Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông

 • Bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông

  Thông tin liên lạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân từ trước tới nay. Trước đây hình thức liên lạc chủ yếu là bằng cách gửi thư giấy cho nhau. Nhưng từ khi có hệ thống vô tuyến điện thì phương thức liên lạc cũng đã thay đổi với các loại điện thoại có dây, điện thoại không dây. Đến vài thập kỷ gần đây lại tiếp tục là sự phát triển của mạng internet thì phương thức liên lạc lại phát triển thêm một bậc. Và đến thời điểm hiện nay, hầu như bất ký ai cũng phải sở hữu ít nhất một cái smarphone hay máy tính, laptop để có thể liên lạc với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thông qua mạng điện thoại, mạng internet có dây hoặc không dây. Với nhu cầu thị trường to lớn như vậy cho nên các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực cũng xuất hiện rất nhiều. Và để có quyền hoạt động các ngành nghề trong lĩnh vực viễn thông này trước tiên các doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh ngành nghề khi mới thành lập hoặc nếu đã thành lập công ty rồi thì chỉ cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông là được.

  Để triển khai bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại hoạt động giải trí viễn thông thứ nhất phải biết mã ngành nghề và cụ thể từng ngành nghề trong nhóm ngành viễn thông, như vậy hồ sơ sẵn sàng chuẩn bị mới đúng chuẩn .
  Sau đây công ty Nam Việt Luật xin trình diễn về mã ngành và chi tiết cụ thể từng ngành, hồ sơ, thủ tục để quý khách hiểu rõ hơn về triển khai bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại hoạt động giải trí viễn thông .

  bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông

  Mã ngành, chi tiết ngành để đăng ký trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông

  Mã ngành nghề và thông tin chi tiết ngành nghề hoạt động viễn thông được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh chi tiết ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  6110: Hoạt động viễn thông có dây

  Nhóm này cũng gồm :
  – Hoạt động mua quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác và điều hành quản lý mạng lưới hệ thống đó để cung ứng dịch vụ viễn thông cho những tổ chức triển khai, cá thể và doanh nghiệp ;
  – Hoạt động phân phối dịch vụ truy vấn internet bằng mạng viễn thông có dây .

  Loại trừ: Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (không thực hiện cung cấp dịch vụ) được phân vào nhóm 61909 (Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu).

  61101: Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây

  Nhóm này gồm :
  – Hoạt động quản lý và vận hành, duy trì hoặc phân phối việc tiếp cận những phương tiện đi lại truyền giọng nói, tài liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông có dây. Hệ thống truyền dẫn thực thi những hoạt động giải trí trên hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ tiên tiến đơn hoặc tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến ;
  – Điều hành, duy trì thiết bị chuyển mạch và truyền dẫn để cung ứng liên lạc giữa điểm này với điểm khác theo đường dây dẫn mặt đất, vi ba hoặc tích hợp giữa dây dẫn mặt đất và liên kết vệ tinh ;
  – Điều hành mạng lưới hệ thống phát bằng cáp ( ví dụ phát tài liệu và tín hiệu truyền hình ) ;
  – Cung cấp liên lạc điện báo và vô thanh khác bằng thiết bị thuộc chiếm hữu của họ .
  – Hoạt động cung ứng dịch vụ truy vấn internet bằng mạng viễn thông có dây .

  Loại trừ:

  – Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng phân phối ( không triển khai phân phối dịch vụ ) được phân vào nhóm 61909 ( Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu )

  61102: Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác

  Nhóm này gồm :
  – Hoạt động mua quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác và quản lý và điều hành mạng lưới hệ thống đó để phân phối dịch vụ viễn thông cho người sử dụng .

  6120: Hoạt động viễn thông không dây

  61201: Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây

  Nhóm này gồm :
  – Hoạt động quản lý và vận hành, duy trì hoặc cung ứng việc tiếp cận những phương tiện đi lại truyền giọng nói, tài liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông không dây. Hệ thống truyền dẫn phân phối truyền dẫn đa hướng theo sóng truyền phát trên không trung, hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ tiên tiến đơn hoặc phối hợp nhiều công nghệ tiên tiến. Hoạt động duy trì và điều hành quản lý gửi tin nhắn di động và mạng viễn thông không dây khác .
  – Hoạt động phân phối dịch vụ truy vấn internet bằng mạng viễn thông không dây

  Loại trừ: Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ) được phân vào nhóm 61909 (Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu).

  61202: Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác

  Nhóm này gồm : Hoạt động mua quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác và điều hành quản lý mạng lưới hệ thống đó để phân phối dịch vụ viễn thông không dây ( trừ vệ tinh ) cho người sử dụng .

  6130 – 61300: Hoạt động viễn thông vệ tinh

  Nhóm này gồm : Hoạt động quản lý và vận hành, duy trì hoặc phân phối việc tiếp cận những phương tiện đi lại truyền giọng nói, tài liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông vệ tinh .
  Nhóm này cũng gồm :

  – Hoạt động truyền phát âm thanh, hình ảnh hoặc các chương trình gốc nhận từ mạng cáp, đài truyền hình hoặc hệ thống đài phát thanh trong nước tới các hộ gia đình qua hệ thống vệ tinh. Các đơn vị được phân loại ở đây nhìn chung không tạo ra nội dung chương trình;

  – Hoạt động phân phối dịch vụ truy vấn internet bằng mạng viễn thông vệ tinh .

  Loại trừ: Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ) được phân vào nhóm 61909 (Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu).

  6190: Hoạt động viễn thông khác

  Nhóm này gồm :
  – Cung cấp những ứng dụng viễn thông chuyên được dùng như theo dõi hoạt động giải trí vệ tinh, đo xa và những trạm rada ;
  – Điều hành những trạm đầu cuối vệ tinh và những trạm phối hợp nối với một hoặc nhiều mạng lưới hệ thống thông tin mặt đất và năng lực truyền / nhận viễn thông từ mạng lưới hệ thống vệ tinh ;
  – Cung cấp truy vấn Internet trải qua những mạng liên kết giữa người mua và ISP nhưng không do ISP chiếm hữu và quản lý và vận hành, như truy vấn Internet quay số ( dial-up ) ;
  – Cung cấp dịch vụ viễn thông qua những liên kết viễn thông hiện có như VOIP ( điện thoại cảm ứng Internet ) ;
  – Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng phân phối ( mà không thực thi phân phối dịch vụ ) .

  Loại trừ: Cung cấp dịch vụ truy cập internet của người điều hành hạ tầng viễn thông được phân vào nhóm 6110 (Hoạt động viễn thông có dây), 6120 (Hoạt động viễn thông không dây) và 61300 (Hoạt động viễn thông vệ tinh).

  61901: Hoạt động của các điểm truy cập internet

  Nhóm này gồm : Hoạt động của những đại lý internet cung ứng dịch vụ truy vấn internet cho người mua .

  Loại trừ: Hoạt động của các quán cà phê internet trong đó hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet cho khách hàng chỉ có tính chất phụ thêm, được phân vào nhóm 56309 (Dịch vụ phục vụ đồ uống khác).

  61909: Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

  Nhóm này gồm :
  – Cung cấp những ứng dụng viễn thông chuyên được dùng như theo dõi hoạt động giải trí vệ tinh, đo xa và những trạm rada ;
  – Điều hành những trạm đầu cuối vệ tinh và những trạm phối hợp nối với một hoặc nhiều mạng lưới hệ thống thông tin mặt đất và năng lực truyền / nhận viễn thông từ mạng lưới hệ thống vệ tinh ;
  – Cung cấp dịch vụ viễn thông qua những liên kết viễn thông hiện có như VOIP ( điện thoại cảm ứng internet ) ;
  – Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng phân phối ( mà không triển khai cung ứng dịch vụ ) .

  Loại trừ:

  – Cung cấp dịch vụ truy vấn internet của người điều hành hạ tầng viễn thông được phân vào nhóm 6110 ( Hoạt động viễn thông có dây ), nhóm 6120 ( Hoạt động viễn thông không dây ), nhóm 61300 ( Hoạt động viễn thông vệ tinh ) ;
  – Hoạt động của những điểm truy vấn internet được phân vào nhóm 61901 ( Hoạt động của những điểm truy vấn internet ) .

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông

  Thông tin về mã ngành nghề, tên ngành nghề cần phải được ghi chính xác trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề. Thành phần hồ sơ gồm các văn bản sau đây:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông.
  2. Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông ( công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).
  3. Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông.
  4. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Trình tự nộp và nhận kết quả hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động viễn thông

  Bước 1 : Nộp hồ sơ như đã sẵn sàng chuẩn bị ở trên ở Phòng ĐK kinh doanh thương mại của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở .
  Bước 2 : Nhận phiếu hẹn trả hiệu quả nếu hồ sơ nộp đúng lao lý .
  Bước 3 : Nhận hiệu quả theo ngày trả trên phiếu hẹn. Nếu hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận nội dung ĐK doanh nghiệp. Ngược lại sẽ có văn bản vấn đáp nguyên do hồ sơ không hợp lệ .
  Bước 4 : Đăng bố cáo về thông tin đổi khác của doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày. Hiện nay sau khi ĐK kinh doanh thương mại thành công xuất sắc ở Sở Kế hoạch và Đầu tư thì thông tin đổi khác của doanh nghiệp sẽ được công bố trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp .

  tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

  Quý khách hàng nếu không những muốn triển khai bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại hoạt động giải trí viễn thông mà còn bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại khác hoàn toàn có thể liên hệ để chúng tôi tư vấn cho những bạn .
  Chúng tôi sẽ cung ứng dịch biến hóa ĐK kinh doanh thương mại trọn gói giá rẻ cho người sử dụng. Đến với công ty chúng tôi quý khách sẽ được tư vấn, soạn hồ sơ không tính tiền, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp người mua ký hồ sơ và đại diện thay mặt người mua nộp hồ sơ, nhận hiệu quả và sau cuối sẽ giao trả hiệu quả tới tận nơi người mua .

  Công ty Nam Việt Luật chúng tôi không những cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mà còn có các dịch thay đổi đăng ký kinh doanh khác như thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên hoặc cổ đông công ty, tăng vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu ti lệ góp vốn…

 • Tin liên quan

  Điểm quản trị kinh doanh đại học cần thơ năm 2022 – Khối ngành Kinh tế

  khoikte

  Học giao thông vận tải ra làm gì? Tổng hợp thông tin bổ ích

  khoikte

  Thực trạng nghề kế toán hiện nay

  khoikte

  Giải đáp thắc mắc: Học Digital Marketing ra làm gì?

  khoikte

  Học phí ngành Quản Trị Kinh Doanh các trường đại học TOP đầu Hà Nội – Khối ngành Kinh tế

  khoikte

  Luật sư là gì? Điều kiện và quy trình để trở thành một Luật sư?

  khoikte

  Leave a Comment