Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

DANH MỤC MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH – Đăng ký kinh doanh – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

A

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

1 Nông nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan 11 Trồng cây hàng năm 111 1110 Trồng lúa 112 1120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 113 1130 Trồng cây lấy củ có chất bột 114 1140 Trồng cây mía 115 1150 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 116 1160 Trồng cây lấy sợi 117 1170 Trồng cây có hạt chứa dầu 118 Trồng rau, đậu những loại và trồng hoa, hoa lá cây cảnh 1181 Trồng rau những loại 1182 Trồng đậu những loại 1183 Trồng hoa, hoa lá cây cảnh 119 1190 Trồng cây hàng năm khác 12 Trồng cây nhiều năm 121 Trồng cây ăn quả 1211 Trồng nho 1212 Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới 1213 Trồng cam, quít và những loại quả có múi khác 1214 Trồng táo, mận và những loại quả có hạt như táo 1215 Trồng nhãn, vải, chôm chôm 1219 Trồng cây ăn quả khác 122 1220 Trồng cây lấy quả chứa dầu 123 1230 Trồng cây điều 124 1240 Trồng cây hồ tiêu 125 1250 Trồng cây cao su đặc 126 1260 Trồng cây cafe 127 1270 Trồng cây chè 128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu 1281 Trồng cây gia vị 1282 Trồng cây dược liệu 129 1290 Trồng cây nhiều năm khác 13 130 1300 Nhân và chăm nom cây giống nông nghiệp 14 Chăn nuôi 141 1410 Chăn nuôi trâu, bò 142 1420 Chăn nuôi ngựa, lừa, la 144 1440 Chăn nuôi dê, cừu 145 1450 Chăn nuôi lợn 146 Chăn nuôi gia cầm 1461 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm 1462 Chăn nuôi gà 1463 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng 1469 Chăn nuôi gia cầm khác 149 1490 Chăn nuôi khác 15 150 1500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 16 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 161 1610 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 162 1620 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 163 1630 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 164 1640 Xử lý hạt giống để nhân giống 17 170 1700 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan 2 Lâm nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan 21 210 Trồng rừng và chăm nom rừng 2101 Ươm giống cây lâm nghiệp 2102 Trồng rừng và chăm nom rừng lấy gỗ 2103 Trồng rừng và chăm nom rừng tre, nứa 2109 Trồng rừng và chăm nom rừng khác 22 Khai thác gỗ và lâm sản khác 221 2210 Khai thác gỗ 222 2220 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 23 230 2300 Thu nhặt mẫu sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 24 240 2400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 3 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản 31 Khai thác thuỷ sản 311 3110 Khai thác thuỷ sản biển 312 Khai thác thuỷ sản trong nước 3121 Khai thác thuỷ sản nước lợ 3122 Khai thác thuỷ sản nước ngọt 32 Nuôi trồng thuỷ sản 321 3210 Nuôi trồng thuỷ sản biển 322 Nuôi trồng thuỷ sản trong nước 3221 Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ 3222 Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 323 3230 Sản xuất giống thuỷ sản

B

KHAI KHOÁNG

5 Khai thác than cứng và than non 51 510 5100 Khai thác và thu gom than cứng 52 520 5200 Khai thác và thu gom than non 6 Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên 61 610 6100 Khai thác dầu thô 62 620 6200 Khai thác khí đốt tự nhiên 7 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại 71 710 7100 Khai thác quặng sắt 72 Khai thác quặng không chứa sắt ( trừ quặng sắt kẽm kim loại quý và hiếm ) 721 7210 Khai thác quặng uranium và quặng thorium 722 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt 7221 Khai thác quặng bôxít 7229 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu 73 730 7300 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại quí hiếm 8 Khai khoáng khác 81 810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 8101 Khai thác đá 8102 Khai thác cát, sỏi 8103 Khai thác đất sét 89 Khai khoáng chưa được phân vào đâu 891 8910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 892 8920 Khai thác và thu gom than bùn 893 8930 Khai thác muối 899 8990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 9 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác mỏ và quặng 91 910 9100 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 99 990 9900 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác mỏ và quặng khác

C

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

10 Sản xuất chế biến thực phẩm 101 1010 Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt 10101 Chế biến và đóng hộp thịt 10109 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt khác 102 1020 Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thuỷ sản và những mẫu sản phẩm từ thuỷ sản 10201 Chế biến và đóng hộp thuỷ sản 10202 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thuỷ sản ướp lạnh 10203 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thuỷ sản khô 10204 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ nước mắm 10209 Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thuỷ sản và những loại sản phẩm từ thuỷ sản khác 103 1030 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả 10301 Chế biến và đóng hộp rau quả 10309 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả khác 104 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 10401 Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật 10409 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ dầu mỡ khác 105 1050 10500 Chế biến sữa và những loại sản phẩm từ sữa 106 Xay xát và sản xuất bột 1061 Xay xát và sản xuất bột thô 10611 Xay xát 10612 Sản xuất bột thô 1062 10620 Sản xuất tinh bột và những mẫu sản phẩm từ tinh bột 107 Sản xuất thực phẩm khác 1071 10710 Sản xuất những loại bánh từ bột 1072 10720 Sản xuất đường 1073 10730 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1074 10740 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và loại sản phẩm tương tự như 1075 10750 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1079 10790 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 108 1080 10800 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 11 Sản xuất đồ uống 110 Sản xuất đồ uống 1101 11010 Chưng, tinh cất và pha chế những loại rượu mạnh 1102 11020 Sản xuất rượu vang 1103 11030 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 11041 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 11042 Sản xuất đồ uống không cồn 12 120 1200 Sản xuất loại sản phẩm thuốc lá 12001 Sản xuất thuốc lá 12009 Sản xuất thuốc hút khác 13 Dệt 131 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và triển khai xong mẫu sản phẩm dệt 1311 13110 Sản xuất sợi 1312 13120 Sản xuất vải dệt thoi 1313 13130 Hoàn thiện mẫu sản phẩm dệt 132 Sản xuất hàng dệt khác 1321 13210 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1322 13220 Sản xuất hàng may sẵn ( trừ phục trang ) 1323 13230 Sản xuất thảm, chăn đệm 1324 13240 Sản xuất những loại dây bện và lưới 1329 13290 Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 14 Sản xuất phục trang 141 1410 14100 May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) 142 1420 14200 Sản xuất loại sản phẩm từ da lông thú 143 1430 14300 Sản xuất phục trang dệt kim, đan móc 15 Sản xuất da và những loại sản phẩm có tương quan 151 Thuộc, sơ chế da ; sản xuất va li, túi sách, yên đệm ; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511 15110 Thuộc, sơ chế da ; sơ chế và nhuộm da lông thú 1512 15120 Sản xuất vali, túi xách và những loại tựa như, sản xuất yên đệm 152 1520 15200 Sản xuất giày dép 16 Chế biến gỗ và sản xuất mẫu sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất loại sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện 161 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và dữ gìn và bảo vệ gỗ 16101 Cưa, xẻ và bào gỗ 16102 Bảo quản gỗ 162 Sản xuất mẫu sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất loại sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện 1621 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng mảnh khác 1622 16220 Sản xuất đồ gỗ kiến thiết xây dựng 1623 16230 Sản xuất vỏ hộp bằng gỗ 1629 Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ gỗ ; sản xuất loại sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tư tết bện 16291 Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ gỗ 16292 Sản xuất mẫu sản phẩm từ lâm sản ( trừ gỗ ), cói và vật tư tết bện 17 Sản xuất giấy và loại sản phẩm từ giấy 170 Sản xuất giấy và loại sản phẩm từ giấy 1701 17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, vỏ hộp từ giấy và bìa 17021 Sản xuất vỏ hộp bằng giấy, bìa 17022 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn 1709 17090 Sản xuất những loại sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 18 In, sao chép bản ghi những loại 181 In ấn và dịch vụ tương quan đến in 1811 18110 In ấn 1812 18120 Thương Mại Dịch Vụ tương quan đến in 182 1820 18200 Sao chép bản ghi những loại 19 Sản xuất than cốc, mẫu sản phẩm dầu mỏ tinh chế 191 1910 19100 Sản xuất than cốc 192 1920 19200 Sản xuất mẫu sản phẩm dầu mỏ tinh chế 20 Sản xuất hoá chất và loại sản phẩm hoá chất 201 Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ ; sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh 2011 20110 Sản xuất hoá chất cơ bản 2012 20120 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2013 Sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh 20131 Sản xuất plastic nguyên sinh 20132 Sản xuất cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh 202 Sản xuất mẫu sản phẩm hoá chất khác 2021 20210 Sản xuất thuốc trừ sâu và mẫu sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp 2022 Sản xuất sơn, véc ni và những chất sơn, quét tương tự như ; sản xuất mực in và ma tít 20221 Sản xuất sơn, véc ni và những chất sơn, quét tựa như, ma tít 20222 Sản xuất mực in 2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 20231 Sản xuất mỹ phẩm 20232 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 2029 20290 Sản xuất mẫu sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 203 2030 20300 Sản xuất sợi tự tạo 21 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 210 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 21001 Sản xuất thuốc những loại 21002 Sản xuất hoá dược và dược liệu 22 Sản xuất mẫu sản phẩm từ cao su đặc và plastic 221 Sản xuất mẫu sản phẩm từ cao su đặc 2211 22110 Sản xuất săm, lốp cao su đặc ; đắp và tái chế lốp cao su đặc 2212 22120 Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc 222 2220 Sản xuất mẫu sản phẩm từ plastic 22201 Sản xuất vỏ hộp từ plastic 22209 Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ plastic 23 Sản xuất loại sản phẩm từ khoáng phi sắt kẽm kim loại khác 231 2310 23100 Sản xuất thuỷ tinh và mẫu sản phẩm từ thuỷ tinh 239 Sản xuất loại sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu 2391 23910 Sản xuất mẫu sản phẩm chịu lửa 2392 23920 Sản xuất vật tư thiết kế xây dựng từ đất sét 2393 23930 Sản xuất mẫu sản phẩm gốm sứ khác 2394 Sản xuất xi-măng, vôi và thạch cao 23941 Sản xuất xi-măng 23942 Sản xuất vôi 23943 Sản xuất thạch cao 2395 23950 Sản xuất bê tông và những mẫu sản phẩm từ xi-măng và thạch cao 2396 23960 Cắt tạo dáng và triển khai xong đá 2399 23990 Sản xuất loại sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu 24 Sản xuất sắt kẽm kim loại 241 2410 24100 Sản xuất sắt, thép, gang 242 2420 24200 Sản xuất sắt kẽm kim loại màu và sắt kẽm kim loại quý 243 Đúc sắt kẽm kim loại 2431 24310 Đúc sắt thép 2432 24320 Đúc sắt kẽm kim loại màu 25 Sản xuất loại sản phẩm từ sắt kẽm kim loại đúc sẵn ( trừ máy móc, thiết bị ) 251 Sản xuất những cấu kiện sắt kẽm kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi 2511 25110 Sản xuất những cấu kiện sắt kẽm kim loại 2512 25120 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ tiềm ẩn bằng sắt kẽm kim loại 2513 25130 Sản xuất nồi hơi ( trừ nồi hơi TT ) 252 2520 25200 Sản xuất vũ khí và đạn dược 259 Sản xuất loại sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại ; những dịch vụ giải quyết và xử lý, gia công sắt kẽm kim loại 2591 25910 Rèn, dập, ép và cán sắt kẽm kim loại ; luyện bột sắt kẽm kim loại 2592 25920 Gia công cơ khí ; giải quyết và xử lý và tráng phủ sắt kẽm kim loại 2593 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ sắt kẽm kim loại thông dụng 2599 Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu 25991 Sản xuất vật dụng bằng sắt kẽm kim loại cho phòng bếp, Tolet và nhà ăn 25999 Sản xuất loại sản phẩm khác còn lại bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu 26 Sản xuất loại sản phẩm điện tử, máy vi tính và mẫu sản phẩm quang học 261 2610 26100 Sản xuất linh phụ kiện điện tử 262 2620 26200 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 263 2630 26300 Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo 264 2640 26400 Sản xuất loại sản phẩm điện tử gia dụng 265 Sản xuất thiết bị thống kê giám sát, kiểm tra, khuynh hướng và điều khiển và tinh chỉnh ; sản xuất đồng hồ đeo tay 2651 26510 Sản xuất thiết bị thống kê giám sát, kiểm tra, khuynh hướng và tinh chỉnh và điều khiển 2652 26520 Sản xuất đồng hồ đeo tay 266 2660 26600 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp 267 2670 26700 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 268 2680 26800 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 27 Sản xuất thiết bị điện 271 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và tinh chỉnh và điều khiển điện 27101 Sản xuất mô tơ, máy phát 27102 Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và tinh chỉnh và điều khiển điện 272 2720 27200 Sản xuất pin và ắc quy 273 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 2731 27310 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2732 27320 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2733 27330 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện những loại 274 2740 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 275 2750 27500 Sản xuất đồ điện gia dụng 279 2790 27900 Sản xuất thiết bị điện khác 28 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 281 Sản xuất máy thông dụng 2811 28110 Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) 2812 28120 Sản xuất thiết bị sử dụng nguồn năng lượng chiết lưu 2813 28130 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2814 28140 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, những bộ phận tinh chỉnh và điều khiển và truyền hoạt động 2815 28150 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2816 28160 Sản xuất những thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2817 28170 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) 2818 28180 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2819 28190 Sản xuất máy thông dụng khác 282 Sản xuất máy chuyên sử dụng 2821 28210 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2822 28220 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình sắt kẽm kim loại 2823 28230 Sản xuất máy luyện kim 2824 28240 Sản xuất máy khai thác mỏ và thiết kế xây dựng 2825 28250 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2826 28260 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2829 Sản xuất máy chuyên được dùng khác 28291 Sản xuất máy sản xuất vật tư thiết kế xây dựng 28299 Sản xuất máy chuyên được dùng khác chưa được phân vào đâu 29 Sản xuất xe có động cơ 291 2910 29100 Sản xuất xe có động cơ 292 2920 29200 Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc 293 2930 29300 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe 30 Sản xuất phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác 301 Đóng tàu và thuyền 3011 30110 Đóng tàu và cấu kiện nổi 3012 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và vui chơi 302 3020 30200 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe 303 3030 30300 Sản xuất máy bay, tàu ngoài hành tinh và máy móc tương quan 304 3040 30400 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội 309 Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu 3091 30910 Sản xuất mô tô, xe máy 3092 30920 Sản xuất xe đạp điện và xe cho người tàn tật 3099 30990 Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ khác chưa được phân vào đâu 31 310 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 31001 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 31009 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật tư khác 32 Công nghiệp chế biến, sản xuất khác 321 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và những chi tiết cụ thể tương quan 3211 32110 Sản xuất đồ kim hoàn và cụ thể tương quan 3212 32120 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết cụ thể tương quan 322 3220 32200 Sản xuất nhạc cụ 323 3230 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 324 3240 32400 Sản xuất đồ chơi, game show 325 3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục sinh tính năng 32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục sinh tính năng 329 3290 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 33 Sửa chữa, bảo trì và lắp ráp máy móc và thiết bị 331 Sửa chữa và bảo trì máy móc, thiết bị và loại sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn 3311 33110 Sửa chữa những loại sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn 3312 33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3313 33130 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3314 33140 Sửa chữa thiết bị điện 3315 33150 Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) 3319 33190 Sửa chữa thiết bị khác 332 3320 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

D

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

35 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 351 3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 35101 Sản xuất điện 35102 Truyền tải và phân phối điện 352 3520 35200 Sản xuất khí đốt, phân phối nguyên vật liệu khí bằng đường ống 353 3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 35301 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí 35302 Sản xuất nước đá E CUNG CẤP NƯỚC ; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI 36 360 3600 36000 Khai thác, giải quyết và xử lý và phân phối nước 37 Thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải 370 3700 Thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải 37001 Thoát nước 37002 Xử lý nước thải 38 Hoạt động thu gom, giải quyết và xử lý và tiêu huỷ rác thải ; tái chế phế liệu 381 Thu gom rác thải 3811 38110 Thu gom rác thải không ô nhiễm 3812 Thu gom rác thải ô nhiễm 38121 Thu gom rác thải y tế 38129 Thu gom rác thải ô nhiễm khác 382 Xử lý và tiêu huỷ rác thải 3821 38210 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không ô nhiễm 3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải ô nhiễm 38221 Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế 38229 Xử lý và tiêu huỷ rác thải ô nhiễm khác 383 3830 Tái chế phế liệu 38301 Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại 38302 Tái chế phế liệu phi kim loại 39 390 3900 39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động giải trí quản trị chất thải khác

F

XÂY DỰNG

41 410 4100 41000 Xây dựng nhà những loại 42 Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng 421 4210 Xây dựng khu công trình đường tàu và đường đi bộ 42101 Xây dựng khu công trình đường tàu 42102 Xây dựng khu công trình đường đi bộ 422 4220 42200 Xây dựng khu công trình công ích 429 4290 42900 Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng khác 43 Hoạt động thiết kế xây dựng chuyên sử dụng 431 Phá dỡ và sẵn sàng chuẩn bị mặt phẳng 4311 43110 Phá dỡ 4312 43120 Chuẩn bị mặt phẳng 432 Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước và lắp ráp kiến thiết xây dựng khác 4321 43210 Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện 4322 Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 43221 Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước 43222 Lắp đặt mạng lưới hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí 4329 43290 Lắp đặt mạng lưới hệ thống thiết kế xây dựng khác 433 4330 43300 Hoàn thiện khu công trình kiến thiết xây dựng 439 4390 43900 Hoạt động kiến thiết xây dựng chuyên sử dụng khác

G

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

45 Bán, sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 451 Bán xe hơi và xe có động cơ khác 4511 Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác 45111 Bán buôn xe hơi con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống ) 45119 Bán buôn xe có động cơ khác 4512 45120 Bán lẻ xe hơi con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống ) 4513 Đại lý xe hơi và xe có động cơ khác 45131 Đại lý xe hơi con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống ) 45139 Đại lý xe có động cơ khác 452 4520 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế xe hơi và xe có động cơ khác 453 4530 Bán phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác 45301 Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác 45302 Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống ) 45303 Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác 454 Bán, bảo trì và thay thế sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4541 Bán mô tô, xe máy 45411 Bán buôn mô tô, xe máy 45412 Bán lẻ mô tô, xe máy 45413 Đại lý mô tô, xe máy 4542 45420 Bảo dưỡng và thay thế sửa chữa mô tô, xe máy 4543 Bán phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 45431 Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 45432 Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 45433 Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 46 Bán buôn ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) 461 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá 46101 Đại lý 46102 Môi giới 46103 Đấu giá 462 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu ( trừ gỗ, tre, nứa ) và động vật hoang dã sống 46201 Bán buôn thóc, ngô và những loại hạt ngũ cốc khác 46202 Bán buôn hoa và cây 46203 Bán buôn động vật hoang dã sống 46204 Bán buôn thức ăn và nguyên vật liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản 46209 Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu khác ( trừ gỗ, tre, nứa ) 463 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4631 46310 Bán buôn gạo 4632 Bán buôn thực phẩm 46321 Bán buôn thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt 46322 Bán buôn thủy hải sản 46323 Bán buôn rau, quả 46324 Bán buôn cafe 46325 Bán buôn chè 46326 Bán buôn đường, sữa và những loại sản phẩm sữa, bánh kẹo và những mẫu sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 46329 Bán buôn thực phẩm khác 4633 Bán buôn đồ uống 46331 Bán buôn đồ uống có cồn 46332 Bán buôn đồ uống không có cồn 4634 46340 Bán buôn mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 464 Bán buôn vật dụng mái ấm gia đình 4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 46411 Bán buôn vải 46412 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 46413 Bán buôn hàng may mặc 46414 Bán buôn giày dép 4649 Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình 46491 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 46492 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 46493 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 46494 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 46495 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 46496 Bán buôn giường, tủ, bàn và ghế và vật dụng nội thất bên trong tương tự như 46497 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 46498 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 46499 Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu 465 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 4651 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và ứng dụng 4652 46520 Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông 4653 46530 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, thiết kế xây dựng 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật tư điện ( máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi ) 46595

Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 466 Bán buôn chuyên doanh khác 4661 Bán buôn nguyên vật liệu rắn, lỏng, khí và những mẫu sản phẩm tương quan 46611 Bán buôn than đá và nguyên vật liệu rắn khác 46612 Bán buôn dầu thô 46613 Bán buôn xăng dầu và những mẫu sản phẩm tương quan 46614 Bán buôn khí đốt và những loại sản phẩm tương quan 4662 Bán buôn sắt kẽm kim loại và quặng sắt kẽm kim loại 46621 Bán buôn quặng sắt kẽm kim loại 46622 Bán buôn sắt, thép 46623 Bán buôn sắt kẽm kim loại khác 46624 Bán buôn vàng, bạc và sắt kẽm kim loại quý khác 4663 Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 46632 Bán buôn xi-măng 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 46634 Bán buôn kính thiết kế xây dựng 46635 Bán buôn sơn, vécni 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 46637 Bán buôn đồ ngũ kim 46639 Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 46692 Bán buôn hóa chất khác ( trừ loại sử dụng trong nông nghiệp ) 46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 46694 Bán buôn cao su đặc 46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 46697 Bán buôn phế liệu, phế thải sắt kẽm kim loại, phi kim loại 46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 469 4690 46900 Bán buôn tổng hợp 47 Bán lẻ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) 471 Bán lẻ trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp 4711 47110 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp 4719 Bán lẻ khác trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp 47191 Bán lẻ trong nhà hàng siêu thị, TT thương mại 47199 Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp 472 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong những shop chuyên doanh 4721 47210 Bán lẻ lương thực trong những shop chuyên doanh 4722 Bán lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh 47221 Bán lẻ thịt và những loại sản phẩm thịt trong những shop chuyên doanh 47222 Bán lẻ thủy hải sản trong những shop chuyên doanh 47223 Bán lẻ rau, quả trong những shop chuyên doanh 47224 Bán lẻ đường, sữa và những loại sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong những shop chuyên doanh 47229 Bán lẻ thực phẩm khác trong những shop chuyên doanh 4723 47230 Bán lẻ đồ uống trong những shop chuyên doanh 4724 47240 Bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong những shop chuyên doanh 473 4730 47300 Bán lẻ nguyên vật liệu động cơ trong những shop chuyên doanh 474 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong những shop chuyên doanh 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng và thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh 47411 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng trong những shop chuyên doanh 47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh 4742 47420 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong những shop chuyên doanh 475 Bán lẻ thiết bị mái ấm gia đình khác trong những shop chuyên doanh 4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh 47511 Bán lẻ vải trong những shop chuyên doanh 47519 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng trong những shop chuyên doanh 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong những shop chuyên doanh 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong những shop chuyên doanh 47523 Bán lẻ kính thiết kế xây dựng trong những shop chuyên doanh 47524 Bán lẻ xi-măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật tư thiết kế xây dựng khác trong những shop chuyên doanh 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong những shop chuyên doanh 47529 Bán lẻ thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng trong những shop chuyên doanh 4753 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật tư phủ tường và sàn trong những shop chuyên doanh 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tự như, đèn và bộ đèn điện, vật dụng mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh 47591 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong những shop chuyên doanh 47592 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và vật dụng nội thất bên trong tựa như trong những shop chuyên doanh 47593 Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong những shop chuyên doanh 47594 Bán lẻ nhạc cụ trong những shop chuyên doanh 47599 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tự như, đèn và bộ đèn điện, vật dụng mái ấm gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh 476 Bán lẻ hàng văn hóa, vui chơi trong những shop chuyên doanh 4761 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong những shop chuyên doanh 4762 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh ( kể cả băng, đĩa trắng ) trong những shop chuyên doanh 4763 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong những shop chuyên doanh 4764 47640 Bán lẻ game show, đồ chơi trong những shop chuyên doanh 477 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác trong những shop chuyên doanh 4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong những shop chuyên doanh 47711 Bán lẻ hàng may mặc trong những shop chuyên doanh 47712 Bán lẻ giày dép trong những shop chuyên doanh 47713 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong những shop chuyên doanh 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh 47721 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong những shop chuyên doanh 47722 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh 4773 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh 47731 Bán lẻ hoa, hoa lá cây cảnh trong những shop chuyên doanh 47732 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức đẹp trong những shop chuyên doanh 47733 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công bằng tay mỹ nghệ trong những shop chuyên doanh 47734 Bán lẻ tranh, ảnh và những tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật khác ( trừ đồ vật thời cổ xưa ) trong những shop chuyên doanh 47735 Bán lẻ dầu hoả, ga, than nguyên vật liệu dùng cho mái ấm gia đình trong những shop chuyên doanh 47736 Bán lẻ đồng hồ đeo tay, kính mắt trong những shop chuyên doanh 47737 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật tư ảnh trong những shop chuyên doanh 47738 Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng trong những shop chuyên doanh 47739 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh 4774 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh 47741 Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh 47749 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh 478 Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ 4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 47811 Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ 47812 Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ 47813 Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ 47814 Bán lẻ loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 47821 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ 47822 Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ 47823 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ 4789 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 47891 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ 47892 Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ 47893 Bán lẻ hoa tươi, hoa lá cây cảnh lưu động hoặc tại chợ 47899 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ 479 Bán lẻ hình thức khác ( trừ kinh doanh nhỏ tại shop, lưu động hoặc tại chợ ) 4791 47910 Bán lẻ theo nhu yếu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4799 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

H

VẬN TẢI KHO BÃI

49 Vận tải đường tàu, đường đi bộ và vận tải đường bộ đường ống 491 Vận tải đường tàu 4911 49110 Vận tải hành khách đường tàu 4912 49120 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường sắt 492 4920 49200 Vận tải bằng xe buýt 493 Vận tải đường đi bộ khác 4931 Vận tải hành khách đường đi bộ trong nội thành của thành phố, ngoài thành phố ( trừ vận tải đường bộ bằng xe buýt ) 49311 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm 49312 Vận tải hành khách bằng taxi 49313 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy 49319 Vận tải hành khách bằng xe đạp điện, xe xích lô và xe thô sơ khác 4932 Vận tải hành khách đường đi bộ khác 49321 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 49329 Vận tải hành khách đường đi bộ khác chưa được phân vào đâu 4933 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường đi bộ 49331 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi chuyên sử dụng 49332 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi loại khác ( trừ xe hơi chuyên sử dụng ) 49333 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông 49334 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe thô sơ 49339 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng phương tiện đi lại đường đi bộ khác 494 4940 49400 Vận tải đường ống 50 Vận tải đường thủy 501 Vận tải ven biển và viễn dương 5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 50111 Vận tải hành khách ven biển 50112 Vận tải hành khách viễn dương 5012 Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển và viễn dương 50121 Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển 50122 Vận tải sản phẩm & hàng hóa viễn dương 502 Vận tải đường thuỷ trong nước 5021 Vận tải hành khách đường thuỷ trong nước 50211 Vận tải hành khách đường thuỷ trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới 50212 Vận tải hành khách đường thuỷ trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ 5022 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thuỷ trong nước 50221 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thuỷ trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới 50222 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thuỷ trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ 51 Vận tải hàng không 511 5110 51100 Vận tải hành khách hàng không 512 5120 51200 Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không 52 Kho bãi và những hoạt động giải trí tương hỗ cho vận tải đường bộ 521 5210 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa 52101 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ngoại quan 52102 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ướp lạnh ( trừ kho ngoại quan ) 52109 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho khác 522 Hoạt động dịch vụ tương hỗ cho vận tải đường bộ 5221 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu và đường đi bộ 52211 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu 52219 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ 5222 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường thủy 52221 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ ven biển và viễn dương 52222 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường thuỷ trong nước 5223 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ hàng không 52231 Thương Mại Dịch Vụ quản lý và điều hành bay 52239 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp khác cho vận tải đường bộ hàng không 5224 Bốc xếp hàng hóa 52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường tàu 52242 Bốc xếp hàng hóa đường đi bộ 52243 Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển 52244 Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng sông 52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không 5229 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ 52291 Thương Mại Dịch Vụ đại lý tàu biển 52292 Dịch Vụ Thương Mại đại lý vận tải đường bộ đường thủy 52299 Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu 53 Bưu chính và chuyển phát 531 5310 53100 Bưu chính 532 5320 53200 Chuyển phát I DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 55 Dịch Vụ Thương Mại lưu trú 551 5510 Thương Mại Dịch Vụ lưu trú ngắn ngày 55101 Khách sạn 55102 Biệt thự hoặc nhà ở kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày 55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày 55104 Nhà trọ, phòng trọ và những cơ sở lưu trú tương tự như 559 5590 Cơ sở lưu trú khác 55901 Ký túc xá học viên, sinh viên 55902 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm 55909 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu 56 Thương Mại Dịch Vụ siêu thị nhà hàng 561 5610 Nhà hàng và những dịch vụ nhà hàng ship hàng lưu động 56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng siêu thị nhà hàng 56109 Thương Mại Dịch Vụ siêu thị nhà hàng ship hàng lưu động khác 562 Cung cấp dịch vụ siêu thị nhà hàng theo hợp đồng không liên tục và dịch vụ ẩm thực ăn uống khác 5621 56210 Cung cấp dịch vụ ẩm thực ăn uống theo hợp đồng không liên tục với người mua ( ship hàng tiệc, hội họp, đám cưới … ) 5629 56290 Dịch Vụ Thương Mại nhà hàng siêu thị khác 563 5630 Dịch Vụ Thương Mại Giao hàng đồ uống 56301 Quán rượu, bia, quầy bar 56309 Thương Mại Dịch Vụ ship hàng đồ uống khác

J

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

58 Hoạt động xuất bản 581 Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và những hoạt động giải trí xuất bản khác 5811 58110 Xuất bản sách 5812 58120 Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ 5813 58130 Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ 5819 58190 Hoạt động xuất bản khác 582 5820 58200 Xuất bản ứng dụng 59 Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc 591 Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 59111 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh 59112 Hoạt động sản xuất phim video 59113 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình 5912 59120 Hoạt động hậu kỳ 5913 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5914 Hoạt động chiếu phim 59141 Hoạt động chiếu phim cố định và thắt chặt 59142 Hoạt động chiếu phim lưu động 592 5920 59200 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 60 Hoạt động phát thanh, truyền hình 601 6010 60100 Hoạt động phát thanh 602 Hoạt động truyền hình và cung ứng chương trình thuê bao 6021 60210 Hoạt động truyền hình 6022 60220 Chương trình cáp, vệ tinh và những chương trình thuê bao khác 61 Viễn thông 611 6110 61100 Hoạt động viễn thông có dây 612 6120 61200 Hoạt động viễn thông không dây 613 6130 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh 619 6190 Hoạt động viễn thông khác 61901 Hoạt động của những điểm truy vấn internet 61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu 62 620 Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và những hoạt động giải trí khác tương quan đến máy vi tính 6201 62010 Lập trình máy vi tính 6202 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính 6209 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác tương quan đến máy vi tính 63 Hoạt động dịch vụ thông tin 631 Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan ; cổng thông tin 6311 63110 Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan 6312 63120 Cổng thông tin 632 Dịch Vụ Thương Mại thông tin khác 6321 63210 Hoạt động thông tấn 6329 63290 Thương Mại Dịch Vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

K

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

64 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) 641 Hoạt động trung gian tiền tệ 6411 64110 Hoạt động ngân hàng nhà nước TW 6419 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác 642 6420 64200 Hoạt động công ty nắm giữ gia tài 643 6430 64300 Hoạt động quỹ tín thác, những quỹ và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác 649 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) 6491 64910 Hoạt động cho thuê kinh tế tài chính 6492 64920 Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác 6499 64990 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác chưa được phân vào đâu ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) 65 Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ( trừ bảo vệ xã hội bắt buộc ) 651 Bảo hiểm 6511 65110 Bảo hiểm nhân thọ 6512 Bảo hiểm phi nhân thọ 65121 Bảo hiểm y tế 65129 Bảo hiểm phi nhân thọ khác 652 6520 65200 Tái bảo hiểm 653 6530 65300 Bảo hiểm xã hội 66 Hoạt động kinh tế tài chính khác 661 Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) 6611 66110 Quản lý thị trường kinh tế tài chính 6612 66120 Môi giới hợp đồng hàng hoá và sàn chứng khoán 6619 66190 Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính chưa được phân vào đâu 662 Hoạt động tương hỗ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội 6621 66210 Đánh giá rủi ro đáng tiếc và thiệt hại 6622 66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 6629 66290 Hoạt động tương hỗ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội 663 6630 66300 Hoạt động quản trị quỹ

L

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

68 Hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản 681 6810 68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 682 6820 68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

M

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

69 Hoạt động pháp lý, kế toán và truy thuế kiểm toán 691 6910 Hoạt động pháp lý 69101 Hoạt động đại diện thay mặt, tư vấn pháp lý 69102 Hoạt động công chứng và xác nhận 69109 Hoạt động pháp lý khác 692 6920 69200 Hoạt động tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán và tư vấn về thuế 70 Hoạt động của trụ sở văn phòng ; hoạt động giải trí tư vấn quản trị 701 7010 70100 Hoạt động của trụ sở văn phòng 702 7020 70200 Hoạt động tư vấn quản trị 71 Hoạt động kiến trúc ; kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật 711 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan 71101 Hoạt động kiến trúc 71102 Hoạt động đo đạc map 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có tương quan khác 712 7120 71200 Kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật 72 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng 721 7210 72100 Nghiên cứu và tăng trưởng thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 722 7220 72200 Nghiên cứu và tăng trưởng thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 73 Quảng cáo và điều tra và nghiên cứu thị trường 731 7310 73100 Quảng cáo 732 7320 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 74 Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác 741 7410 74100 Hoạt động phong cách thiết kế chuyên được dùng 742 7420 74200 Hoạt động nhiếp ảnh 749 7490 Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu 74901 Hoạt động khí tượng thuỷ văn 74909 Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác còn lại chưa được phân vào đâu 75 750 7500 75000 Hoạt động thú y

N

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

77 Cho thuê máy móc, thiết bị ( không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) ; cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ; cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính 771 7710 Cho thuê xe có động cơ 77101 Cho thuê ôtô 77109 Cho thuê xe có động cơ khác 772 Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình 7721 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, đi dạo vui chơi 7722 77220 Cho thuê băng, đĩa video 7729 77290 Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác 773 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị kiến thiết xây dựng 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng ( kể cả máy vi tính ) 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 774 7740 77400 Cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính 78 Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm 781 7810 78100 Hoạt động của những TT, đại lý tư vấn, ra mắt và môi giới lao động, việc làm 782 7820 78200 Cung ứng lao động trong thời điểm tạm thời 783 7830 Cung ứng và quản trị nguồn lao động 78301 Cung ứng và quản trị nguồn lao động trong nước 78302 Cung ứng và quản trị nguồn lao động đi thao tác ở quốc tế 79 Hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh thương mại tua du lịch và những dịch vụ tương hỗ, tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch 791 Hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh thương mại tua du lịch 7911 79110 Đại lý du lịch 7912 79120 Điều hành tua du lịch 792 7920 79200 Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch 80 Hoạt động tìm hiểu bảo vệ bảo đảm an toàn 801 8010 80100 Hoạt động bảo vệ cá thể 802 8020 80200 Thương Mại Dịch Vụ mạng lưới hệ thống bảo vệ bảo đảm an toàn 803 8030 80300 Thương Mại Dịch Vụ tìm hiểu 81 Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, khu công trình và cảnh sắc 811 8110 81100 Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ tổng hợp 812 Thương Mại Dịch Vụ vệ sinh 8121 81210 Vệ sinh chung nhà cửa 8129 81290 Vệ sinh nhà cửa và những khu công trình khác 813 8130 81300 Dịch Vụ Thương Mại chăm nom và duy trì cảnh sắc 82 Hoạt động hành chính, tương hỗ văn phòng và những hoạt động giải trí tương hỗ kinh doanh thương mại khác 821 Hoạt động hành chính và tương hỗ văn phòng 8211 82110 Dịch Vụ Thương Mại hành chính văn phòng tổng hợp 8219 Photo, chuẩn bị sẵn sàng tài liệu và những hoạt động giải trí tương hỗ văn phòng đặc biệt quan trọng khác 82191 Photo, sẵn sàng chuẩn bị tài liệu 82199 Hoạt động tương hỗ văn phòng đặc biệt quan trọng khác 822 8220 82200 Hoạt động dịch vụ tương quan đến những cuộc gọi 823 8230 82300 Tổ chức ra mắt và triển khai thương mại 829 Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác chưa được phân vào đâu 8291 82910 Hoạt động dịch vụ tương hỗ giao dịch thanh toán, tín dụng thanh toán 8292 82920 Dịch Vụ Thương Mại đóng gói 8299 82990 Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác còn lại chưa được phân vào đâu O HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG ; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC 84 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị nhà nước, bảo mật an ninh quốc phòng và bảo vệ xã hội bắt buộc 841 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị nhà nước và quản trị chủ trương kinh tế, xã hội 8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, hoạt động giải trí quản trị nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 84111 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội 84112 Hoạt động quản trị nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 8412 84120 Hoạt động quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá và những dịch vụ xã hội khác ( trừ bảo vệ xã hội bắt buộc ) 8413 84130 Hoạt động quản trị nhà nước trong những nghành kinh tế chuyên ngành 842 Hoạt động Giao hàng chung cho toàn quốc gia 8421 84210 Hoạt động ngoại giao 8422 84220 Hoạt động quốc phòng 8423 84230 Hoạt động bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội 843 8430 84300 Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc

P.

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

85 Giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy 851 8510 85100 Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi 852 8520 85200 Giáo dục đào tạo tiểu học 853 Giáo dục đào tạo trung học 8531 Giáo dục đào tạo trung học cơ sở và trung học phổ thông 85311 Giáo dục đào tạo trung học cơ sở 85312 Giáo dục đào tạo trung học phổ thông 8532 Giáo dục đào tạo nghề nghiệp 85321 Giáo dục đào tạo tầm trung chuyên nghiệp 85322 Dạy nghề 854 Đào tạo cao đẳng, ĐH và sau đại học 8541 85410 Đào tạo cao đẳng 8542 85420 Đào tạo ĐH và sau đại học 855 Giáo dục đào tạo khác 8551 85510 Giáo dục đào tạo thể thao và vui chơi 8552 85520 Giáo dục đào tạo văn hoá nghệ thuật và thẩm mỹ 8559 85590 Giáo dục đào tạo khác chưa được phân vào đâu 856 8560 85600 Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ giáo dục

Q.

Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

86 Hoạt động y tế 861 8610 Hoạt động của những bệnh viện, trạm xá 86101 Hoạt động của những bệnh viện 86102 Hoạt động của những trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ / ngành 862 8620 Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa 86201 Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa 86202 Hoạt động của những phòng khám nha khoa 869 Hoạt động y tế khác 8691 86910 Hoạt động y tế dự trữ 8692 86920 Hoạt động của mạng lưới hệ thống cơ sở chỉnh hình, hồi sinh tính năng 8699 86990 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 87 Hoạt động chăm nom, điều dưỡng tập trung chuyên sâu 871 8710 Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 87101 Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh 87109 Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng những đối tượng người dùng khác 872 8720 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người bị thiểu năng, tinh thần và người nghiện 87201 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người bị thiểu năng, tinh thần 87202 Hoạt động chăm nom sức khoẻ, cai nghiện phục sinh người nghiện 873 8730 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có năng lực tự chăm nom 87301 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người có công ( trừ thương bệnh binh ) 87302 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người già 87303 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người tàn tật 879 8790 Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác 87901 Hoạt động chữa bệnh, phục sinh nhân phẩm cho đối tượng người tiêu dùng mại dâm 87909 Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác chưa được phân vào đâu 88 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu 881 8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật 88101 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người có công ( trừ thương bệnh binh ) 88102 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với thương bệnh binh 88103 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người già và người tàn tật 889 8890 88900 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu khác R NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ 90 900 9000 90000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và thẩm mỹ và vui chơi 91 Hoạt động của thư viện, tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng và những hoạt động giải trí văn hoá khác 910 Hoạt động của thư viện, tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng và những hoạt động giải trí văn hoá khác 9101 91010 Hoạt động thư viện và tàng trữ 9102 91020 Hoạt động bảo tồn, kho lưu trữ bảo tàng 9103 91030 Hoạt động của những vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên 92 920 9200 Hoạt động xổ số kiến thiết, cá cược và đánh bạc 92001 Hoạt động xổ số kiến thiết 92002 Hoạt động cá cược và đánh bạc 93 Hoạt động thể thao, đi dạo và vui chơi 931 Hoạt động thể thao 9311 93110 Hoạt động của những cơ sở thể thao 9312 93120 Hoạt động của những câu lạc bộ thể thao 9319 93190 Hoạt động thể thao khác 932 Hoạt động đi dạo vui chơi khác 9321 93210 Hoạt động của những khu vui chơi giải trí công viên đi dạo và khu vui chơi giải trí công viên theo chủ đề 9329 93290 Hoạt động đi dạo vui chơi khác chưa được phân vào đâu

S

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

94 Hoạt động của những hiệp hội, tổ chức triển khai khác 941 Hoạt động của những hiệp hội kinh doanh thương mại, nghiệp chủ và nghề nghiệp 9411 94110 Hoạt động của những hiệp hội kinh doanh thương mại và nghiệp chủ 9412 94120 Hoạt động của những hội nghề nghiệp 942 9420 94200 Hoạt động của công đoàn 949 Hoạt động của những tổ chức triển khai khác 9491 94910 Hoạt động của những tổ chức triển khai tôn giáo 9499 94990 Hoạt động của những tổ chức triển khai khác chưa được phân vào đâu 95 Sửa chữa máy vi tính, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình 951 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc 9511 95110 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9512 95120 Sửa chữa thiết bị liên lạc 952 Sửa chữa vật dụng cá thể và mái ấm gia đình 9521 95210 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9522 95220 Sửa chữa thiết bị, vật dụng mái ấm gia đình 9523 95230 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9524 95240 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tự như 9529 95290 Sửa chữa vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác 96 Hoạt động dịch vụ Giao hàng cá thể khác 961 9610 96100 Thương Mại Dịch Vụ tắm hơi, massage và những dịch vụ tăng cường sức khoẻ tựa như ( trừ hoạt động giải trí thể thao ) 962 9620 96200 Giặt là, làm sạch những loại sản phẩm dệt và lông thú 963 Hoạt động dịch vụ Giao hàng cá thể khác chưa được phân vào đâu 9631 96310 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9632 96320 Hoạt động dịch vụ ship hàng tang lễ 9633 96330 Hoạt động dịch vụ ship hàng hôn lễ 9639 96390 Hoạt động dịch vụ Giao hàng cá thể khác còn lại chưa được phân vào đâu

T

HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

97 970 9700 97000 Hoạt động làm thuê việc làm mái ấm gia đình trong những hộ mái ấm gia đình 98 Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình 981 9810 98100 Hoạt động sản xuất những sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình 982 9820 98200 Hoạt động sản xuất những loại sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình

U

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ

99 990 9900 99000 Hoạt động của những tổ chức triển khai và cơ quan quốc tế 21 88

242

437 642 >> Dịch vụ kế toán trọn gói –[ HOT ] Chỉ từ 500.000 đồng / tháng

Tin liên quan

Học ngành Marketing ra trường làm gì? – JobsGO Blog

khoikte

Học kế toán ra làm gì và làm việc ở đâu là tốt nhất cho người học?

khoikte

Tài chính- Ngân hàng gồm những chuyên ngành nào? Nên chọn chuyên ngành nào để học?

khoikte

Luật sư là gì? Điều kiện và quy trình để trở thành một Luật sư?

khoikte

Quy định về mã loại, khoản trong ngân sách nhà nước

khoikte

Tài liệu tiếng anh chuyên ngành tài chính từ A – Z

khoikte

Leave a Comment