Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Mã ngành kinh tế 292 là gì

 

Mã sMục

Mã s Tiu mục

TÊN GỌI

Bạn đang đọc: Mã ngành kinh tế 292 là gì

Ghi chú

I. PHN THU

Nhóm 0110:

 

THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Tiểu nhóm 0111:

Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập

Mục

1000

 

Thuế thu nhập cá nhân

Tiểu mục 1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công 1003 Thuế thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của cá thể 1004 Thuế thu nhập từ góp vốn đầu tư vốn của cá thể 1005 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn ( không gồm chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán ) 1006 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản nhận thừa kế và nhận quà Tặng Kèm là bất động sản 1007 Thuế thu nhập từ trúng thưởng 1008 Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 1012 Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà Tặng Ngay khác trừ bất động sản 1014 Thuế thu nhập từ hoạt động giải trí cho thuê gia tài 1015 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán 1049 Thuế thu nhập cá thể khác

Mục

1050

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiểu mục 1052 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại ( gồm cả dịch vụ trong nghành nghề dịch vụ dầu khí ) 1053 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản 1055 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn 1056 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động giải trí thăm dò và khai thác dầu, khí ( không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí ) 1057 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động giải trí xổ số kiến thiết thiết kế 1099 Khác

Mục

1150

 

Thu nhập sau thuế thu nhập

1151 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập những quỹ 1153 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập những quỹ từ hoạt động giải trí xổ số kiến thiết thiết kế 1154 Thu nhập từ cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp 1155 Thu tự lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà nước góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp 1199 Khác

Mục

1250

 

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển

1251 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên so với Giấy phép do cơ quan TW cấp phép 1252 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên so với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép 1253 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước so với giấy phép do cơ quan TW cấp phép 1254 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước so với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép 1255 Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan TW cấp phép 1256 Thu tiền cấp quyền hàng không 1257 Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng 1258 Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan địa phương cấp phép 1299 Thu từ những tài nguyên khác

Tiểu nhóm 0112:

Thuế sử dụng tài sn

Mục

1300

 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tiểu mục 1301 Đất trồng cây hàng năm 1302 Đất trồng cây nhiều năm 1303 Đất trồng rừng 1304 Đất nuôi trồng thủy hải sản 1305 Đất làm muối 1349 Đất dùng cho mục tiêu khác

Mục

1400

 

Thu tiền sử dụng đất

Tiểu mục 1401 Đất được nhà nước giao 1405 Đất xen kẹp ( phần đất không đủ rộng để cấp đất theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ) 1406 Đất dôi dư ( phần đất khi đo thực tiễn lớn hơn so với giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc so với diện tích quy hoạnh đất được cấp có thẩm quyền giao ) 1407 Tiền chuyển mục tiêu sử dụng đất so với đất do cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai thuộc Nhà nước quản trị 1408 Đất thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê 1411 Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất 1449 Khác

Mục

1550

 

Thuế tài nguyên

Tiểu mục 1551 Dầu, condensate ( không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng ) 1552 Nước thủy điện 1553 Khoáng sản sắt kẽm kim loại 1555 Khoáng sản phi kim loại 1556 Thủy, món ăn hải sản 1557 Sản phẩm của rừng tự nhiên 1558 Nước vạn vật thiên nhiên khác 1561 Yến sào vạn vật thiên nhiên 1562 Khí thiên nhiên ( không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng ) 1563 Khí than ( không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng ) 1599 Tài nguyên tài nguyên khác

Mục

1600

 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 1602 Thu từ đất ở tại đô thị 1603 Thu từ đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp 1649 Thu từ đất phi nông nghiệp khác

Tiểu nhóm 0113:

 

Thuế đi với hàng hóa và dịch vụ (gồm c xut khu, nhập khẩu)

Mục

1700

 

Thuế giá tr gia tăng

Tiểu mục 1701 Thuế giá trị ngày càng tăng hàng sản xuất, kinh doanh thương mại trong nước ( gồm cả dịch vụ trong nghành nghề dịch vụ dầu khí ) 1702 Thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu 1704 Thuế giá trị ngày càng tăng từ hoạt động giải trí thăm dò và khai thác dầu, khí ( gồm cả thuế giá trị ngày càng tăng thu so với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước ) 1705 Thuế giá trị ngày càng tăng từ hoạt động giải trí xổ số kiến thiết thiết kế 1749 Hàng hóa, dịch vụ khác

Mục

1750

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tiểu mục 1751 Hàng nhập khẩu 1753 Thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước 1754 Rượu sản xuất trong nước 1755 Ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp trong nước 1756 Xăng những loại sản xuất trong nước 1757 Các dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa khác sản xuất trong nước 1758 Bia sản xuất trong nước 1761 Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng từ hoạt động giải trí xổ số kiến thiết thiết kế 1762 Thuốc lá, xì gà nhập khẩu bán ra trong nước 1763 Rượu nhập khẩu bán ra trong nước 1764 Xe xe hơi dưới 24 chỗ ngồi những loại nhập khẩu bán ra trong nước 1765 Xăng những loại nhập khẩu bán ra trong nước 1766 Các dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa khác nhập khẩu bán ra trong nước 1767 Bia nhập khẩu bán ra trong nước 1799 Khác

Mục

1850

 

Thuế xut khẩu

Tiểu mục 1851 Thuế xuất khẩu

Mục

1900

 

Thuế nhập khẩu

Tiểu mục 1901 Thuế nhập khẩu

Mục

1950

 

Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Tiểu mục 1951 Thuế chống bán phá giá 1952 Thuế chống trợ cấp 1953 Thuế chống phân biệt đối xử 1954 Thuế tự vệ 1999 Thuế phòng vệ khác

Mục

2000

 

Thuế bảo vệ môi trường

Tiểu mục 2001 Xăng sản xuất trong nước ( trừ etanol ) 2002 Dầu Diezel sản xuất trong nước 2003 Dầu hỏa sản xuất trong nước 2004 Dầu mazut, dầu mỡ nhờn sản xuất trong nước 2005 Than đá sản xuất trong nước 2006 Dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon sản xuất trong nước 2007 Túi ni lông sản xuất trong nước 2008 Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước 2009 Nhiên liệu bay sản xuất trong nước 2011 Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước 2012 Thuốc dữ gìn và bảo vệ lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước 2013 Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước 2019 Sản phẩm sản phẩm & hàng hóa khác sản xuất trong nước 2021 Sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu 2041 Xăng nhập khẩu bán ra trong nước 2042 Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước 2043 Diezel nhập khẩu bán ra trong nước 2044 Dầu hỏa nhập khẩu bán ra trong nước 2045 Dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn nhập khẩu bán ra trong nước 2046 Than đá nhập khẩu bán ra trong nước 2047 Các sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu khác bán ra trong nước 2048 Sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa trong nước khác 2049 Khác

Tiểu nhóm 0114:

 

Thu phí và lệ phí

Mỗi mục phí, lệ phí chi tiết cụ thể theo nghành được thu phí, lệ phí ; mỗi tiểu nghành nghề dịch vụ thu phí, lệ phí được sắp xếp một tiểu mục, vì thế những khoản phí, lệ phí trong tiểu nghành nghề dịch vụ đó đều hạch toán vào tiểu mục tương ứng .

Mục

2100

 

Phí trong lĩnh vực khác

Tiểu mục 2106 Phí đánh giá và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề theo lao lý của pháp lý Để phản ánh thu những khoản phí đánh giá và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề khác lao lý nhưng chưa có tên riêng trong Luật phí, lệ phí số 97/2015 / QH13 . 2107 Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 2108 Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy ghi nhận lưu hành loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa theo lao lý của pháp lý 2111 Phí xác định sách vở, tài liệu 2146 Thu nợ phí xăng dầu 2147 Thu nợ phí thuộc nghành công nghiệp, thiết kế xây dựng 2148 Thu nợ phí thuộc nghành nghề dịch vụ giáo dục và huấn luyện và đào tạo .

Mục

2150

 

Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Tiểu mục 2151 Phí kiểm dịch ( kiểm dịch động vật hoang dã, thực vật, loại sản phẩm động vật hoang dã ) 2152 Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 2153 Phí trấn áp giết mổ động vật hoang dã 2157 Phí bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản 2162 Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 2163 Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật hoang dã 2164 Phí bảo lãnh giống trong nghành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản 2165 Phí kiểm nghiệm bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản nhập khẩu 2166 Phí đánh giá và thẩm định trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp 2167 Phí đăng kiểm bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Mục

2200

 

Phí thuộc lĩnh vực ngoại giao

Tiểu mục 2206 Phí xác nhận ĐK công dân 2207 Phí cấp thị thực và những sách vở có tương quan đến xuất nhập cảnh Nước Ta cho người quốc tế 2208 Phí tiếp đón và luân chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Nước Ta 2211 Phí ghi nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Mục

2250

 

Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng

Tiểu mục 2251 Phí ghi nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa ( C / O ) 2254 Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ mua và bán, thuê, cho thuê tàu, thuyền, tàu bay 2255 Phí đánh giá và thẩm định góp vốn đầu tư, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư 2262 Phí giải quyết và xử lý vấn đề cạnh tranh đối đầu 2263 Phí đánh giá và thẩm định cấp phép sử dụng vật tư nổ công nghiệp 2264 Phí trong nghành hóa chất 2265 Phí đánh giá và thẩm định điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc nghành công nghiệp, thương mại, kiến thiết xây dựng 2266 Phí cung ứng thông tin doanh nghiệp 2267 Phí sử dụng khu công trình kiến trúc, khu công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

Mục

2300

 

Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Tiểu mục 2301 Phí thuộc nghành nghề dịch vụ đường đi bộ ( sử dụng đường đi bộ, sử dụng trong thời điểm tạm thời lòng đường, hè phố, sát hạch lái xe ) 2302 Phí thuộc nghành đường thủy trong nước 2303 Phí thuộc nghành đường thủy 2316 Phí thuộc nghành nghề dịch vụ hàng không 2323 Phí sử dụng kiến trúc đường tàu

Mục

2350

 

Phí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Tiểu mục 2351 Phí sử dụng tần số vô tuyến điện 2352 Phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet 2353 Phí sử dụng mã, số viễn thông 2361 Phí quyền hoạt động giải trí viễn thông 2362 Phí thẩm định và đánh giá điều kiện kèm theo hoạt động giải trí viễn thông 2363 Phí đánh giá và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động giải trí bưu chính 2364 Phí dịch vụ duy trì mạng lưới hệ thống kiểm tra trạng thái chứng từ số 2365 Phí quyền cung ứng dịch vụ truyền hình trả tiền 2366 Phí đánh giá và thẩm định nội dung, ngữ cảnh game show điện tử trên mạng 2367 Phí thẩm định và đánh giá và ghi nhận hợp chuẩn, hợp quy về bảo đảm an toàn thông tin 2368 Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy phép kinh doanh thương mại mẫu sản phẩm, dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng

Mục

2400

 

Phí thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Tiểu mục 2404 Phí phòng cháy, chữa cháy 2416 Phí sát hạch cấp chứng từ nhiệm vụ bảo vệ 2418 Phí thẩm định và đánh giá điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn hành nghề thuộc nghành nghề dịch vụ bảo mật an ninh, quốc phòng 2421 Phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư 2422 Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh thương mại loại sản phẩm mật mã dân sự ; giấy ghi nhận hợp chuẩn loại sản phẩm mật mã dân sự ; giấy ghi nhận hợp quy loại sản phẩm mật mã dân sự

Mục

2450

 

Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Tiểu mục 2452 Phí thăm quan 2453 Phí đánh giá và thẩm định văn hóa truyền thống phẩm 2455 Phí đánh giá và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề thuộc nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, thể thao, du lịch 2456 Phí thư viện 2457 Phí dữ gìn và bảo vệ ký gửi và sử dụng tài liệu tàng trữ 2458 Phí ĐK quyền tác giả, quyền tương quan đến quyền tác giả

Mục

2500

 

Phí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tiểu mục 2504 Phí sở hữu trí tuệ 2505 Phí cấp mã số, mã vạch 2506 Phí sử dụng dịch vụ trong nghành nghề dịch vụ nguồn năng lượng nguyên tử 2507 Phí đánh giá và thẩm định bảo đảm an toàn phóng xạ, bức xạ, bảo mật an ninh hạt nhân 2508 Phí thẩm định và đánh giá kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân 2511 Phí đánh giá và thẩm định điều kiện kèm theo cấp giấy phép ĐK dịch vụ tương hỗ ứng dụng nguồn năng lượng nguyên tử 2512 Phí đánh giá và thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ tiên tiến 2513 Phí thẩm định và đánh giá điều kiện kèm theo hoạt động giải trí về khoa học, công nghệ tiên tiến

Mục

2550

 

Phí thuộc lĩnh vực y tế

Tiểu mục 2561 Phí thẩm định và đánh giá hoạt động giải trí, tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề thuộc nghành nghề dịch vụ y tế 2565 Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy giám định y khoa 2566 Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế 2567 Phí thẩm định và đánh giá cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố

Mục

2600

 

Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tiểu mục 2618 Phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với nước thải, khí thải 2624 Phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với khai thác tài nguyên là dầu thô và khí thiên nhiên 2625 Phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với khai thác tài nguyên còn lại 2626 Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy ghi nhận lưu hành tự do ( CFS ) loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đo đạc và map khi xuất khẩu, nhập khẩu 2627 Phí thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất 2628 Phí thẩm định và đánh giá nhìn nhận trữ lượng tài nguyên 2631 Phí khai thác, sử dụng nguồn nước 2632 Phí đánh giá và thẩm định điều kiện kèm theo hành nghề thuộc nghành nghề dịch vụ tài nguyên môi trường tự nhiên 2633 Phí khai thác, sử dụng tài liệu, tài liệu tài nguyên và thiên nhiên và môi trường ( không gồm có Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí ) 2634 Phí đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường, đề án bảo vệ thiên nhiên và môi trường chi tiết cụ thể ; thẩm định và đánh giá giải pháp tái tạo, phục sinh thiên nhiên và môi trường và giải pháp tái tạo, phục sinh môi trường tự nhiên bổ trợ 2635 Phí thẩm định và đánh giá kế hoạch bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong hoạt động giải trí phá dỡ tàu biển 2636 Phí xác nhận đủ điều kiện kèm theo về bảo vệ môi trường tự nhiên trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên vật liệu sản xuất 2637 Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và map 2638 Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí

Mục

2650

 

Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Tiểu mục 2652 Phí dịch vụ thanh toán giao dịch trong hoạt động giải trí của Kho bạc nhà nước 2663 Phí hải quan 2664 Phí quản trị, giám sát hoạt động giải trí sàn chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, truy thuế kiểm toán 2665 Phí thẩm định và đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề thuộc nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính

Mục

2700

 

Phí thuộc lĩnh vực tư pháp

Tiểu mục 2701 Án phí 2703 Phí phân phối thông tin về thanh toán giao dịch bảo vệ 2706 Phí thi hành án dân sự 2707 Phí triển khai ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố quốc tế 2715 Phí công chứng 2716 Phí xác nhận 2717 Phí đánh giá và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động giải trí thuộc nghành nghề dịch vụ tư pháp 2718 Phí ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ 2721 Phí sử dụng thông tin 2722 Phí cấp mã số sử dụng cơ sở tài liệu về thanh toán giao dịch bảo vệ

Mục

2750

 

L phí quản lý nhà nước liên quan đến quyn và nghĩa vụ của công dân

Tiểu mục 2751 Lệ phí quốc tịch 2752 Lệ phí cấp hộ chiếu 2763 Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người quốc tế thao tác tại Nước Ta 2766 Lệ phí TANDTC 2767 Lệ phí ĐK cư trú 2768 Lệ phí cấp chứng tỏ nhân dân, căn cước công dân 2771 Lệ phí hộ tịch 2772 Lệ phí cấp phép hoạt động giải trí đưa người lao động đi thao tác có thời hạn ở quốc tế 2773 Lệ phí ĐK nuôi con nuôi 2774 Lệ phí cấp phép những tổ chức triển khai nuôi con nuôi

Mục

2800

 

L phí quản lý nhà nước liên quan đến quyn sở hữu, quyền sử dụng tài sản

Tiểu mục 2801 Lệ phí trước bạ nhà đất 2802 Lệ phí trước bạ xe hơi 2803 Lệ phí trước bạ tàu thủy, thuyền 2804 Lệ phí trước bạ gia tài khác 2805 Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất 2815 Lệ phí cấp giấy phép thiết kế xây dựng 2824 Lệ phí trước bạ xe máy 2825 Lệ phí trước bạ tàu bay 2826 Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 2827 Lệ phí quản trị phương tiện đi lại giao thông vận tải 2828 Lệ phí trong nghành hàng hải 2831 Lệ phí sở hữu trí tuệ

Mục

2850

 

Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh

Tiểu mục 2852 Lệ phí ĐK kinh doanh thương mại 2853 Lệ phí về cấp ghi nhận, cấp bằng, cấp chứng từ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy ghi nhận, kiểm soát và điều chỉnh giấy ghi nhận so với những hoạt động giải trí, những ngành nghề kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý 2854 Lệ phí cấp phép đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của những tổ chức triển khai quốc tế tại Nước Ta 2861 Lệ phí ĐK doanh nghiệp 2862 Lệ phí môn bài mức ( bậc ) 1 Mức ( bậc ) 1 là mức nộp lệ phí cao nhất 2863 Lệ phí môn bài mức ( bậc ) 2 Mức ( bậc ) 2 là mức nộp lệ phí cao thứ hai . 2864 Lệ phí môn bài mức ( bậc ) 3 Mức ( bậc ) 3 là mức nộp lệ phí thấp nhất . 2865 Lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet 2866 Lệ phí cấp và dán tem trấn áp băng, đĩa có chương trình 2867 Lệ phí chuyển nhượng ủy quyền chứng từ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính 2868 Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động giải trí quảng cáo trên mạng 2871 Lệ phí trong nghành tiêu chuẩn, giám sát chất lượng 2872 Lệ phí ĐK những quyền so với tàu bay

Mục

3000

 

Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về ch quyn quốc gia

Tiểu mục 3001 Lệ phí ra, vào cảng 3002 Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển 3007 Lệ phí hoa hồng chữ ký trong nghành dầu khí

Mục

3050

 

Lệ phí quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác

Tiểu mục 3064 Lệ phí cấp chứng từ hành nghề dịch vụ thú y ; chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất giải quyết và xử lý tái tạo môi trường tự nhiên trong nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi 3065 Lệ phí cấp ghi nhận kiểm dịch động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã trên cạn ; thủy hải sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu 3066 Lệ phí cấp chứng từ hành nghề luật sư 3067 Lệ phí cấp thẻ công chứng viên 3068 Lệ phí cấp chứng từ hành nghề quản tài viên 3071 Lệ phí cấp giấy ghi nhận thuyết minh viên 3072 Lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Nước Ta 3073 Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống, nguồn gen cây xanh nông nghiệp 3074 Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động giải trí thủy hải sản

Nhóm 0200:

 

THU TỪ TÀI SN, ĐÓNG GÓP XÃ HỘI VÀ THU KHÁC

Tiểu nhóm 0115:

 

Thu tiền bán tài sản nhà nước

Mục

3200

 

Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ Quốc gia

Tiểu mục 3201 Lương thực 3202 Nhiên liệu 3203 Vật tư kỹ thuật 3204 Trang thiết bị kỹ thuật 3249 Khác

Mục

3300

 

Thu tin bán và thanh lý nhà thuộc sở hữu nhà nước

Tiểu mục 3301 Bán nhà thuộc chiếm hữu nhà nước không gắn với chuyển mục tiêu sử dụng đất 3302 Thanh lý nhà thuộc chiếm hữu nhà nước 3349 Khác

Mục

3350

 

Thu từ bán và thanh lý tài sản khác

Tiểu mục 3351 Mô tô 3352 Ô tô con, xe hơi tải 3353 Xe chuyên dùng 3354 Tàu, thuyền 3355 Đồ gỗ 3356 Trang thiết bị kỹ thuật chuyên được dùng 3362 Thu bán cây đứng 3363 Thu tiền bán gia tài, vật tư tịch thu thuộc kiến trúc đường tàu 3364 Thu từ bồi thường gia tài 3365 Thu tiền bán gia tài nhà nước khác 3399 Các gia tài khác

Mục

3400

 

Thu tiền bán tài sản vô hình

Tiểu mục 3402 Quyền đánh bắt cá món ăn hải sản 3403 Quyền hàng hải 3404 Quyền hàng không 3405 Bằng ý tưởng, sáng tạo 3406 Bản quyền, thương hiệu thương mại 3449 Khác

Mục

3450

 

Thu từ bán tài sn được xác lập quyền sở hữu nhà nước

Tiểu mục 3451 Tài sản không xác lập được chủ sở hữu 3452 Tài sản bị chôn giấu, chìm đắm 3453 Tài sản không có người được nhận thừa kế 3454 Tài sản tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước 3455 Tài sản chuyển giao cho Nhà nước theo cam kết 3499 Khác

Tiểu nhóm 0116:

 

Các khoản thu từ sở hữu tài sản ngoài thuế

Mục

3600

 

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

Tiểu mục 3601 Tiền thuê mặt đất hàng năm 3602 Tiền thuê mặt nước hàng năm 3603 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước từ những hoạt động giải trí thăm dò, khai thác dầu khí 3604 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước trong khu công nghiệp, khu công nghiệp 3605 Tiền thuê mặt đất thu một lần cho cả thời hạn thuê 3606 Tiền thuê mặt nước thu một lần cho cả thời hạn thuê 3607 Tiền thuê mặt biển thu hàng năm 3608 Tiền thuê mặt biển thu một lần cho cả thời hạn thuê 3649 Khác

Mục

3650

 

Thu từ tài sản Nhà nước giao các tổ chức kinh tế

Tiểu mục 3652 Khấu hao cơ bản nhà thuộc chiếm hữu nhà nước 3653 Thu hồi vốn của Nhà nước 3654 Thanh lý tài sản cố định và thắt chặt của Nhà nước 3699 Khác

Mục

3750

 

Thu từ dầu thô theo hiệp định, hợp đồng

Tiểu mục 3751 Thuế tài nguyên 3752 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3753 Lợi nhuận sau thuế được chia của nhà nước Nước Ta 3754 Dầu lãi được chia của nhà nước Nước Ta 3755 Thuế đặc biệt quan trọng 3756 Phụ thu về dầu 3757 Thu chênh lệch giá dầu 3799 Khác

Mục

3800

 

Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng

Tiểu mục 3801 Thuế tài nguyên 3802 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3803 Khí lãi được chia của nhà nước Nước Ta 3804 Lợi nhuận sau thuế được chia của nhà nước Nước Ta 3805 Thuế đặc biệt quan trọng 3806 Phụ thu về khí 3807 Thu chênh lệch giá khí 3849 Khác

Mục

3850

 

Thu tin khai thác, cho thuê tài sản nhà nước

Tiểu mục 3851 Tiền thuê nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước 3853 Tiền thuê hạ tầng đường tàu 3854 Tiền cho thuê hạ tầng bến cảng, cầu cảng 3855 Tiền chuyển nhượng ủy quyền quyền thu phí sử dụng gia tài kiến trúc 3856 Tiền cho thuê quyền khai thác gia tài kiến trúc 3857 Tiền chuyển nhượng ủy quyền có thời hạn gia tài kiến trúc 3899 Khác

Mục

3900

 

Thu khác từ quỹ đất

Tiểu mục 3901 Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích 3902 Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công 3903 Thu tương hỗ khi nhà nước tịch thu đất theo chính sách lao lý 3949 Khác

Mục

3950

 

Thu từ condensate theo hiệp định, hp đng

Tiểu mục 3951 Thuế tài nguyên 3952 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3953 Lãi được chia của nhà nước Nước Ta 3954 Lợi nhuận sau thuế được chia của nhà nước Nước Ta 3955 Thuế đặc biệt quan trọng 3956 Phụ thu về condensate 3957 Thu chênh lệch giá condensate 3999 Khác

Tiu nhóm 0117:

Lãi thu từ các khoản cho vay và tham gia góp vốn ca Nhà nước

Mục

4050

 

Lãi thu từ các khoản cho vay đầu tư phát trin và tham gia góp vn của Chính phủ trong nước

Tiểu mục 4051 Lãi cho vay trong nước 4053 Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước 4099 Khác

Mục

4100

 

Lãi thu từ các khoản cho vay và tham gia góp vn của Nhà nước ở nước ngoài

Tiểu mục 4101 Lãi thu được từ những khoản cho những nhà nước quốc tế vay 4103 Lãi thu được từ những khoản cho những tổ chức triển khai kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính vay 4104 Lãi thu được từ những khoản tham gia góp vốn của Nhà nước 4149 Khác

Tiểu nhóm 0118:

 

Thu tiền phạt và tịch thu

Mục

4250

 

Thu tiền phạt

Tiểu mục 4251 Phạt vi phạm hành chính theo quyết định hành động của Tòa án 4252 Phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải 4253 Phạt vi phạm hành chính trong nghành hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định hành động của cơ quan hải quan 4254 Phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định hành động của cơ quan thuế ( không gồm có phạt vi phạm hành chính so với Luật thuế thu nhập cá thể ) 4261 Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường tự nhiên 4263 Phạt vi phạm hành chính trong nghành trật tự, bảo mật an ninh, quốc phòng 4264 Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh thương mại trái pháp lý do ngành Thuế triển khai 4265 Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh thương mại trái pháp lý do ngành Hải quan triển khai 4267 Phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị 4268 Phạt vi phạm hành chính so với Luật thuế thu nhập cá thể 4271 Tiền phạt do phạm tội theo quyết định hành động của Tòa án 4272 Tiền nộp do chậm thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản trị . 4273 Tiền nộp do chậm thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản trị . 4274 Phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ thuế do Ủy ban nhân dân phát hành quyết định hành động phạt 4275 Phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ hải quan do Ủy ban nhân dân phát hành quyết định hành động phạt 4276 Phạt vi phạm hành chính về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 4277 Tiền nộp do chậm thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính trong những nghành nghề dịch vụ khác 4278 Phạt vi phạm hành chính trong những nghành nghề dịch vụ khác 4279 Các khoản tiền khác từ xử phạt vi phạm hành chính 4299 Phạt vi phạm khác

Mục

4300

 

Thu tịch thu

Tiểu mục 4301 Tịch thu từ công tác làm việc chống lậu trong nghành thuế trong nước do cơ quan địa phương ra quyết định hành động tịch thu 4302 Tịch thu khác trong nghành thuế trong nước do cơ quan địa phương ra quyết định hành động tịch thu 4303 Tịch thu từ công tác làm việc chống lậu trong nghành Hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định hành động tịch thu 4304 Tịch thu khác trong nghành nghề dịch vụ Hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định hành động tịch thu 4306 Tịch thu do vi phạm hành chính theo quyết định hành động của Tòa án, cơ quan thi hành án 4311 Tịch thu do phạm tội hoặc do tương quan tội phạm theo quyết định hành động của Tòa án, cơ quan thi hành án 4312 Tịch thu từ công tác làm việc chống lậu trong nghành thuế trong nước do cơ quan Trung ương ra quyết định hành động tịch thu 4313 Tịch thu khác trong nghành thuế trong nước do cơ quan Trung ương ra quyết định hành động tịch thu 4314 Tịch thu từ vi phạm hành chính trong nghành thuế trong nước do cơ quan địa phương ra quyết định hành động tịch thu 4315 Tịch thu từ vi phạm hành chính trong nghành thuế trong nước do cơ quan Trung ương ra quyết định hành động tịch thu 4316 Tịch thu từ công tác làm việc chống lậu trong nghành nghề dịch vụ hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định hành động tịch thu 4317 Tịch thu khác trong nghành hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định hành động tịch thu 4318 Tịch thu từ vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định hành động tịch thu 4321 Tịch thu từ vi phạm hành chính trong nghành hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định hành động tịch thu 4349 Tịch thu khác

Tiểu nhóm 0120:

 

Các khoản huy động không hoàn trả và đóng góp

Mục

4450

 

Các khoản huy động theo quy định của pháp luật

Tiểu mục 4451 Xây dựng kiến trúc 4499 Khác ì

Mục

4500

 

Các khoản đóng góp tự nguyện

Tiểu mục 4501 Xây dựng kiến trúc 4549 Khác

Tiểu nhóm 0121:

 

Thu chuyển giao ngân sách

Mục

4650

 

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tiểu mục 4651 Bổ sung cân đối ngân sách 4652 Bổ sung có tiềm năng bằng vốn vay nợ quốc tế 4653 Bổ sung có tiềm năng bằng vốn viện trợ không hoàn trả 4654 Bổ sung có tiềm năng bằng vốn trong nước

Mục

4700

 

Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách

( những khoản vay, tạm ứng giữa những cấp ngân sách không hạch toán vào mục này ) Tiểu mục 4701 Các khoản hoàn trả phát sinh trong niên độ ngân sách 4702 Các khoản hoàn trả phát sinh ngoài niên độ ngân sách năm trước 4703 Thu từ khoản ngân sách cấp khác chi hoàn trả những khoản điều tiết sai những năm trước 4749 Khác

Mục

4750

 

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

Tiểu mục 4751 Quỹ dự trữ kinh tế tài chính

Mục

4800

 

Thu kết dư ngân sách

Tiểu mục 4801 Thu kết dư ngân sách

Mục

4850

 

Thu từ hỗ trợ của địa phương khác

Tiểu mục 4851 Thu từ tương hỗ của địa phương khác

Tiểu nhóm 0122:

 

Các khoản thu khác

Mục

4900

 

Các khoản thu khác

Tiểu mục 4901 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của ngân sách 4902 Thu hồi những khoản chi năm trước 4904 Các khoản thu khác của ngành Thuế 4905 Các khoản thu khác của ngành Hải quan 4906 Tiền lãi thu được từ những khoản vay nợ, viện trợ của những dự án Bất Động Sản 4907 Thu chênh lệch giá cả trái phiếu so với mệnh giá 4908 Thu điều tiết từ loại sản phẩm lọc hóa dầu 4913 Thu từ những quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết thiết kế theo pháp luật 4914 Thu tiền bảo vệ, tăng trưởng đất trồng lúa 4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá thể 4918 Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ( không gồm có tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động giải trí thăm dò, khai thác dầu khí ) 4919 Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động giải trí thăm dò, khai thác dầu khí 4921 Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên so với Giấy phép do cơ quan TW cấp phép 4922 Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên so với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép 4923 Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước so với giấy phép do cơ quan TW cấp phép 4924 Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước so với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép 4925 Tiền chậm nộp thuế tài nguyên dầu, khí ( không kể tiền chậm nộp thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu, khí ) 4926 Tiền chậm nộp thuế tài nguyên về dầu thô thu theo hiệp định, hợp đồng . 4927 Tiền chậm nộp thuế tài nguyên khác còn lại . 4928 Tiền chậm nộp thuế giá trị ngày càng tăng từ sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu 4929 Tiền chậm nộp thuế giá trị ngày càng tăng từ hoạt động giải trí thăm dò, khai thác dầu, khí 4931 Tiền chậm nộp thuế giá trị ngày càng tăng từ sản phẩm & hàng hóa sản xuất kinh doanh thương mại trong nước khác còn lại 4932 Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng hàng nhập khẩu 4933 Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng hàng nhập khẩu bán ra trong nước . 4934 Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng sản phẩm & hàng hóa sản xuất kinh doanh thương mại trong nước khác còn lại 4935 Tiền chậm nộp thuế xuất khẩu 4936 Tiền chậm nộp thuế nhập khẩu 4937 Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên thu từ sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu 4938 Tiền chậm nộp thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường thu từ sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước 4939 Tiền chậm nộp thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường thu từ sản phẩm & hàng hóa sản xuất, kinh doanh thương mại trong nước khác còn lại 4941 Tiền chậm nộp những khoản thu từ hoạt động giải trí xổ số kiến thiết thiết kế 4942 Tiền chậm nộp so với những khoản thu khác còn lại về dầu khí 4943 Tiền chậm nộp những khoản khác điều tiết 100 % ngân sách TW theo lao lý của pháp lý do ngành thuế quản trị 4944 Tiền chậm nộp những khoản khác điều tiết 100 % ngân sách địa phương theo pháp luật của pháp lý do ngành thuế quản trị 4945 Tiền chậm nộp những khoản khác theo pháp luật của pháp lý do ngành hải quan quản trị 4946 Tiền chậm nộp những khoản khác điều tiết 100 % ngân sách TW theo pháp luật của pháp lý do ngành khác quản trị 4947 Tiền chậm nộp những khoản khác điều tiết 100 % ngân sách địa phương theo pháp luật của pháp lý do ngành khác quản trị 4949 Các khoản thu khác ( gồm có những khoản thu nợ không được phản ảnh ở những tiểu mục thu nợ )

Nhóm 0300:

 

THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

Tiểu nhóm 0123:

 

Thu vin trợ không hoàn lại

Mục

5050

 

Viện trợ cho đu phát triển

Tiểu mục 5051 Của những nhà nước 5052 Của những tổ chức triển khai quốc tế 5053 Của những tổ chức triển khai phi nhà nước 5054 Của những cá thể và người việt sinh sống ở nước ngoài quốc tế 5099 Của những tổ chức triển khai khác

Mục

5100

 

Viện trợ cho chi thường xuyên

Tiểu mục 5101 Của những nhà nước 5102 Của những tổ chức triển khai quốc tế 5103 Của những tổ chức triển khai phi nhà nước 5104 Của những cá thể và người việt sinh sống ở nước ngoài quốc tế 5149 Của những tổ chức triển khai khác

Mục

5200

 

Viện trợ cho mục đích khác

Tiểu mục 5201 Của những nhà nước 5202 Của những tổ chức triển khai quốc tế 5203 Của những tổ chức triển khai phi nhà nước 5204 Của những cá thể và người việt sinh sống ở nước ngoài quốc tế 5249 Của những tổ chức triển khai khác

Nhóm 0400:

 

THU NỢ GC CÁC KHOẢN CHO VAY

Tiểu nhóm 0124:

 

Thu nợ gốc cho vay trong nước

Mục

5350

 

Thu n gốc cho vay trong nước

Tiểu mục 5351 Thu nợ gốc cho vay trong nước 5399 Khác

Tiểu nhóm 0125:

 

Thu n gốc cho nước ngoài vay

Mục

5450

Thu n gốc cho nước ngoài vay

Tiểu mục 5451 Thu từ những khoản cho vay so với những nhà nước quốc tế 5453 Thu từ những khoản cho những tổ chức triển khai kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính vay 5499 Tổ chức quốc tế khác vay

II. PHN CHI

Nhóm 0500:

 

CHI THƯỜNG XUYÊN

Tiểu nhóm 0129:

 

Chi thanh toán cho cá nhân

Mục

6000

 

Tiền lương

Tiểu mục 6001 Lương theo ngạch, bậc 6003 Lương hợp đồng theo chính sách 6049 Lương khác

Mục

6050

 

Tiền công trả cho v trí lao động thường xuyên theo hợp đồng

Tiểu mục 6051 Tiền công trả cho vị trí lao động tiếp tục theo hợp đồng 6099 Tiền công khác

Mục

6100

 

Phụ cấp lương

Tiểu mục 6101 Phụ cấp chức vụ 6102 Phụ cấp khu vực 6103 Phụ cấp lôi cuốn 6105 Phụ cấp làm đêm ; làm thêm giờ 6107 Phụ cấp nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn 6111 Hoạt động phí đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 6112 Phụ cấp khuyến mại nghề 6113 Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm theo nghề, theo việc làm 6114 Phụ cấp trực 6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung ; phụ cấp thâm niên nghề 6116 Phụ cấp đặc biệt quan trọng khác của ngành 6121 Phụ cấp công tác làm việc lâu năm ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả 6122 Phụ cấp theo loại xã 6123 Phụ cấp công tác làm việc Đảng, Đoàn thể chính trị xã hội 6124 Phụ cấp công vụ 6149 Phụ cấp khác

Mục

6150

 

Học bổng và hỗ tr khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học

Tiểu mục 6151 Học bổng học viên, sinh viên học trong nước ( không gồm có học viên dân tộc bản địa nội trú ) 6152 Học sinh dân tộc bản địa nội trú 6154 Học sinh, sinh viên đi học quốc tế 6155 Sinh hoạt phí cán bộ đi học 6156 Hỗ trợ đối tượng người tiêu dùng chủ trương đóng học phí 6157 Hỗ trợ đối tượng người tiêu dùng chủ trương ngân sách học tập 6199 Các khoản tương hỗ khác

Mục

6200

 

Tiền thưởng

Tiểu mục 6201 Thưởng tiếp tục 6202 Thưởng đột xuất 6249 Thưởng khác

Mục

6250

 

Phúc lợi tập thể

Tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn vất vả liên tục 6252 Trợ cấp khó khăn vất vả đột xuất 6253 Tiền tàu xe nghỉ phép năm 6254 Tiền y tế trong những cơ quan, đơn vị chức năng 6299 Chi khác

Mục

6300

 

Các khoản đóng góp

Tiểu mục 6301 Bảo hiểm xã hội 6302 Bảo hiểm y tế 6303 Kinh phí công đoàn 6304 Bảo hiểm thất nghiệp 6349 Các khoản góp phần khác

Mục

6350

 

Chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn, bản

Tiểu mục 6353 Phụ cấp cán bộ không chuyên trách 6399 Chi khác

Mục

6400

 

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

Tiểu mục 6401 Tiền ăn 6402 Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức Nước Ta thao tác ở quốc tế 6403 Sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức Nước Ta thao tác ở quốc tế 6404 Chi thu nhập tăng thêm theo chính sách khoán, tự chủ 6449 Chi khác

Tiểu nhóm 0130:

 

Chi về hàng hóa, dịch vụ

Mục

6500

 

Thanh toán dịch vụ công cộng

Tiểu mục 6501 Tiền điện 6502 Tiền nước 6503 Tiền nguyên vật liệu 6504 Tiền vệ sinh, thiên nhiên và môi trường 6505 Tiền khoán phương tiện đi lại theo chính sách 6549 Chi khác

Mục

6550

 

Vật tư văn phòng

Tiểu mục 6551 Văn phòng phẩm 6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 6553 Khoán văn phòng phẩm 6599 Vật tư văn phòng khác

Mục

6600

 

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

Tiểu mục 6601 Cước phí điện thoại cảm ứng ( không gồm có khoán điện thoại thông minh ) ; thuê bao đường điện thoại cảm ứng ; fax 6603 Cước phí bưu chính 6605 Thuê bao kênh vệ tinh ; thuê bao cáp truyền hình ; cước phí Internet ; thuê đường truyền mạng 6606 Tuyên truyền ; quảng cáo 6608 Phim ảnh ; ấn phẩm truyền thông online ; sách, báo, tạp chí thư viện 6618 Khoán điện thoại thông minh 6649 Khác

Mục

6650

 

Hội nghị

Tiểu mục 6651 In, mua tài liệu 6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 6653 Tiền vé máy bay, tàu xe 6654 Tiền thuê phòng ngủ 6655 Thuê hội trường, phương tiện đi lại luân chuyển 6656 Thuê phiên dịch, biên dịch 6657 Các khoản dịch vụ thuê mướn khác 6658 Chi bù tiền ăn 6699 giá thành khác

Mục

6700

 

Công tác phí

Tiểu mục 6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 6702 Phụ cấp công tác phí 6703 Tiền thuê phòng ngủ 6704 Khoán công tác phí 6705 Công tác phí của trưởng thôn, bản ở miền núi 6749 Chi khác

Mục

6750

 

Chi phí thuê mướn

Tiểu mục 6751 Thuê phương tiện đi lại luân chuyển 6752 Thuê nhà ; thuê đất 6754 Thuê thiết bị những loại 6755 Thuê chuyên viên và giảng viên quốc tế 6756 Thuê chuyên viên và giảng viên trong nước 6757 Thuê lao động trong nước 6758 Thuê giảng dạy lại cán bộ 6761 Thuê phiên dịch, biên dịch 6799 Chi tiêu cho thuê khác

Mục

6800

 

Chi đoàn ra

Tiểu mục 6801 Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe 6802 Tiền ăn và tiền tiêu vặt 6803 Tiền thuê phòng ngủ 6805 Phí, lệ phí tương quan 6806 Khoán chi đoàn ra theo chính sách 6849 Chi khác

Mục

6850

 

Chi đoàn vào

Tiểu mục 6851 Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe 6852 Tiền ăn và tiền tiêu vặt 6853 Tiền thuê phòng ngủ 6855 Phí, lệ phí tương quan 6899 Chi khác

Mục

6900

 

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng

Tiểu mục 6901 Ô tô dùng chung 6902 Ô tô Giao hàng chức vụ 6903 Ô tô chuyên dùng 6905 Tài sản và thiết bị chuyên dùng 6907 Nhà cửa 6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 6918 Công trình văn hóa truyền thống, khu vui chơi giải trí công viên, thể thao 6921 Đường điện, cấp thoát nước 6922 Đường sá, cầu và cống, bến cảng, trường bay 6923 Đê điều, hồ đập, kênh mương 6949 Các gia tài và khu công trình hạ tầng cơ sở khác

Mục

6950

 

Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn

Tiểu mục 6951 Ô tô dùng chung 6952 Ô tô Giao hàng chức vụ 6953 Ô tô chuyên dùng 6954 Tài sản và thiết bị chuyên dùng 6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 6999 Tài sản và thiết bị khác

Mục

7000

 

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

Tiểu mục 7001 Chi mua sản phẩm & hàng hóa, vật tư 7004 Đồng phục, phục trang ; bảo lãnh lao động 7008 Chi mật phí 7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm 7012 giá thành hoạt động giải trí nhiệm vụ chuyên ngành 7017 Chi khoán thực thi đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học 7018 Hỗ trợ ngân sách dịch vụ công chưa cấu trúc vào giá 7049 Chi khác

Mục

7050

 

Mua sắm tài sản vô hình

Tiểu mục 7051 Mua bằng bản quyền sáng tạo 7052 Mua bản quyền thương hiệu thương mại 7053 Mua, bảo dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin 7054 Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin 7099 Chi khác

Tiểu nhóm 0131:

 

Chi hỗ trvà bổ sung

Mục

7100

 

Chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư

Tiểu mục 7101 Chi di dân 7102 Chi tương hỗ những mô hình hợp tác xã 7103 Chi trợ cấp dân cư 7104 Chi nghênh tiếp, thăm hỏi động viên đồng bào dân tộc bản địa 7149 Chi khác

Mục

7150

 

Chi v công tác người có công với cách mạng

Tiểu mục 7151 Trợ cấp hàng tháng 7152 Trợ cấp một lần 7153 Ưu đãi khác cho thương bệnh binh, thương bệnh binh 7154 Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 7155 Bảo hiểm y tế 7157 Chi công tác làm việc nghĩa trang và mộ liệt sĩ 7158 Chi tương hỗ hoạt động cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh tập trung chuyên sâu và điều dưỡng luân phiên người có công với Cách mạng 7161 Hỗ trợ người có công cải tổ nhà ở 7162 Chi quà lễ, tết 7164 Chi cho công tác làm việc quản trị 7165 Trợ cấp khuyễn mãi thêm học tập 7166 Điều trị, điều dưỡng 7199 Chi khác

Mục

7200

 

Trợ giá theo chính sách của Nhà nước

Tiểu mục 7201 Trợ giá 7202 Trợ cước vận chuyển 7203 Cấp không thu tiền 1 số ít mẫu sản phẩm 7249 Chi khác

Mục

7250

 

Chi lương hưu và tr cấp bảo hiểm xã hội

Tiểu mục 7251 Bảo hiểm y tế 7252 Lương hưu 7254 Trợ cấp mất sức lao động hàng tháng 7255 Trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp ship hàng người bị tai nạn thương tâm lao động 7256 Trợ cấp tuất 7257 Trợ cấp mai táng 7258 Chi tiêu chi trả 7261 Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và hồi sinh tính năng 7262 Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chính sách 7263 Trợ cấp hàng tháng khác 7299 Khác

Mục

7300

 

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Tiểu mục 7301 Chi bổ trợ cân đối ngân sách 7302 Chi bổ trợ có tiềm năng bằng vốn vay nợ quốc tế 7303 Chi bổ trợ có tiềm năng bằng vốn viện trợ không hoàn trả 7304 Chi bổ trợ có tiềm năng bằng vốn trong nước

Mục

7350

 

Chi xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư

Tiểu mục 7351 Chi triển khai thương mại 7356 Chi thực thi du lịch 7357 Chi triển khai góp vốn đầu tư 7399 Chi khác

Mục

7400

 

Chi viện tr

Tiểu mục 7401 Chi đào tạo và giảng dạy học viên Lào 7402 Chi đào tạo và giảng dạy học viên Campuchia 7403 Chi viện trợ khác cho Lào 7404 Chi viện trợ khác cho Campuchia 7405 Chi triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư viện trợ cho Lào 7406 Chi triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư viện trợ cho Campuchia 7449 Các khoản chi viện trợ khác

Mục

7450

 

Chi về công tác bảo đảm xã hội

Tiểu mục 7451 Chi đóng, tương hỗ tiền đóng tiền bảo hiểm y tế 7452 Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 7453 Trợ cấp cho những đối tượng người tiêu dùng xã hội trong cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện 7454 Hỗ trợ cải tổ nhà ở 7455 Chi trợ cấp hàng tháng cho những đối tượng người dùng bảo trợ xã hội tại hội đồng 7456 Chi trợ giúp đột xuất cho những đối tượng người tiêu dùng bảo trợ xã hội và những đối tượng người tiêu dùng khác 7457 Chi tương hỗ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo pháp luật 7458 Chi tương hỗ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật 7499 Chi khác

Tiểu nhóm 0132:

 

Các khoản chi khác

Mục

7500

 

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

Tiểu mục 7501 Chi bổ sung Quỹ dự trữ kinh tế tài chính 7549 Chi bổ trợ khác

Mục

7550

 

Chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế giá tr gia tăng

Tiểu mục 7551 Chi hoàn thuế giá trị ngày càng tăng 7552 Chi trả lãi do chậm hoàn trả thuế giá trị ngày càng tăng theo chính sách lao lý 7599 Chi khác

Mục

7600

 

Chi xử lý tài sản được xác lập sở hữu Nhà nước

Tiểu mục 7601 Tài sản không xác lập được chủ sở hữu 7602 Tài sản bị chôn giấu, chìm đắm 7603 Tài sản không có người được nhận thừa kế 7649 Chi khác

Mục

7650

 

Chi trả các khoản thu nhầm, thu thừa năm trước và chi trả lãi do trả chậm

Tiểu mục 7651 Chi hoàn trả những khoản thu do cơ quan hải quan quyết định hành động 7652 Chi hoàn trả những khoản thu về thuế trong nước 7653 Chi hoàn trả những khoản thu về phí và lệ phí 7654 Chi trả lãi do trả chậm theo quyết định hành động của cơ quan hải quan 7655 Chi trả lãi do trả chậm thuế trong nước 7699 Chi trả những khoản thu khác

Mục

7700

 

Chi hoàn tr giữa các cấp ngân sách

( Hoàn trả những khoản vay, tạm ứng giữa những cấp ngân sách không hạch toán vào mục này ) Tiểu mục 7701 Chi hoàn trả những khoản phát sinh trong niên độ ngân sách 7702 Chi hoàn trả những khoản phát sinh niên độ ngân sách năm trước 7703 Chi hoàn trả những khoản thu đã điều tiết sai những năm trước 7749 Chi khác

Mục

7750

 

Chi khác

Tiểu mục 7751 Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ngân sách nhà nước 7753 Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho những đơn vị chức năng dự trù và cho những doanh nghiệp 7754 Chi thưởng và ngân sách giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý của những vụ giải quyết và xử lý không có thu hoặc thu không đủ chi 7756 Chi những khoản phí và lệ phí 7757 Chi bảo hiểm gia tài và phương tiện đi lại 7761 Chi tiếp khách 7762 Chi bồi thường thiệt hại cho những đối tượng người dùng bị oan do cơ quan tố tụng gây ra theo chính sách lao lý 7763 Chi bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước gây ra theo chính sách lao lý 7764 Chi lập quỹ khen thưởng theo chính sách lao lý 7765 Chi chênh lệch giá cả trái phiếu so với mệnh giá 7766 Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo và giảng dạy theo chính sách 7767 Đóng niên liễm cho những tổ chức triển khai quốc tế 7799 Chi những khoản khác

Mục

7850

 

Chi cho công tác Đảng tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn v hành chính, sự nghiệp

Tiểu mục 7851 Chi mua báo, tạp chí của Đảng 7852 Chi tổ chức triển khai đại hội Đảng 7853 Chi khen thưởng hoạt động giải trí công tác làm việc Đảng 7854 Chi thanh toán giao dịch những dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc ; chi đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ, công tác làm việc Đảng, những ngân sách Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy 7899 Chi khác

Mục

7900

 

Chi cho các sự kiện lớn

Tiểu mục 7901 Chi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp theo nhiệm kỳ 7903 Chi kỷ niệm những ngày lễ lớn 7949 Chi khác

Mục

7950

 

Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định

Tiểu mục 7951 Chi lập Quỹ bổ trợ thu nhập, Quỹ dự trữ không thay đổi thu nhập 7952 Chi lập Quỹ phúc lợi 7953 Chi lập Quỹ khen thưởng 7954 Chi lập Quỹ tăng trưởng hoạt động giải trí sự nghiệp 7999 Chi lập những quỹ khác

Mục

8000

 

Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm

Tiểu mục 8003 Hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều lao động nữ, lao động người dân tộc thiểu số, lao động người khuyết tật và doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu 8004 Hỗ trợ giảng dạy kiến thức và kỹ năng nghề 8006 Chi tinh giản biên chế 8008 Hỗ trợ huấn luyện và đào tạo trình độ sơ cấp và huấn luyện và đào tạo dưới 3 tháng 8049 Chi tương hỗ khác

Mục

8050

 

Chi hỗ trợ doanh nghiệp và Quỹ tài chính của Nhà nước

Tiểu mục 8051 Hỗ trợ cho những doanh nghiệp 8052 Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 8053 Hỗ trợ lãi suất vay tín dụng thanh toán 8054 Hỗ trợ những doanh nghiệp thực thi cổ phần hóa 8055 Hỗ trợ, bổ sung Quỹ bảo dưỡng đường đi bộ 8056 Cấp bù kinh phí đầu tư thực thi chủ trương về giá mẫu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 8099 Chi tương hỗ khác

Mục

8150

 

Chi quy hoạch

Tiểu mục 8151 Chi quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế xã hội của cả nước, vùng, chủ quyền lãnh thổ 8152 Chi quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành nghề dịch vụ, loại sản phẩm hầu hết 8153 Chi quy hoạch thiết kế xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn 8154 Chi quy hoạch sử dụng đất 8199 Chi khác

Tiu nhóm 0133:

 

Chi trả nợ lãi, phí vay thuộc ngân sách Nhà nước

Mục

8300

 

Trả lãi tin vay trong nước của ngân sách nhà nước

Tiểu mục 8301 Vay trái phiếu nhà nước phát hành ra thị trường trong nước 8302 Vay từ những quỹ kinh tế tài chính trong nước 8303 Vay phát hành trái phiếu chính quyền sở tại địa phương 8304 Vay của địa phương từ nguồn vốn cho vay lại của nhà nước 8349 Vay khác

Mục

8350

 

Tr lãi tiền vay ngoài nước của ngân sách nhà nước

Tiểu mục 8351 Vay trái phiếu nhà nước phát hành ra thị trường quốc tế 8352 Vay của những tổ chức triển khai quốc tế 8353 Vay những tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế khác 8354 Vay của nhà nước những nước 8399 Vay khác

Mục

8550

 

Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay trong nước

Tiểu mục 8553 Phí phát hành, hoán đổi, thanh toán giao dịch tín phiếu, trái phiếu nhà nước 8555 Phí cam kết 8556 Phí bảo hiểm 8557 Phí quản trị 8561 Phí sắp xếp 8599 Trả những khoản phí và ngân sách khác

Mục

8600

 

Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay ngoài nước

Tiểu mục 8651 Phí cam kết 8652 Phí bảo hiểm 8653 Phí quản trị 8654 Phí sắp xếp 8655 Phí phát hành, hoán đổi, giao dịch thanh toán tín phiếu, trái phiếu nhà nước 8699 Trả những khoản phí và ngân sách khác

Nhóm 0600:

 

CHI MUA HÀNG HÓA, VẬT TƯ D TRỮ

Tiểu nhóm 0134:

 

Chi mua hàng hóa, vật tư dự trữ

Mục

8750

 

Hàng hóa, vật tư dự trữ Quốc gia

Tiểu mục 8751 Lương thực 8752 Nhiên liệu 8753 Vật tư kỹ thuật 8754 Trang thiết bị kỹ thuật 8799 Chi khác

Nhóm 0700:

 

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Tiểu nhóm 0135:

 

Đầu tư, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư phát triển khác

Mục

8900

 

Hỗ trợ hoạt động tín dụng Nhà nước

Tiểu mục 8901 Cấp bù chênh lệch lãi suất vay 8902 Cấp phí quản trị 8903 Hỗ trợ lãi suất vay sau góp vốn đầu tư 8904 Cấp tương hỗ kinh phí đầu tư hoạt động giải trí những quỹ 8905 Chi bổ trợ nguồn vốn cho vay người nghèo và những đối tượng người tiêu dùng chủ trương khác 8949 Chi tương hỗ khác

Mục

8950

 

Đầu tư vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ

Tiểu mục 8952 Cấp vốn điều lệ cho những doanh nghiệp 8953 Cấp vốn điều lệ cho những quỹ ( cấp khởi đầu và cấp bổ trợ ) 8954 Góp vốn liên kết kinh doanh 8955 Góp vốn CP 8999 Cấp vốn khác

Tiểu nhóm 0136:

 

Chi đầu tư các dự án

Mục

9200

 

Chi chuẩn b đầu tư

Tiểu mục 9201 Chi tìm hiểu, khảo sát 9202 Chi lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư 9203 Chi tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản 9204 Chi nhìn nhận tác động ảnh hưởng của môi trường tự nhiên 9249 Chi khác

Mục

9250

 

Chi bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hi đt

Tiểu mục 9251 Chi bồi thường, tương hỗ khi Nhà nước tịch thu đất 9252 Chi triển khai tái định cư 9253 Chi tổ chức triển khai thực thi bồi thường, tương hỗ, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất 9254 Ngân sách chi tiêu sử dụng đất trong thời hạn thiết kế xây dựng 9255 Chi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 9299 Chi khác

Mục

9300

 

Chi xây dựng

Tiểu mục 9301 Chi thiết kế xây dựng những khu công trình, khuôn khổ khu công trình 9302 Chi phá và tháo dỡ những vật kiến trúc cũ 9303 Chi san lấp mặt phẳng thiết kế xây dựng 9349 Chi khác

Mục

9350

 

Chi thiết bị

Tiểu mục 9351 Chi shopping thiết bị 9352 Chi lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị 9353 Chi giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến 9354 giá thành luân chuyển, bảo hiểm 9355 Thuế và những loại phí, lệ phí tương quan 9356 Các ngân sách mua thiết bị, phần mền, lắp ráp, hiệu chỉnh, huấn luyện và đào tạo, chuyển giao, luân chuyển, Bảo hành, thuế, phí tương quan công nghệ thông tin 9399 Chi khác

Mục

9400

 

Chi phí khác

Tiểu mục 9401 Chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản 9402 Ngân sách chi tiêu tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng 9403 Lệ phí cấp đất thiết kế xây dựng, cấp giấy phép kiến thiết xây dựng 9405 Chi kiến thiết xây dựng khu công trình tạm, khu công trình phụ trợ Giao hàng thiết kế 9449 Chi khác

Nhóm 0800

 

CHI CHO VAY VÀ GÓP VỐN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiểu nhóm 0137:

 

Chi cho vay và góp vốn của Nhà nước

Mục

9500

Cho vay đầu tư phát triển trong nước

Tiểu mục 9501 Cho đối tượng người tiêu dùng chủ trương vay 9549 Cho vay khác

Mục

9650

 

Cho vay ngoài nước

Tiểu mục 9651 Cho những nhà nước quốc tế vay 9653 Cho những tổ chức triển khai kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính vay 9699 Cho vay khác

Mục

9700

 

Đóng góp vốn với các tổ chức quốc tế và tham gia góp vốn của Nhà nước

Tiểu mục 9701 Đóng góp vốn với những tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế 9749 Đóng góp khác

Tiểu nhóm 0138:

 

Chi hỗ trợ địa phương khác

Mục

9800

 

Chi hỗ trợ địa phương khác

Tiểu mục 9801 Chi tương hỗ địa phương khác

III. VAY VÀ TR NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục

0820

 

Vay và trả n gốc vay trong nước của Ngân sách nhà nước

Tiểu mục 0821 Vay trái phiếu nhà nước phát hành ra thị trường trong nước 0832 Vay từ những quỹ kinh tế tài chính trong nước 0836 Vay phát hành trái phiếu chính quyền sở tại địa phương 0837 Vay của địa phương từ nguồn vốn cho vay lại của nhà nước 0839 Vay khác

Mục

0840

 

Vay và trả n gốc vay ngoài nước của Ngân sách nhà nước

Tiểu mục 0845 Vay trái phiếu nhà nước phát hành ra thị trường quốc tế 0846 Vay của những tổ chức triển khai quốc tế 0847 Vay những tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế khác 0848 Vay của nhà nước những nước 0859 Vay khác

IV. MÃ SỐ DANH MỤC THEO DÕI CHUYN NGUỒN GIỮA CÁC NĂM

Mục

0900

 

Nguồn năm trước chuyển sang năm nay (thu chuyển nguồn)

Tiểu mục 0911 Vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng triển khai chuyển nguồn từ năm trước sang năm nay theo lao lý của Luật Đầu tư công 0912 Kinh phí shopping trang thiết bị đã khá đầy đủ hồ sơ, hợp đồng shopping trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm triển khai dự trù ; kinh phí đầu tư mua tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia 0913 Nguồn triển khai chủ trương tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và những khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội ; 0914 Kinh phí được giao tự chủ của những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và những cơ quan nhà nước ; những khoản viện trợ không hoàn trả đã xác lập đơn cử trách nhiệm chi 0915 Các khoản dự trù được cấp có thẩm quyền bổ trợ sau ngày 30 tháng 9 năm triển khai dự trù, không gồm có những khoản bổ trợ do những đơn vị chức năng dự trù cấp trên kiểm soát và điều chỉnh dự trù đã giao cho những đơn vị chức năng dự trù thường trực 0916 Kinh phí nghiên cứu và điều tra khoa học sắp xếp trong thời hạn triển khai những đề tài, dự án Bất Động Sản điều tra và nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định hành động 0917 Các khoản tăng thu, tiết kiệm ngân sách và chi phí chi năm trước được phép chuyển sang năm nay theo lao lý 0918 Kinh phí khác theo lao lý của pháp lý

Mục

0950

 

Chuyển nguồn năm nay sang năm sau (chi chuyển nguồn)

Tiểu mục 0961 Vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng thực thi chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo pháp luật của Luật Đầu tư công 0962 Kinh phí shopping trang thiết bị đã không thiếu hồ sơ, hợp đồng shopping trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm triển khai dự trù ; kinh phí đầu tư mua tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia 0963 Nguồn thực thi chủ trương tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và những khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội ; 0964 Kinh phí được giao tự chủ của những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và những cơ quan nhà nước ; những khoản viện trợ không hoàn trả đã xác lập đơn cử trách nhiệm chi 0965 Các khoản dự trù được cấp có thẩm quyền bổ trợ sau ngày 30 tháng 9 năm thực thi dự trù, không gồm có những khoản bổ trợ do những đơn vị chức năng dự trù cấp trên kiểm soát và điều chỉnh dự trù đã giao cho những đơn vị chức năng dự trù thường trực 0966 Kinh phí nghiên cứu và điều tra khoa học sắp xếp trong thời hạn thực thi những đề tài, dự án Bất Động Sản điều tra và nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định hành động 0967 Các khoản tăng thu, tiết kiệm ngân sách và chi phí chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo pháp luật 0968 Kinh phí khác theo pháp luật của pháp lý

V. MỤC TẠM THU, MỤC TẠM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN)

MỤC TM THU CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐI NSNN

Mục 0001 Tạm thu thuế Mục 0002 Tạm thu, tạm giữ từ bán gia tài Mục 0003 Tạm thu khác Mục 0004 Tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước Mục 0005 Tạm ứng từ Quỹ dự trữ kinh tế tài chính Mục 0007 Tạm ứng từ Kho bạc Nhà nước Mục 0008 Tạm ứng từ Quỹ tích lũy trả nợ Mục 0011 Vay tín phiếu Kho bạc thời gian ngắn Mục 0012 Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên Mục 0049 Vay khác

MỤC TM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐI NSNN

Mục 0051 Chi tạm ứng đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp Mục 0052 Tạm ứng vốn kiến thiết xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Mục 0056 Tạm ứng vốn viện trợ cho Lào, Campuchia Mục 0058 Tạm ứng chi trả nợ gốc cho Quỹ tích lũy trả nợ Mục 0063 Tạm ứng cho những doanh nghiệp Mục 0065 Tạm ứng cho ngân sách cấp dưới Mục 0066 Tạm ứng chi trả lãi cho Quỹ tích lũy trả nợ Mục 0067 Tạm ứng chi trả phí cho Quỹ tích lũy trả nợ Mục 0068 Tạm ứng chi trả lãi vay của tổ chức triển khai khác Mục 0071

Tạm ứng chi trả nợ gốc vay của tổ chức khác

Mục 0099 Tạm ứng khác

Tin liên quan

Tìm hiểu Thương mại điện tử là gì? Học những gì?

khoikte

Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Ra Làm Gì?

khoikte

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoikte

Nên học ngành luật nào có cơ hội xin việc tốt nhất hiện nay?

khoikte

Top 10 Trường Đại Học Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng Tại TP.HCM Chất Lượng Hàng đầu

khoikte

Học ngành Marketing có dễ xin việc không? Nên học Marketing ở đâu?

khoikte

Leave a Comment