Khối ngành Kinh tế

Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Kinh tế quốc tế (Mã ngành: 7310106)

Kinh tế quốc tế là một trong những ngành học về kinh doanh hướng ngoại. Các bạn yêu thích kinh tế quốc tế và xem đây là một trong những lựa chọn ngành học mà mình mong muốn có thể tham khảo những thông tin quan trọng về ngành học này trong bài viết dưới đây nhé.

nganh kinh te quoc te

Giới thiệu chung về ngành

Kinh tế quốc tế là gì?

Kinh tế quốc tế (tiếng Anh là International Economics) là một ngành học có liên quan tới ngành Kinh tế học, chuyên nghiên cứu về sự phụ thuộc giữa các quốc gia về kinh tế. Và đương nhiên vì vậy nó sẽ có tính toàn cầu.

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế sẽ giúp cung cấp cho sinh viên cá kiến thức nền tảng về kinh tế đa quốc qua, thương mại quốc tế, tài chính, đầu tư, kinh doanh, chính sách quốc tế, đối ngoại.

Các yếu tố trọng tâm chính là chống bán phá giá, xử lý những tranh chấp trong thương mại quốc tế, những đặc thù tăng trưởng của kinh tế quốc tế trong xu thế toàn thế giới hóa, những yếu tố trong hội nhập kinh tế quốc tế của Nước Ta …

Qua đó, sinh viên tốt nghiệp kinhh doanh quốc tế có một nền tảng kỹ năng và kiến thức tương thích để nghiên cứu và phân tích, thiết kế xây dựng những chủ trương thương mại quốc tế, hội nhập kinh tế, kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, luật thương mại quốc tế …

Các trường đào tạo ngành Kinh tế quốc tế

Dưới đây là list những trường tuyển sinh và huấn luyện và đào tạo ngành / chuyên ngành Kinh tế quốc tế kèm điểm chuẩn trong năm 2021 .

Các trường ngành Kinh tế quốc tế như sau:

Xem thêm: Điểm chuẩn ngành Kế Toán và Danh sách trường đào tạo Kế Toán

 • Khu vực miền Bắc
 • Khu vực miền Trung
Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Kinh tế Huế 16.0
 • Khu vực miền Nam

Các khối xét tuyển ngành Kinh tế quốc tế

Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những tổng hợp xét tuyển dưới đây xét tuyển tùy theo những trường trong bảng phía trên vào ngành Kinh tế quốc tế nhé .
Các khối xét tuyển ngành Kinh tế quốc tế gồm có :

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế

Mời các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế của trường Đại học Kinh tế quốc dân nhé:

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Học phần chung
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1, 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngoại ngữ
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng và an ninh
Học phần của trường
Toán cho các nhà kinh tế
Pháp luật đại cương
 Kinh tế vi mô 1
Kinh tế vĩ mô 1
Học phần của ngành
Quản lý học 1
Thống kê kinh tế
Hệ thống thông tin quản lý
Marketing căn bản
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức cơ sở ngành
Nguyên lý kế toán
Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Kinh tế quốc tế 1
Nền kinh tế thế giới
Hội nhập kinh tế quốc tế
2. Kiến thức ngành
Học phần bắt buộc
Kinh tế lượng 1
Kinh tế phát triển
Công pháp quốc tế
Chính sách kinh tế đối ngoại 1
Chính sách quản lý công ty đa quốc gia
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế
Kinh tế công cộng
Kinh doanh quốc tế I
Kinh tế thương mại
Đề án chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Học phần tự chọn (chọn 5 học phần)
Phân tích chính sách
Tài chính công
Kinh tế học biến đổi khí hậu
Giao dịch và đàm phán kinh doanh
Thương mại điện tử
Nghiệp vụ ngoại thương 1
Kinh tế hải quan
Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế
3. Kiến thức chuyên sâu (Chọn 6 học phần):
Kinh tế quốc tế 2
Chính sách kinh tế đối ngoại 2
Kinh tế ASEAN
Chuyên đề đàm phán kinh tế quốc tế
Đầu tư quốc tế
Tài chính quốc tế
Kinh doanh quốc tế II
Đấu thầu quốc tế
Kế toán quốc tế
Thuế quốc tế
4. Chuyên đề thực tập
(Yêu cầu đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học và GDQP & AN, GDTC theo quy định của NEU)

Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường

Hiện nay đang là thời đại của toàn thế giới hóa, mở ra nhiều thời cơ cho sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế. Sau khi triển khai xong chương trình huấn luyện và đào tạo trên, những bạn sẽ có đủ kỹ năng và kiến thức để mở màn làm những việc làm như :

 • Nhân viên kinh doanh quốc tế
 • Nhân viên xuất nhập khẩu
 • Nhân viên kinh doanh tàu biển, hàng không
 • Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế, nghiên cứu thị trường kinh doanh quốc tế
 • Chuyên viên marketing quốc tế
 • Chuyên viên quản trị cung ứng quốc  tế
 •  Chuyên viên thúc đẩy và xúc tiến thương mại
 • Chuyên viên phân tích và tư vấn dự án quốc tế
 • Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế
 • Giảng viên giảng dạy chuyên ngành kinh tế quốc tế tại các trường đại học

Một số cơ quan mà sinh viên ngành Kinh tế quốc tế hoàn toàn có thể thao tác sau khi tốt nghiệp như cán bộ tại những cơ quan nhà nước về kinh tế xã hội như Bộ Công thương, Sở công thương, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư ….

Những ban ngành có tương quan, văn phòng kinh tế tài chính, quản trị góp vốn đầu tư quốc tế …. những công ty kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, những công ty vận tải đường bộ quốc tế, công ty logistics, những bộ phận giao dịch thanh toán quốc tế tại những ngân hàng nhà nước thương mại trong nước …

Nguồn : trangedu

Xem thêm : Học ngành Xây dựng có khó không ?

Tin liên quan

Điểm chuẩn ngành Marketing ở Hà Nội năm học 2020 ?

khoikte

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – điểm chuẩn, học phí 2022

khoikte

Xem điểm chuẩn đại học Kinh Tế TP HCM 2021 chính thức

khoikte

Xem điểm chuẩn đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương 2021 chính thức

khoikte

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế – Luật năm 2021 cao nhất 27,65

khoikte

Điểm chuẩn bốn đại học, học viện ở TP HCM

khoikte

Leave a Comment