Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Điều kiện về doanh nghiệp xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Doanh nghiệp được xây dựng theo pháp lý Nước Ta có tính năng, trách nhiệm hoặc ngành nghề ĐK kinh doanh thương mại tương thích với dịch vụ và nội dung thông tin cung ứng đã được đăng tải trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp
Sau khi được Cấp giấy chứng nhân ĐK doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp ( Vì đây là ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ), doanh nghiệp phải triển khai thủ tục xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thì doanh nghiệp mới hoàn toàn có thể hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trang thông tin điện tử tổng hợp một cách hợp pháp .

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp.

Doanh nghiệp triển khai thủ tục xin cấp Giấy phép thiêt lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ( hoặc tài liệu ĐK ngành nghề trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp phải có mã ngành nghề sau :

 • Mã ngành 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Mã ngành 6312: Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí): Thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có mã ngành 6311 và mã ngành 6312 thì doanh nghiệp phải bổ trợ mã ngành nghề để đủ điều kiện kèm theo xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp .

Đối với tổ chức phải có có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

 • Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;
 • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.
 • Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.
 • Đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/ NĐ –CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/ 2013/NĐ – CP ngày 15/03/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP).

Điều kiện về đăng ký tên miền trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
 • Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.”

Điều kiện về kỹ thuật:

Điều kiện về kỹ thuật

 • Trang thông tin điện tử tổng hợp phải Lưu trữ tối thiểu 90 ngàyđối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 nămđối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
 • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang trang thông tin điện tử tổng hợp do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.

Điều kiện về biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;
 • Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;
 • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị đinh 72/ 2013/ NĐ – CP Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email)

Được những tổ chức triển khai hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ báo chí truyền thông chấp thuận đồng ý được cho phép trích dẫn nguồn tin : Các tổ chức triển khai hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ báo chí truyền thông là những đơn vị chức năng như tòa soạn báo, tạp chí. Việc chấp thuận đồng ý được cho phép trích dẫn nguồn tin phải được trải qua bằng văn bản .

Tin liên quan

Kế Toán Kiểm Toán Tiếng Anh Là Gì ? English For Accountants

khoikte

Tương lai ngành kiểm toán trước những tác động của công nghệ – Joboko

khoikte

Ngành Tài Chính Ngân Hàng Thi Khối Nào? Điểm Chuẩn Và Các Trường Đại Học

khoikte

Thương mại điện tử Việt Nam: Tiềm năng và thách thức

khoikte

Ngành kiểm toán nên học trường nào ở Hà Nội?

khoikte

Sự khác biệt giữa Quan hệ công chúng (PR) và Marketing

khoikte

Leave a Comment