Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Kinh tế và quản lý công: Học gì và làm gì?

Kinh tế và quản lý công: Học gì và làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước.

Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác tại những cơ quan quản lý kinh tế nhà nước, những tổ chức triển khai dịch vụ công ở những ngành kinh tế tài chính, quản lý đô thị, giáo dục … Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác những tổ chức triển khai phi chính phủ và những doanh nghiệp ở những ngành kinh tế .

Chuẩn đầu ra

Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý công được trang bị kỹ năng và kiến thức cơ bản và nâng cao về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và năng lực quản lý khu vực công ; có kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, hoạch định và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế – xã hội ở những đô thị, những khu vực và những vùng trong ngành hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ công …

Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực xã hội và nhân văn bao gồm luật pháp, tâm lý, xã hội học, môi trường và con người… và có năng lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn.

Có kỹ năng và kiến thức sâu rộng và trình độ trình độ cao về kinh tế và quản lý kinh tế, kinh tế tài chính trong khu vực công ; có năng lực vận dụng những kim chỉ nan kinh tế để nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những hoạt động giải trí kinh tế và dự báo những dịch chuyển của nền kinh tế .

Người tốt nghiệp cũng có năng lực am hiểu, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, hoạch định và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế – xã hội ở những đô thị, những khu vực và những vùng trong ngành hành chính sự nghiệp, sản xuất, dịch vụ công .

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng: tư duy phân tích; nghiên cứu, đánh giá các chính sách kinh tế-xã hội; tổng hợp và sáng tạo; giải quyết vấn đề… Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế và quản lý công sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu vực công và các thành phần kinh tế.

Các đơn vị chức năng này gồm có những cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương ; những tổ chức triển khai, đoàn thể xã hội ; những đơn vị chức năng hoạt động giải trí dịch vụ công ; những trường ĐH, Viện nghiên cứu và điều tra ;

Những tổ chức triển khai tư vấn về những yếu tố kinh tế – xã hội ; thao tác, tham gia những dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế-xã hội, thao tác trong những doanh nghiệp, những công ty, những tổ chức triển khai tài chính-tín dụng …

Có năng lực học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp : Tiếp tục học ở những bậc sau ĐH ( trong và ngoài nước ) những chuyên ngành thuộc ngành nghề dịch vụ kinh tế ( Kinh tế học ; Kinh tế tăng trưởng ; Kinh tế và Quản lý công ; Kinh tế Tài chính – ngân hàng nhà nước … ) .
Có đủ năng lượng để nghiên cứu và điều tra sâu xa về những yếu tố thuộc ngành kinh tế và quản lý công .

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh ngành Du lịch năm 2020

Nguồn: static.tuoitre

Tin liên quan

Ngành Luật – Luật học – Ngành đào tạo – Trường Đại học Nam Cần Thơ

khoikte

Tài liệu tiếng anh chuyên ngành tài chính từ A – Z

khoikte

Học quản trị kinh doanh ra làm nghề gì?

khoikte

Ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn – Thông tin tuyển sinh STU

khoikte

Đề-án – Đề án ngành thương mại điện tử – MỤC LỤC PHẦN MỞ – StuDocu

khoikte

Ngành Luật kinh tế học gì? Ra trường làm gì? Làm ở đâu?, Tiêu điểm tuyển sinh, Tuyển sinh

khoikte

Leave a Comment