Khối ngành Kinh tế

Kiểm toán viên là gì? Các tiêu chuẩn để làm kiểm toán viên?

Kiểm toán viên là gì ? Các tiêu chuẩn để làm kiểm toán viên ? Có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế tài chính có đủ tiêu chuẩn kiểm toán viên trong kiểm toán độc lập hay không ?

Kiểm toán viên là một tính năng trong nội bộ những công ty doanh nghiệp đều cần có để làm trách nhiệm kiểm toán. Những người thực thi việc làm này được gọi là kiểm toán viên. Vậy, nếu muốn trở thành kiểm toán viên và triển khai việc làm kiểm toán thì cần phân phối những nhu yếu và điều kiện kèm theo gì ?

1. Quy định pháp luật về kiểm toán:

Như chúng ta đã biết, kiểm toán là một trong những giai đoạn của việc thu thập các dữ liệu và thông tin liên quan đến các nội dung kinh doanh, các hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Để từ những thông tin thu thập được sẽ dùng để đánh giá các tiêu chuẩn hay các dữ liệu có liên quan tới những vấn đề như khả năng tài chính của một công ty, doanh nghiệp hay một tổ chức. Việc đánh giá này sẽ được kiểm duyệt thông qua bộ phận kế toán của chính công ty, doanh nghiệp hay tổ chức đó.

Thông qua việc kiểm toán đã được thực thi theo đúng quy trình tiến độ thì so với bước đưa ra quyết định hành động khi nhìn nhận mức độ tương thích giữa những thông tin cần nhìn nhận, mạng lưới hệ thống quản trị cũng trở nên thuận tiện thực thi hơn. Bên cạnh đó trong việc nhìn nhận giữa hai thông tin giữa mức độ đúng mực của thông tin đã thực thi tích lũy được với những chuẩn mực đạo đức đã được vạch ra trước đó cũng sẽ thuận tiện và được nhìn nhận một cách khách quan hơn rất nhiều.

Như vậy, qua đây ta hoàn toàn có thể thấy rằng việc làm kiểm toán được thực thi trong một công ty, doanh nghiệp hay một tổ chức triển khai là điều vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, việc làm kế toán giống như người đưa ra hướng đi, đưa ra khuynh hướng, đưa ra kế hoạch so với công ty, doanh nghiệp hay tổ chức triển khai để việc kinh doanh thương mại đạt được hiệu suất cao tốt nhất

2. Phân loại kiểm toán theo quy định pháp luật:

Hiện nay, kiểm toán được phân ra thành 3 loại cụ thể như sau :

Thứ nhất, kiểm toán Nhà nước Kiểm toán nhà nước được thực thi do những cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi. Việc kiểm toán Nhà nước được thực thi theo pháp luật pháp lý. Đối tượng của kiểm toán nhà nước là những doanh nghiệp thường trực nhà nước.

Thứ hai, kiểm toán độc lập Kiểm toán độc lập được thực thi thực thi tại những công ty độc lập và những công ty chuyên về kiểm toán. Bộ phận và người triển khai việc làm kiểm toán này là những kiểm toán viên.

Đối tượng của kiểm toán trong kiểm toán độc lập chính là những báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty, doanh nghiệp hay những tổ chức triển khai. Kiểm toán độc lập là hình thức thông dụng nhất trên những mô hình công ty doanh nghiệp lúc bấy giờ. Thứ ba, kiểm toán nội bộ

Xem thêm: Lập kế hoạch kiểm toán là gì? Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán

Kiểm toán nội bộ là việc làm được thực thi trong chính những công ty doanh nghiệp hay tổ chức triển khai. Việc kiểm toán sẽ được thực thi khi những thành viên trong ban Hội đồng quản trị hay ban chỉ huy, ban giám đốc của công ty, doanh nghiệp hay tổ chức triển khai đưa ra nhu yếu. Đối với kiểm toán nội bộ chỉ mang đặc thù nội bộ của chính đơn vị chức năng đó

3. Khái niệm kiểm toán viên là gì?

Kiểm toán viên được hiểu là người kế toán viên đã được cấp giấy ghi nhận hay giấy chứng chỉ để thực thi thực thi những việc làm như kiểm tra tính đúng mực của những thông tin tài khoản và những báo cáo giải trình kinh tế tài chính mà công ty, doanh nghiệp hay tổ chức triển khai đưa ra. Đây là những việc làm tương quan đến quy trình tiến độ kiểm toán.

Sau khi đã triển khai những việc làm tương quan đến kiểm toán như trên thì kiểm toán viên sẽ triển khai triển khai việc làm tiếp theo đó là lập một báo cáo giải trình độc lập sau khi triển khai những việc làm theo trình tự nêu trên. Bản báo cáo này sẽ là một bản nhìn nhận tổng quan nhất xem những thông tin tài khoản của công ty có bộc lộ đúng với thực trạng hoạt động giải trí của công ty hay không.

4. Quy định về tiêu chuẩn kiểm toán viên:

4.1 Tiêu chuẩn về kiểm toán viên

Căn cứ theo lao lý tại Điều 14 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011 / QH12 tiêu chuẩn của kiểm toán viên được lao lý đơn cử như sau :

1. Kiểm toán viên phải có đủ những tiêu chuẩn sau đây :

a ) Có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ ;

b ) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan ;

c ) Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo lao lý của Bộ Tài chính ;

Xem thêm: Chu kì kiểm toán là gì? Đặc điểm và các bước trong chu kì

d ) Có Chứng chỉ kiểm toán viên theo pháp luật của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp người có chứng từ của quốc tế được Bộ Tài chính công nhận, đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp lý Nước Ta và có đủ những tiêu chuẩn pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì được công nhận là kiểm toán viên. Như vậy, ta hoàn toàn có thể thấy rằng để đạt được tiềm năng trở thành một kiểm toán viên thì kiểm toán viên cần phải có khá đầy đủ những tiêu chuẩn như đã nêu ở trên.

Ngoài những điều kiện kèm theo chung như có năng lượng hành vi dân sự hay có phẩm chất đạo đức tốt, có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm và có tính trung thực khách quan thì những pháp luật về trình độ nhiệm vụ cũng rất quan trọng như những giấy chứng chỉ kiểm toán viên hay chứng từ của quốc tế về kiểm toán viên.

4. 2 Quy định về ĐK hành nghề kiểm toán viên

Theo Điều 15 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký hành nghề kiểm toán như sau:

1. Người có đủ những điều kiện kèm theo sau đây được ĐK hành nghề kiểm toán :

a ) Là kiểm toán viên ;

b ) Có thời hạn trong thực tiễn làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên ;

Xem thêm: Khả năng kiểm toán là gì? Đặc điểm và ví dụ về khả năng kiểm toán

c ) Tham gia khá đầy đủ chương trình update kiến thức và kỹ năng.

2. Người có đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều này thực thi ĐK hành nghề kiểm toán và được cấp Giấy chứng nhận ĐK hành nghề kiểm toán theo pháp luật của Bộ Tài chính.

3. Người ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐK hành nghề kiểm toán phải nộp lệ phí theo lao lý của pháp lý.

4. Giấy ghi nhận ĐK hành nghề kiểm toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm hàng loạt thời hạn cho một doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta. Như vậy, qua pháp luật nêu trên ta hoàn toàn có thể thấy để hoàn toàn có thể ĐK hành nghề kiểm toán viên trước hết người ĐK phải là kiểm toán viên sau khi đã cung ứng đủ điều kiện kèm theo để trở thành kiểm toán viên.

Quan trọng nhất kiểm toán viên phải có thời hạn thao tác kiểm toán trong thực tiễn trên ba mươi sáu tháng. Đồng thời trong quy trình thao tác trong thực tiễn, kiểm toán viên cần tham gia không thiếu những chương trình có nội dung nhằm mục đích nâng cao và update kiến thức và kỹ năng cho kiểm toán viên.

5. Công việc của kiểm toán viên:

Đối với kiểm toán viên, những việc làm cần triển khai sẽ được lao lý đơn cử như sau :

Thứ nhất, kiểm toán viên cần thực thi thực thi xác định tính trung thực tính đúng chuẩn của những báo cáo giải trình kinh tế tài chính trong công ty, doanh nghiệp hay tổ chức triển khai. Không chỉ đơn thuần là tính trung thực, đúng mực mà tính pháp lý cũng cần được kiểm toán viên thực thi kiểm tra.

Đây là việc làm quan trọng nhất cũng như thiết yếu nhất so với một kiểm toán viên bởi nó tác động ảnh hưởng và tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí, kế hoạch hoạt động giải trí của công ty, doanh nghiệp hay tổ chức triển khai

Thứ hai, kiểm toán viên thực thi triển khai nghiên cứu và phân tích tích lũy những số liệu thiết yếu tương quan đến báo cáo giải trình kinh tế tài chính, những thông tin tương quan đến báo cáo giải trình kinh tế tài chính để từ những địa thế căn cứ đó triển khai lâp lên báo cáo giải trình kinh tế tài chính sao cho đúng chuẩn và tổng quan nhất .

Xem thêm: Kiểm toán viên cao cấp là ai? Nhiệm và và quyền hạn là gì?

Thứ ba, bởi kiểm toán viên gần như thực thi những việc làm tương quan đến kiểm tra, thanh tra rà soát hàng loạt những thông tin, tài liệu, những báo cáo giải trình kinh tế tài chính gồm có tích lũy, kiểm tra thanh tra rà soát đến nghiên cứu và phân tích và Tóm lại.

Nên kiểm toán viên sẽ là người thực thi việc làm, có nghĩa vụ và trách nhiệm tư vấn, tham mưu cho ban giám đốc, ban chỉ huy hay hội đồng quản trị của công ty, doanh nghiệp hay tổ chức triển khai để nhìn nhận chất lượng hoạt động giải trí của công ty, doanh nghiệp.

Đánh giá về mặt kinh tế tài chính so với việc hoạt động giải trí của công ty doanh nghiệp sau khi đã kiến thiết xây dựng xong báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Từ những sai sót, hoặc những điểm mạnh hay điểm yếu của công ty, doanh nghiệp hay tổ chức triển khai để rút kinh nghiệm tay nghề và đưa ra những kế hoạch, những phương hướng hoạt động giải trí tốt hơn.

TƯ VẤN TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật sư Luật Dương Gia, tôi đang có một yếu tố vướng mắc cần sự tương hỗ và tư vấn từ phía luật sư Luật Dương gia như sau. Hiện nay, điều kiện kèm theo để trở thành kiểm toán viên theo lao lý mới nhất là gì ? Trường hợp lúc bấy giờ, Tôi có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế tài chính, vậy tôi có đủ tiêu chuẩn kiểm toán viên trong kiểm toán độc lập hay không ? Tôi xin cảm ơn Luật sư Luật Dương gia đã tương hỗ cho tôi.

Luật sư tư vấn:

Theo lao lý của Luật kiểm toán độc lập 2011 tiêu chuẩn kiểm toán viên được lao lý như sau : Thứ nhất : Có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ ; Thứ hai : Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan ;

Thứ ba: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;

Thứ tư : Có Chứng chỉ kiểm toán viên theo pháp luật của Bộ Tài chính. Trường hợp người có chứng từ của quốc tế được Bộ Tài chính công nhận, đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp lý Nước Ta và có đủ những tiêu chuẩn trên thì được công nhận là kiểm toán viên. Như vậy, ngoài yếu tố có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế tài chính thì bạn còn phải bảo vệ những nội dung trên thì mới bảo vệ điều kiện kèm theo tương quan để đủ tiêu chuẩn kiểm toán viên.

Xem thêm: Văn hóa đối ngoại là gì?

Tin liên quan

8 lời khuyên “xương máu” dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh

khoikte

Tại sao bạn nên học văn bằng 2 Quản trị kinh doanh?

khoikte

Cơ hội việc làm ngành quản trị kinh doanh – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoikte

Danh sách các trường xét học bạ ngành Marketing ở TP.HCM

khoikte

Theo học ngành Tài chính ngân hàng thi khối nào?

khoikte

Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Là Gì? Các Nội Dung Quan Trọng

khoikte

Leave a Comment