Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Mã ngành trường Đại học Thương mại 2019 tất cả các khối

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4 Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính 1 Trình độ đại học TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) 350 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 2 Trình độ đại học TM02 Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) 200 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 3 Trình độ đại học TM03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) 200 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 4 Trình độ đại học TM04 Marketing (Marketing thương mại) 225 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 5 Trình độ đại học TM05 Marketing (Quản trị thương hiệu) 150 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 6 Trình độ đại học TM06 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 7 Trình độ đại học TM07 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 125 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 8 Trình độ đại học TM08 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) 100 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh 9 Trình độ đại học TM09 Kế toán (Kế toán công) 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 10 Trình độ đại học TM10 Kiểm toán (Kiểm toán) 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 11 Trình độ đại học TM11 Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) 200 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 12 Trình độ đại học TM12 Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 13 Trình độ đại học TM13 Kinh tế (Quản lý kinh tế) 275 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 14 Trình độ đại học TM14 Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) 150 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 15 Trình độ đại học TM15 Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại chất lượng cao) 100 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh 16 Trình độ đại học TM16 Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 17 Trình độ đại học TM17 Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) 200 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 18 Trình độ đại học TM18 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) 250 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 19 Trình độ đại học TM19 Luật kinh tế (Luật kinh tế) 200 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 20 Trình độ đại học TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) 75 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp 21 Trình độ đại học TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung 22 Trình độ đại học TM22 Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) 150 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 23 Trình độ đại học TM23 Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) 250 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tin liên quan

Khóa học Kế Toán Thuế (Thực Hành Báo Cáo Thuế) – [24 BUỔI]

khoikte

Trường ĐH Tài chính- Marketing tuyển sinh ĐH Văn bằng 2 năm 2021

khoikte

Sự thật về ngành Thương mại điện từ mà các sĩ tử cần biết

khoikte

[Giới Thiệu] Ngành quản trị kinh doanh tiếng anh được hiểu đúng nghĩa là gì? – Hội Buôn Chuyện

khoikte

Đề án môn học Quản trị Kinh doanh

khoikte

4 Lý do nên lựa chọn ngành tài chính ngân hàng?

khoikte

Leave a Comment