Khối ngành Kinh tế

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại là gì)

Nội dung chính

  • 1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc chương trình đào tạo đại học chính quy
  • 1.1. Chương trình đào tạo đại trà
  • 1.2. Hệ đào tạo chất lượng cao
  • 1.3. Hệ đào tạo theo cơ chế đặc thù
  • 2. Chương trình đào tạo tại bậc Thạc sĩ
  • 3. Chương trình đào tạo cho bậc Tiến Sĩ
  • 4. Quy mô đào tạo của trường đại học Thương Mại
  • Video liên quan

1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc chương trình đào tạo đại học chính quy

Với trình độ ĐH sẽ có 26 chuyên ngành đặc trưng được chia thành 3 chương trình giảng dạy khác nhau đó là : chương trình đào tạo và giảng dạy đại trà phổ thông, chương trình chất lượng cao và chương trình giảng dạy chính sách đặc trưng. Cùng khám phá chi tiết cụ thể những chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc hệ giảng dạy chính quy.

1.1. Chương trình đào tạo đại trà

Chương trình học đại trà phổ thông là chương trình huấn luyện và đào tạo của bậc trình độ ĐH chính quy dựa trên hình thức hợp pháp của cơ sở huấn luyện và đào tạo. Đối với những thiên nhiên và môi trường đạo tạo công lập như trường ĐH Thương mại thì sẽ mức học phí trần theo pháp luật phát hành của nhà nước cho từng chuyên ngành mà nhà trường phân phối. Các ngành đơn cử trong trường ĐH Thương mại lúc bấy giờ bậc ĐH là :

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh với những khoa giảng dạy là Quản trị kinh doanh ( A ), tiếng Pháp thương mại ( Q ) và tiếng Trung thương mại ( QT ).

– Chuyên ngành Quản trị khách sạn chỉ có một khoa duy nhất (BKS).

– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cũng chỉ có một khóa đào tạo và giảng dạy duy nhất ( mã ngành là BLH )

– Chuyên ngành Marketing trong đó có 2 khoa đó là Marketing thương mại ( C ) và quản trị tên thương hiệu ( T ).

– Chuyên ngành Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng thì trong đó có hai khoa tương ứng với ngành Logistics và khoa quản trị chuỗi đáp ứng ( LQ )

– Chuyên ngành Kế toán thì gồm có hai khoa đó là kế toán doanh nghiệp (D) và kế toán công (DC).

– Chuyên ngành Kiểm toán chỉ có 1 khoa duy nhất với mã ngành học là DK.

– Chuyên ngành Kinh Doanh quốc tế với khoa thương mại quốc tế với mã ngành học là E.

– Chuyên ngành Kinh tế quốc tế với 1 khoa duy nhất với mã ngành học là EK.

– Chuyên ngành Kinh tế với khoa quản trị kinh tế tài chính mã ngành học F.

– Chuyên ngành Tài chính – Ngân Hàng gồm 2 khoa Tài chính – Ngân hàng thương mại ( H ) và Tài chính công ( HC ).

– Chuyên ngành Thương mại điện tử với một khoa quản trị thương mại điện tử ( I )

– Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo tiếng Anh thương mại (N)

– Chuyên ngành luật kinh tế tài chính với một khoa đào tạo và giảng dạy mã ngành học là P

– Chuyên ngành mạng lưới hệ thống thông tin quản trị với khoa quản trị mạng lưới hệ thống thông tin ( S )

– Chuyên ngành quản trị nhân lực cũng với một khoa duy nhất là quản trị nhân lực doanh nghiệp ( U ).

Xem thêm:Những điều cần biết về ngành ngôn ngữ Anh Đại học Ngoại thương

1.2. Hệ đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh

Bản chất về chương trình học chất lượng cao không quá độc lạ với hệ đại trà phổ thông chỉ khác về mức học phí trong hệ chất lượng cao thì sẽ nhiều hơn cũng như ít chuyên ngành hơn so với hệ chính quy.

Tuy nhiên, khi sinh viên chọn hệ đào tạo và giảng dạy chất lượng cao thì sẽ được học tập trong thiên nhiên và môi trường tốt hơn với không thiếu những điều kiện kèm theo, cơ sở vật chất văn minh hơn cũng như tiêu chuẩn đầu ra sẽ cao hơn hệ huấn luyện và đào tạo đại trà phổ thông.

Tại trường ĐH Thương mại chỉ có hệ huấn luyện và đào tạo chất lượng cho hai ngành đó là Kế Toán với chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp ( DD ) và Tài chính – Ngân Hàng với chuyên ngành Tài Chính – Ngân hàng thương mại ( HH ). Nhà trường tập trung chuyên sâu chính vào hai ngành tiêu chuẩn và sâu xa ứng tiềm năng với ĐH Thương Mại là huấn luyện và đào tạo sinh viên chuẩn đầu ra trong hai ngành nghề này.

1.3. Hệ đào tạo theo cơ chế đặc thù

Chương trình huấn luyện và đào tạo theo chính sách đặc trưng khác với những chương trình học khác bởi điều hướng giảng dạy theo quy mô mở, tương thích với với những sinh viên có mong ước quy đổi, liên thông lên bậc ĐH chính quy trong đó gồm có những học phần cốt lõi chuyên ngành cùng với học phần tự chọn.

Trong trường ĐH Thương mại thì chỉ có 3 ngành được xét vào hệ giảng dạy theo chính sách đặc trưng đó là ngành Quản trị kinh doanh khách sạn với một khoa duy nhất với mã ngành học là BKD, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với mã ngành học là BLD và ngành mạng lưới hệ thống quản trị với khoa quản trị mạng lưới hệ thống thông tin mã ngành học là SD. CV trực tuyến đơn thuần

2. Chương trình đào tạo tại bậc Thạc sĩ

Đối với những sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân loại giỏi trọn vẹn hoàn toàn có thể học cao lên bậc Thạc sĩ tại trường, tuy nhiên chỉ có 7 ngành Thạc Sĩ mà trường ĐH Thương Mại nhận giảng dạy đó là :

– Ngành Kinh doanh thương mại

– Ngành Kế toán

– Ngành Quản lý Kinh tế

– Ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành Tài chính – Ngân hàng

– Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Ngành Quản trị nhân lực

Hầu như những ngành thuộc bậc Thạc sĩ đều là những ngành chuyên của trường ĐH Thương mại trong những ngành kinh tế tài chính, thương mại, kế toán, kinh doanh và quản trị. Thông thường ở Nước Ta để hoàn thành xong bằng Thạc sĩ phải tối thiểu 1,5 – 2 năm học lên cao với khối lượng từ 80 đến 100 học trình chia thành nhiều môn khác nhau.

Xem thêm:Tìm hiểu thông tin ngành tài chính ngân hàng lấy bao nhiêu điểm?

3. Chương trình đào tạo cho bậc Tiến Sĩ

Để học lên chương trình Tiến sĩ thì sinh viên phải hoàn tất bằng Thạc sĩ, đây là chương trình học hạng sang hơn và sâu xa về một ngành nghề dịch vụ đơn cử. Đây là trình độ cao nhất trong những cấp bậc học được quốc tế công nhận và nhìn nhận cao về trình độ trình độ. Trường ĐH Thương mại chỉ có 5 chuyên ngành huấn luyện và đào tạo lên bậc Tiến sĩ đó là :

– Ngành kinh doanh thương mại

– Ngành kế toán

– Ngành quản trị kinh tế tài chính

– Ngành quản trị kinh doanh

Ngành Tài chính – Ngân Hàng

Khi học bậc Tiến sĩ thì sinh viên sẽ được huấn luyện và đào tạo sâu xa và cụ thể hơn về những ngành nghề dịch vụ nêu trên, giúp những bạn tạo sức ảnh hưởng tác động và lời nói trong ngành nghề đang theo học. Việc sở hữu tấm bằng Tiến sĩ thì được quốc tế công nhận nên con đường sự nghiệp trong tương lai cực kỳ lan rộng ra và tăng trưởng đặc biệt quan trọng là những ngành nghề dịch vụ này thì luôn thiết yếu trong xã hội.

Trong chương trình đào tạo và giảng dạy Tiến sĩ thì sinh viên sẽ có thời cơ được trao đổi và thao tác với những chuyên viên, điều tra và nghiên cứu số 1 trong ngành nghề dịch vụ theo học, giúp cho bạn được nhìn nhận tốt hơn về năng lực và trình độ trình độ. Hầu như khi học đến bậc này sinh viên sẽ được tự điều tra và nghiên cứu và trao đổi với chuyên viên như đồng nghiệp và thực thi khóa luận, đồ án để tốt nghiệp.

4. Quy mô đào tạo của trường đại học Thương Mại

Trường ĐH Thương mại lúc bấy giờ nhận huấn luyện và đào tạo hơn 20.000 sinh viên trong đó quy chuẩn của từng cấp bậc như sau :

– Đối với chương trình đào tạo và giảng dạy bậc ĐH nhận hơn 4100 sinh viên chính quy trong một năm và 750 so với cử nhân quốc tế.

– Đối với chương trình huấn luyện và đào tạo bậc Thạc sĩ có khoảng chừng hơn 450 học viên học tiếp cao học trong một năm và 60 thạc sĩ quốc tế.

– Đối với chương trình giảng dạy bậc Tiến sĩ có khoảng chừng hơn 50 nghiên cứu sinh theo học trong một năm và được chia thành 2 đợt tuyển sinh.

Trường ĐH Thương mại nhận sinh viên bậc chính quy dựa trên tác dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc, mỗi ngành sẽ lấy điểm theo từng môn nhu yếu có điểm chuẩn riêng cho từng ngành. Nhà trường còn có cả hình thức xét tuyển thẳng hoặc chính sách ưu tiên theo pháp luật của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Còn so với trình độ bậc sau đại học thì sinh viên phải thi tuyển với bậc Thạc Sĩ và xét tuyển theo quy trình học tập và thành tích so với Tiến sĩ. Ngoài ra trường còn nhận giảng dạy liên thông từ những trường cao đẳng cho những ngành đơn cử như kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước, quản trị kinh doanh, quản trị du lịch và lữ hành, kế toán và ngôn từ Anh.

Quy mô đào tạo của trường đại học Thương Mại

Quy mô đào tạo và giảng dạy của trường ĐH Thương Mại Đối với những bạn đang tìm kiếm môi trường tự nhiên đào tạo và giảng dạy sâu xa về ngành kinh tế tài chính thì Đại học Thương Mại là sự lựa chọn lý tưởng với môi trường tự nhiên đào tạo và giảng dạy tốt cùng nhiều ngành nghề phong phú.

Tin liên quan

Top 10 điểm chuẩn đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2022

khoikte

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM: Có ngành lên đến 24 điểm!

khoikte

Điểm chuẩn trường Đại Học Vinh 2021

khoikte

Điểm chuẩn Trường đại học Luật TP.HCM: 22,5 – 27,5 điểm

khoikte

Xem điểm chuẩn Đại Học Nha Trang 2022 chính thức

khoikte

Xem điểm chuẩn đại học Ngân Hàng TPHCM 2021 chính thức

khoikte

Leave a Comment