Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Bổ sung mã ngành xuất nhập khẩu 【Chi tiết mã ngành 8299】

 • Thủ tục bổ sung mã ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu

  Mã ngành xuất nhập khẩu được rất nhiều doanh nghiệp tìm kiếm để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu. Trong kinh doanh, ngành nghề xuất nhập khẩu là một trong các lĩnh vực hàng đầu về kinh doanh đang được sự ưu tiên và quan tâm của nhà nước. Để hoạt động kinh doanh về xuất nhập khẩu thì công ty cần đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu vào trong nội dung của đăng ký kinh doanh. Vậy thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu như thế nào? Mã ngành nghề xuất nhập khẩu cụ thể ra sao? Chi tiết mã ngành 8299 là gì? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp một cách chi tiết.

  Điều kiện kinh doanh mã ngành xuất nhập khẩu

  Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu hãy đăng ký bổ sung mã ngành 8299 khi đáp ứng 3 điều kiện sau:

  • Một là, thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo luật định, đảm bảo có đủ ngành nghề kinh doanh phù hợp với hàng hóa dự định xuất nhập khẩu. Ví dụ: Để nhập khẩu rượu doanh nghiệp cần đảm bảo có ngành nghề bán buôn, bán lẻ rượu.
  • Hai là, thực hiện đủ việc công bố chất lượng hàng hóa (nếu có) đối với các loại hàng hóa mà pháp luật quy định phải công ty, sau đó mới được thực hiện việc nhập hàng, xuất hàng.
  • Ba là, thực hiện đúng quy trình về thủ tục hải quan và nộp thuế xuất nhập khẩu.

  Hướng dẫn tra cứu chi tiết mã ngành xuất nhập khẩu (Mã ngành 8299)

  Mã ngành nghề xuất nhập khẩu trong kinh doanh được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, mã ngành xuất nhập khẩu cần đăng ký kinh doanh là:

  Chi tiết mã ngành 8299 gồm:

  • Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh.
  • Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc Xuất, nhập khẩu về hàng hóa.

  Chi tiết mã ngành 5229 gồm:

  • Hoạt động từ những đại lý bán vé máy bay.
  • Hoạt động từ đại lý làm những thủ tục về hải quan.

  Một số quy định đối với ngành nghề xuất nhập khẩu

  Trước khi khám phá về thủ tục bổ trợ ngành nghề xuất nhập khẩu thì thứ nhất tất cả chúng ta hãy cùng điểm qua 1 số ít lao lý tương quan so với công ty kinh doanh thương mại nghành xuất nhập khẩu nhé !

  1. Đối với công ty có vốn nước ngoài

  • Dựa vào nghị định số 09/2018/NĐ-CP đã quy định thì công ty có vốn nước ngoài bắt buộc phải thực hiện đăng ký về ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu vào trước khi hoạt động kinh doanh.
   • Nội dung việc tiến hành quyền Xuất, nhập khẩu cần phải dựa vào lộ trình được ghi nhận ở trong biểu cam kết mà có thành viên là Việt Nam.
   • Công ty cần phải ghi rõ nội dung quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu và mã HS của hàng hóa dự kiến để Xuất, nhập khẩu ở trong giấy phép kinh doanh.
  • Dựa vào nghị định số 187/2013/NĐ-CP ở điều số 03 tại khoản 02 đã quy định, khi những chi nhánh, công ty, thương nhân khi thực hiện hoạt động về thương mại thuộc trong phạm vi điều chỉnh ở Nghị định này thì ngoài việc tiến hành những quy định ở Nghị định này còn cần phải tiến hành dựa vào những quy định có liên quan khác theo pháp luật, những cam kết ở trong những điều ước quốc tế của Việt Nam mà nước CHXHCN Việt Nam làm thành viên và nội dung lộ trình được công bố từ Bộ Công Thương.

  2. Đối với vốn công ty Việt Nam

  • Dựa vào nghị định số 187/2013/NĐ-CP ở điều số 03 tại khoản 01 đã quy định, ngoại trừ hàng hóa thuộc vào Danh mục những hàng hóa bị tạm ngừng xuất khẩu, cấm xuất khẩu, Danh mục những hàng hóa bị tạm ngừng nhập khẩu, cấm nhập khẩu được quy định ở Nghị định này và những văn bản khác của pháp luật thì thương nhân sẽ được phép Xuất, nhập khẩu những hàng hóa mà không có phụ thuộc vào những ngành nghề ĐK kinh doanh.
  • Chi nhánh của thương nhân được phép Xuất, nhập khẩu hàng hóa theo sự ủy quyền từ thương nhân.
  • Dựa vào luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ở điều số 07 tại khoản 05 thì việc kinh doanh Xuất, nhập khẩu là quyền của công ty.

  Như vậy công ty Nước Ta sẽ được phép thực thi Xuất, nhập khẩu hàng loạt những loại sản phẩm & hàng hóa mà không thuộc vào Danh mục những sản phẩm & hàng hóa bị tạm ngừng xuất khẩu, cấm xuất khẩu, Danh mục những sản phẩm & hàng hóa bị tạm ngừng nhập khẩu, cấm nhập khẩu mà không có nhờ vào vào những ngành nghề kinh doanh thương mại đã được ĐK trong Giấy CN ĐK doanh nghiệp .

  Trình tự bổ sung mã ngành xuất nhập khẩu

  Để bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần làm thủ tục bổ trợ mã ngành xuất nhập khẩu theo trình tự sau :

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư

  Thành phần hồ sơ bổ trợ mã ngành xuất nhập khẩu gồm có :

  • Biên bản cuộc họp của đại HĐ cổ đông hay biên bản cuộc họp của HĐ thành viên.
  • Thông báo việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp.
  • Bản sao công chứng của Giấy tờ chứng thực về cá nhân đối với người đi nộp hồ sơ.
  • Giấy tờ uỷ quyền đến người đi nộp hồ sơ, nội dung hợp đồng về dịch vụ đối với các tổ chức mà được sự uỷ quyền thực hiện nộp hồ sơ (Trong trường hợp khi người được đại diện pháp luật mà trực tiếp đi nộp hồ sơ, sẽ không cần sự uỷ quyền).
  • Quyết định của đại HĐ cổ đông hay Quyết định của HĐ thành viên hay Quyết định đối với chủ sở hữu của công ty TNHH MTV.

  Chú ý: Công ty có thể thực hiện đăng ký Xuất, nhập khẩu chỉ trong 01 hay một số mặt hàng mà thay vì thực hiện xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh.

  Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ, sau đó chờ nhận kết quả

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ đổi khác, bổ trợ ngành nghề như trên đến Phòng ĐK kinh doanh thương mại của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận hiệu quả sau 3 ngày thao tác
  – Doanh nghiệp sẽ được Phòng ĐK kinh doanh thương mại cấp Giấy xác nhận về việc biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp. Trong đó sẽ bộc lộ những nội dung ĐK kinh doanh thương mại mới nhất của doanh nghiệp gồm có cả những ngành nghề kinh doanh thương mại mới bổ trợ .
  – Vì từ ngày 1-7-2015, Giấy CN ĐK doanh nghiệp khi được cấp thì sẽ không có biểu lộ những nội dung của ngành nghề, nên khi thực thi biến hóa những ngành nghề, thì công ty chỉ được nhận về hiệu quả sẽ là Giấy tờ xác nhận của việc biến hóa trong nội dung về ĐK doanh nghiệp và sẽ không được cấp mới về giấy CN ĐK doanh nghiệp .

  Bước 3: Thực hiện công bố nội dung thông tin về đăng ký doanh nghiệp

  – Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục đổi khác, bổ trợ ngành nghề xuất nhập khẩu thì phải công bố thông tin đổi khác của doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp .
  – Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng ĐK kinh doanh thương mại sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin biến hóa của doanh nghiệp trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp sau khi thông tin được đổi khác. Doanh nghiệp không thiết yếu đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa .

  IV / Quy định về thông tin bổ trợ ngành nghề xuất nhập khẩu

  – Theo quy của Luật Doanh nghiệp thì khi đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực thi thủ tục công bố công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp mới công ty phải triển khai công bố nội dung ĐK kinh doanh thương mại mới theo đúng lao lý .

  – Trừ việc thay đổi địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Còn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chắc chắn phải thực hiện thủ tục này.

  – Cụ thể về yếu tố này Điều 49 của nghị định 78 / NĐ-CP / năm ngoái hướng dẫn ĐK doanh nghiệp, pháp luật đơn cử như sau :

  Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

  1. Trường hợp bổ trợ, biến hóa ngành, nghề kinh doanh thương mại, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp đã ĐK. Nội dung Thông báo gồm có :

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty CP và của những thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ; quyết định hành động của chủ sở hữu công ty so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ trợ, biến hóa ngành, nghề kinh doanh thương mại. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được biến hóa trong Điều lệ công ty .
  2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ trợ, đổi khác thông tin về ngành, nghề kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về ĐK doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu yếu, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại cấp Giấy xác nhận về việc đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp cho doanh nghiệp .
  3. Trường hợp hồ sơ thông tin bổ trợ, đổi khác ngành, nghề kinh doanh thương mại không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại thông tin doanh nghiệp sửa đổi, bổ trợ hồ sơ trong thời hạn 03 ngày thao tác .
  4. Doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đổi khác, bổ trợ ngành, nghề kinh doanh thương mại với Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày có biến hóa. Trường hợp có biến hóa mà doanh nghiệp không thông tin thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ kế hoạch và góp vốn đầu tư .

  >>> Lưu ý: 

  – Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày biến hóa nội dung ĐK kinh doanh thương mại, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải gửi thông tin bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại cho cơ quan thuế, cơ quan quản trị lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội ;
  – Định kỳ Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải gửi thông tin ĐK doanh nghiệp và thông tin bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính .
  – Các tổ chức triển khai, cá thể có quyền ý kiến đề nghị Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cung ứng những thông tin mà công ty phải công khai minh bạch theo lao lý của pháp lý .

  Dịch Vụ Thương Mại bổ trợ mã ngành xuất nhập khẩu tại Nam Việt Luật

  – Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ nhân viên, luật sư được đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp và bài bản, giàu kinh nghiệm tay nghề, giỏi trình độ, am hiểu về thủ tục xây dựng công ty cũng như thủ tục bổ trợ mã ngành nghề xuất nhập khẩu nên có năng lực tư vấn chi tiết cụ thể những yếu tố tương quan một cách cụ thể cho bạn. Không chỉ tư vấn không tính tiền mọi vướng mắc tương quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn người mua cách chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, thủ tục để thuận tiện biến hóa, bổ trợ ngành nghề ĐK kinh doanh thương mại .

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo thủ tục, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhành chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. Đến Nam Việt Luật, bạn sẽ được:

  • Tư vấn tận tình về mã ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu
  • Nhân viên công ty Nam Việt Luật thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
  • Thực hiện thủ tục công bố thông tin bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu sau khi thay đổi, bổ sung mã ngành xuất nhập khẩu cho khách hàng. Và những thủ tục cần lưu ý sau đó cho khách hàng.

  – Công ty Nam Việt Luật chúng tôi không những cung ứng dịch vụ thực thi thủ tục bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại mà còn có những dịch biến hóa ĐK kinh doanh thương mại khác như biến hóa tên công ty, biến hóa địa chỉ trụ sở chính, biến hóa đại diện thay mặt pháp lý, đổi khác chủ sở hữu, quy đổi mô hình doanh nghiệp, biến hóa thành viên hoặc cổ đông công ty, tăng vốn điều lệ, đổi khác cơ cấu tổ chức ti lệ góp vốn … Nên để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể hơn về thủ tục bổ trợ ngành nghề bạn hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được tương hỗ .
  Nếu có bất kể vướng mắc nào về việc bổ trợ mã ngành xuất nhập khẩu hoặc những thủ tục tương quan đến bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại khác, vui mắt liên hệ Nam Việt Luật để nhận tư vấn chi tiết cụ thể hơn .

 • Tin liên quan

  Ngành Quản trị kinh doanh nên học trường nào? Danh sách các trường đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tốt nhất

  khoikte

  Marketing Online Là Gì? Chiến Lược Marketing Online Phù Hợp

  khoikte

  Tuyển sinh Khoa Tài chính Ngân hàng 2019 | Khoa

  khoikte

  (2021) Mức lương của kế toán hiện nay là bao nhiêu?

  khoikte

  Top 12 trường đại học có ngành Tài Chính Ngân Hàng TPHCM

  khoikte

  Ngành thương mại điện tử thi khối nào? Xét tuyển môn gì?

  khoikte

  Leave a Comment