Khối ngành Kinh tế

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt, có nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội ; nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế tài chính, quản trị, xã hội và nhân văn ; có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức nâng cao về quản trị, điều hành quản lý những mô hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ; có tư duy nghiên cứu và điều tra độc lập ; có năng lượng nghiên cứu và điều tra tự bổ trợ kiến thức và kỹ năng theo nhu yếu việc làm .

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức : Cử nhân Quản trị kinh doanh được trang bị mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị, kinh tế tài chính, xã hội và nhân văn ; có kỹ năng và kiến thức nâng cao và tân tiến về khởi sự kinh doanh và quản trị quản lý những mô hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ; có kiến thức và kỹ năng về công cụ và chiêu thức vận dụng những nguyên tắc khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động giải trí thực tiễn tương thích với điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên đơn cử .
1.2.2. Kỹ năng : Có kiến thức và kỹ năng hoạt động giải trí độc lập và phối hợp hoạt động giải trí theo nhóm ; phong thái thao tác chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích, tổng hợp yếu tố ; bảo vệ hoạt động giải trí một cách có hiệu suất cao trong nghành trình độ được đào tạo và giảng dạy. Kỹ năng sử dụng thành thạo những ứng dụng cho nghành nghề dịch vụ quản trị, ứng dụng lập kế hoạch kinh tế tài chính và khai thác thông tin trên internet ; kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong thanh toán giao dịch, đàm phán ; kiến thức và kỹ năng tiếp xúc, thuyết trình, tiếp thị quảng cáo .
1.2.3. Thái độ : Có đạo đức và nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức cầu thị, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo, có ý thức và năng lượng hợp tác trong việc thực thi những trách nhiệm được giao .
1.2.4. Vị trí thao tác của người học sau khi tốt nghiệp : Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong những mô hình doanh nghiệp của nền kinh tế tài chính, những tổ chức triển khai phi doanh thu, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai phi chính phủ ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm thời cơ kinh doanh riêng cho bản thân ; cán bộ điều tra và nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại những viện, TT điều tra và nghiên cứu, những cơ sở giảng dạy hoặc cơ quan hoạch định chủ trương kinh doanh .
1.2.5. Trình độ ngoại ngữ và tin học : Đạt trình độ về tin học và ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh .

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

128 tín chỉ chưa kể phần kiến thức và kỹ năng về Giáo dục đào tạo Thể chất ( 150 tiết ) và Giáo dục Quốc phòng ( 165 tiết ) .

4. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông ( trung học phổ thông ) và tương tự, có đủ sức khoẻ để học tập và làm khá đầy đủ những thủ tục dự thi theo quy định tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

5. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

Chương trình huấn luyện và đào tạo được thực thi trong 4 năm gồm 8 học kỳ, trong đó có 7 học kỳ tích lũy kiến thức và kỹ năng tại trường và 1 học kỳ thực tập tốt nghiệp. Cuối khóa, sinh viên viết luận văn tốt nghiệp .
Sinh viên huấn luyện và đào tạo theo mô hình chính quy vận dụng Quyết định số 43/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Quy chế huấn luyện và đào tạo ĐH, cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ và điều kiện kèm theo đơn cử của nhà trường .

5.2. Công nhận tốt nghiệp:

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ những tiêu chuẩn theo Quyết định số 43/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Quy chế huấn luyện và đào tạo ĐH, cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ và điều kiện kèm theo đơn cử của nhà trường .

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4, kết hợp với thang điểm chữ.

7. Nội dung chương trình: 128 tín chỉ

7.1 Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ, chưa kể phần kiến thức về Giáo dục Thể chất (150 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 90 tín chỉ.

7.2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành : 6 tín chỉ
7.2.2. Kiến thức cơ sở của ngành : 18 tín chỉ

7.2.3. Kiến thức ngành: 17 tín chỉ

7.2.4. Kiến thức chuyên ngành : 15 tín chỉ
7.2.5. Kiến thức hỗ trợ : 24 tín chỉ
7.2.6. Thực tập cuối khoá và khóa luận tốt nghiệp : 10 tín chỉ

Tin liên quan

Sự phát triển ngành Kế toán tại Việt Nam | Ngành Kế toán

khoikte

TOP 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ở VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG NHẤT ĐỊNH PHẢI THEO HỌC

khoikte

Du học Nhật Bản ngành Quản trị Kinh doanh cơ hội phát triển bản thân

khoikte

Tương lai ngành kiểm toán trước những tác động của công nghệ

khoikte

Phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử trong bối cảnh kinh tế số

khoikte

Đề án môn học Quản trị Kinh doanh

khoikte

Leave a Comment