu

 

22

     

Sản xuất mẫu sản phẩm từ cao su đặc và plastic

   

221

   

Sản xuất loại sản phẩm từ cao su đặc

     

2211

22110

Sản xuất săm, lốp cao su đặc ; đắp và tái chế lốp cao su đặc

     

2219

22190

Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc

   

222

2220

 

Sản xuất loại sản phẩm từ plastic

       

22201

Sản xuất vỏ hộp từ plastic

       

22209

Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ plastic

 

23

     

Sản xuất loại sản phẩm từ khoáng phi sắt kẽm kim loại khác

   

231

2310

 

Sản xuất thủy tinh và loại sản phẩm từ thủy tinh

       

23101

Sản xuất thủy tinh phẳng và mẫu sản phẩm từ thủy tinh phẳng

       

23102

Sản xuất thủy tinh rỗng và loại sản phẩm từ thủy tinh rỗng

       

23103

Sản xuất sợi thủy tinh và mẫu sản phẩm từ sợi thủy tinh

       

23109

Sản xuất thủy tinh khác và những loại sản phẩm từ thủy tinh

   

239

   

Sản xuất mẫu sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu

     

2391

23910

Sản xuất mẫu sản phẩm chịu lửa

     

2392

23920

Sản xuất vật tư thiết kế xây dựng từ đất sét

     

2393

23930

Sản xuất loại sản phẩm gốm sứ khác

     

2394

 

Sản xuất xi-măng, vôi và thạch cao

       

23941

Sản xuất xi-măng

       

23942

Sản xuất vôi

       

23943

Sản xuất thạch cao

     

2395

23950

Sản xuất bê tông và những mẫu sản phẩm từ bê tông, xi-măng và thạch cao

     

2396

23960

Cắt tạo dáng và triển khai xong đá

     

2399

23990

Sản xuất loại sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu

 

24

     

Sản xuất sắt kẽm kim loại

   

241

2410

24100

Sản xuất sắt, thép, gang

   

242

2420

 

Sản xuất sắt kẽm kim loại quý và sắt kẽm kim loại màu

       

24201

Sản xuất sắt kẽm kim loại quý

       

24202

Sản xuất sắt kẽm kim loại màu

   

243

   

Đúc sắt kẽm kim loại

     

2431

24310

Đúc sắt, thép

     

2432

24320

Đúc sắt kẽm kim loại màu

 

25

     

Sản xuất loại sản phẩm từ sắt kẽm kim loại đúc sẵn ( trừ máy móc, thiết bị )

   

251

   

Sản xuất những cấu kiện sắt kẽm kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi

     

2511

25110

Sản xuất những cấu kiện sắt kẽm kim loại

     

2512

25120

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ tiềm ẩn bằng sắt kẽm kim loại

     

2513

25130

Sản xuất nồi hơi ( trừ nồi hơi TT )

   

252

2520

25200

Sản xuất vũ khí và đạn dược

   

259

   

Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại ; những dịch vụ giải quyết và xử lý, gia công sắt kẽm kim loại

     

2591

25910

Rèn, dập, ép và cán sắt kẽm kim loại ; luyện bột sắt kẽm kim loại

     

2592

25920

Gia công cơ khí ; giải quyết và xử lý và tráng phủ sắt kẽm kim loại

     

2593

25930

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ sắt kẽm kim loại thông dụng

     

2599

 

Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu

       

25991

Sản xuất vật dụng bằng sắt kẽm kim loại cho phòng bếp, Tolet và nhà ăn

       

25999

Sản xuất mẫu sản phẩm khác còn lại bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu

 

26

     

Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử, máy vi tính và mẫu sản phẩm quang học

   

261

2610

26100

Sản xuất linh phụ kiện điện tử

   

262

2620

26200

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

   

263

2630

26300

Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo

   

264

2640

26400

Sản xuất loại sản phẩm điện tử gia dụng

   

265

   

Sản xuất thiết bị thống kê giám sát, kiểm tra, xu thế và điều khiển và tinh chỉnh ; sản xuất đồng hồ đeo tay

     

2651

26510

Sản xuất thiết bị giám sát, kiểm tra, xu thế và điều khiển và tinh chỉnh

     

2652

26520

Sản xuất đồng hồ đeo tay

   

266

2660

26600

Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp

   

267

2670

26700

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

   

268

2680

26800

Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học

 

27

     

Sản xuất thiết bị điện

   

271

2710

 

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển và tinh chỉnh điện

       

27101

Sản xuất mô tơ, máy phát

       

27102

Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và tinh chỉnh và điều khiển điện

   

272

2720

27200

Sản xuất pin và ắc quy

   

273

   

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

     

2731

27310

Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học

     

2732

27320

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

     

2733

27330

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện những loại

   

274

2740

27400

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

   

275

2750

27500

Sản xuất đồ điện gia dụng

   

279

2790

27900

Sản xuất thiết bị điện khác

 

28

     

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

   

281

   

Sản xuất máy thông dụng

     

2811

28110

Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy )

     

2812

28120

Sản xuất thiết bị sử dụng nguồn năng lượng chiết lưu

     

2813

28130

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

     

2814

28140

Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, những bộ phận tinh chỉnh và điều khiển và truyền hoạt động

     

2815

28150

Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung

     

2816

28160

Sản xuất những thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

     

2817

28170

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính )

     

2818

28180

Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén

     

2819

28190

Sản xuất máy thông dụng khác

   

282

   

Sản xuất máy chuyên được dùng

     

2821

28210

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp

     

2822

28220

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình sắt kẽm kim loại

     

2823

28230

Sản xuất máy luyện kim

     

2824

28240

Sản xuất máy khai thác mỏ và kiến thiết xây dựng

     

2825

28250

Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

     

2826

28260

Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

     

2829

 

Sản xuất máy chuyên sử dụng khác

       

28291

Sản xuất máy sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng

       

28299

Sản xuất máy chuyên sử dụng khác chưa được phân vào đâu

 

29

     

Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác

   

291

2910

29100

Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác

   

292

2920

29200

Sản xuất thân xe xe hơi và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc

   

293

2930

29300

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác

 

30

     

Sản xuất phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác

   

301

   

Đóng tàu và thuyền

     

3011

30110

Đóng tàu và cấu kiện nổi

     

3012

30120

Đóng thuyền, xuồng thể thao và vui chơi

   

302

3020

30200

Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe

   

303

3030

30300

Sản xuất máy bay, tàu ngoài hành tinh và máy móc tương quan

   

304

3040

30400

Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội

   

309

   

Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu

     

3091

30910

Sản xuất mô tô, xe máy

     

3092

30920

Sản xuất xe đạp điện và xe cho người khuyết tật

     

3099

30990

Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ khác chưa được phân vào đâu

 

31

310

3100

 

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

       

31001

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

       

31002

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng sắt kẽm kim loại

       

31009

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật tư khác

 

32

     

Công nghiệp chế biến, sản xuất khác

   

321

   

Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và những chi tiết cụ thể tương quan

     

3211

32110

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết cụ thể tương quan

     

3212

32120

Sản xuất đồ giả kim hoàn và cụ thể tương quan

   

322

3220

32200

Sản xuất nhạc cụ

   

323

3230

32300

Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

   

324

3240

32400

Sản xuất đồ chơi, game show

   

325

3250

 

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục sinh tính năng

       

32501

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

       

32502

Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục sinh công dụng

   

329

3290

32900

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

 

33

     

Sửa chữa, bảo trì và lắp ráp máy móc và thiết bị

   

331

   

Sửa chữa và bảo trì máy móc, thiết bị và mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn

     

3311

33110

Sửa chữa những loại sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn

     

3312

33120

Sửa chữa máy móc, thiết bị

     

3313

33130

Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

     

3314

33140

Sửa chữa thiết bị điện

     

3315

33150

Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác )

     

3319

33190

Sửa chữa thiết bị khác

   

332

3320

33200

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

D

       

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

 

35

     

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

   

351

   

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

     

3511

 

Sản xuất điện

       

35111

Thủy điện

       

35112

Nhiệt điện than

       

35113

Nhiệt điện khí

       

35114

Điện hạt nhân

       

35115

Điện gió

       

35116

Điện mặt trời

       

35119

Điện khác

     

3512

 

Truyền tải và phân phối điện

       

35121

Truyền tải điện

       

35122

Phân phối điện

   

352

3520

 

Sản xuất khí đốt, phân phối nguyên vật liệu khí bằng đường ống

       

35201

Sản xuất khí đốt

       

35202

Phân phối nguyên vật liệu khí bằng đường ống

   

353

3530

 

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

       

35301

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

       

35302

Sản xuất nước đá

E

       

CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

 

36

360

3600

36000

Khai thác, giải quyết và xử lý và cung ứng nước

 

37

370

3700

 

Thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải

       

37001

Thoát nước

       

37002

Xử lý nước thải

 

38

     

Hoạt động thu gom, giải quyết và xử lý và tiêu hủy rác thải ; tái chế phế liệu

   

381

   

Thu gom rác thải

     

3811

38110

Thu gom rác thải không ô nhiễm

     

3812

 

Thu gom rác thải ô nhiễm

       

38121

Thu gom rác thải y tế

       

38129

Thu gom rác thải ô nhiễm khác

   

382

   

Xử lý và tiêu hủy rác thải

     

3821

38210

Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm

     

3822

 

Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm

       

38221

Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế

       

38229

Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm khác

   

383

3830

 

Tái chế phế liệu

       

38301

Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại

       

38302

Tái chế phế liệu phi kim loại

 

39

390

3900

39000

Xử lý ô nhiễm và hoạt động giải trí quản trị chất thải khác

F

       

XÂY DỰNG

 

41

410

   

Xây dựng nhà những loại

     

4101

41010

Xây dựng nhà để ở

     

4102

41020

Xây dựng nhà không để ở

 

42

     

Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng

   

421

   

Xây dựng khu công trình đường tàu và đường đi bộ

     

4211

42110

Xây dựng khu công trình đường tàu

     

4212

42120

Xây dựng khu công trình đường đi bộ

   

422

   

Xây dựng khu công trình công ích

     

4221

42210

Xây dựng khu công trình điện

     

4222

42220

Xây dựng khu công trình cấp, thoát nước

     

4223

42230

Xây dựng khu công trình viễn thông, thông tin liên lạc

     

4229

42290

Xây dựng khu công trình công ích khác

   

429

   

Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng khác

     

4291

42910

Xây dựng khu công trình thủy

     

4292

42920

Xây dựng khu công trình khai khoáng

     

4293

42930

Xây dựng khu công trình chế biến, sản xuất

     

4299

42990

Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng khác

 

43

     

Hoạt động thiết kế xây dựng chuyên sử dụng

   

431

   

Phá dỡ và sẵn sàng chuẩn bị mặt phẳng

     

4311

43110

Phá dỡ

     

4312

43120

Chuẩn bị mặt phẳng

   

432

   

Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước và lắp ráp kiến thiết xây dựng khác

     

4321

43210

Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện

     

4322

 

Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí

       

43221

Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước

       

43222

Lắp đặt mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí

     

4329

43290

Lắp đặt mạng lưới hệ thống kiến thiết xây dựng khác

   

433

4330

43300

Hoàn thiện khu công trình thiết kế xây dựng

   

439

4390

43900

Hoạt động thiết kế xây dựng chuyên sử dụng khác

G

       

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

 

45

     

Bán, sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

   

451

   

Bán xe hơi và xe có động cơ khác

     

4511

 

Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác

       

45111

Bán buôn xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )

       

45119

Bán buôn xe có động cơ khác

     

4512

45120

Bán lẻ xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )

     

4513

 

Đại lý xe hơi và xe có động cơ khác

       

45131

Đại lý xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )

       

45139

Đại lý xe có động cơ khác

   

452

4520

45200

Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế xe hơi và xe có động cơ khác

   

453

4530

 

Bán phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác

       

45301

Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác

       

45302

Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )

       

45303

Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác

   

454

   

Bán, bảo trì và sửa chữa thay thế mô tô, xe máy, phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

     

4541

 

Bán mô tô, xe máy

       

45411

Bán buôn mô tô, xe máy

       

45412

Bán lẻ mô tô, xe máy

       

45413

Đại lý mô tô, xe máy

     

4542

45420

Bảo dưỡng và thay thế sửa chữa mô tô, xe máy

     

4543

 

Bán phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

       

45431

Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

       

45432

Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

       

45433

Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

 

46

     

Bán buôn ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác )

   

461

4610

 

Đại lý, môi giới, đấu giá sản phẩm & hàng hóa

       

46101

Đại lý bán hàng hóa

       

46102

Môi giới mua và bán hàng hóa

       

46103

Đấu giá sản phẩm & hàng hóa

   

462

4620

 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu ( trừ gỗ, tre, nứa ) và động vật hoang dã sống

       

46201

Bán buôn thóc, ngô và những loại hạt ngũ cốc khác

       

46202

Bán buôn hoa và cây

       

46203

Bán buôn động vật hoang dã sống

       

46204

Bán buôn thức ăn và nguyên vật liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản

       

46209

Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu khác ( trừ gỗ, tre, nứa )

   

463

   

Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

     

4631

46310

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

     

4632

 

Bán buôn thực phẩm

       

46321

Bán buôn thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt

       

46322

Bán buôn thủy hải sản

       

46323

Bán buôn rau, quả

       

46324

Bán buôn cafe

       

46325

Bán buôn chè

       

46326

Bán buôn đường, sữa và những mẫu sản phẩm sữa, bánh kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

       

46329

Bán buôn thực phẩm khác

     

4633

 

Bán buôn đồ uống

       

46331

Bán buôn đồ uống có cồn

       

46332

Bán buôn đồ uống không có cồn

     

4634

46340

Bán buôn loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

   

464

   

Bán buôn vật dụng mái ấm gia đình

     

4641

 

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

       

46411

Bán buôn vải

       

46412

Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

       

46413

Bán buôn hàng may mặc

       

46414

Bán buôn giày dép

     

4649

 

Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình

       

46491

Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

       

46492

Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

       

46493

Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

       

46494

Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

       

46495

Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

       

46496

Bán buôn giường, tủ, bàn và ghế và vật dụng nội thất bên trong tương tự như

       

46497

Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

       

46498

Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

       

46499

Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu

   

465

   

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

     

4651

46510

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và ứng dụng

     

4652

46520

Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông

     

4653

46530

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

     

4659

 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

       

46591

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, thiết kế xây dựng

       

46592

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật tư điện ( máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện )

       

46593

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

       

46594

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi )

       

46595

Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

       

46599

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

   

466

   

Bán buôn chuyên doanh khác

     

4661

 

Bán buôn nguyên vật liệu rắn, lỏng, khí và những loại sản phẩm tương quan

       

46611

Bán buôn than đá và nguyên vật liệu rắn khác

       

46612

Bán buôn dầu thô

       

46613

Bán buôn xăng dầu và những mẫu sản phẩm tương quan

       

46614

Bán buôn khí đốt và những loại sản phẩm tương quan

     

4662

 

Bán buôn sắt kẽm kim loại và quặng sắt kẽm kim loại

       

46621

Bán buôn quặng sắt kẽm kim loại

       

46622

Bán buôn sắt, thép

       

46623

Bán buôn sắt kẽm kim loại khác

       

46624

Bán buôn vàng, bạc và sắt kẽm kim loại quý khác

     

4663

 

Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng

       

46631

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

       

46632

Bán buôn xi-măng

       

46633

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

       

46634

Bán buôn kính kiến thiết xây dựng

       

46635

Bán buôn sơn, vécni

       

46636

Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

       

46637

Bán buôn đồ ngũ kim

       

46639

Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng

     

4669

 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

       

46691

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

       

46692

Bán buôn hóa chất khác ( trừ loại sử dụng trong nông nghiệp )

       

46693

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

       

46694

Bán buôn cao su đặc

       

46695

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

       

46696

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

       

46697

Bán buôn phế liệu, phế thải sắt kẽm kim loại, phi kim loại

       

46699

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

   

469

4690

46900

Bán buôn tổng hợp

 

47

     

Bán lẻ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác )

   

471

   

Bán lẻ trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp

     

4711

 

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp

       

47111

Bán lẻ trong ẩm thực ăn uống ( Supermarket )

       

47112

Bán lẻ trong shop tiện nghi ( Minimarket )

       

47119

Bán lẻ trong shop kinh doanh thương mại tổng hợp khác

     

4719

 

Bán lẻ khác trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp

       

47191

Bán lẻ trong nhà hàng ( Supermarket )

       

47192

Bán lẻ trong shop tiện nghi ( Minimarket )

       

47199

Bán lẻ trong shop kinh doanh thương mại tổng hợp khác

   

472

   

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong những shop chuyên doanh

     

4721

47210

Bán lẻ lương thực trong những shop chuyên doanh

     

4722

 

Bán lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh

       

47221

Bán lẻ thịt và những mẫu sản phẩm thịt trong những shop chuyên doanh

       

47222

Bán lẻ thủy hải sản trong những shop chuyên doanh

       

47223

Bán lẻ rau, quả trong những shop chuyên doanh

       

47224

Bán lẻ đường, sữa và những mẫu sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong những shop chuyên doanh

       

47229

Bán lẻ thực phẩm khác trong những shop chuyên doanh

     

4723

47230

Bán lẻ đồ uống trong những shop chuyên doanh

     

4724

47240

Bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong những shop chuyên doanh

   

473

4730

47300

Bán lẻ nguyên vật liệu động cơ trong những shop chuyên doanh

   

474

   

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong những shop chuyên doanh

     

4741

 

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng và thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh

       

47411

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng trong những shop chuyên doanh

       

47412

Bán lẻ thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh

     

4742

47420

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong những shop chuyên doanh

   

475

   

Bán lẻ thiết bị mái ấm gia đình khác trong những shop chuyên doanh

     

4751

 

Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh

       

47511

Bán lẻ vải trong những shop chuyên doanh

       

47519

Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh

     

4752

 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng trong những shop chuyên doanh

       

47521

Bán lẻ đồ ngũ kim trong những shop chuyên doanh

       

47522

Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong những shop chuyên doanh

       

47523

Bán lẻ kính thiết kế xây dựng trong những shop chuyên doanh

       

47524

Bán lẻ xi-măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật tư kiến thiết xây dựng khác trong những shop chuyên doanh

       

47525

Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong những shop chuyên doanh

       

47529

Bán lẻ thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng trong những shop chuyên doanh

     

4753

47530

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật tư phủ tường và sàn trong những shop chuyên doanh

     

4759

 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tựa như, đèn và bộ đèn điện, vật dụng mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh

       

47591

Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong những shop chuyên doanh

       

47592

Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và vật dụng nội thất bên trong tương tự như trong những shop chuyên doanh

       

47593

Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong những shop chuyên doanh

       

47594

Bán lẻ nhạc cụ trong những shop chuyên doanh

       

47599

Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh

   

476

   

Bán lẻ hàng văn hóa, vui chơi trong những shop chuyên doanh

     

4761

47610

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong những shop chuyên doanh

     

4762

47620

Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh ( kể cả băng, đĩa trắng ) trong những shop chuyên doanh

     

4763

47630

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong những shop chuyên doanh

     

4764

47640

Bán lẻ game show, đồ chơi trong những shop chuyên doanh

   

477

   

Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác trong những shop chuyên doanh

     

4771

 

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong những shop chuyên doanh

       

47711

Bán lẻ hàng may mặc trong những shop chuyên doanh

       

47712

Bán lẻ giày dép trong những shop chuyên doanh

       

47713

Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong những shop chuyên doanh

     

4772

 

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh

       

47721

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong những shop chuyên doanh

       

47722

Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh

       

47723

Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong những shop chuyên doanh

     

4773

 

Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh

       

47731

Bán lẻ hoa, hoa lá cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong những shop chuyên doanh

       

47732

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức đẹp trong những shop chuyên doanh

       

47733

Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ trong những shop chuyên doanh

       

47734

Bán lẻ tranh, ảnh và những tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật khác ( trừ đồ vật thời cổ xưa ) trong những shop chuyên doanh

       

47735

Bán lẻ dầu hoả, gas, than nguyên vật liệu dùng cho mái ấm gia đình trong những shop chuyên doanh

       

47736

Bán lẻ đồng hồ đeo tay, kính mắt trong những shop chuyên doanh

       

47737

Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật tư ảnh trong những shop chuyên doanh

       

47738

Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng trong những shop chuyên doanh

       

47739

Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh

     

4774

 

Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh

       

47741

Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh

       

47749

Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh

   

478

   

Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ

     

4781

 

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

       

47811

Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ

       

47812

Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ

       

47813

Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

       

47814

Bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

       

47815

Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, ướp lạnh lưu động hoặc tại chợ

       

47816

Bán lẻ thủy hải sản tươi sống, ướp đông lưu động hoặc tại chợ

       

47817

Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ

       

47818

Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ

       

47819

Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu

     

4782

 

Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

       

47821

Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ

       

47822

Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ

       

47823

Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

     

4783

47830

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ

     

4784

 

Bán lẻ thiết bị mái ấm gia đình khác lưu động hoặc tại chợ

       

47841

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng lưu động hoặc tại chợ

       

47842

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật tư phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ

       

47843

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tựa như, đèn và bộ đèn điện, vật dụng mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

     

4785

47850

Bán lẻ hàng văn hóa, vui chơi lưu động hoặc tại chợ

     

4789

 

Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

       

47891

Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

       

47892

Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

       

47893

Bán lẻ hoa tươi, hoa lá cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

       

47894

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức đẹp lưu động hoặc tại chợ

       

47895

Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ

       

47896

Bán lẻ đồng hồ đeo tay, kính mắt lưu động hoặc tại chợ

       

47897

Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ

       

47898

Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ

       

47899

Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ

   

479

   

Bán lẻ hình thức khác ( trừ kinh doanh nhỏ tại shop, lưu động hoặc tại chợ )

     

4791

47910

Bán lẻ theo nhu yếu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

     

4799

47990

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

H

       

VẬN TẢI KHO BÃI

 

49

     

Vận tải đường tàu, đường đi bộ và vận tải đường bộ đường ống

   

491

   

Vận tải đường tàu

     

4911

49110

Vận tải hành khách đường tàu

     

4912

49120

Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường sắt

   

492

   

Vận tải hành khách bằng xe buýt

     

4921

49210

Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành của thành phố

     

4922

49220

Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành của thành phố và ngoài thành phố, liên tỉnh

     

4929

49290

Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác

   

493

   

Vận tải đường đi bộ khác

     

4931

 

Vận tải hành khách đường đi bộ trong nội thành của thành phố, ngoài thành phố ( trừ vận tải đường bộ bằng xe buýt )

       

49311

Vận tải hành khách bằng mạng lưới hệ thống đường tàu ngầm hoặc đường tàu trên cao

       

49312

Vận tải hành khách bằng taxi

       

49313

Vận tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

       

49319

Vận tải hành khách đường đi bộ loại khác trong nội thành của thành phố, ngoài thành phố ( trừ xe buýt )

     

4932

 

Vận tải hành khách đường đi bộ khác

       

49321

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

       

49329

Vận tải hành khách đường đi bộ khác chưa được phân vào đâu

     

4933

 

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường đi bộ

       

49331

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi chuyên được dùng

       

49332

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi loại khác ( trừ xe hơi chuyên sử dụng )

       

49333

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác

       

49334

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe thô sơ

       

49339

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng phương tiện đi lại đường đi bộ khác

   

494

4940

49400

Vận tải đường ống

 

50

     

Vận tải đường thủy

   

501

   

Vận tải ven biển và viễn dương

     

5011

 

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

       

50111

Vận tải hành khách ven biển

       

50112

Vận tải hành khách viễn dương

     

5012

 

Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển và viễn dương

       

50121

Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển

       

50122

Vận tải sản phẩm & hàng hóa viễn dương

   

502

   

Vận tải đường thủy trong nước

     

5021

 

Vận tải hành khách đường thủy trong nước

       

50211

Vận tải hành khách đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới

       

50212

Vận tải hành khách đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ

     

5022

 

Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước

       

50221

Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới

       

50222

Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ

 

51

     

Vận tải hàng không

   

511

5110

 

Vận tải hành khách hàng không

       

51101

Vận tải hành khách hàng không theo tuyến và lịch trình cố định và thắt chặt

       

51109

Vận tải hành khách hàng không loại khác

   

512

5120

 

Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không

       

51201

Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định và thắt chặt

       

51209

Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không loại khác

 

52

     

Kho bãi và những hoạt động giải trí tương hỗ cho vận tải đường bộ

   

521

5210

 

Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa

       

52101

Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ngoại quan

       

52102

Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ướp lạnh ( trừ kho ngoại quan )

       

52109

Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho loại khác

   

522

   

Hoạt động dịch vụ tương hỗ cho vận tải đường bộ

     

5221

52210

Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu

     

5222

 

Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường thủy

       

52221

Hoạt động quản lý cảng biển

       

52222

Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ ven biển và viễn dương

       

52223

Hoạt động quản lý cảng đường thủy trong nước

       

52224

Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ đường thủy trong nước

     

5223

 

Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ hàng không

       

52231

Thương Mại Dịch Vụ quản lý và điều hành bay

       

52232

Thương Mại Dịch Vụ quản lý và điều hành hoạt động giải trí cảng hàng không quốc tế

       

52239

Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ hàng không

     

5224

 

Bốc xếp hàng hóa

       

52241

Bốc xếp hàng hóa ga đường tàu

       

52242

Bốc xếp hàng hóa đường đi bộ

       

52243

Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển

       

52244

Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng sông

       

52245

Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

       

52249

Bốc xếp hàng hóa loại khác

     

5225

 

Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ

       

52251

Hoạt động quản lý bến xe

       

52252

Hoạt động quản trị, quản lý và điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường đi bộ

       

52253

Hoạt động quản trị bãi đỗ, trông giữ phương tiện đi lại đường đi bộ

       

52259

Hoạt động dịch vụ khác tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ đường đi bộ

     

5229

 

Hoạt động dịch vụ tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ

       

52291

Dịch Vụ Thương Mại đại lý, giao nhận luân chuyển

       

52292

Logistics

       

52299

Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu

 

53

     

Bưu chính và chuyển phát

   

531

5310

53100

Bưu chính

   

532

5320

53200

Chuyển phát

I

       

DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

 

55

     

Thương Mại Dịch Vụ lưu trú

   

551

5510

 

Thương Mại Dịch Vụ lưu trú ngắn ngày

       

55101

Khách sạn

       

55102

Biệt thự hoặc căn hộ cao cấp kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày

       

55103

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày

       

55104

Nhà trọ, phòng trọ và những cơ sở lưu trú ngắn ngày tựa như

   

559

5590

 

Cơ sở lưu trú khác

       

55901

Ký túc xá học viên, sinh viên

       

55902

Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

       

55909

Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

 

56

     

Thương Mại Dịch Vụ ẩm thực ăn uống

   

561

5610

 

Nhà hàng và những dịch vụ ẩm thực ăn uống ship hàng lưu động

( không hoạt động giải trí tại trụ sở )        

56101

Nhà hàng, quán ăn, hàng ẩm thực ăn uống ( trừ shop nhà hàng siêu thị thuộc chuỗi shop ăn nhanh )

       

56102

Cửa hàng nhà hàng thuộc chuỗi shop ăn nhanh

       

56109

Dịch Vụ Thương Mại siêu thị nhà hàng ship hàng lưu động khác

   

562

   

Cung cấp dịch vụ nhà hàng theo hợp đồng không liên tục và dịch vụ ẩm thực ăn uống khác

     

5621

56210

Cung cấp dịch vụ siêu thị nhà hàng theo hợp đồng không liên tục với người mua

     

5629

56290

Thương Mại Dịch Vụ nhà hàng khác

   

563

5630

 

Thương Mại Dịch Vụ Giao hàng đồ uống

       

56301

Quán rượu, bia, quầy bar

       

56302

Quán cafe, giải khát

       

56309

Thương Mại Dịch Vụ ship hàng đồ uống khác

J

       

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

58

     

Hoạt động xuất bản

   

581

   

Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và những hoạt động giải trí xuất bản khác

     

5811

 

Xuất bản sách

       

58111

Xuất bản sách trực tuyến

       

58112

Xuất bản sách khác

     

5812

 

Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ

       

58121

Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ trực tuyến

       

58122

Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ khác

     

5813

 

Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ

       

58131

Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ trực tuyến

       

58132

Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ khác

     

5819

 

Hoạt động xuất bản khác

       

58191

Hoạt động xuất bản trực tuyến khác

       

58192

Hoạt động xuất bản khác

   

582

5820

58200

Xuất bản ứng dụng

 

59

     

Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc

   

591

   

Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình

     

5911

 

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

       

59111

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh

       

59112

Hoạt động sản xuất phim video

       

59113

Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

     

5912

59120

Hoạt động hậu kỳ

     

5913

59130

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

     

5914

 

Hoạt động chiếu phim

       

59141

Hoạt động chiếu phim cố định và thắt chặt

       

59142

Hoạt động chiếu phim lưu động

   

592

5920

59200

Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

 

60

     

Hoạt động phát thanh, truyền hình

   

601

6010

60100

Hoạt động phát thanh

   

602

   

Hoạt động truyền hình và phân phối chương trình thuê bao

     

6021

60210

Hoạt động truyền hình

     

6022

60220

Chương trình cáp, vệ tinh và những chương trình thuê bao khác

 

61

     

Viễn thông

   

611

6110

 

Hoạt động viễn thông có dây

       

61101

Hoạt động cung ứng trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây

       

61102

Hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác

   

612

6120

 

Hoạt động viễn thông không dây

       

61201

Hoạt động phân phối trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây

       

61202

Hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác

   

613

6130

61300

Hoạt động viễn thông vệ tinh

   

619

6190

 

Hoạt động viễn thông khác

       

61901

Hoạt động của những điểm truy vấn internet

       

61909

Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

 

62

620

   

Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và những hoạt động giải trí khác tương quan đến máy vi tính

     

6201

62010

Lập trình máy vi tính

     

6202

62020

Tư vấn máy vi tính và quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính

     

6209

62090

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác tương quan đến máy vi tính

 

63

     

Hoạt động dịch vụ thông tin

   

631

   

Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan ; cổng thông tin

     

6311

63110

Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan

     

6312

63120

Cổng thông tin

   

639

   

Thương Mại Dịch Vụ thông tin khác

     

6391

63910

Hoạt động thông tấn

     

6399

63990

Dịch Vụ Thương Mại thông tin khác chưa được phân vào đâu

K

       

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

 

64

     

Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội )

   

641

   

Hoạt động trung gian tiền tệ

     

6411

64110

Hoạt động ngân hàng nhà nước TW

     

6419

64190

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

   

642

6420

64200

Hoạt động công ty nắm giữ gia tài

   

643

6430

64300

Hoạt động quỹ tín thác, những quỹ và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác

   

649

   

Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội )

     

6491

64910

Hoạt động cho thuê kinh tế tài chính

     

6492

64920

Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác

     

6499

64990

Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác chưa được phân vào đâu ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội )

 

65

     

Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ( trừ bảo vệ xã hội bắt buộc )

   

651

   

Bảo hiểm

     

6511

65110

Bảo hiểm nhân thọ

     

6512

65120

Bảo hiểm phi nhân thọ

     

6513

 

Bảo hiểm sức khỏe thể chất

       

65131

Bảo hiểm y tế

       

65139

Bảo hiểm sức khỏe thể chất khác

   

652

6520

65200

Tái bảo hiểm

   

653

6530

65300

Bảo hiểm xã hội

 

66

     

Hoạt động kinh tế tài chính khác

   

661

   

Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội )

     

6611

66110

Quản lý thị trường kinh tế tài chính

     

6612

66120

Môi giới hợp đồng sản phẩm & hàng hóa và sàn chứng khoán

     

6619

66190

Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính chưa được phân vào đâu

   

662

   

Hoạt động tương hỗ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

     

6621

66210

Đánh giá rủi ro đáng tiếc và thiệt hại

     

6622

66220

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

     

6629

66290

Hoạt động tương hỗ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

   

663

6630

66300

Hoạt động quản trị quỹ

L

       

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

68

     

Hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản

   

681

6810

 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

       

68101

Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở

       

68102

Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở

       

68103

Cho thuê, quản lý, quản trị nhà và đất ở

       

68104

Cho thuê, quản lý, quản trị nhà và đất không để ở

       

68109

Kinh doanh bất động sản khác

   

682

6820

 

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

       

68201

Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

       

68202

Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

M

       

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

69

     

Hoạt động pháp lý, kế toán và truy thuế kiểm toán

   

691

6910

 

Hoạt động pháp lý

       

69101

Hoạt động đại diện thay mặt, tư vấn pháp lý

       

69102

Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị sẵn sàng những tài liệu pháp lý

       

69109

Hoạt động pháp lý khác

   

692

6920

69200

Hoạt động tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán và tư vấn về thuế

 

70

     

Hoạt động của trụ sở văn phòng ; hoạt động giải trí tư vấn quản trị

   

701

7010

70100

Hoạt động của trụ sở văn phòng

   

702

7020

70200

Hoạt động tư vấn quản trị

 

71

     

Hoạt động kiến trúc ; kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật

   

711

7110

 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan

       

71101

Hoạt động kiến trúc

       

71102

Hoạt động đo đạc và map

       

71103

Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

       

71109

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có tương quan khác

   

712

7120

71200

Kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật

 

72

     

Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến

   

721

   

Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học tự nhiên và kỹ thuật

     

7211

72110

Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học tự nhiên

     

7212

72120

Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến

     

7213

72130

Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học y, dược

     

7214

72140

Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học nông nghiệp

   

722

   

Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học xã hội và nhân văn

     

7221

72210

Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học xã hội

     

7222

72220

Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học nhân văn

 

73

     

Quảng cáo và điều tra và nghiên cứu thị trường

   

731

7310

73100

Quảng cáo

   

732

7320

73200

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

 

74

     

Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác

   

741

7410

74100

Hoạt động phong cách thiết kế chuyên sử dụng

   

742

7420

74200

Hoạt động nhiếp ảnh

   

749

7490

 

Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu

       

74901

Hoạt động khí tượng thủy văn

       

74909

Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

75

750

7500

75000

Hoạt động thú y

N

       

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

 

77

     

Cho thuê máy móc, thiết bị ( không kèm người tinh chỉnh và điều khiển ) ; cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ; cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính

   

771

7710

 

Cho thuê xe có động cơ

       

77101

Cho thuê ôtô

       

77109

Cho thuê xe có động cơ khác

   

772

   

Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình

     

7721

77210

Cho thuê thiết bị thể thao, đi dạo vui chơi

     

7722

77220

Cho thuê băng, đĩa video

     

7729

77290

Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác

   

773

7730

 

Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người điều khiển và tinh chỉnh

       

77301

Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người tinh chỉnh và điều khiển

       

77302

Cho thuê máy móc, thiết bị kiến thiết xây dựng không kèm người điều khiển và tinh chỉnh

       

77303

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng ( kể cả máy vi tính ) không kèm người tinh chỉnh và điều khiển

       

77304

Cho thuê máy bay, phương tiện đi lại bay không kèm người tinh chỉnh và điều khiển

       

77305

Cho thuê tàu, thuyền và cấu trúc nổi không kèm người điều khiển và tinh chỉnh

       

77309

Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác, không kèm người tinh chỉnh và điều khiển chưa được phân vào đâu

   

774

7740

77400

Cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính

 

78

     

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

   

781

7810

78100

Hoạt động của những TT, đại lý tư vấn, ra mắt và môi giới lao động, việc làm

   

782

7820

78200

Cung ứng lao động trong thời điểm tạm thời

   

783

7830

 

Cung ứng và quản trị nguồn lao động

       

78301

Cung ứng và quản trị nguồn lao động trong nước

       

78302

Cung ứng và quản trị nguồn lao động đi thao tác ở quốc tế

 

79

     

Hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh thương mại tua du lịch và những dịch vụ tương hỗ, tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch

   

791

   

Hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh thương mại tua du lịch

     

7911

79110

Đại lý du lịch

     

7912

79120

Điều hành tua du lịch

   

799

7990

79900

Thương Mại Dịch Vụ đặt chỗ và những dịch vụ tương hỗ tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch

 

80

     

Hoạt động tìm hiểu bảo vệ bảo đảm an toàn

   

801

8010

80100

Hoạt động bảo vệ tư nhân

   

802

8020

80200

Dịch Vụ Thương Mại mạng lưới hệ thống bảo vệ bảo đảm an toàn

   

803

8030

80300

Thương Mại Dịch Vụ tìm hiểu

 

81

     

Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, khu công trình và cảnh sắc

   

811

8110

81100

Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ tổng hợp

   

812

   

Dịch Vụ Thương Mại vệ sinh

     

8121

81210

Vệ sinh chung nhà cửa

     

8129

81290

Vệ sinh công nghiệp và những khu công trình chuyên biệt

   

813

8130

81300

Thương Mại Dịch Vụ chăm nom và duy trì cảnh sắc

 

82

     

Hoạt động hành chính, tương hỗ văn phòng và những hoạt động giải trí tương hỗ kinh doanh thương mại khác

   

821

   

Hoạt động hành chính và tương hỗ văn phòng

     

8211

82110

Thương Mại Dịch Vụ hành chính văn phòng tổng hợp

     

8219

 

Photo, chuẩn bị sẵn sàng tài liệu và những hoạt động giải trí tương hỗ văn phòng đặc biệt quan trọng khác

       

82191

Photo, sẵn sàng chuẩn bị tài liệu

       

82199

Hoạt động tương hỗ văn phòng đặc biệt quan trọng khác

   

822

8220

82200

Hoạt động dịch vụ tương quan đến những cuộc gọi

   

823

8230

82300

Tổ chức ra mắt và thực thi thương mại

   

829

   

Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác chưa được phân vào đâu

     

8291

82910

Hoạt động dịch vụ tương hỗ giao dịch thanh toán, tín dụng thanh toán

     

8292

82920

Thương Mại Dịch Vụ đóng gói

     

8299

82990

Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác còn lại chưa được phân vào đâu

O

       

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC

 

84

     

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị nhà nước, bảo mật an ninh quốc phòng, đối ngoại và bảo vệ xã hội bắt buộc

   

841

   

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị nhà nước và quản trị chủ trương kinh tế, xã hội

     

8411

 

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, hoạt động giải trí quản trị nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

       

84111

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội

       

84112

Hoạt động quản trị nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

     

8412

84120

Hoạt động quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa truyền thống và những dịch vụ xã hội khác ( trừ bảo vệ xã hội bắt buộc )

     

8413

84130

Hoạt động quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ kinh tế chuyên ngành

   

842

   

Hoạt động ship hàng chung cho toàn quốc gia

     

8421

84210

Hoạt động đối ngoại

     

8422

84220

Hoạt động quốc phòng

     

8423

84230

Hoạt động bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội

   

843

8430

84300

Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc

P.

       

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

85

     

Giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo

   

851

   

Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi

     

8511

85110

Giáo dục đào tạo nhà trẻ

     

8512

85120

Giáo dục đào tạo mẫu giáo

   

852

   

Giáo dục phổ thông

     

8521

85210

Giáo dục đào tạo tiểu học

     

8522

85220

Giáo dục đào tạo trung học cơ sở

     

8523

85230

Giáo dục đào tạo trung học phổ thông

   

853

   

Giáo dục đào tạo nghề nghiệp

     

8531

85310

Đào tạo sơ cấp

     

8532

85320

Đào tạo tầm trung

     

8533

85330

Đào tạo cao đẳng

   

854

   

Giáo dục đào tạo ĐH

     

8541

85410

Đào tạo ĐH

     

8542

85420

Đào tạo thạc sỹ

     

8543

85430

Đào tạo tiến sỹ

   

855

   

Giáo dục đào tạo khác

     

8551

85510

Giáo dục đào tạo thể thao và vui chơi

     

8552

85520

Giáo dục đào tạo văn hóa truyền thống thẩm mỹ và nghệ thuật

     

8559

85590

Giáo dục đào tạo khác chưa được phân vào đâu

   

856

8560

85600

Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ giáo dục

Q.

       

Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

 

86

     

Hoạt động y tế

   

861

8610

 

Hoạt động của những bệnh viện, trạm y tế

       

86101

Hoạt động của những bệnh viện

       

86102

Hoạt động của những trạm y tế và trạm y tế bộ / ngành

   

862

8620

 

Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

       

86201

Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa

       

86202

Hoạt động của những phòng khám nha khoa

   

869

   

Hoạt động y tế khác

     

8691

86910

Hoạt động y tế dự trữ

     

8692

86920

Hoạt động của mạng lưới hệ thống cơ sở chỉnh hình, hồi sinh tính năng

     

8699

86990

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

 

87

     

Hoạt động chăm nom, điều dưỡng tập trung chuyên sâu

   

871

8710

 

Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

       

87101

Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh

       

87109

Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng những đối tượng người dùng khác

   

872

8720

 

Hoạt động chăm nom sức khoẻ người bị thiểu năng, tinh thần và người nghiện

       

87201

Hoạt động chăm nom sức khoẻ người bị thiểu năng, tinh thần

       

87202

Hoạt động chăm nom sức khoẻ, cai nghiện phục sinh người nghiện

   

873

8730

 

Hoạt động chăm nom sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có năng lực tự chăm nom

       

87301

Hoạt động chăm nom sức khoẻ người có công ( trừ thương bệnh binh )

       

87302

Hoạt động chăm nom sức khoẻ người già

       

87303

Hoạt động chăm nom sức khoẻ người khuyết tật

   

879

8790

 

Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác

       

87901

Hoạt động chữa bệnh, phục sinh nhân phẩm cho đối tượng người dùng mại dâm

       

87909

Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác chưa được phân vào đâu

 

88

     

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu

   

881

8810

 

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

       

88101

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người có công ( trừ thương bệnh binh )

       

88102

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với thương bệnh binh

       

88103

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người già và người khuyết tật

   

889

8890

88900

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu khác

R

       

NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ

 

90

900

9000

90000

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và thẩm mỹ và vui chơi

 

91

     

Hoạt động của thư viện, tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng và những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống khác

   

910

   

Hoạt động của thư viện, tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng và những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống khác

     

9101

91010

Hoạt động thư viện và tàng trữ

     

9102

91020

Hoạt động bảo tồn, kho lưu trữ bảo tàng

     

9103

91030

Hoạt động của những vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

 

92

920

9200

 

Hoạt động xổ số kiến thiết, cá cược và đánh bạc

       

92001

Hoạt động xổ số kiến thiết

       

92002

Hoạt động cá cược và đánh bạc

 

93

     

Hoạt động thể thao, đi dạo và vui chơi

   

931

   

Hoạt động thể thao

     

9311

93110

Hoạt động của những cơ sở thể thao

     

9312

93120

Hoạt động của những câu lạc bộ thể thao

     

9319

93190

Hoạt động thể thao khác

   

932

   

Hoạt động đi dạo vui chơi khác

     

9321

93210

Hoạt động của những khu vui chơi giải trí công viên đi dạo và khu vui chơi giải trí công viên theo chủ đề

     

9329

93290

Hoạt động đi dạo vui chơi khác chưa được phân vào đâu

S

       

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

 

94

     

Hoạt động của những hiệp hội, tổ chức triển khai khác

   

941

   

Hoạt động của những hiệp hội kinh doanh thương mại, nghiệp chủ và nghề nghiệp

     

9411

94110

Hoạt động của những hiệp hội kinh doanh thương mại và nghiệp chủ

     

9412

94120

Hoạt động của những hội nghề nghiệp

   

942

9420

94200

Hoạt động của công đoàn

   

949

   

Hoạt động của những tổ chức triển khai khác

     

9491

94910

Hoạt động của những tổ chức triển khai tôn giáo

     

9499

94990

Hoạt động của những tổ chức triển khai khác chưa được phân vào đâu

 

95

     

Sửa chữa máy vi tính, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình

   

951

   

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc

     

9511

95110

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

     

9512

95120

Sửa chữa thiết bị liên lạc

   

952

   

Sửa chữa vật dụng cá thể và mái ấm gia đình

     

9521

95210

Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

     

9522

95220

Sửa chữa thiết bị, vật dụng mái ấm gia đình

     

9523

95230

Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

     

9524

95240

Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tư

     

9529

95290

Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu

 

96

     

Hoạt động dịch vụ Giao hàng cá thể khác

   

961

9610

96100

Thương Mại Dịch Vụ tắm hơi, massage và những dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự như ( trừ hoạt động giải trí thể thao )

   

962

9620

96200

Giặt là, làm sạch những mẫu sản phẩm dệt và lông thú

   

963

   

Hoạt động dịch vụ ship hàng cá thể khác chưa được phân vào đâu

     

9631

96310

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

     

9632

96320

Hoạt động dịch vụ Giao hàng tang lễ

     

9633

96330

Hoạt động dịch vụ Giao hàng hôn lễ

     

9639

96390

Hoạt động dịch vụ Giao hàng cá thể khác còn lại chưa được phân vào đâu

T

       

HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

 

97

970

9700

97000

Hoạt động làm thuê việc làm mái ấm gia đình trong những hộ mái ấm gia đình

 

98

     

Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình

   

981

9810

98100

Hoạt động sản xuất những sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình

   

982

9820

98200

Hoạt động sản xuất những mẫu sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình

U

       

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ

 

99

990

9900

99000

Hoạt động của những tổ chức triển khai và cơ quan quốc tế

21

88

242

486

734

 

Tin liên quan

Ngành Tài chính Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng Thương mại): Cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

khoikte

Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT ngành Tài chính Ngân hàng các năm rất cao, thí sinh tham khảo

khoikte

Tại sao chọn ngành Quản trị kinh doanh? Ưu và nhược điểm?

khoikte

Học luật cần giỏi môn gì ?

khoikte

Thời gian học ngành Kế toán trong bao lâu?

khoikte

Học văn bằng 2 Luật kinh tế ở TPHCM học ở đâu? – VIỆN NGHIÊN CỨU HỢP TÁC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC EDUWORK

khoikte

Leave a Comment