Khối ngành Kinh tế

Bỏ túi 99 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế hay gặp nhất – Hack Não Từ Vựng

Tiếng Anh liệu có quan trọng với sự nghiệp của chúng ta?

Tiếng Anh từ lâu đã trở thành một yếu tố vô cùng cạnh tranh trong hồ sơ xin việc của các ứng viên. Tỷ lệ sinh viên ra trường với khả năng sử dụng tiếng Anh có việc làm và mức lương tốt cao hơn rất nhiều so với các sinh viên ra trường không sử dụng được tiếng Anh. Ngày nay, các sinh viên ý thức được điều này từ rất sớm và chú trọng vào trau dồi kiến thức tiếng Anh ngay còn khi đang đi học.

Đặc biệt là sinh viên khối ngày kinh tế, muốn hội nhập nền kinh tế thế giới thì không thể thiếu tiếng Anh được, đặc biệt là từ vựng chuyên ngành kinh tế. Chính vì vậy, Step Up đã tổng hợp ở đây bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thông dụng nhất, các bạn cùng theo dõi nhé!

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

Số lượng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế là rất nhiều. Để học hàng loạt số từ vựng chuyên ngành kinh tế ấy, những bạn sẽ mất rất nhiều thời hạn, và đôi lúc cũng không quá thiết yếu. Vì vậy, ở đây, Step Up liệt kê ra 99 từ vựng tiếng Anh kinh tế thông dụng và cơ bản nhất, để những bạn học nhanh và dễ nhất nhé !

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế mở màn bằng chữ A

 1. Account holder : chủ tài khoản
 2. Ability ( n ) năng lượng
 3. Ability to pay : năng lực chi trả
 4. Absolute prices : giá tuyệt đối
 5. Absolute value : giá trị tuyệt đối
 6. Absolute scarcity : khan hiếm tuyệt đối
 7. Accelerated depreciation : khấu hao nhanh
 8. Acceptance ( n ) đồng ý thanh toán giao dịch
 9. Accepting house : ngân hàng nhà nước nhận trả
 10. Accommodating monetary policy : chủ trương tiền tệ điều tiết
 11. Accommodation transactions : những thanh toán giao dịch điều tiết
 12. Account ( n ) thông tin tài khoản
 13. Accrued expenses : chi phí phá sinh
 14. Active balance : dư ngạch
 15. Activity rate : tỷ suất lao động
 16. Activity analysis : nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí
 17. Adjustment cost : ngân sách kiểm soát và điều chỉnh sản xuất
 18. Adjustment process : quy trình kiểm soát và điều chỉnh
 19. Advance ( n ) tiền ứng trước
 20. Advance refunding : hoàn trả trước
 21. Advertising ( n ) quảng cáo
 22. Agency shop : nghiệp đoàn
 23. Aggregate output : tổng thu nhập
 24. Aid ( n ) sự viện trợ
 25. Analysis ( n ) nghiên cứu và phân tích
 26. Annual capital charge : ngân sách vốn hàng năm
 27. Anticipated inflation : lạm phát kinh tế được dự trù
 28. Appreciation ( n ) sự tăng giá trị
 29. Auctions ( n ) đấu giá
 30. Autarky ( n ) tự cung tự túc tự cấp
 31. Automation ( n ) tự động hóa
 32. Average cost : ngân sách trung bình
 33. Average product : loại sản phẩm trung bình
 34. Average productivity : hiệu suất trung bình
 35. Average revenue : lệch giá trung bình
 36. Active / brisk demand : lượng cầu nhiều
 37. Administrative cost : ngân sách quản trị
 38. Affiliated / Subsidiary company : công ty con
 39. Agent : đại lý, đại diện thay mặt
 40. Average annual growth : vận tốc tăng trưởng trung bình hàng năm

Xem thêm: Các nghề nghiệp trong tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế mở màn bằng chữ B

 1. Bad ( n ) hàng xấu
 2. Balanced budget : ngân sách cân đối
 3. Balanced growth : tăng trưởng cân đối
 4. Balance of payment : cán cân giao dịch thanh toán
 5. Balance sheet : bảng cân đối gia tài
 6. Bank ( n ) ngân hàng nhà nước
 7. Bank advance : khoản vay ngân hàng nhà nước
 8. Bank bill : hối phiếu ngân hàng nhà nước
 9. Bank credit : tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước
 10. Bank deposite : tiền gửi ngân hàng nhà nước
 11. Bankruptcy ( n ) sự phá sản
 12. Barter ( n ) hàng đổi hàng
 13. Base rate : lãi suất vay gốc
 14. Bid ( n ) đấu thầy
 15. Bond market : thị trường trái phiếu
 16. Book value : giá trị trên sổ sách
 17. Brooker ( n ) người môi giới
 18. Brokerage ( n ) hoa hồng môi giới
 19. Budget ( n ) ngân sách
 20. Budget deficit : thâm hụt ngân sách
 21. Buffer stocks : dự trữ bình ổn
 22. Business cycle : chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại
 23. Business risk : rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ C

 1. Capital accumulation : sự tích luỹ tư bản
 2. Central Bank : ngân hàng nhà nước TW
 3. Circulation and distribution of commodity : lưu thông phân phối hàng hoá
 4. Confiscation : tịch thu
 5. Conversion : quy đổi ( tiền, sàn chứng khoán )
 6. Co-operative : hợp tác xã
 7. Customs barrier : hàng rào thuế quan
 8. Call option : hợp đồng mua trước
 9. Capital ( n ) vốn
 10. Cash ( n ) tiền mặt
 11. Cash flow : luồng tiền
 12. Cash limit : hạn mức tiêu tốn
 13. Cash ratio : tỷ suất tiền mặt
 14. Ceiling ( n ) mức trần
 15. Central business district : khu kinh doanh thương mại TT
 16. Certificate of deposit : giấy ghi nhận tiền gửi
 17. Cheque ( n ) séc
 18. Closed economy : nền kinh tế đóng
 19. Credit card : thẻ tín dụng thanh toán

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính mở màn bằng chữ D

 1. Depreciation : khấu hao
 2. Depression : thực trạng đình đốn
 3. Distribution of income : phân phối thu nhập
 4. Downturn : thời kỳ suy thoái và khủng hoảng
 5. Dumping : bán phá giá
 6. Depreciation : khấu hao
 7. Distribution of income : phân phối thu nhập
 8. Downturn : thời kỳ suy thoái và khủng hoảng
 9. Dumping : bán phá giá
 10. Depression : thực trạng đình đốn
 11. Debit : sự ghi nợ
 12. Day’s wages : tiền lương công nhật
 13. Debenture : trái khoán công ty, giấy nợ, phiếu nợ
 14. Debt : khoản nợ
 15. Deposit money : tiền gửi
 16. Debit : ghi nợ
 17. Draft : hối phiếu
 18. Dispenser : máy rút tiền tự động hóa
 19. Draw : rút
 20. Due : đến kỳ hạn

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ E

 1. Earnest money : tiền đặt cọc
 2. Economic blockade : vây hãm kinh tế
 3. Economic cooperation : hợp tác ktế
 4. Effective demand : nhu yếu thực tiễn
 5. Effective longer-run solution : giải pháp vĩnh viễn hữu hiệu
 6. Embargo : cấm vận
 7. Excess amount : tiền thừa

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ F

 1. Finance minister : bộ trưởng liên nghành kinh tế tài chính
 2. Financial crisis : khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính
 3. Financial market : thị trường kinh tế tài chính
 4. Financial policies : chủ trương kinh tế tài chính
 5. Financial year : tài khoá
 6. Fixed capital : vốn cố định và thắt chặt
 7. Foreign currency : ngoại tệ

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính mở màn bằng chữ G

 1. Gross Domestic Product ( GDP ) : tổng sản phẩm quốc nội
 2. Gross National Product ( GNP ) : Tổng sản phẩm quốc dân
 3. Guarantee : bh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ H

 1. Hoard / hoarder : tích trữ / người tích trữ
 2. Holding company : công ty mẹ
 3. trang chủ / foreign market : thị trường trong nước / ngoài nước

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ I

 1. Indicator of economic welfare : chỉ tiêu phúc lợi ktế
 2. Inflation : sự lạm phát kinh tế
 3. Instalment : phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
 4. Insurance : bảo hiểm
 5. Interest : tiền lãi
 6. International economic aid : viện trợ Kinh tế quốc tế
 7. Invoice : hoá đơn

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính mở màn bằng chữ J

 1. Joint stock company : công ty CP
 2. Joint venture : công ty liên kết kinh doanh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ L

 1. Liability : khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính mở màn bằng chữ M

 1. Macro-economic : kinh tế vĩ mô
 2. Managerial skill : kỹ năng và kiến thức quản trị
 3. Market economy : kinh tế thị trường
 4. Micro-economic : kinh tế vi mô
 5. Mode of payment : phương pháp giao dịch thanh toán
 6. Moderate price : Chi tiêu phải chăng
 7. Monetary activities : hoạt động giải trí tiền tệ
 8. Mortgage : cầm đồ, thế nợ

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính mở màn bằng chữ N

 1. National economy: kinh tế quốc dân

 2. National firms : những công ty vương quốc
 3. Non-card instrument : phương tiện đi lại thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt
 4. Non-profit : phi doanh thu

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ O

 1. Obtain cash : rút tiền mặt
 2. Offset : sự bù đắp thiệt hại
 3. On behalf : nhân danh
 4. Open cheque : séc mở
 5. Operating cost : ngân sách hoạt động giải trí
 6. Originator : người khởi đầu
 7. Outgoing : khoản tiêu tốn

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ P.

 1. Payment in arrear : trả tiền chậm
 2. Per capita income : thu nhập trung bình đầu người
 3. Planned economy : kinh tế kế hoạch
 4. Potential demand : nhu yếu tiềm tàng
 5. Preferential duties : thuế khuyễn mãi thêm
 6. Price-boom : việc Chi tiêu tăng vọt
 7. Purchasing power : nhu cầu mua sắm

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ R

 1. Rate of economic growth : vận tốc tăng trưởng ktế
 2. Real national income : thu nhập quốc dân thực tiễn
 3. Recession : thực trạng suy thoái và khủng hoảng
 4. Regulation : sự điều tiết
 5. Remittance : sự chuyển tiền
 6. Remitter : người chuyển tiền
 7. Remote banking : dịch vụ ngân hàng nhà nước từ xa
 8. Retailer : người kinh doanh nhỏ
 9. Revenue : thu nhập

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ S

 1. Security courier services : dịch vụ luân chuyển bảo vệ
 2. Settle : giao dịch thanh toán
 3. Share : CP
 4. Shareholder : cổ đông
 5. Sole agent : đại lý độc quyền
 6. Speculation / speculator : đầu tư mạnh / người đầu tư mạnh
 7. Supply and demand : cung và cầu
 8. Surplus : thặng dư

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính mở màn bằng chữ T

 1. The openness of the economy : sự Open của nền ktế
 2. Transfer : giao dịch chuyển tiền
 3. Transnational corporations : Các công ty siêu quốc gia
 4. Treasurer : thủ quỹ
 5. Turnover : doanh thu, lệch giá

Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kinh tế kinh tế tài chính thương mại thông dụng nhất

 1. Agent : Đại lý, đại diện thay mặt
 2. Abatement cost : Chi tiêu trấn áp ; ngân sách chống ( ô nhiễm )
 3. Ability and earnings : Năng lực và thu nhập
 4. Ability to pay : Khả năng chi trả
 5. Advantage : Lợi thế
 6. Acceptance : Chấp nhận giao dịch thanh toán
 7. Account : Tài khoản
 8. Advance : Tiền ứng trước
 9. Advance Corporation Tax ( ACT ) : Thuế doanh nghiệp ứng trước
 10. Advertising : Quảng cáo
 11. Aggregate Tổng số, gộp
 12. Amortization : Chi trả từng kỳ
 13. Analysis : Phân tích
 14. Annual capital charge : Ngân sách chi tiêu vốn hàng năm
 15. Asset : Tài sản
 16. Association of South East Asian Nations ( ASEAN ) : Thương Hội những nước Đông nam Á .
 17. Average : Số trung bình
 18. Average product : Sản phẩm trung bình
 19. Average productivity : Năng suất trung bình
 20. Average revenue : Doanh thu trung bình
 21. Average total cost : Tổng chi phí trung bình
 22. Bad money drive out good : Đồng tiền xấu đuổi đồng xu tiền tốt
 23. Budget : Ngân sách chi tiêu
 24. Budget deficit : Thâm hụt ngân sách
 25. Budget surplus : Thặng dư ngân sách
 26. Balance of payment : Cán cân thanh toán giao dịch
 27. Bank : Ngân hàng
 28. Bank bill : Hối phiếu ngân hàng nhà nước
 29. Bank credit : Tín dụng ngân hàng nhà nước
 30. Bank loan : Khoản vay ngân hàng nhà nước
 31. Bankruptcy : Sự phá sản
 32. Barter : Hàng đổi hàng
 33. Base rate : Lãi suất gốc
 34. Basic industries : Những ngành cơ bản
 35. Bid : Đấu thầu
 36. Bilateral assistance : Trợ giúp song phương
 37. BIS : Ngân hàng giao dịch thanh toán quốc tế
 38. Black market : Chợ đen
 39. Book value : Giá trị trên sổ sách
 40. Break-even : Hòa vốn
 41. Brooker : Người môi giới .
 42. Brokerage : Hoa hồng môi giới
 43. Business : Kinh doanh
 44. Business cycle : Chu kỳ kinh doanh thương mại
 45. Business risk : Rủi ro kinh doanh thương mại
 46. Capital : Vốn
 47. Cash : Tiền mặt
 48. Cash flow : Luồng tiền
 49. Ceiling : Mức trần
 50. Central Bank : Ngân hàng TW
 51. Cheque : Séc
 52. Circulating capital : Vốn lưu động
 53. Collateral security : Vật thế chấp ngân hàng
 54. Commercial : Thương mại
 55. Company : Công ty
 56. Competitive markets : Thị Trường cạnh tranh đối đầu
 57. Compound interest : Lãi kép
 58. Concentration : Sự tập trung chuyên sâu
 59. Consumer : Người tiêu dùng
 60. Concesionary prices / rates : Giá / Tỷ suất khuyễn mãi thêm
 61. Corporation : Tập đoàn
 62. Cost : Ngân sách chi tiêu
 63. Cost – benefit analysis : Phân tích ngân sách – quyền lợi
 64. Customs barrier : Hàng rào thuế quan
 65. Credit : Tín dụng
 66. Control : Kiểm soát
 67. Creditor : Chú nợ 68 Current assets Tài sản lưu động
 68. Current income : Thu nhập tiếp tục
 69. Current prices : Giá hiện hành ( thời giá )
 70. Cycling : Chu kỳ
 71. Data : Số liệu, tài liệu
 72. Debt : Nợ
 73. Deficit : Thâm hụt
 74. Demand : Cầu 76 Depreciation Khấu hao
 75. Devaluation / Dumping : Phá giá
 76. Development strategy : Chiến lược tăng trưởng
 77. Deviation : Độ lệch
 78. Direct costs : giá thành trực tiếp
 79. Direct debit : Ghi nợ trực tiếp
 80. Direct taxes : Thuế trực thu
 81. Discount : Chiết khấu
 82. Disinvestment : Giảm góp vốn đầu tư
 83. Dispersion : Phân tán
 84. Distribution : Phân phối
 85. Dividend : Cổ tức
 86. Domestic : Trong nước
 87. Earning : Thu nhập
 88. Earnest money : Tiền đặt cọc
 89. Economic : Kinh tế
 90. Efficiency : Tính hiệu suất cao ; Tính hiệu dụng
 91. Equities : Cổ phần
 92. Exchange : Trao đổi
 93. Exchange rate : Tỷ giá hối đoái
 94. Export : Xuất khẩu, hàng xuất khẩu
 95. Export promotion : Khuyến khích xuất khẩu
 96. Emolument : Thù lao ( ngoài lương chính )
 97. Expectation : Dự tính
 98. Exploitation : Khai thác, bóc lột

Các học từ vựng chuyên ngành kinh tế hiệu quả

Từ vựng chuyên ngành kinh tế thường khá khó nhớ, để nhớ được các từ vựng này một cách hiệu quả, các bạn cần phải chọn ra phương pháp phù hợp với bản thân và áp dụng một cách kiên trì. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nhiều phương pháp học từ vựng cùng lúc để nhớ được các từ vựng này một cách nhanh nhất. Step Up xin được giới thiệu trong bài viết này một số phương pháp hoc từ vựng như sau:

1. Học theo từng nhóm

Hãy chia những từ vựng cần học thành từng nhóm và ưu tiên những nhóm từ vựng hay gặp hoặc nhóm từ cơ bản trước. Các bạn nên phân loại những nhóm từ vựng nên có sự tương quan đến nhau để bảo vệ học từ vựng được tốt nhất .

2. Học theo từng câu hoặc viết thành từng đoạn văn .

Việc sử dụng thành thạo những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế là rất quan trọng vì không như những từ vựng tiếp xúc, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thay từ này bằng từ khác gần nghĩa, nhưng từ vựng chuyên ngành thường cố định và thắt chặt và ít có từ khác thay thế sửa chữa. Vì vậy, hãy học từ vựng bằng cách học từng câu hoặc học thành từng bài luận ngắn hoặc dài tùy vào sức học của mỗi người. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tương đối khó học và những bạn hãy học theo cách này sẽ giúp những bạn học hiệu quả hơn .

3. Học bằng cách đọc tài liệu chuyên ngành Kinh tế bằng tiếng Anh

Nghe có vẻ như ngược khi theo thường thì, tất cả chúng ta sẽ phải thuộc từ vựng tiếng Anh kinh tế rồi thì đọc tài liệu chuyên ngành kinh tế mới hiểu phải không những bạn ? Tuy nhiên, cách học này lại thực ra vô cùng hiệu suất cao. Khi đọc tài liệu chuyên ngành Kinh tế, bạn sẽ gặp rất nhiều từ vựng tiếng Anh chuyên ngành và những từ vựng này cũng lặp đi lặp lại rất nhiều, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Để hiểu được tài liệu, bạn buộc phải hiểu nghĩa của những từ vựng chuyên ngành kinh tế. Điều đó sẽ thôi thúc bạn nhớ những từ vựng tiếng Anh kinh tế này hơn rất nhiều so với những giải pháp khác .
Tuy nhiên, chiêu thức này cũng khá kén người học, vì không phải ai cũng hoàn toàn có thể kiên trì đọc được nhiều tài liệu chuyên ngành phải không nào. Đó là nguyên do bạn nên phối hợp nhiều chiêu thức ghi nhớ từ vựng cùng một lúc đó !
Sách Hack Não 1500App Hack Não PRO với phương pháp phát huy năng lực não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhà nhanh hơn 50% so với phương pháp thông thường. Xem thêm bộ đôivàvới giải pháp phát huy năng lượng não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhàso với giải pháp thường thì .

Trên đây là các từ vựng chuyên ngành Kinh tế thông dụng và một số phương pháp ghi nhớ từ vựng tiếng Anh kinh tế hiệu quả. Ngoài các phương pháp ghi nhớ từ vựng ở trên, các bạn có thể tham khảo thêm phương pháp ghi nhớ từ vựng siêu tốc trong cuốn sách Hack Não 1500 và ghé thăm trang web hacknaotuvung.com để  bỏ túi cho  mình thêm nhiều từ vựng tiếng Anh thuộc các chủ đề khác nhé!

Các từ tìm kiếm liên quan tới từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính:

từ vựng chuyên ngành kinh tế

tiếng Anh kinh tế

từ vựng về kinh tế tiếng Anh
từ vựng tiếng Anh kinh tế
từ vựng tiếng Anh kinh tế thương mại

Tin liên quan

Quản trị kinh doanh là gì? Chuyên ngành quản trị kinh doanh nên chọn

khoikte

Ngành Thương mại điện tử rất hot, năm 2021 lấy điểm chuẩn tới 28,1: Tuy nhiên học sinh nếu có đủ 5 tố chất này hãy nộp hồ sơ

khoikte

Học tài chính ngân hàng có khó không? Có nên học ngành này?

khoikte

Giải đáp tuyển sinh: Khối C có ngành Kế toán không?

khoikte

Luật kinh tế là gì? Học những gì? Ra trường làm công việc gì?

khoikte

KHỐI A1 gồm Những Ngành nào LƯƠNG CAO năm 2021

khoikte

Leave a Comment