Khối ngành Kinh tế

Kinh tế ở Bắc Phi không có ngành: A. Khai thác, xuất khẩu dầu mó – khí đốt. B. Phát triển du lịch. C. Phát triển đánh… – Hoc24

Câu 15: Nền kinh tế của các nước ở khu vực Trung Phi chủ yếu dựa vào

A. Trồng trọt, khai thác lâm sản và tài nguyên, trồng cây công nghiệp xuất khẩu .B. Trồng trọt, chăn nuôi, khai thác lâm sản và tài nguyên .

C. Trồng trọt, chăn nuôi, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

D. Chăn nuôi, khai thác lâm sản và tài nguyên, trồng cây công nghiệp xuất khẩu .

Câu 16: Nét độc đáo của địa hình Nam Phi là:

A. Đại bộ phận là sơn nguyên cao trên 1 000 m .B. Có thảm thực vật của vùng ôn đới .C. Ven biển có nhiều đồng bằng thấp .D. Giới động vật hoang dã rất nghèo nàn

  Câu 17: Người Anh-điêng sống chủ yếu bằng nghề:

A. Săn bắn và trồng trọt .B. Săn bắt và chăn nuôi .C. Chăn nuôi và trồng trọt .D. Chăn nuôi và trồng cây lương thực .

Câu 18: Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nào cao nhất:

A. Nam PhiB. Bắc PhiC. Trung PhiD. Trung Phi và Nam phi

Câu 19:  Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ

A. Đa dạng những chủng tộc và Open thành phần người lai .B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách can đảm và mạnh mẽ .C. Mang lại bức tranh mới trong phân bổ dân cư trên quốc tế .D. Tàn sát, diệt chủng nhiều bộ tộc địa phương .

Câu 20: Sau khi tìm ra châu Mĩ, người da đen châu Phi nhập cư vào châu Mĩ như thế nào?

A. Sang xâm lăng thuộc địaB. Bị đưa sang làm nô lệC. Sang kinh doanhD. Đi thăm quan du lịch

Câu 21 : Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu?

A. Cận nhiệt đới .B. Ôn đới .C. Hoang mạc .D. Hàn đới .

Câu 22: Địa hình Bắc Mĩ theo thứ tự từ Đông sang Tây, lần lượt, có:

A. Núi trẻ, núi cổ, đồng bằng lớn .B. Đồng bằng lớn, núi trẻ, núi cổ .C. Núi cổ, đồng bằng lớn, núi trẻ .D. Núi trẻ, đồng bằng lớn, núi cổ .

Câu 23: Dân cư Bắc Mĩ có đặc điểm phân bố là:

A. Rất đều .B. Đều .C. Không đều .D. Bình thường .

Câu 24: Từ khi dịch bệnh COVITD-19 bùng phát ở châu Phi, vấn đề diễn ra trầm trọng hơn ở đây là?

A. Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên tăng caoB. Khủng hoảng lương thựcC. Tệ nạn xã hội ngày càng khó trấn ápD. Nội chiến giữa những bộ tộc

Câu 25: Đâu không phải nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao:

A. Điều kiện tự nhiên thuận tiện .B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao .C. Thị trường tiêu thụ to lớn .D. Nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên đa dạng chủng loại .

Câu 26: Chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở:

A. Đồng bằng Bắc Mĩ .B. Phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì ;C. Ven vịnh Mê-hi-côD. Vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì

Câu 27: Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, không biểu hiện ở:

A. Quy mô diện tích quy hoạnh lớn .B. Sản lượng nông sản cao .C. Chất lượng nông sản tốt .D. Sử dụng nhiều lao động có trình độ .

Câu 28: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:

A. Nông nghiệp .B. Công nghiệp .C. Thương Mại Dịch Vụ .D. Thương mại .

Câu 29:  Kênh đào Xuy-ê  là điểm nút giao thông hàng hải quốc tế nối liền

A. Địa Trung Hải với Ấn Độ DươngB. Địa Trung Hải với biển ĐỏC. Địa Trung Hải với biển ĐenD. Tại Tây Dương với biển Đỏ

Câu 30: Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là:

   A. Alaxca và Bắc Canada.

B. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ .C. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô .D. Mê-hi-cô và Alaxca .

Tin liên quan

Nhu cầu nhân lực và thách thức đối với kế toán viên thời đại 4.0

khoikte

Ngành Marketing và Quan hệ công chúng khác nhau như thế nào?

khoikte

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là gì? Ra trường làm gì?

khoikte

Danh sách các trường xét tuyển ngành kế toán khối C

khoikte

Ngành kế toán – có nên học không? – Trường đại học Tài chính – Ngân hàng

khoikte

Quản trị kinh doanh học trường nào ở TPHCM học phí rẻ

khoikte

Leave a Comment