Khối ngành Kinh tế

Danh sách các mã ngành nghề kinh doanh năm 2020 cập nhật mới nhất

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

A

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

01 Nông nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan 011 Trồng cây hàng năm 0111 01110 Trồng lúa 0112 01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0113 01130 Trồng cây lấy củ có chất bột 0114 01140 Trồng cây mía 0115 01150 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0116 01160 Trồng cây lấy sợi 0117 01170 Trồng cây có hạt chứa dầu 0118 Trồng rau, đậu những loại và trồng hoa 01181 Trồng rau những loại 01182 Trồng đậu những loại 01183 Trồng hoa hàng năm 0119 Trồng cây hàng năm khác 01191 Trồng cây gia vị hàng năm 01192 Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm 01199 Trồng cây hàng năm khác còn lại 012 Trồng cây nhiều năm 0121 Trồng cây ăn quả 01211 Trồng nho 01212 Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới 01213 Trồng cam, quýt và những loại quả có múi khác 01214 Trồng táo, mận và những loại quả có hạt như táo 01215 Trồng nhãn, vải, chôm chôm 01219 Trồng cây ăn quả khác 0122 01220 Trồng cây lấy quả chứa dầu 0123 01230 Trồng cây điều 0124 01240 Trồng cây hồ tiêu 0125 01250 Trồng cây cao su đặc 0126 01260 Trồng cây cafe 0127 01270 Trồng cây chè 0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 01281 Trồng cây gia vị lâu năm 01282 Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm 0129 Trồng cây nhiều năm khác 01291 Trồng hoa lá cây cảnh lâu năm 01299 Trồng cây nhiều năm khác còn lại 013 Nhân và chăm nom cây giống nông nghiệp 0131 01310 Nhân và chăm nom cây giống hàng năm 0132 01320 Nhân và chăm nom cây giống lâu năm 014 Chăn nuôi 0141 Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 01411 Sản xuất giống trâu, bò 01412 Chăn nuôi trâu, bò 0142 Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 01421 Sản xuất giống ngựa, lừa 01422 Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0144 Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 01441 Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 01442 Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai 0145 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 01451 Sản xuất giống lợn 01452 Chăn nuôi lợn 0146 Chăn nuôi gia cầm 01461 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm 01462 Chăn nuôi gà 01463 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng 01469 Chăn nuôi gia cầm khác 0149 01490 Chăn nuôi khác 015 0150 01500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 016 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 0161 01610 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0162 01620 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0163 01630 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0164 01640 Xử lý hạt giống để nhân giống 017 0170 01700 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan 02 Lâm nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan 021 0210 Trồng rừng, chăm nom rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 02101 Trồng rừng và chăm nom rừng cây thân gỗ 02102 Trồng rừng và chăm nom rừng họ tre 02103 Trồng rừng và chăm nom rừng khác 02104 Ươm giống cây lâm nghiệp 022 0220 02200 Khai thác gỗ 023 Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0231 02310 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0232 02320 Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 024 0240 02400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 03 Khai thác, nuôi trồng thủy hải sản 031 Khai thác thủy hải sản 0311 03110 Khai thác thủy hải sản biển 0312 03120 Khai thác thủy hải sản trong nước 032 Nuôi trồng thủy hải sản 0321 Nuôi trồng thủy hải sản biển 03211 Nuôi cá 03212 Nuôi tôm 03213 Nuôi thủy hải sản khác 03214 Sản xuất giống thủy hải sản biển 0322 Nuôi trồng thủy hải sản trong nước 03221 Nuôi cá 03222 Nuôi tôm 03223 Nuôi thủy hải sản khác 03224 Sản xuất giống thủy hải sản trong nước B

KHAI KHOÁNG

05 Khai thác than cứng và than non 051 0510 05100 Khai thác và thu gom than cứng 052 0520 05200 Khai thác và thu gom than non 06 Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên 061 0610 06100 Khai thác dầu thô 062 0620 06200 Khai thác khí đốt tự nhiên 07 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại 071 0710 07100 Khai thác quặng sắt 072 Khai thác quặng không chứa sắt ( trừ quặng sắt kẽm kim loại quý và hiếm ) 0721 07210 Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0722 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt 07221 Khai thác quặng bôxít 07229 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu 073 0730 07300 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại quý và hiếm 08 Khai khoáng khác 081 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 08101 Khai thác đá 08102 Khai thác cát, sỏi 08103 Khai thác đất sét 089 Khai khoáng chưa được phân vào đâu 0891 08910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0892 08920 Khai thác và thu gom than bùn 0893 08930 Khai thác muối 0899 08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 09 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng 091 0910 09100 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 099 0990 09900 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác C

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

10 Sản xuất, chế biến thực phẩm 101 1010 Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt 10101 Giết mổ gia súc, gia cầm 10102 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thịt 10109 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ những loại sản phẩm từ thịt 102 1020 Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thuỷ sản và những loại sản phẩm từ thuỷ sản 10201 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản ướp đông 10202 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản khô 10203 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ nước mắm 10209 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ những mẫu sản phẩm khác từ thủy hải sản 103 1030 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả 10301 Sản xuất nước ép từ rau quả 10309 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả khác 104 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 10401 Sản xuất dầu, mỡ động vật hoang dã 10402 Sản xuất dầu, bơ thực vật 105 1050 10500 Chế biến sữa và những mẫu sản phẩm từ sữa 106 Xay xát và sản xuất bột 1061 Xay xát và sản xuất bột thô 10611 Xay xát 10612 Sản xuất bột thô 1062 10620 Sản xuất tinh bột và những mẫu sản phẩm từ tinh bột 107 Sản xuất thực phẩm khác 1071 10710 Sản xuất những loại bánh từ bột 1072 10720 Sản xuất đường 1073 10730 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1074 10740 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và loại sản phẩm tựa như 1075 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 10751 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt 10752 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy hải sản 10759 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác 1076 10760 Sản xuất chè 1077 10770 Sản xuất cafe 1079 10790 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 108 1080 10800 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 11 110 Sản xuất đồ uống 1101 11010 Chưng, tinh cất và pha chế những loại rượu mạnh 1102 11020 Sản xuất rượu vang 1103 11030 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 11041 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 11042 Sản xuất đồ uống không cồn 12 120 1200 Sản xuất loại sản phẩm thuốc lá 12001 Sản xuất thuốc lá 12009 Sản xuất thuốc hút khác 13 Dệt 131 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và triển khai xong loại sản phẩm dệt 1311 13110 Sản xuất sợi 1312 13120 Sản xuất vải dệt thoi 1313 13130 Hoàn thiện mẫu sản phẩm dệt 139 Sản xuất hàng dệt khác 1391 13910 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1392 13920 Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang ) 1393 13930 Sản xuất thảm, chăn, đệm 1394 13940 Sản xuất những loại dây bện và lưới 1399 13990 Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 14 Sản xuất phục trang 141 1410 14100 May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) 142 1420 14200 Sản xuất loại sản phẩm từ da lông thú 143 1430 14300 Sản xuất phục trang dệt kim, đan móc 15 Sản xuất da và những mẫu sản phẩm có tương quan 151 Thuộc, sơ chế da ; sản xuất va li, túi xách, yên đệm ; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511 15110 Thuộc, sơ chế da ; sơ chế và nhuộm da lông thú 1512 15120 Sản xuất vali, túi xách và những loại tương tự như, sản xuất yên đệm 152 1520 15200 Sản xuất giày, dép 16 Chế biến gỗ và sản xuất loại sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất mẫu sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện 161 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và dữ gìn và bảo vệ gỗ 16101 Cưa, xẻ và bào gỗ 16102 Bảo quản gỗ 162 Sản xuất mẫu sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất mẫu sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện 1621 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng dính khác 1622 16220 Sản xuất đồ gỗ thiết kế xây dựng 1623 16230 Sản xuất vỏ hộp bằng gỗ 1629 Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ gỗ ; sản xuất mẫu sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tư tết bện 16291 Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ gỗ 16292 Sản xuất mẫu sản phẩm từ lâm sản ( trừ gỗ ), cói và vật tư tết bện 17 170 Sản xuất giấy và loại sản phẩm từ giấy 1701 17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, vỏ hộp từ giấy và bìa 17021 Sản xuất vỏ hộp bằng giấy, bìa 17022 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn 1709 17090 Sản xuất những mẫu sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 18 In, sao chép bản ghi những loại 181 In ấn và dịch vụ tương quan đến in 1811 18110 In ấn 1812 18120 Thương Mại Dịch Vụ tương quan đến in 182 1820 18200 Sao chép bản ghi những loại 19 Sản xuất than cốc, mẫu sản phẩm dầu mỏ tinh chế 191 1910 19100 Sản xuất than cốc 192 1920 19200 Sản xuất loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế 20 Sản xuất hoá chất và loại sản phẩm hoá chất 201 Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ ; sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh 2011 Sản xuất hoá chất cơ bản 20111 Sản xuất khí công nghiệp 20112 Sản xuất chất nhuộm và chất màu 20113 Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác 20114 Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác 20119 Sản xuất hóa chất cơ bản khác 2012 20120 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2013 Sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh 20131 Sản xuất plastic nguyên sinh 20132 Sản xuất cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh 202 Sản xuất mẫu sản phẩm hoá chất khác 2021 20210 Sản xuất thuốc trừ sâu và loại sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp 2022 Sản xuất sơn, véc ni và những chất sơn, quét tựa như ; sản xuất mực in và ma tít 20221 Sản xuất sơn, véc ni và những chất sơn, quét tương tự như, ma tít 20222 Sản xuất mực in 2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 20231 Sản xuất mỹ phẩm 20232 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 2029 20290 Sản xuất loại sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 203 2030 20300 Sản xuất sợi tự tạo 21 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 210 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 21001 Sản xuất thuốc những loại 21002 Sản xuất hoá dược và dược liệu 22 Sản xuất mẫu sản phẩm từ cao su đặc và plastic 221 Sản xuất mẫu sản phẩm từ cao su đặc 2211 22110 Sản xuất săm, lốp cao su đặc ; đắp và tái chế lốp cao su đặc 2219 22190 Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ cao su đặc 222 2220 Sản xuất mẫu sản phẩm từ plastic 22201 Sản xuất vỏ hộp từ plastic 22209 Sản xuất loại sản phẩm khác từ plastic 23 Sản xuất mẫu sản phẩm từ khoáng phi sắt kẽm kim loại khác 231 2310 Sản xuất thủy tinh và loại sản phẩm từ thủy tinh 23101 Sản xuất thủy tinh phẳng và mẫu sản phẩm từ thủy tinh phẳng 23102 Sản xuất thủy tinh rỗng và loại sản phẩm từ thủy tinh rỗng 23103 Sản xuất sợi thủy tinh và loại sản phẩm từ sợi thủy tinh 23109 Sản xuất thủy tinh khác và những mẫu sản phẩm từ thủy tinh 239 Sản xuất loại sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu 2391 23910 Sản xuất loại sản phẩm chịu lửa 2392 23920 Sản xuất vật tư thiết kế xây dựng từ đất sét 2393 23930 Sản xuất loại sản phẩm gốm sứ khác 2394 Sản xuất xi-măng, vôi và thạch cao 23941 Sản xuất xi-măng 23942 Sản xuất vôi 23943 Sản xuất thạch cao 2395 23950 Sản xuất bê tông và những mẫu sản phẩm từ bê tông, xi-măng và thạch cao 2396 23960 Cắt tạo dáng và triển khai xong đá 2399 23990 Sản xuất mẫu sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu 24 Sản xuất sắt kẽm kim loại 241 2410 24100 Sản xuất sắt, thép, gang 242 2420 Sản xuất sắt kẽm kim loại quý và sắt kẽm kim loại màu 24201 Sản xuất sắt kẽm kim loại quý 24202 Sản xuất sắt kẽm kim loại màu 243 Đúc sắt kẽm kim loại 2431 24310 Đúc sắt, thép 2432 24320 Đúc sắt kẽm kim loại màu 25 Sản xuất mẫu sản phẩm từ sắt kẽm kim loại đúc sẵn ( trừ máy móc, thiết bị ) 251 Sản xuất những cấu kiện sắt kẽm kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi 2511 25110 Sản xuất những cấu kiện sắt kẽm kim loại 2512 25120 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ tiềm ẩn bằng sắt kẽm kim loại 2513 25130 Sản xuất nồi hơi ( trừ nồi hơi TT ) 252 2520 25200 Sản xuất vũ khí và đạn dược 259 Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại ; những dịch vụ giải quyết và xử lý, gia công sắt kẽm kim loại 2591 25910 Rèn, dập, ép và cán sắt kẽm kim loại ; luyện bột sắt kẽm kim loại 2592 25920 Gia công cơ khí ; giải quyết và xử lý và tráng phủ sắt kẽm kim loại 2593 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ sắt kẽm kim loại thông dụng 2599 Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu 25991 Sản xuất vật dụng bằng sắt kẽm kim loại cho phòng bếp, Tolet và nhà ăn 25999 Sản xuất loại sản phẩm khác còn lại bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu 26 Sản xuất loại sản phẩm điện tử, máy vi tính và mẫu sản phẩm quang học 261 2610 26100 Sản xuất linh phụ kiện điện tử 262 2620 26200 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 263 2630 26300 Sản xuất thiết bị truyền thông online 264 2640 26400 Sản xuất loại sản phẩm điện tử gia dụng 265 Sản xuất thiết bị đo lường và thống kê, kiểm tra, xu thế và điều khiển và tinh chỉnh ; sản xuất đồng hồ đeo tay 2651 26510 Sản xuất thiết bị giám sát, kiểm tra, xu thế và tinh chỉnh và điều khiển 2652 26520 Sản xuất đồng hồ đeo tay 266 2660 26600 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp 267 2670 26700 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 268 2680 26800 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 27 Sản xuất thiết bị điện 271 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển và tinh chỉnh điện 27101 Sản xuất mô tơ, máy phát 27102 Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và tinh chỉnh và điều khiển điện 272 2720 27200 Sản xuất pin và ắc quy 273 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 2731 27310 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2732 27320 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2733 27330 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện những loại 274 2740 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 275 2750 27500 Sản xuất đồ điện gia dụng 279 2790 27900 Sản xuất thiết bị điện khác 28 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 281 Sản xuất máy thông dụng 2811 28110 Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) 2812 28120 Sản xuất thiết bị sử dụng nguồn năng lượng chiết lưu 2813 28130 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2814 28140 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, những bộ phận điều khiển và tinh chỉnh và truyền hoạt động 2815 28150 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2816 28160 Sản xuất những thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2817 28170 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) 2818 28180 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2819 28190 Sản xuất máy thông dụng khác 282 Sản xuất máy chuyên được dùng 2821 28210 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2822 28220 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình sắt kẽm kim loại 2823 28230 Sản xuất máy luyện kim 2824 28240 Sản xuất máy khai thác mỏ và thiết kế xây dựng 2825 28250 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2826 28260 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2829 Sản xuất máy chuyên được dùng khác 28291 Sản xuất máy sản xuất vật tư thiết kế xây dựng 28299 Sản xuất máy chuyên sử dụng khác chưa được phân vào đâu 29 Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác 291 2910 29100 Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác 292 2920 29200 Sản xuất thân xe xe hơi và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 293 2930 29300 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác 30 Sản xuất phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác 301 Đóng tàu và thuyền 3011 30110 Đóng tàu và cấu kiện nổi 3012 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và vui chơi 302 3020 30200 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe 303 3030 30300 Sản xuất máy bay, tàu thiên hà và máy móc tương quan 304 3040 30400 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội 309 Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu 3091 30910 Sản xuất mô tô, xe máy 3092 30920 Sản xuất xe đạp điện và xe cho người khuyết tật 3099 30990 Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ khác chưa được phân vào đâu 31 310 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 31001 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 31002 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng sắt kẽm kim loại 31009 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật tư khác 32 Công nghiệp chế biến, sản xuất khác 321 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và những chi tiết cụ thể tương quan 3211 32110 Sản xuất đồ kim hoàn và cụ thể tương quan 3212 32120 Sản xuất đồ giả kim hoàn và cụ thể tương quan 322 3220 32200 Sản xuất nhạc cụ 323 3230 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 324 3240 32400 Sản xuất đồ chơi, game show 325 3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và hồi sinh công dụng 32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục sinh tính năng 329 3290 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 33 Sửa chữa, bảo trì và lắp ráp máy móc và thiết bị 331 Sửa chữa và bảo trì máy móc, thiết bị và mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn 3311 33110 Sửa chữa những loại sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn 3312 33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3313 33130 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3314 33140 Sửa chữa thiết bị điện 3315 33150 Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) 3319 33190 Sửa chữa thiết bị khác 332 3320 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp D

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

35 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 351 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3511 Sản xuất điện 35111 Thủy điện 35112 Nhiệt điện than 35113 Nhiệt điện khí 35114 Điện hạt nhân 35115 Điện gió 35116 Điện mặt trời 35119 Điện khác 3512 Truyền tải và phân phối điện 35121 Truyền tải điện 35122 Phân phối điện 352 3520 Sản xuất khí đốt, phân phối nguyên vật liệu khí bằng đường ống 35201 Sản xuất khí đốt 35202 Phân phối nguyên vật liệu khí bằng đường ống 353 3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 35301 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí 35302 Sản xuất nước đá E

CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

36 360 3600 36000 Khai thác, giải quyết và xử lý và cung ứng nước 37 370 3700 Thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải 37001 Thoát nước 37002 Xử lý nước thải 38 Hoạt động thu gom, giải quyết và xử lý và tiêu hủy rác thải ; tái chế phế liệu 381 Thu gom rác thải 3811 38110 Thu gom rác thải không ô nhiễm 3812 Thu gom rác thải ô nhiễm 38121 Thu gom rác thải y tế 38129 Thu gom rác thải ô nhiễm khác 382 Xử lý và tiêu hủy rác thải 3821 38210 Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm 3822 Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm 38221 Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế 38229 Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm khác 383 3830 Tái chế phế liệu 38301 Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại 38302 Tái chế phế liệu phi kim loại 39 390 3900 39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động giải trí quản trị chất thải khác F

XÂY DỰNG

41 410 Xây dựng nhà những loại 4101 41010 Xây dựng nhà để ở 4102 41020 Xây dựng nhà không để ở 42 Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng 421 Xây dựng khu công trình đường tàu và đường đi bộ 4211 42110 Xây dựng khu công trình đường tàu 4212 42120 Xây dựng khu công trình đường đi bộ 422 Xây dựng khu công trình công ích 4221 42210 Xây dựng khu công trình điện 4222 42220 Xây dựng khu công trình cấp, thoát nước 4223 42230 Xây dựng khu công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4229 42290 Xây dựng khu công trình công ích khác 429 Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng khác 4291 42910 Xây dựng khu công trình thủy 4292 42920 Xây dựng khu công trình khai khoáng 4293 42930 Xây dựng khu công trình chế biến, sản xuất 4299 42990 Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng khác 43 Hoạt động kiến thiết xây dựng chuyên sử dụng 431 Phá dỡ và sẵn sàng chuẩn bị mặt phẳng 4311 43110 Phá dỡ 4312 43120 Chuẩn bị mặt phẳng 432 Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước và lắp ráp thiết kế xây dựng khác 4321 43210 Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện 4322 Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí 43221 Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước 43222 Lắp đặt mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí 4329 43290 Lắp đặt mạng lưới hệ thống kiến thiết xây dựng khác 433 4330 43300 Hoàn thiện khu công trình thiết kế xây dựng 439 4390 43900 Hoạt động thiết kế xây dựng chuyên sử dụng khác G

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

45 Bán, sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 451 Bán xe hơi và xe có động cơ khác 4511 Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác 45111 Bán buôn xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) 45119 Bán buôn xe có động cơ khác 4512 45120 Bán lẻ xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) 4513 Đại lý xe hơi và xe có động cơ khác 45131 Đại lý xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) 45139 Đại lý xe có động cơ khác 452 4520 45200 Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa xe hơi và xe có động cơ khác 453 4530 Bán phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác 45301 Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác 45302 Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) 45303 Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác 454 Bán, bảo trì và sửa chữa thay thế mô tô, xe máy, phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4541 Bán mô tô, xe máy 45411 Bán buôn mô tô, xe máy 45412 Bán lẻ mô tô, xe máy 45413 Đại lý mô tô, xe máy 4542 45420 Bảo dưỡng và thay thế sửa chữa mô tô, xe máy 4543 Bán phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 45431 Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 45432 Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 45433 Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 46 Bán buôn ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) 461 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá sản phẩm & hàng hóa 46101 Đại lý bán hàng hóa 46102 Môi giới mua và bán hàng hóa 46103 Đấu giá sản phẩm & hàng hóa 462 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu ( trừ gỗ, tre, nứa ) và động vật hoang dã sống 46201 Bán buôn thóc, ngô và những loại hạt ngũ cốc khác 46202 Bán buôn hoa và cây 46203 Bán buôn động vật hoang dã sống 46204 Bán buôn thức ăn và nguyên vật liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản 46209 Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu khác ( trừ gỗ, tre, nứa ) 463 Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4631 46310 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4632 Bán buôn thực phẩm 46321 Bán buôn thịt và những loại sản phẩm từ thịt 46322 Bán buôn thủy hải sản 46323 Bán buôn rau, quả 46324 Bán buôn cafe 46325 Bán buôn chè 46326 Bán buôn đường, sữa và những mẫu sản phẩm sữa, bánh kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 46329 Bán buôn thực phẩm khác 4633 Bán buôn đồ uống 46331 Bán buôn đồ uống có cồn 46332 Bán buôn đồ uống không có cồn 4634 46340 Bán buôn loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 464 Bán buôn vật dụng mái ấm gia đình 4641 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 46411 Bán buôn vải 46412 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 46413 Bán buôn hàng may mặc 46414 Bán buôn giày dép 4649 Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình 46491 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 46492 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 46493 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 46494 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 46495 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 46496 Bán buôn giường, tủ, bàn và ghế và vật dụng nội thất bên trong tựa như 46497 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 46498 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 46499 Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu 465 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 4651 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và ứng dụng 4652 46520 Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông 4653 46530 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, thiết kế xây dựng 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật tư điện ( máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi ) 46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 466 Bán buôn chuyên doanh khác 4661 Bán buôn nguyên vật liệu rắn, lỏng, khí và những mẫu sản phẩm tương quan 46611 Bán buôn than đá và nguyên vật liệu rắn khác 46612 Bán buôn dầu thô 46613 Bán buôn xăng dầu và những loại sản phẩm tương quan

46614

Bán buôn khí đốt và những loại sản phẩm tương quan 4662 Bán buôn sắt kẽm kim loại và quặng sắt kẽm kim loại 46621 Bán buôn quặng sắt kẽm kim loại 46622 Bán buôn sắt, thép 46623 Bán buôn sắt kẽm kim loại khác 46624 Bán buôn vàng, bạc và sắt kẽm kim loại quý khác 4663 Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 46632 Bán buôn xi-măng 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 46634 Bán buôn kính kiến thiết xây dựng 46635 Bán buôn sơn, vécni 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 46637 Bán buôn đồ ngũ kim 46639 Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 46692 Bán buôn hóa chất khác ( trừ loại sử dụng trong nông nghiệp ) 46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 46694 Bán buôn cao su đặc 46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 46697 Bán buôn phế liệu, phế thải sắt kẽm kim loại, phi kim loại 46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 469 4690 46900 Bán buôn tổng hợp 47 Bán lẻ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) 471 Bán lẻ trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp 4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp 47111 Bán lẻ trong siêu thị nhà hàng ( Supermarket ) 47112 Bán lẻ trong shop thuận tiện ( Minimarket ) 47119 Bán lẻ trong shop kinh doanh thương mại tổng hợp khác 4719 Bán lẻ khác trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp 47191 Bán lẻ trong ẩm thực ăn uống ( Supermarket ) 47192 Bán lẻ trong shop thuận tiện ( Minimarket ) 47199 Bán lẻ trong shop kinh doanh thương mại tổng hợp khác 472 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong những shop chuyên doanh 4721 47210 Bán lẻ lương thực trong những shop chuyên doanh 4722 Bán lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh 47221 Bán lẻ thịt và những mẫu sản phẩm thịt trong những shop chuyên doanh 47222 Bán lẻ thủy hải sản trong những shop chuyên doanh 47223 Bán lẻ rau, quả trong những shop chuyên doanh 47224 Bán lẻ đường, sữa và những loại sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong những shop chuyên doanh 47229 Bán lẻ thực phẩm khác trong những shop chuyên doanh 4723 47230 Bán lẻ đồ uống trong những shop chuyên doanh 4724 47240 Bán lẻ loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong những shop chuyên doanh 473 4730 47300 Bán lẻ nguyên vật liệu động cơ trong những shop chuyên doanh 474 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong những shop chuyên doanh 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng và thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh 47411 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng trong những shop chuyên doanh 47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh 4742 47420 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong những shop chuyên doanh 475 Bán lẻ thiết bị mái ấm gia đình khác trong những shop chuyên doanh 4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh 47511 Bán lẻ vải trong những shop chuyên doanh 47519 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng trong những shop chuyên doanh 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong những shop chuyên doanh 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong những shop chuyên doanh 47523 Bán lẻ kính thiết kế xây dựng trong những shop chuyên doanh 47524 Bán lẻ xi-măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật tư kiến thiết xây dựng khác trong những shop chuyên doanh 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong những shop chuyên doanh 47529 Bán lẻ thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng trong những shop chuyên doanh 4753 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật tư phủ tường và sàn trong những shop chuyên doanh 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tự như, đèn và bộ đèn điện, vật dụng mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh 47591 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong những shop chuyên doanh 47592 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và vật dụng nội thất bên trong tương tự như trong những shop chuyên doanh 47593 Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong những shop chuyên doanh 47594 Bán lẻ nhạc cụ trong những shop chuyên doanh 47599 Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh 476 Bán lẻ hàng văn hóa, vui chơi trong những shop chuyên doanh 4761 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong những shop chuyên doanh 4762 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh ( kể cả băng, đĩa trắng ) trong những shop chuyên doanh 4763 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong những shop chuyên doanh 4764 47640 Bán lẻ game show, đồ chơi trong những shop chuyên doanh 477 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác trong những shop chuyên doanh 4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong những shop chuyên doanh 47711 Bán lẻ hàng may mặc trong những shop chuyên doanh 47712 Bán lẻ giày dép trong những shop chuyên doanh 47713 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong những shop chuyên doanh 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh 47721 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong những shop chuyên doanh 47722 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh 47723 Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong những shop chuyên doanh 4773 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh 47731 Bán lẻ hoa, hoa lá cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong những shop chuyên doanh 47732 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức đẹp trong những shop chuyên doanh 47733 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ trong những shop chuyên doanh 47734 Bán lẻ tranh, ảnh và những tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật khác ( trừ đồ vật thời cổ xưa ) trong những shop chuyên doanh 47735 Bán lẻ dầu hoả, gas, than nguyên vật liệu dùng cho mái ấm gia đình trong những shop chuyên doanh 47736 Bán lẻ đồng hồ đeo tay, kính mắt trong những shop chuyên doanh 47737 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật tư ảnh trong những shop chuyên doanh 47738 Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng trong những shop chuyên doanh 47739 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh 4774 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh 47741 Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh 47749 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh 478 Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ 4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 47811 Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ 47812 Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ 47813 Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ 47814 Bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 47815 Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, ướp lạnh lưu động hoặc tại chợ 47816 Bán lẻ thủy hải sản tươi sống, ướp lạnh lưu động hoặc tại chợ 47817 Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ 47818 Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ 47819 Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu 4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 47821 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ 47822 Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ 47823 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ 4783 47830 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ 4784 Bán lẻ thiết bị mái ấm gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 47841 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng lưu động hoặc tại chợ 47842 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật tư phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ 47843 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tự như, đèn và bộ đèn điện, vật dụng mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ 4785 47850 Bán lẻ hàng văn hóa, vui chơi lưu động hoặc tại chợ 4789 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 47891 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ 47892 Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ 47893 Bán lẻ hoa tươi, hoa lá cây cảnh lưu động hoặc tại chợ 47894 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức đẹp lưu động hoặc tại chợ 47895 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công bằng tay mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ 47896 Bán lẻ đồng hồ đeo tay, kính mắt lưu động hoặc tại chợ 47897 Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ 47898 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ 47899 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ 479 Bán lẻ hình thức khác ( trừ kinh doanh bán lẻ tại shop, lưu động hoặc tại chợ ) 4791 47910 Bán lẻ theo nhu yếu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4799 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu H

VẬN TẢI KHO BÃI

49 Vận tải đường tàu, đường đi bộ và vận tải đường bộ đường ống 491 Vận tải đường tàu 4911 49110 Vận tải hành khách đường tàu 4912 49120 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường sắt 492 Vận tải hành khách bằng xe buýt 4921 49210 Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành của thành phố 4922 49220 Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành của thành phố và ngoài thành phố, liên tỉnh 4929 49290 Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 493 Vận tải đường đi bộ khác 4931 Vận tải hành khách đường đi bộ trong nội thành của thành phố, ngoài thành phố ( trừ vận tải đường bộ bằng xe buýt ) 49311 Vận tải hành khách bằng mạng lưới hệ thống đường tàu ngầm hoặc đường tàu trên cao 49312 Vận tải hành khách bằng taxi 49313 Vận tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 49319 Vận tải hành khách đường đi bộ loại khác trong nội thành của thành phố, ngoài thành phố ( trừ xe buýt ) 4932 Vận tải hành khách đường đi bộ khác 49321 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 49329 Vận tải hành khách đường đi bộ khác chưa được phân vào đâu 4933 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường đi bộ 49331 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi chuyên sử dụng 49332 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi loại khác ( trừ xe hơi chuyên được dùng ) 49333 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác 49334 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe thô sơ 49339 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng phương tiện đi lại đường đi bộ khác 494 4940 49400 Vận tải đường ống 50 Vận tải đường thủy 501 Vận tải ven biển và viễn dương 5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 50111 Vận tải hành khách ven biển 50112 Vận tải hành khách viễn dương 5012 Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển và viễn dương 50121 Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển 50122 Vận tải sản phẩm & hàng hóa viễn dương 502 Vận tải đường thủy trong nước 5021 Vận tải hành khách đường thủy trong nước 50211 Vận tải hành khách đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới 50212 Vận tải hành khách đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ 5022 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước 50221 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới 50222 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ 51 Vận tải hàng không 511 5110 Vận tải hành khách hàng không 51101 Vận tải hành khách hàng không theo tuyến và lịch trình cố định và thắt chặt 51109 Vận tải hành khách hàng không loại khác 512 5120 Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không 51201 Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định và thắt chặt 51209 Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không loại khác 52 Kho bãi và những hoạt động giải trí tương hỗ cho vận tải đường bộ 521 5210 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa 52101 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ngoại quan 52102 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ướp lạnh ( trừ kho ngoại quan ) 52109 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho loại khác 522 Hoạt động dịch vụ tương hỗ cho vận tải đường bộ 5221 52210 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu 5222 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường thủy 52221 Hoạt động quản lý và điều hành cảng biển 52222 Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ ven biển và viễn dương 52223 Hoạt động quản lý và điều hành cảng đường thủy trong nước 52224 Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ đường thủy trong nước 5223 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ hàng không 52231 Dịch Vụ Thương Mại điều hành quản lý bay 52232 Thương Mại Dịch Vụ điều hành quản lý hoạt động giải trí cảng hàng không quốc tế 52239 Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ hàng không 5224 Bốc xếp hàng hóa 52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường tàu 52242 Bốc xếp hàng hóa đường đi bộ 52243 Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển 52244 Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng sông 52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không 52249 Bốc xếp hàng hóa loại khác 5225 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ 52251 Hoạt động điều hành quản lý bến xe 52252 Hoạt động quản trị, điều hành quản lý đường cao tốc, cầu, hầm đường đi bộ 52253 Hoạt động quản trị bãi đỗ, trông giữ phương tiện đi lại đường đi bộ 52259 Hoạt động dịch vụ khác tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ đường đi bộ 5229 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ 52291 Thương Mại Dịch Vụ đại lý, giao nhận luân chuyển 52292 Logistics 52299 Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu 53 Bưu chính và chuyển phát 531 5310 53100 Bưu chính 532 5320 53200 Chuyển phát I

DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

55 Dịch Vụ Thương Mại lưu trú 551 5510 Thương Mại Dịch Vụ lưu trú ngắn ngày 55101 Khách sạn 55102 Biệt thự hoặc căn hộ cao cấp kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày 55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày 55104 Nhà trọ, phòng trọ và những cơ sở lưu trú ngắn ngày tựa như 559 5590 Cơ sở lưu trú khác 55901 Ký túc xá học viên, sinh viên 55902 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm 55909 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu 56 Thương Mại Dịch Vụ nhà hàng 561 5610 Nhà hàng và những dịch vụ siêu thị nhà hàng Giao hàng lưu động
( không hoạt động giải trí tại trụ sở ) 56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng siêu thị nhà hàng ( trừ shop nhà hàng thuộc chuỗi shop ăn nhanh ) 56102 Cửa hàng nhà hàng siêu thị thuộc chuỗi shop ăn nhanh 56109 Thương Mại Dịch Vụ ẩm thực ăn uống ship hàng lưu động khác 562 Cung cấp dịch vụ nhà hàng siêu thị theo hợp đồng không tiếp tục và dịch vụ siêu thị nhà hàng khác 5621 56210 Cung cấp dịch vụ nhà hàng theo hợp đồng không tiếp tục với người mua 5629 56290 Dịch Vụ Thương Mại nhà hàng siêu thị khác 563 5630 Thương Mại Dịch Vụ Giao hàng đồ uống 56301 Quán rượu, bia, quầy bar 56302 Quán cafe, giải khát 56309 Dịch Vụ Thương Mại ship hàng đồ uống khác J

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

58 Hoạt động xuất bản 581 Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và những hoạt động giải trí xuất bản khác 5811 Xuất bản sách 58111 Xuất bản sách trực tuyến 58112 Xuất bản sách khác 5812 Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ 58121 Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ trực tuyến 58122 Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ khác 5813 Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ 58131 Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ trực tuyến 58132 Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ khác 5819 Hoạt động xuất bản khác 58191 Hoạt động xuất bản trực tuyến khác 58192 Hoạt động xuất bản khác 582 5820 58200 Xuất bản ứng dụng 59 Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc 591 Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 59111 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh 59112 Hoạt động sản xuất phim video 59113 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình 5912 59120 Hoạt động hậu kỳ 5913 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5914 Hoạt động chiếu phim 59141 Hoạt động chiếu phim cố định và thắt chặt 59142 Hoạt động chiếu phim lưu động 592 5920 59200 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 60 Hoạt động phát thanh, truyền hình 601 6010 60100 Hoạt động phát thanh 602 Hoạt động truyền hình và cung ứng chương trình thuê bao 6021 60210 Hoạt động truyền hình 6022 60220 Chương trình cáp, vệ tinh và những chương trình thuê bao khác 61 Viễn thông 611 6110 Hoạt động viễn thông có dây 61101 Hoạt động phân phối trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây 61102 Hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác 612 6120 Hoạt động viễn thông không dây 61201 Hoạt động phân phối trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây 61202 Hoạt động phân phối dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác 613 6130 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh 619 6190 Hoạt động viễn thông khác 61901 Hoạt động của những điểm truy vấn internet 61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu 62 620 Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và những hoạt động giải trí khác tương quan đến máy vi tính 6201 62010 Lập trình máy vi tính 6202 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính 6209 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác tương quan đến máy vi tính 63 Hoạt động dịch vụ thông tin 631 Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan ; cổng thông tin 6311 63110 Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan 6312 63120 Cổng thông tin 639 Dịch Vụ Thương Mại thông tin khác 6391 63910 Hoạt động thông tấn 6399 63990 Dịch Vụ Thương Mại thông tin khác chưa được phân vào đâu K

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

64 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) 641 Hoạt động trung gian tiền tệ 6411 64110 Hoạt động ngân hàng nhà nước TW 6419 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác 642 6420 64200 Hoạt động công ty nắm giữ gia tài 643 6430 64300 Hoạt động quỹ tín thác, những quỹ và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác 649 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) 6491 64910 Hoạt động cho thuê kinh tế tài chính 6492 64920 Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác 6499 64990 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác chưa được phân vào đâu ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) 65 Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ( trừ bảo vệ xã hội bắt buộc ) 651 Bảo hiểm 6511 65110 Bảo hiểm nhân thọ 6512 65120 Bảo hiểm phi nhân thọ 6513 Bảo hiểm sức khỏe thể chất 65131 Bảo hiểm y tế 65139 Bảo hiểm sức khỏe thể chất khác 652 6520 65200 Tái bảo hiểm 653 6530 65300 Bảo hiểm xã hội 66 Hoạt động kinh tế tài chính khác 661 Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) 6611 66110 Quản lý thị trường kinh tế tài chính 6612 66120 Môi giới hợp đồng sản phẩm & hàng hóa và sàn chứng khoán 6619 66190 Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính chưa được phân vào đâu 662 Hoạt động tương hỗ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội 6621 66210 Đánh giá rủi ro đáng tiếc và thiệt hại 6622 66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 6629 66290 Hoạt động tương hỗ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội 663 6630 66300 Hoạt động quản trị quỹ L

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

68 Hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản 681 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68101 Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở 68102 Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở 68103 Cho thuê, điều hành quản lý, quản trị nhà và đất ở 68104 Cho thuê, điều hành quản lý, quản trị nhà và đất không để ở 68109 Kinh doanh bất động sản khác 682 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 68201 Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 68202 Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất M

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

69 Hoạt động pháp lý, kế toán và truy thuế kiểm toán 691 6910 Hoạt động pháp lý 69101 Hoạt động đại diện thay mặt, tư vấn pháp lý 69102 Hướng dẫn chung và tư vấn, sẵn sàng chuẩn bị những tài liệu pháp lý 69109 Hoạt động pháp lý khác 692 6920 69200 Hoạt động tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán và tư vấn về thuế 70 Hoạt động của trụ sở văn phòng ; hoạt động giải trí tư vấn quản trị 701 7010 70100 Hoạt động của trụ sở văn phòng 702 7020 70200 Hoạt động tư vấn quản trị 71 Hoạt động kiến trúc ; kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật 711 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan 71101 Hoạt động kiến trúc 71102 Hoạt động đo đạc và map 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có tương quan khác 712 7120 71200 Kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật 72 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến 721 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7211 72110 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học tự nhiên 7212 72120 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến 7213 72130 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học y, dược 7214 72140 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học nông nghiệp 722 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học xã hội và nhân văn 7221 72210 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học xã hội 7222 72220 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học nhân văn 73 Quảng cáo và điều tra và nghiên cứu thị trường 731 7310 73100 Quảng cáo 732 7320 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 74 Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác 741 7410 74100 Hoạt động phong cách thiết kế chuyên sử dụng 742 7420 74200 Hoạt động nhiếp ảnh 749 7490 Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu 74901 Hoạt động khí tượng thủy văn 74909 Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác còn lại chưa được phân vào đâu 75 750 7500 75000 Hoạt động thú y N

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

77 Cho thuê máy móc, thiết bị ( không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) ; cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ; cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính 771 7710 Cho thuê xe có động cơ 77101 Cho thuê ôtô 77109 Cho thuê xe có động cơ khác 772 Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình 7721 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, đi dạo vui chơi 7722 77220 Cho thuê băng, đĩa video 7729 77290 Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác 773 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người điều khiển và tinh chỉnh 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển và tinh chỉnh 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị thiết kế xây dựng không kèm người điều khiển và tinh chỉnh 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng ( kể cả máy vi tính ) không kèm người điều khiển và tinh chỉnh 77304 Cho thuê máy bay, phương tiện đi lại bay không kèm người tinh chỉnh và điều khiển 77305 Cho thuê tàu, thuyền và cấu trúc nổi không kèm người điều khiển và tinh chỉnh 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác, không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu 774 7740 77400 Cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính 78 Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm 781 7810 78100 Hoạt động của những TT, đại lý tư vấn, ra mắt và môi giới lao động, việc làm 782 7820 78200 Cung ứng lao động trong thời điểm tạm thời 783 7830 Cung ứng và quản trị nguồn lao động 78301 Cung ứng và quản trị nguồn lao động trong nước 78302 Cung ứng và quản trị nguồn lao động đi thao tác ở quốc tế 79 Hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh thương mại tua du lịch và những dịch vụ tương hỗ, tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch 791 Hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh thương mại tua du lịch 7911 79110 Đại lý du lịch 7912 79120 Điều hành tua du lịch 799 7990 79900 Thương Mại Dịch Vụ đặt chỗ và những dịch vụ tương hỗ tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch 80 Hoạt động tìm hiểu bảo vệ bảo đảm an toàn 801 8010 80100 Hoạt động bảo vệ tư nhân 802 8020 80200 Dịch Vụ Thương Mại mạng lưới hệ thống bảo vệ bảo đảm an toàn 803 8030 80300 Dịch Vụ Thương Mại tìm hiểu 81 Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, khu công trình và cảnh sắc 811 8110 81100 Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ tổng hợp 812 Dịch Vụ Thương Mại vệ sinh 8121 81210 Vệ sinh chung nhà cửa 8129 81290 Vệ sinh công nghiệp và những khu công trình chuyên biệt 813 8130 81300 Dịch Vụ Thương Mại chăm nom và duy trì cảnh sắc 82 Hoạt động hành chính, tương hỗ văn phòng và những hoạt động giải trí tương hỗ kinh doanh thương mại khác 821 Hoạt động hành chính và tương hỗ văn phòng 8211 82110 Thương Mại Dịch Vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8219 Photo, sẵn sàng chuẩn bị tài liệu và những hoạt động giải trí tương hỗ văn phòng đặc biệt quan trọng khác 82191 Photo, sẵn sàng chuẩn bị tài liệu 82199 Hoạt động tương hỗ văn phòng đặc biệt quan trọng khác 822 8220 82200 Hoạt động dịch vụ tương quan đến những cuộc gọi 823 8230 82300 Tổ chức trình làng và thực thi thương mại 829 Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác chưa được phân vào đâu 8291 82910 Hoạt động dịch vụ tương hỗ thanh toán giao dịch, tín dụng thanh toán 8292 82920 Dịch Vụ Thương Mại đóng gói 8299 82990 Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác còn lại chưa được phân vào đâu O

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC

84 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị nhà nước, bảo mật an ninh quốc phòng, đối ngoại và bảo vệ xã hội bắt buộc 841 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị nhà nước và quản trị chủ trương kinh tế, xã hội 8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, hoạt động giải trí quản trị nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 84111 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội 84112 Hoạt động quản trị nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 8412 84120 Hoạt động quản trị nhà nước trong những nghành y tế, giáo dục, văn hóa truyền thống và những dịch vụ xã hội khác ( trừ bảo vệ xã hội bắt buộc ) 8413 84130 Hoạt động quản trị nhà nước trong những nghành kinh tế chuyên ngành 842 Hoạt động Giao hàng chung cho toàn quốc gia 8421 84210 Hoạt động đối ngoại 8422 84220 Hoạt động quốc phòng 8423 84230 Hoạt động bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội 843 8430 84300 Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc P.

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

85 Giáo dục đào tạo và giảng dạy 851 Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi 8511 85110 Giáo dục đào tạo nhà trẻ 8512 85120 Giáo dục đào tạo mẫu giáo 852 Giáo dục phổ thông 8521 85210 Giáo dục đào tạo tiểu học 8522 85220 Giáo dục đào tạo trung học cơ sở 8523 85230 Giáo dục đào tạo trung học phổ thông 853 Giáo dục đào tạo nghề nghiệp 8531 85310 Đào tạo sơ cấp 8532 85320 Đào tạo tầm trung 8533 85330 Đào tạo cao đẳng 854 Giáo dục đào tạo ĐH 8541 85410 Đào tạo ĐH 8542 85420 Đào tạo thạc sỹ 8543 85430 Đào tạo tiến sỹ 855 Giáo dục đào tạo khác 8551 85510 Giáo dục đào tạo thể thao và vui chơi 8552 85520 Giáo dục đào tạo văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ 8559 85590 Giáo dục đào tạo khác chưa được phân vào đâu 856 8560 85600 Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ giáo dục Q.

Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

86 Hoạt động y tế 861 8610 Hoạt động của những bệnh viện, trạm y tế 86101 Hoạt động của những bệnh viện 86102 Hoạt động của những trạm y tế và trạm y tế bộ / ngành 862 8620 Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa 86201 Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa 86202 Hoạt động của những phòng khám nha khoa 869 Hoạt động y tế khác 8691 86910 Hoạt động y tế dự trữ 8692 86920 Hoạt động của mạng lưới hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục sinh công dụng 8699 86990 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 87 Hoạt động chăm nom, điều dưỡng tập trung chuyên sâu 871 8710 Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 87101 Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh 87109 Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng những đối tượng người tiêu dùng khác 872 8720 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người bị thiểu năng, tinh thần và người nghiện 87201 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người bị thiểu năng, tinh thần 87202 Hoạt động chăm nom sức khoẻ, cai nghiện phục sinh người nghiện 873 8730 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có năng lực tự chăm nom 87301 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người có công ( trừ thương bệnh binh ) 87302 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người già 87303 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người khuyết tật 879 8790 Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác 87901 Hoạt động chữa bệnh, hồi sinh nhân phẩm cho đối tượng người dùng mại dâm 87909 Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác chưa được phân vào đâu 88 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu 881 8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật 88101 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người có công ( trừ thương bệnh binh ) 88102 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với thương bệnh binh 88103 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người già và người khuyết tật 889 8890 88900 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu khác R

NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ

90 900 9000 90000 Hoạt động sáng tác, thẩm mỹ và nghệ thuật và vui chơi 91 Hoạt động của thư viện, tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng và những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống khác 910 Hoạt động của thư viện, tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng và những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống khác 9101 91010 Hoạt động thư viện và tàng trữ 9102 91020 Hoạt động bảo tồn, kho lưu trữ bảo tàng 9103 91030 Hoạt động của những vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên 92 920 9200 Hoạt động xổ số kiến thiết, cá cược và đánh bạc 92001 Hoạt động xổ số kiến thiết 92002 Hoạt động cá cược và đánh bạc 93 Hoạt động thể thao, đi dạo và vui chơi 931 Hoạt động thể thao 9311 93110 Hoạt động của những cơ sở thể thao 9312 93120 Hoạt động của những câu lạc bộ thể thao 9319 93190 Hoạt động thể thao khác 932 Hoạt động đi dạo vui chơi khác 9321 93210 Hoạt động của những khu vui chơi giải trí công viên đi dạo và khu vui chơi giải trí công viên theo chủ đề 9329 93290 Hoạt động đi dạo vui chơi khác chưa được phân vào đâu S

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

94 Hoạt động của những hiệp hội, tổ chức triển khai khác 941 Hoạt động của những hiệp hội kinh doanh thương mại, nghiệp chủ và nghề nghiệp 9411 94110 Hoạt động của những hiệp hội kinh doanh thương mại và nghiệp chủ 9412 94120 Hoạt động của những hội nghề nghiệp 942 9420 94200 Hoạt động của công đoàn 949 Hoạt động của những tổ chức triển khai khác 9491 94910 Hoạt động của những tổ chức triển khai tôn giáo 9499 94990 Hoạt động của những tổ chức triển khai khác chưa được phân vào đâu 95 Sửa chữa máy vi tính, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình 951 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc 9511 95110 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9512 95120 Sửa chữa thiết bị liên lạc 952 Sửa chữa vật dụng cá thể và mái ấm gia đình 9521 95210 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9522 95220 Sửa chữa thiết bị, vật dụng mái ấm gia đình 9523 95230 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9524 95240 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tư 9529 95290 Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu 96 Hoạt động dịch vụ ship hàng cá thể khác 961 9610 96100 Thương Mại Dịch Vụ tắm hơi, massage và những dịch vụ tăng cường sức khoẻ tựa như ( trừ hoạt động giải trí thể thao ) 962 9620 96200 Giặt là, làm sạch những mẫu sản phẩm dệt và lông thú 963 Hoạt động dịch vụ ship hàng cá thể khác chưa được phân vào đâu 9631 96310 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9632 96320 Hoạt động dịch vụ ship hàng tang lễ 9633 96330 Hoạt động dịch vụ ship hàng hôn lễ 9639 96390 Hoạt động dịch vụ ship hàng cá thể khác còn lại chưa được phân vào đâu T

HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

97 970 9700 97000 Hoạt động làm thuê việc làm mái ấm gia đình trong những hộ mái ấm gia đình 98 Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình 981 9810 98100 Hoạt động sản xuất những sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình 982 9820 98200 Hoạt động sản xuất những mẫu sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình U

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ

99 990 9900 99000 Hoạt động của những tổ chức triển khai và cơ quan quốc tế

21

88

242

486

734

 

Tin liên quan

Học phí ngành Quản Trị Kinh Doanh các trường đại học TOP đầu Hà Nội

khoikte

Ngành Marketing: Triển Vọng, Trường Đào Tạo, Mức Lương & Cơ Hội (2021)

khoikte

Khối A1 học ngành gì? Top 5 ngành nghề khối A1 nhu cầu tuyển dụng cao

khoikte

Ngành Marketing và Quan hệ công chúng khác nhau như thế nào?

khoikte

Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành – 100% Học Thực Chiến Cùng Kế Toán Trưởng

khoikte

Luật thương mại quốc tế là gì? Đặt điểm mới nhất [Cập nhật 2022]

khoikte

Leave a Comment