Khối ngành Kinh tế

Bộ môn Quản trị kinh doanh | Khoa Vận tải Kinh tế

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa điểm: Phòng 501- nhà A9

Điện thoại: 024.3.7664029

Email: qtkd@uct.edu.vn

          Trưởng Bộ môn: GVCC. PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

Phó Trưởng bộ môn : Th.S Nguyễn Thị Loan

* GIỚI THIỆU

Bộ môn Quản trị kinh doanh (DBA: Department of Business Administration), thuộc Khoa Vận tải kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải. Bộ môn đã tiến hành đào tạo các cử nhân và thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh từ năm 1996 đến nay.

Chương trình QTKD huấn luyện và đào tạo ra những sinh viên và học viên có kỹ năng và kiến thức sâu xa về quản trị doanh nghiệp trong nhiều nghành, có năng lực hoạch định chủ trương, kế hoạch kinh doanh, tổ chức triển khai, quản trị và triển khai những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh .
Chương trình QTKD huấn luyện và đào tạo cho người học kỹ năng và kiến thức tiếp cận và xử lý yếu tố trong trong thực tiễn ; rèn luyện kỹ năng và kiến thức thao tác độc lập, tư duy phát minh sáng tạo ; tăng trưởng kỹ năng và kiến thức tiếp xúc, đàm phán, hợp tác và thao tác theo nhóm ; đồng thời tạo cho họ có năng lực thao tác trong môi trường tự nhiên năng động và liên tục biến hóa .
Bộ môn QTKD đã quản trị và huấn luyện và đào tạo trên hàng nghìn cử nhân, hàng trăm thạc sĩ QTKD và tham gia hướng dẫn thành công xuất sắc hàng chục tiến sỹ kinh tế tài chính trong gần 20 năm qua .

* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Bộ môn Quản trị kinh doanh – Khoa vận tải kinh tế tài chính, được nhà trường giao trách nhiệm giảng dạy ĐH và sau đại học ngành QTKD gồm có :
Đào tạo ĐH hệ chính qui và tại chức ; liên thông chuyên ngành

–     Chuyên ngành QTKD GTVT                           – mã số: 7.34.01.01.04

  •       Chuyên ngành QTDN vận tải                              – mã số: 7.34.01.01.01
  •       huyên ngành QTDN xây dựng                           – mã số: 7.34.01.02.02

Đào tạo thạc sĩ
– Ngành QTKD – mã số : 8340101
Đối tượng :
+ Lý lịch rõ ràng, hiện không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
+ Các kỹ sư tốt nghiệp ĐH những hệ chính quy dài hạn tập trung chuyên sâu những ngành và những hệ bằng 2 ; liên thông ( hoàn hảo kỹ năng và kiến thức ) ; vừa làm vừa học ( Tại chức ) …

                  * Đối tượng không phải chuyển đổi: Tốt nghiệp đại học các hệ chuyên ngành QTKD

* Đối tượng quy đổi : Tốt nghiệp cử nhân kinh tế tài chính những hệ và tốt nghiệp ĐH những chuyên ngành khác .
Các môn thi tuyển :
+ Môn cơ bản : Toán ( theo qui định hiện hành của Bộ GDĐT )
+ Môn ngoại ngữ : Tiếng Anh ( theo qui định hiện hành của Bộ GDĐT )
+ Môn cơ sở : Quản trị học ( Bộ môn QTKD đảm nhiệm ) .
Hình thức huấn luyện và đào tạo : 1,5 năm

* CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong hơn 20 năm thiết kế xây dựng và tăng trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh đã góp phần những thành tích đáng kể trong công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và điều tra và nghiên cứu khoa học

  • Chủ trì và tham gia hàng chục đê tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ do (Bộ giáo dục đào tạo, Bộ giao thông vận tải; 01 Bộ KHĐT, ủy ban kinh tế Quốc Hội và ủy ban NSNN….) quản lý.
  • Chù trì hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
  • Đã tham gia, chủ trì xuất bản hàng chục giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo và sách chuyên khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài ngành.
  • Đã công bố  gần 100 bài báo NCKH  trên các tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước
  • Đã tham gia và chủ trì tư vấn các dự án quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc các nguồn vốn trong nước và quốc tế ( ADB; WB…).
  • Các cá nhân thuộc bộ môn đã được Bộ GTĐT khen thưởng các năm (2005; 2008; 2012; 2014), và 01 cá nhân được khen thưởng của Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam về “thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động khoa học, công nghệ giai đoạn 2010 – 2015” năm (2015) và 01 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ thướng Chính phủ giai đoạn 2010-2015, năm 2016 và nhiều cá nhân bộ môn đã nhận kỷ niệm chương về sự nghiệp giáo dục và 01 cá nhân nhận kỷ niệm Chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ năm (2006)

* ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ cán bộ Bộ môn gồm có 12 thành viên, trong đó có 01 PGS.TS ; 03 tiến sỹ, 08 Ths :

TT

Họ tên

Liên hệ

 
 
1

Họ tên: Nguyễn Hồng Thái

Học vị : tiến sỹ
Chức danh : GVCC.PGS

Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Phó trưởng khoa; Bí thư Đảng ủy khoa VTKT

Đảng viên
Mã GV : 218
Điện thoại : 0903.234.048
E-Mail : Thaidhgt@yahoo.com

 
2

Họ tên: Nguyễn Thị Loan

Học vị : Thạc sĩ
Chức danh : GV

Chức vụ: Phó Bộ môn

Đoàn viên CĐ
Mã GV : 654
Điện thoại : 0989.087.118
E-Mail : Tamloan2207@yahoo.com.vn

 
3