Khối ngành Kinh tế

Sự phát triển ngành Kế toán tại Việt Nam | Ngành Kế toán

Sự phát triển của ngành Kế toán ở Việt Nam

Đăng lúcNhìn chung ; sự tăng trưởng của ngành Kế toán ở Việt Nam khá chậm và còn yếu. Có thể chia thành những tiến trình sau :

Từ năm 1954 trở về trước

Trong thời kỳ phong kiến: ngành kế toán ở Việt Nam chỉ đơn giản là việc ghi chép mang tính liệt kê tài sản; nhằm phục vụ cho người sở hữu tài sản nắm được về tình hình tài sản của mình.

Khi thực dân Pháp vào xâm lăng Việt Nam, kiến thiết xây dựng những nhà máy sản xuất, đồn điền Giao hàng cho chủ trương bóc lột ; đồng thời có sử dụng kế toán. Nghề kế toán qua đó được gia nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên ; kế toán ở Việt Nam thời kỳ đó vẫn còn chưa tăng trưởng .
ngành Kế toán ở Việt Nam

Giai đoạn 1954-1975

Sau khi đánh thắng thực dân Pháp xâm lược và bị Mỹ nhảy vào xâm lăng miền Nam ; Việt Nam trong thời điểm tạm thời bị chia cắt thành hai miền : Miền Bắc với sự giúp sức của Liên Xô tăng trưởng theo đường lối XHCN ; miền Nam liên tục cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa. Bối cảnh lịch sử dân tộc đó đó có ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng của kế toán Việt Nam. Miền Bắc vận dụng mạng lưới hệ thống kế toán của Liên Xô còn miền Nam vận dụng mạng lưới hệ thống kế toán Mỹ .

Giai đoạn 1976-1994

Sau khi thống nhất quốc gia ; Việt Nam thống nhất đi lên kiến thiết xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Hệ thống kế toán vận dụng ở Việt Nam trong thời kỳ này là mạng lưới hệ thống kế toán của Liên Xô trong chính sách kế hoạch hoá tập trung chuyên sâu. Tuy nhiên, trong thời kỳ này ; kế toán chỉ là dụng cụ phản ánh thụ động tình hình triển khai xong kế hoạch Nhà nước giao .

Giai đoạn 1995 đến nay

Đây là thời kỳ thay đổi, Open nền kinh tế tài chính quốc gia. Trong quá trình này ; kế toán đó có những bước chuyển mình lớn lao .
Ngành Kế toán trong kinh tế

Trước hết về vai trò và vị trí; sự phát triển của kinh tế thị trường đặt ra những yêu cầu về việc cung cấp thông tin kế toán một cách kịp thời đó đưa ngành kế toán lên một vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính doanh nghiệp. Kế toán ngày nay trước hết là công cụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của chủ doanh nghiệp; thông tin kế toán là cơ sở cho các quyết định kinh tế; Nhà nước càng dựa vào kế toán để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế của mình.

Đồng thời, càng trong quy trình tiến độ này ; hoạt động giải trí kế toán, truy thuế kiểm toán đó tăng trưởng thành một nghề nghiệp độc lập được xó hội thừa nhận trải qua sự sinh ra và tăng trưởng của 3 mạng lưới hệ thống : Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán độc lập và Kiểm toán nội bộ ; hình thành Hội Kế toán Việt Nam, Câu lạc bộ Kế toán trưởng .

Hơn thế hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, truy thuế kiểm toán đó và đang được từng bước hoàn thành xong và tiếp cận với thông lệ quốc tế biểu lộ ở sự phát hành Luật Kế toán năm 2003 – được nhìn nhận là luật cởi mở, tân tiến ; phát hành những chuẩn mực truy thuế kiểm toán và kế toán ; chính sách kế toán doanh nghiệp ; kế toán hành chính sự nghiệp và mạng lưới hệ thống kế toán Ngân sách chi tiêu Nhà nước …

Gần đây ; với việc phát hành mẫu báo cáo giải trình kinh tế tài chính mới ; thông tin kế toán đó được hướng tới mục tiêu Giao hàng những đối tượng người tiêu dùng chăm sóc khác nhau chứ không chỉ đơn thuần là Giao hàng cho việc tính thuế ; và do đó kế toán thuế được tách riêng ra thành một phần hành kế toán riêng không liên quan gì đến nhau .

Nhìn chung; hoạt động kế toán, kiểm toán Việt Nam đã không ngừng cải thiện về chất lượng dịch vụ và nó được xác định là ngành thương mại dịch vụ quan trọng trong nền kinh tế. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để ngành kế toán kiểm toán nước ta hội nhập vào hệ thống kế toán- kiểm toán khu vực và thế giới.

Ngành Kế toán tại Việt Nam
Đội ngũ kế toán và truy thuế kiểm toán có trình độ ngày càng cao. Phương pháp kế toán đang chuyển dần từ thủ công bằng tay sang kế toán trên máy .

Bên cạnh đó ; Kế toán quản trị và Phân tích hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đó được đưa vào giảng dạy ở những trường ĐH từ khoảng chừng 10 năm trở lại đây ; góp thêm phần củng cố kiến thức và kỹ năng và trình độ trình độ cho những người làm công tác làm việc kế toán, truy thuế kiểm toán, góp thêm phần phát huy vai trò của kế toán ship hàng cho sự tăng trưởng của những doanh nghiệp nói riêng và cho kinh tế thị trường ở Việt Nam nói chung .

Xem thêm: Du lịch điện tử – Xu hướng và giải pháp của kinh doanh du lịch – Trường Du lịch – Đại học Huế

Nguồn: nganhketoan

Tin liên quan

Kinh tế biển là gì? Qui hoạch và phát triển kinh tế biển

khoikte

Đại học Văn Lang có xét tuyển học bạ 2022 không?

khoikte

Đề tài nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh chọn lọc

khoikte

Học Học viện Hậu cần ra làm gì? Cơ hội việc làm có tốt không?

khoikte

Nhu cầu nhân lực và thách thức đối với kế toán viên thời đại 4.0

khoikte

Thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2022

khoikte

Leave a Comment