Khối ngành Kinh tế

200 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng cần nhớ

Ngày nay tiếng anh len lỏi vào trong mọi ngóc ngách, mọi ngành nghề, đặc biệt là các khối ngành kinh tế cần phải giao dịch thương mại với các đối tác nước ngoài. Dưới đây là 200 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng cần nhớ giúp bạn không còn bối rối và đau đầu với các thuật ngữ chuyên ngành nữa. Bạn hãy cùng xem nhé!

200-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hang-can-nho

200 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

 1. A sight draft ( n ) hối phiếu trả ngay
 2. Academic (adj) học thuật
 3. Accept the bill : đồng ý hối phiếu

Accepting house ( n ) : ngân hàng đồng ý

 1. Access ( v ) : truy vấn
 2. Accommodation bill ( n ) : hối phiếu khống
 3. Accommodation finance : hỗ trợ vốn khống
 4. Account holder : chủ tài khoản
 5. Accumalated reverve ( n ) : nguồn tiền được tích luỹ
 6. Acknowledgement ( n ) : giấy báo tin
 7. Adapt ( v ) : kiểm soát và điều chỉnh
 8. Adequate ( adj ) : đủ, không thiếu
 9. Adverse change ( n ) : biến hóa bất lợi
 10. Advertising ( n ) sự quảng cáo
 11. Advice ( n ) sự tư vấn

Advice ( v ) báo cho biết
Advise ( v ) tư vấn
Adviser ( n ) người cố vấn
Advisory ( adj ) tư vấn

 1. After sight : ngay sau đó
 2. After-sales service ( n ) : dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ hậu mãi
 3. Amount outstanding : số còn tồn dư
 4. Analyse ( v ) : nghiên cứu và phân tích
 5. Appraisal ( n ) : sự định giá, sự nhìn nhận
 6. Approach ( v ) : tiếp xúc, đặt yếu tố
 7. Aspect ( n ) : góc nhìn
 8. Assasination ( n ) : sự ám sát
 9. Assess ( v ) : định giá
 10. Asset ( n ) : tích sản
 11. At a discount : giảm giá, chiết khấu
 12. Auditor ( n ) : kiểm toán viên
 13. Authorise ( v ) : uỷ quyền, được cho phép
 14. Avalise ( v ) : bảo lãnh
 15. Bad debt ( n ) : cho nợ quá hạn
 16. Banker ( n ) : chủ ngân hàng
 17. Banker’s draft ( n ) : hối phiếu ngân hàng
 18. Banking market ( n ) : thị truờng ngân hàng
 19. Bankrupt ( n ) : người bị vỡ nợ
 20. Base rate ( n ) : lãi suất vay cơ bản
 21. Bill of exchange ( n ) : hối phiếu
 22. Balance sheet ( n ) bảng cân đối
 23. Border ( n ) biên giới
 24. Boiler ( n ) nồi hơi
 25. Book-keeping ( n ) : kế toán
 26. Bought-ledger ( n ) sổ cái mua hàng
 27. Brochure ( n ) : cuốn sách mỏng dính ( quảng cáo )
 28. Budget ( v ) dự khoản ngân sách
 29. Builder’s merchant : nhà buôn vật tư xay dựng
 30. Bulk purchase ( n ) việc mua sỉ
 31. Buyer default : người mua trả nợ không đúng hạn
 32. Calculate ( v ) : thống kê giám sát
 33. Capital goods ( n ) : tư liệu sản xuất
 34. Carry on ( v ) : tinh chỉnh và điều khiển, thực thi
 35. Carry out ( v ) : triển khai
 36. Cash discount : giảm giá khi trả tiền mặt
 37. Cash flow ( n ) : dòng tiền mặt

Cash flow forcast Estimation of the monthly cash flow advance : dự báo dòng tiền

 1. Cash-book ( n ) sổ quỹ
 2. Central ngân hàng, government ngân hàng : ngân hàng Trung ương
 3. Central heating ( n ) : mạng lưới hệ thống lò sưởi
 4. Certificate of Incoporation ( n ) : giấy phép xây dựng công ty
 5. Chase ( v ) săn đuổi
 6. Cheque book ( n ) : tập Séc
 7. CIF ( n ) Cost, Insurance and Freight : giá gồm ngân sách, bảo hiểm và luân chuyển
 8. Circulation ( n ) : chữ ký
 9. Clinic ( n ) : khu khám bệnh, dưỡng đường
 10. Coin ( n ) : tiền sắt kẽm kim loại, tiền xu
 11. Collection ( n ) : sự tịch thu ( nợ )
 12. Colloquial ( adj ) : thông tục
 13. Commecial ( adj ) : thương mại
 14. Commence ( v ) : mở màn
 15. Communal ( adj ) : công, chung
 16. Community ( n ) : nhóm người

Commnity center : TT tiếp thị quảng cáo
Communication ( n ) truyền thông online
Communist system ( n ) : mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa

 1. Comparatively ( adv ) : một cách tương đối
 2. Compete ( v ) : cạnh tranh đối đầu

Competitive ( adj ) : cạnh tranh đối đầu, tốt nhất
Competitiveness ( n ) : tính cạnh tranh đối đầu
Complicated ( adj ) : rắc rối

 1. Concede ( v ) : thừa nhận
 2. Concentrate ( v ) : tập trung chuyên sâu
 3. Confidential ( adj ) : bí hiểm, kín
 4. Confirming house ( n ) : ngân hàng xác nhận
 5. Connection ( n ) : mối quan hệ
 6. Consignment ( n ) : hàng hoá gửi đi
 7. Consolidate ( v ) : hợp nhất
 8. Consumer credit ( n ) : tín dụng thanh toán tiêu dùng
 9. Contract ( n ) : hợp đồng
 10. Corporate ( adj ) : công ty, đoàn thể

Corporate ( n ) : hội, đoàn, công ty
Corporate ( adj ) : đoàn thể, công ty

 1. Correspondent ( n ) : ngân hàng có quan hệ đại lý
 2. Cost of pollution ( n ) : ngân sách hư hỏng
 3. Cover ( v ) : đủ để trả
 4. Credit ( v ) ghi có
 5. Credit arrangement ( n ) : dàn xếp cho nợ
 6. Credit control ( n ) : trấn áp tín dụng thanh toán
 7. Credit intrusment ( n ) : công cụ tín dụng thanh toán
 8. Credit management ( n ) : quản trị tín dụng thanh toán
 9. Credit period ( n ) : kỳ hạn tín dụng thanh toán
 10. Credit rating : nhìn nhận tín dụng thanh toán
 11. Credit-status ( n ) : mức độ tin tưởng
 12. Credit-worthiness ( n ) : tình hình tín dụng thanh toán
 13. Current account ( n ) : thông tin tài khoản vãng lai
 14. Current cost : ngân sách hiện thời
 15. Current expense ( n ) : ngân sách hiện tại
 16. D / A ( n ) : chứng từ theo sự đồng ý
 17. D / P. ( n ) : chứng từ theo sự giao dịch thanh toán
 18. Data ngân hàng ( n ) : ngân hàng tài liệu
 19. Database ( n ) : cơ sở tài liệu
 20. Deal (n): vụ mua bán

  Xem thêm: Tuyển sinh Ngành Kế toán – Mã ngành: 7340301 –

 21. Debit ( v ) : ghi nợ

Debt ( n ) : khoản nợ
Debtor ( n ) : con nợ

 1. Decision ( n ) : sự quyết định hành động
 2. Default ( v ) : trả nợ không đúng hạn
 3. Deposit account ( n ) : thông tin tài khoản tiền gửi
 4. Deutsch mark ( n ) : tiền tệ Tây Đức
 5. Dicated ( adj ) : ấn tượng
 6. Digest : tóm tắt
 7. Dinar ( n ) : tiền tệ Nam Tư, Irắc
 8. Direct debit ( n ) : ghi nợ trực tiếp
 9. Discount market ( n ) : thị trường chiết khấu
 10. Distinguish ( v ) phân biệt
 11. Distribition ( n ) sự phân phối
 12. Documentary collection : nhờ thu chứng từ
 13. Documentary credit ( n ) :thư tín dụng ≈ Documentary letter of credit
 1. Domestic ( adj ) : trong nhà, mái ấm gia đình
 2. Draft ( n ) : hối phiếu
 3. Draw ( v ) : ký phát
 4. Drawee ( n ) : ngân hàng của người ký phát
 5. Drawing ( n ) sự ký phát ( Séc )
 6. ECGD Export Credits Guarantee Department ( UK ) : phòng ( cục ) tín dụng thanh toán bảo lãnh xuất khẩu
 7. Elect ( v ) : chọn, bầu
 8. Eliminate ( v ) : loại ra, trừ ra
 9. Enquiry ( n ) : sự tìm hiểu
 10. Entry ( n ) : bút toán
 11. Equity ( n ) : cổ tức
 12. Establist ( v ) : lập, xây dựng
 13. Estimate ( n ) : sự nhìn nhận, sự ước đạt
 14. Evaluation ( n ) : sự ước đạt, sự định giá
 15. Exchange risk : rủi ro đáng tiếc trong quy đổi
 16. Exempt ( adj ) : được miễn
 17. Expenditure ( n ) : phí tổn
 18. Export finance ( n ) : hỗ trợ vốn xuất khẩu
 19. Export insurance : bảo hiểm xuất khẩu
 20. Facility ( n ) : phương tiện đi lại thuận tiện
 21. Factor ( n ) :công ty thanh toán
 1. Factor ( n ) : tác nhân
 2. Factoring ( n ) : sự bao giao dịch thanh toán, chiết khấu chứng từ
 3. Fail to pay : không trả được nợ
 4. Fill me in on : phân phối cho tôi thêm chi tiết cụ thể
 5. Finance ( n ) tài chính

Finance ( v ) : hỗ trợ vốn

 1. Finance sector ( n ) : nghành nghề dịch vụ tài chính
 2. Financial institution ( n ) : tổ chức triển khai tài chính
 3. Firm ( n ) : hãng, nhà máy sản xuất
 4. Fitting ( n ) : đồ vật
 5. Fixed asset ( n ) : tàu sản cố định và thắt chặt
 6. Fixed cost ( n ) : ngân sách cố định và thắt chặt
 7. Flexible : linh động
 8. Foreign currency ( n ) : ngoại tệ
 9. Forfaiting ( n ) : bao thanh toán giao dịch

Forfaitish ( n ) : công ty bao thanh toán giao dịch

 1. Form ( n ) : hình thức

Form ( v ) : xây dựng

 1. Forward ( v ) : chuyển
 2. Found ( v ) : xây dựng, hình thành

Founding document ( n ) : Giấy phép xây dựng
Founder ( n ) : người xây dựng

 1. Freight ( n ) : sự luân chuyển hàng
 2. Gearing ( n ) vốn vay
 3. Generate ( v ) phát sinh
 4. Genuine : là thật, thực sự
 5. Get paid ( v ) : được trả ( thanh toán giao dịch )
 6. Give credit : cho nợ ( trả chậm )
 7. Glacier ( n ) : sông băng
 8. Good risk ( n ) : rủi ro đáng tiếc thấp
 9. Guarantee ( v ) : bảo lãnh
 10. Guesswork ( n ) : việc suy đoán
 11. Harmonise ( v ) : làm cân đối, có ấn tượng
 12. High street banks : những ngân hàng trên những phố chính
 13. trang chủ market ( n ) : thị trường trong nước
 14. Honour ( v ) : gật đầu thanh toán giao dịch
 15. Impress ( v ) : ấn tượng
 16. In advance : trước
 17. In credit : dư có
 18. In term of : về mặt phương tiện đi lại
 19. In writing : bằng sách vở
 20. Inaugurate ( v ) : tấn phong
 21. INCOTERM ( n ) : những điều kiện kèm theo trong thương mại quốc tế
 22. Indent ( n ) : đơn đặt hàng
 23. Individual ( adj ) : riêng rẻ
 24. Industrial exhibition ( n ) : triển lãm công nghiệp
 25. Inflation ( n ) : ( lạm phát kinh tế )
 26. Installation ( n ) : sự lắp ráp
 27. Institution ( n ) : tổ chức triển khai, cơ quan
 28. Insurance ( n ) : bảo hiểm
 29. Interest rate ( n ) : lãi suất vay
 30. Interior ( adj ) : nội thất bên trong
 31. Intrusment ( n ) : công cụ
 32. Invest ( v ) : góp vốn đầu tư
 33. Investigate ( v ) : tìm hiểu, nghiên cứu và điều tra

Investigation ( n ) : sự tìm hiểu nghiên cứu và điều tra

 1. Issuing ngân hàng ( n ) : ngân hàng phát hành
 2. Itemise ( v ) : thành từng khoản
 3. Kitchen fitting ( n ) : đồ dạc căn phòng nhà bếp
 4. Laise ( v ) : giữ liên lạc
 5. Late payer ( n ) : người trả trễ hạn
 6. Launch ( v ) : mở bán khai trương
 7. Laydown ( v ) : thiết kế xây dựng lại
 8. Leads : trả tiền trước tránh rủi ro đáng tiếc về tỷ giá tiền tệ
 9. Lags : trả tiền sau kiếm lợi do tỷ giá quy đổi

Leads and lags : trả trước tránh rủi ro đáng tiếc và trả sau kiếm lợi do tỷ quy đổi có lợi

 1. Leaftlet ( n ) : tờ bướm
 2. Lease purchase ( n ) : sự thuê mua
 3. Leasing ( n ) : sự cho thuê
 4. Legal ( adj ) : hợp pháp, theo pháp lý
 5. Lessee ( n ) người đi thuê

Lessee purchase ( n ) : thuê mua
Lessor ( n ) : người cho thuê

 1. Letter of hypothecation (n): thư cầm cố
 2. Liability ( n ) : nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

Trên đây là 200 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng cần nhớ và dễ áp dụng. Đây là những thuật ngữ chuyên ngành cần thiết và thông dụng nhất. Aroma mong rằng tài liệu này sẽ giúp hỗ trợ tốt cho công việc của bạn trong giao dịch với khách hàng và nâng cao kiến thức chuyên môn ngành tài chính ngân hàng!

Nếu bạn đang học tiếng anh tài chính ngân hàng đã lâu nhưng chưa hiệu quả trong khi công việc yêu cầu ngay, bạn có muốn nhận tư vấn lộ trình học tiếng anh miễn phí của Aroma – Tiếng anh cho người đi làm, hãy đăng ký ngay: http://aroma.vn/dang-ky-hoc/ nhé!

Xem thêm : Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Nguồn : aroma

Tin liên quan

Học ngành kinh tế ra trường làm gì – Phòng Tuyển Sinh

khoikte

Kế toán doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

khoikte

101 từ vựng chuyên ngành kế toán

khoikte

Ngành Kiểm toán là gì? (Cập nhật 2022)

khoikte

Học ngành Kinh tế ra trường làm gì? Các việc làm trong khối ngành kinh tế phổ biến nhất

khoikte

Thông tin du học Canada ngành Quản trị Kinh doanh | Edu2Review

khoikte

Leave a Comment