Khối ngành Kinh tế

Danh sách các môn học trong ngành kế toán phải tham gia học

Các môn học trong ngành kế toán – Chuyên ngành Kế toán phù hợp mọi đối tượng và đang là một ngành rất thu hút sinh viên đăng ký vào học. Hơn nữa, khi nền kinh tế phát triển, bất cứ tổ chức hay doanh nghiệp nào cũng cần kế toán.

Bạn đang muốn theo học ngành kế toán và bạn muốn tìm hiểu xem học kế toán là học những gì và bao gồm những môn nào? Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Danh sách các môn học trong ngành kế toán phải tham gia học.

Đối với chương trình học kế toán ở từng hệ huấn luyện và đào tạo, tùy vào mục tiêu và thời hạn đào tạo và giảng dạy thì chương trình huấn luyện và đào tạo của kế toán cũng khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, để làm được việc làm kế toán, bạn sẽ được học qua những môn học sau :

1. Hiểu về ngành kế toán là gì?

Kế toán chính là sự hình thành, dịch chuyển của gia tài mà kế toán cần phản ánh, được biểu lộ ở hai mặt là gia tài và nguồn vốn trong quy trình hoạt động giải trí của đơn vị chức năng .

Kế toán được chia thành hai loại:

Kế toán công : là kế toán tại những đơn vị chức năng hoạt động giải trí không có đặc thù kinh doanh thương mại, không lấy doanh lợi làm mục tiêu hoạt động giải trí như những tổ chức triển khai đoàn thể xã hội, những tổ chức triển khai nhà nước …

Kế toán doanh nghiệp : là loại kế toán ở những doanh nghiệp, hoạt động giải trí với tiềm năng chính là kinh doanh sinh lời .

2. Kiến thức chuyên ngành kế toán

– Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn mạng lưới hệ thống tri thức khoa học những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin. Hiểu được những kiến thức và kỹ năng cơ bản, có tính mạng lưới hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa truyền thống Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam .

– Vận dụng những kỹ năng và kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kinh tế tài chính cơ bản của nhóm ngành kinh tế tài chính và quản trị kinh doanh thương mại vào xử lý những yếu tố lý luận và thực tiễn tương quan đến ngành đào tạo và giảng dạy .

– Áp dụng được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kế toán, truy thuế kiểm toán để lập và miêu tả được những báo cáo giải trình kinh tế tài chính kế toán trong doanh nghiệp và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; nghiên cứu và phân tích được những yếu tố cơ bản trong quản trị kinh tế tài chính doanh nghiệp .

– Vận dụng, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận được một số ít yếu tố nâng cao về ngành nghề dịch vụ kế toán – truy thuế kiểm toán của những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;

  • Nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận được quá trình kế toán của một tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;
  • Hoàn toàn có thể lập và nghiên cứu và phân tích được báo cáo giải trình kinh tế tài chính ; nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận được 1 số ít qui trình truy thuế kiểm toán nội bộ, truy thuế kiểm toán kinh tế tài chính ; tham gia nghiên cứu và phân tích dự báo kinh tế tài chính doanh nghiệp .
ngành kế toán
Kế toán cần học giỏi môn gì, timviec365.com.vn

– Sử dụng kỹ năng và kiến thức thực tiễn, thực tập, cử nhân Kế toán có kỹ năng và kiến thức thực tiễn về kế toán, truy thuế kiểm toán ; tiếp cận và hoàn thành xong tốt những trách nhiệm theo từng vị trí việc làm được phân công .

– Vận dụng kiến thức và kỹ năng kim chỉ nan và thực tiễn đã được trang bị để nghiên cứu và phân tích, tổng hợp và xử lý một yếu tố điều tra và nghiên cứu đơn cử trong ngành nghề dịch vụ kế toán – truy thuế kiểm toán và kinh tế tài chính .

3. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

CÁC NHÓM VỊ TRÍ LÀM VIỆC CÔNG VIỆC
Nhóm 1 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Có đủ năng lượng thao tác tại những doanh nghiệp, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính và những tổ chức triển khai khác ;

Hoàn toàn có thể đảm nhiệm những việc làm như : kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn dư, kế toán lệch giá – ngân sách, kế toán nợ công phải thu – phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế ; triển vọng trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành kế toán trưởng, nhà quản trị quỹ, kiểm toán viên nội bộ

Nhóm 2 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH & TƯ VẤN Có năng lực thao tác tại những công ty phân phối những dịch vụ tư vấn kinh tế tài chính cho những doanh nghiệp ;

Hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc làm trợ lý nghiên cứu và phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, kinh tế tài chính ; triển vọng trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành chuyên viên nghiên cứu và phân tích, tư vấn về kế toán, thuế, kinh tế tài chính .

Nhóm 3 TRỢ LÝ KIỂM TOÁN Có năng lực thao tác tại những công ty truy thuế kiểm toán ; hoàn toàn có thể tiếp đón việc làm cung ứng dịch vụ kế toán, truy thuế kiểm toán cho những mô hình doanh nghiệp ;

Triển vọng trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành trưởng nhóm truy thuế kiểm toán, kiểm toán viên hạng sang .

Nhóm 4 NGHIÊN CỨU VIÊN & GIẢNG VIÊN Có năng lực điều tra và nghiên cứu và giảng dạy tại những cơ sở giáo dục ĐH, những cơ sở nghiên cứu và điều tra ;

Hoàn toàn có thể tiếp đón việc làm : tham gia nghiên cứu và điều tra những yếu tố có tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán ; trợ lý giảng dạy những môn học có tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán ;

Triển vọng trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên hạng sang trong ngành nghề dịch vụ kế toán, truy thuế kiểm toán .

4. Các môn học trong ngành kế toán kế toán cơ bản chuẩn

SỐ

TT

MÔN HỌC
1 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tin học cơ sở 2
6 Tiếng Anh A1
7 Tiếng Anh A2
8 Tiếng Anh B1
9 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất
10 Giáo dục đào tạo quốc phòng-an ninh
11 Kỹ năng mềm
II Khối kiến thức theo lĩnh vực
12 Toán hạng sang
13 Xác suất thống kê
14 Toán kinh tế
III Khối kiến thức theo khối ngành
III.1 Các môn học bắt buộc
15 Nhà nước và pháp lý đại cương
16 Kinh tế vi mô
17 Kinh tế vĩ mô
18 Nguyên lý thống kê kinh tế tài chính
19 Kinh tế lượng
III.2 Các môn học tự chọn
20 Lãnh đạo và tiếp xúc nhóm
21 Lịch sử văn minh quốc tế
22 Xã hội học đại cương
23 Logic học
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành
IV.1 Các môn học bắt buộc
24 Luật kinh tế tài chính
25 Nguyên lý quản trị kinh doanh thương mại
26 Kinh tế tiền tệ – ngân hàng nhà nước
27 Tài chính doanh nghiệp 1
28 Nguyên lý kế toán
29 Nguyên lý marketing
IV.2 Các môn học tự chọn
30 Định giá doanh nghiệp
31 Đầu tư kinh tế tài chính
V Khối kiến thức ngành
V.1 Các môn học bắt buộc
32 Kế toán kinh tế tài chính 1
33 Kế toán kinh tế tài chính 2
34 Kế toán kinh tế tài chính 3
35 Kế toán quản trị
36 Tài chính doanh nghiệp 2
37 Thuế
38 Hệ thống thông tin kế toán
39 Quản trị kinh tế tài chính quốc tế
40 Phân tích kinh tế tài chính
41 Kiểm toán cơ bản
42 Phân tích hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
V.2 Các môn học tự chọn
V.2.1 Các môn học chuyên sâu
V.2.1.1 Các môn học chuyên sâu về Kế toán
43 Kế toán quốc tế
44 Kế toán thuế
45 Thực hành kế toán kinh tế tài chính
V.2.1.2 Các môn học chuyên sâu về Kiểm toán
46 Kiểm toán kinh tế tài chính
47 Kiểm toán nội bộ
48 Thực hành truy thuế kiểm toán kinh tế tài chính
V.2.2 Các môn học bổ tự chọn chung
49 Kế toán doanh nghiệp dịch vụ
50 Kế toán ngân hàng nhà nước thương mại
51 Những yếu tố hiện tại của kế toán
52 Đàm phán trong kinh doanh thương mại
53 Các thị trường và định chế kinh tế tài chính
V.3 Kiến thức thực tập và tốt nghiệp
V.3.1 Thực tập và niên luận
54 Thực tập trong thực tiễn 1
55 Thực tập thực tiễn 2
56 Niên luận
V.3.2 Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế
57 Khoá luận tốt nghiệp
02 môn học sửa chữa thay thế khóa luận tốt nghiệp
58 Kế toán công
59 Kiểm toán dự án Bất Động Sản

 Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề Danh sách các môn học trong ngành kế toán phải tham gia học  – Hãy đến Việt Hưng để tham gia các khoá học kế toán online uy tín tại Trung tâm! 

Xem thêm : Chuyên ngành kế toán

Tin liên quan

Kinh doanh quốc tế là gì? Kinh doanh quốc tế nên học trường nào l ESA

khoikte

Ngành Kế toán: Học gì, học ở đâu, ra trường làm gì?

khoikte

Học tài chính ngân hàng có khó không?

khoikte

Quản trị kinh doanh – Wikipedia tiếng Việt

khoikte

Ai là người phù hợp với công việc ngành Kế toán?

khoikte

Tổng hợp điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2019 – Khối ngành Kinh tế – Khối ngành Kinh tế

khoikte

Leave a Comment