Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Ngành kiểm toán tiếng Anh là gì?

Ngành kiểm toán tiếng anh là gì ? kiểm toán là ngành rất hot lúc bấy giờ vậy bạn có biết ngành kiểm toán tiếng anh là gì không. Nếu chưa thì bạn hãy theo dõi bài viết của tôi dưới đây để lắm nghe tôi san sẻ và học thêm nhiều từ vựng hữu dụng khác nhé !

Ngành kiểm toán là ngành gì ?

Ngành kiểm toán là một nghề thao tác với những báo cáo giải trình kế toán, có gắn chặt với nghề kế toán. Do đó nền tảng trình độ của nghành kế toán có tương quan mật thiết với môn kiểm toán cho nên người kiểm toán viên cần phải nắm chắc mới hoàn toàn có thể làm tốt trách nhiệm của mình .

Ngành kiểm toán tiếng anh là gì ?

Ngành kiểm toán tiếng anh là “Audit Sector”

Từ vựng chuyên ngành kiểm toán

 • Accounting policy : Chính sách kế toán
 • Audit evidence : Bằng chứng kiểm toán
 • Audit report : Báo cáo kiểm toán
 • Audit trail : Dấu vết kiểm toán
 • Auditing standard : Chuẩn mực kiểm toán
 • Bank reconciliation : Bảng chỉnh hợp Ngân hàng
 • Controlled program : Chương trình trấn áp
 • Disclosure : Công bố
 • Documentary evidence : Bằng chứng tài liệu
 • Expenditure cycle : Chu trình ngân sách
 • Final audit work : Công việc kiểm toán sau ngày kết thúc niên độ
 • Integrity : Chính trực
 • Management assertion : Cơ sở dẫn liệu
 • Measurement : Chính xác ( cơ sở dẫn liệu )
 • Observation evidence: Bằng chứng quan sát

 • Oral evidence : Bằng chứng phỏng vấn
 • Organization structure : Cơ cấu tổ chức triển khai
 • Payroll cycle : Chu trình tiền lương
 • Physical evidence : Bằng chứng vật chất
 • Production / Conversion cycle : Chu trình sản xuất / quy đổi
 • Random number generators : Chương trình chọn số ngẫu nhiên
 • Reconciliation of vendors ’ statements : Bảng chỉnh hợp nợ phải trả
 • Revenue cycle : Chu trình lệch giá
 • Working trial balance : Bảng cân đối thông tin tài khoản

Các việc làm của kiểm toán

Ví dụ như giải pháp so sánh, logic, diễn giải thông tin, tìm hiểu, quan sát, kiểm kê, thử nghiệm, … Với hoạt động giải trí đó, hoàn toàn có thể thấy được 3 công dụng chính của kiểm toán, đó là :
– Xác minh tính trung thực và tính pháp của những báo cáo giải trình kinh tế tài chính .
– Đánh giá bằng việc đưa ra quan điểm về tính trung thực và mức độ hài hòa và hợp lý của những thông tin kinh tế tài chính, kế toán .
– Tư vấn cho những nhà quản trị trải qua việc chỉ ra những sai sót và gợi mở ra những giải pháp để khắc phục, giúp những công ty hoạt động giải trí hiệu suất cao hơn .

Có 3 loại kiểm toán

– Kiểm toán Nhà nước: Do cơ quan kiểm toán Nhà nước tiến hành theo luật định và không thu phí, thông thường đối tượng được kiểm toán là những doanh nghiệp nhà nước.

– Kiểm toán độc lập : Được triển khai bởi những kiểm toán viên tại những công ty độc lập chuyên về dịch vụ này. Nhiệm vụ chính của họ thường là kiểm toán những báo cáo giải trình kinh tế tài chính, ngoài những cũng có những dịch vụ khác về kinh tế tài chính và kinh tế tài chính tùy theo nhu yếu của người mua .
– Kiểm toán nội bộ : Đó là trong nội bộ một công ty, tổ chức triển khai nào đó. Họ thực thi kiểm toán theo nhu yếu của những thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc. Những báo cáo giải trình kiểm toán này chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty mà ít nhận được sự đáng tin cậy từ bên ngoài, vì những kiểm toán viên này cũng là nhân viên cấp dưới trong nội bộ công ty và thao tác dưới ảnh hưởng tác động của ban giám đốc .

Nguồn: https://khoinganhkinhte.com/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tin liên quan

Điểm chuẩn và học phí ngành Tài chính – Ngân hàng

khoikte

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoikte

14 Quan niệm sai lầm về Quản trị Kinh doanh

khoikte

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

khoikte

Những Khó Khăn Khi Học Ngành Luật Mà Bạn Nên Biết Trước

khoikte

Ngành kinh tế thi khối nào? Các môn thi của khối ngành kinh tế?

khoikte

Leave a Comment