Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Mã ngành 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá

Điều 10. Tiêu chuẩn đấu giá viên
Đấu giá viên phải có đủ những tiêu chuẩn sau đây :
1. Công dân Nước Ta thường trú tại Nước Ta, tuân thủ Hiến pháp và pháp lý, có phẩm chất đạo đức tốt ;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

3. Tốt nghiệp khóa giảng dạy nghề đấu giá lao lý tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo và giảng dạy nghề đấu giá lao lý tại Điều 12 của Luật này ;
4. Đạt nhu yếu kiểm tra hiệu quả tập sự hành nghề đấu giá .
Điều 11. Đào tạo nghề đấu giá
1. Người đủ tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Luật này, có thời hạn thao tác trong nghành nghề dịch vụ được giảng dạy từ 03 năm trở lên được tham gia khóa huấn luyện và đào tạo nghề đấu giá .
2. Thời gian khóa đào tạo và giảng dạy nghề đấu giá là 06 tháng. Người triển khai xong khóa đào tạo và giảng dạy nghề đấu giá được cơ sở huấn luyện và đào tạo nghề đấu giá cấp giấy ghi nhận tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy nghề đấu giá .
Điều 22. Trung tâm dịch vụ đấu giá gia tài

1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

2. Trung tâm dịch vụ đấu giá gia tài là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và thông tin tài khoản riêng. Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá gia tài là đấu giá viên .
Điều 23. Doanh nghiệp đấu giá gia tài
1. Doanh nghiệp đấu giá gia tài được xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .
2. Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, tên của công ty đấu giá hợp danh do những thành viên thỏa thuận hợp tác lựa chọn và theo pháp luật của Luật doanh nghiệp nhưng phải gồm có cụm từ “ doanh nghiệp đấu giá tư nhân ” hoặc “ công ty đấu giá hợp danh ” .
3. Điều kiện ĐK hoạt động giải trí của doanh nghiệp đấu giá gia tài :
a ) Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp ; Công ty đấu giá hợp danh có tối thiểu một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên ;

 

b ) Có trụ sở, cơ sở vật chất, những trang thiết bị thiết yếu bảo vệ cho hoạt động giải trí đấu giá gia tài .
4. Những nội dung tương quan đến xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí và chấm hết hoạt động giải trí của doanh nghiệp đấu giá gia tài không pháp luật tại Luật này thì thực thi theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp .
( Luật đấu giá gia tài năm nay )

Tin liên quan

Lương của ngành thương mại điện tử và cơ hội việc làm năm 2022

khoikte

Quản trị kinh doanh là gì? Học những gì?

khoikte

Marketing là gì? Marketer cần kỹ năng gì trong thời đại kỹ thuật số

khoikte

NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN – Tin tức TOP Sinh Viên

khoikte

Giảng viên ĐH: Đủ điểm vào Kinh tế, Ngoại thương đừng học ngành ‘Quản trị kinh doanh’, thiếu kinh nghiệm sống và làm việc sẽ chẳng thu được gì sau 4 năm học tập!

khoikte

Đề-án – Đề án ngành thương mại điện tử – MỤC LỤC PHẦN MỞ – StuDocu

khoikte

Leave a Comment